ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Господ отвори сърцето й“ (Деян. 16:14). И на вас също?“

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/UhAaR

Проповед на Евалд Франк от 3 юли 1983 г.

Кратко съдържание:
6 мин.:
Само да имаш уши не е достатъчно.
8 мин.:
Първо идва в ухото, после отива в сърцето…
10 мин.:
Понякога казваме „Не мога повече“, а след това веднага идва: „Не искам повече“, и след това молим Бог за прошка.
Молитвата ми е, че сърцата ни да бъдат отворени, когато слушаме Словото.

11 мин.:
Днес казваме „Обичам те“, а утре любовта се превръща в омраза, но у Бога всичко това е различно.
Ефесяни 2:
4 Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,
5 въпреки че бяхме мъртви в престъпленията си, ни съживи заедно с Христос – по благодат сте спасени –
6 и като ни съвъзкреси, ни сложи да седим заедно с Него в небесни места в Христос Иисус,
11 мин.:
Бог никога не прави нещо наполовина.
13 мин.:
Ап. Павел:
„Бог, който още от утробата на майка ми ме беше отделил и призовал чрез Своята благодат…” (Гал. 1:15)
14 мин.:
Има хора, които преди сътворението са били предназначени след като се родят на земята да имат ново рождение за друг свят.
15 мин.:
Пс. 58:
3 Безбожните са отстъпили още от майчината утроба; още щом се родят, се отклоняват тези, които говорят лъжи.
4 Отровата им е като змийска отрова, те са като глухата кобра, която запушва ухото си,
5 за да не чуе гласа на омайвачите, колкото и изкусно да омайват.
17 мин.:
„Смятате ли, че сте се спасили на събранието на съживление? Това е не е така. Вие бяхте спасени, когато вашият Спасител плати цената, като умря на кръста. Но след това дойде време, когато чухте Словото и приехте своето спасение“.
19 мин.:
Блажен е онзи човек, който
не носи отрова под езика си
20 мин.:
Нито един член на тялото не прилича на змия, а само езикът. Погледни устата си в огледалото и ще видиш, че Яков е прав. Езикът може да се възпали от пъкъла.
21 мин.:
на Петдесетница огънят докосна езиците на хората и те заговориха на други езици за великите Божии дела
25 мин.:
Елате при Бог такъв, какъвто сте, не се опитвайте да станете добри и след това да дойдете при Него.
27 мин.:
Ап. Павел беше избран и отделен от утробата на майка си.
30 мин.:
един истински вярващ може да се напряга да мрази, но на дело няма да може да го направи, защото има друго естество.
31 мин:
Бог има хора. Някои отиват към унищожението, докато други отиват към Славата.
32 мин.:
Йоан каза, че лъжата не е от истината.
Бог ни е разкрил Своето слово за по-висша цел — да бъдем осветени, защото без святост никой няма да види лицето на Господа.
34 мин.:
Всеки, който прави нещо друго с отвореното Слово, освен да намери и осъзнае Божествения смисъл, той не разбира за какво става дума. Без да бъде упълмощен той се намесва в Божието дело и в служение, което Бог не му е поверил.
37 мин.:
Господ отвори сърцето на Лидия, но направи ли това на теб?