ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Изкуплението, прошката и спасението се намират единствено в кръвта на Божия Агнец!“

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/VWb6a

Проповед на Евалд Франк от 22 юли 1981 г.

Кратко съдържание:

2 мин.:

Имаме посещение от Израел, двама брата. Това отначалото беше любов и връзка в нашият Бог.

11 мин.:

Авраам е бил един обикновен човек от Ур Халдейски и изведнъж станал велики Божи мъж. Човекът, към когото Бог е говорил, се променя завинаги, и това никога не може да бъде променено.

13 мин.:

Бог ще уничтожи съвета на езичниците.

14 мин.:

В завета с Израел всичко беше включено.

15 мин.:

Изход 14:

27 И така, Моисей протегна ръката си над морето и призори морето се върна на мястото си; а като бягаха египтяните пред него, Господ помете египтяните сред морето.

28 Защото водите се върнаха на мястото си и покриха колесниците, конниците и цялата фараонова войска, която беше влязла след тях в морето; не остана нито един войник от тях.

29 А израелтяните минаха през морето по сухо; и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна.

30 Така в онзи ден Господ избави Израел от ръката на египтяните; и израелтяните видяха египтяните мъртви по морския бряг.

31 Израел видя онова велико дело, което Господ извърши над египтяните; и народът се уплаши от Господа и повярваха в Господа и на слугата Му Моисей.

18 мин.:

Бог знае как да завлече врагът в капана.

20 мин.:

Египяните не са избягали в неправилната посока, те не са бягали от водата, а насрещу погибелта им.

25 мин.:

Йоан каза: «Ето Божият Агнец!»

28 мин.:

Божи Завет е чрез проливането на кръв. Завет Божий без кръв би бил просто един човешки договор.

31 мин.: На Голготата не беше пролята една човешка кръв , но Божията кръв.

37 мин.:

Вечният живот идва само от Бога, който в Хрстос стана човек.

За Израел няма да има друг Мессия ,който да седне на Давидовия престол.

38 мин.:

Захария 12:

9 В онзи ден ще потърся да изтребя всички народи, които идват против Йерусалим;

10 а на Давидовия дом
и на йерусалимските жители
ще излея дух на благодат и моление;
и те ще погледнат към Мене, Когото прободоха; и ще плачат за Него, както някой плаче за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за Него, както някой скърби за първородния си.

43 мин.:

Ние можем заедно с Павел да кажем: «Колко непостижими са Неговите съдби и неизследими пътища Му!»

47 мин.:

В молитвата :

Когато всички ще оставят Израел, няма да бъдат на негова страна ,няма да пращат оръжие, тогава Ти ще ги застъпиш отговоре и ще уничтожиш враговете им.