ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Изпълнение на Писанието
Библията е Слово на живият Бог , Сътворителю на всичко

Тема: „Разпределяне и изпълнение на старозаветното пророческо слово“

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/hcUAg

Проповед на Евалд Франк от 4 июня 1975 г.

Кратко съдържание:

1:20 мин.:
от една страна ние останахме трезви с ясен ум, а от друга — сме информирани за всичко,
каквото идва и заминава; най на края ще победи Господ.

5 мин.:
Откр 10:
7 в дните на гласа на седмия ангел, когато той се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги, пророците…

6 мин.:
Никой не може да задържи онова, което Бог ще доведе до завършеност.
Господ ходи всред седемте златни
светилника, Той там е показан така, че от устата Му излиза меч двуостър, който е Словото.

9 мин.:
В Хановер имаше възрастна двойка, които се препънаха на това, че някои сестри бяха с къси поли…

10 мин.:
Господ гледа на сърцето, и ако външното съответства, и вътрешното съответства, тогава можем да благодарим на Бога.

11 мин.:
вътрешна връзка с Живия Бог за да вървиш в крачка с действията на Святия Дух.

13 мин.:
Ние искаме да угодим на Бога във всички неща, и главното е да стигнем целта

15 мин.:
Книжкиците се основаваха на Моисей, те знаеха закона, а пророческата част са оставили.

Точно за това става дума в днешно време за да бъде разпределено всичко, което става

16 мин.:
апостолите са знаели какво тогава станало, те са разпределили всичко онова което тогава се изпълнило.

17 мин.:
Когато брат Бранхам беше жив, тогава ние не знаехме какво ще бъде. Разпределението дойде по-късно

18 мин.:

Господ Исус Сам така е направил – когато му дадоха книгата на Исая, Той прочете нужното място и каза им, че днес това се изпълни.

21 мин. :

В петдесятните църкви беше казано, че краят ще бъде подобен на началото.

23 мин.:

книгата Исус Навиев съответства на Ефесяни.

По времето на И. Навиев имаше разпределяне на земята.

Същото става и в Църквата: да има Библейски ред и всеки да заеме място си.

28 мин.:

Ние нищо не можем да спрем. Всичките неща са определени от Бога…

Авакум 2:3:  … видението се отнася за едно определено бъдещо време, но бърза към изпълнението си и няма да излъже; ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее…

34 мин.:

Господ познава Своите Си; и:

Всеки, който изповяда Господното Име, да отстъпи от неправдата (2 Тим. 2:19)

… отсега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен, а и на всички, които са обикнали Неговото явяване (2 Тим.4:8)

Където Той е започнал,там Той ще завърши. Но там където хората са започнали, Той няма там да завърши.

36 мин.:

Дадена Ми е всяка власт на небето и на земята“

Ако било написано, че дадена всяка власт на Небето, а на земята вие сами вижте как ще се оправяте, в такъв случай щеше да бъдем тъжни тази вечер.

Пс. 85:

Господи, Ти си се показал благосклонен към земята Си,
върнал си Яков от плен.

2 Простил си беззаконията на народа Си, покрил си целия им грях.

3 Отмахнал си всичкото Си негодувание, върнал си се от разпаления Си гняв.

4 Върни ни, Боже, Спасителю наш,
и прекрати негодуванието Си против нас.

5 Винаги ли ще бъдеш разгневен на нас? Ще продължаваш ли да се гневиш от род в род?

6 Не искаш ли пак да ни съживиш,
за да се радва Твоят народ в Тебе?

43 мин.:

Всеки път, когато Господ съживява народа Си, ние се радваме.

46 мин.:

да не би да постигнат съвършенство без нас… (Евр 11:40).

…пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Йерусалим… (Евр. 12:22).