ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Божий човече, смърт има в котела!“

24те старейшини от Откровение 4 глава свалиха венците си в присътствието на Бога и казаха, че само Той е достоин.
24те старейшини от Откровение 4 глава свалиха венците си в присътствието на Бога и казаха, че само Той е достоин.

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/Er5E7

Евалд Франк проповядва на 7 ноември 1981 г. на

Тема:  „Божий човече, смърт има в котела!“

Кратко съдържание:

– който се натрови духовно по време,  когато има духовен глад на земята….

-Надежда, помощ и спасение , Божие милосърдие

– Исая: «Вие слушате лъжа… »

– 24 старейшини паднаха на лицето си и се поклониха на Седящият на престола

– Защо се е случило така, че в дните на Елисей пророк имало смърт в котела? Защо именно с брашно отровното е било премахнато?

– Кой е донесъл отровните растения в котела? Не е Елисей.

– 24те  старейшини от Откровение 4 глава свалиха венците си в присътствието на Бога и казаха, че само Той е достоин.

– Така казва Господ Йехова:
Езекил 13 гл:

18 Горко на жените, които пришиват възглавнички на всеки лакът
и правят покривала за главите на лица от всякакъв ръст, за да ловят души!
Ще ловите ли душите на народа Ми
и ще пазите ли души живи за себе си?

19 Като лъжете народа Ми, който слуша лъжи,
ще Ме оскверните ли между народа Ми
за шепи ечемик и късчета хляб,
за да убивате души, които не трябваше да умрат,
и да опазите живи души, които не трябваше да живеят?

20 Затова така казва Господ Йехова:
Ето, Аз съм против възглавничките ви,
с които ловите души като птици;
ще ги отдера от мишниците ви
и ще оставя да избягат душите –
душите, които вие ловите като птици.

-Проповядва се в основа на това слово ракривайки:

какво означава ловци на душите ?

какво означава възглавнички на всеки лакът?
какво означава да правят покривала за главите на хора от всякакъв ръст?