ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Евалд Франк беше на живо на 1 октомври 2023

Това видео е само част от събранието, което продължи още много време имаше призив за покаяние. Излязоха напред много младежи. Беше им дадено насърчение и наставление. Имаше и водно кръщение.
Това видео е само част от събранието, което продължи още много време имаше призив за покаяние. Излязоха напред много младежи. Беше им дадено насърчение и наставление. Имаше и водно кръщение.

Автор: Eвалд Франк

Това видео е само част от събранието, което продължи още много време имаше призив за покаяние. Излязоха напред много младежи. Беше им дадено насърчение и наставление. Имаше и водно кръщение.

Кратко съдържание:

7:36 мин. : брата започва след песните в началото,

  • встъпително слово: чете се за изцеления при апостолите.

27:32 мин.:

част от записа на събранието с Уилям Бранхам в гр. Карлсруе през 1955 г., където той се молил за болни и действаше дарбата разпознаване