ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Направете място за новото

Автор: Eвалд Франк

https://soundcloud.com/vechnoe-evangelie/ru_krefeld_1974-12-25 слущайте аудио

Евангелист Евалд Франк проповядваше на 25 декември 1974 г

Тема: „Направете място за новото!“ (Левит 26:10)

Кратко съдържание:

-Ние следваме Духът, който раскрива Словото.

-Словото никога не остарява ,то винаги е свежо ,когато се раскрива от Святия Дух.

-Сърцето на невярващ човек е студено като камък, но сърцето на вярващ човек е меко и чуствително, то приема и се радва на всичко, което Бог прави и казва.

„Направете място за новото!“ (Левит 26:10)

Иез. 36:

26 Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.

27 И ще вложа Духа Си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате.

– Ще извадите старото за да внесете новото.

– Бог винаги е имал остатък , готов да приеме новото.

-Тъмнина покрива земята и мрак — народите, но над Божият народ е голяма светлина.

-По време на първото пришествие на Христос беше казано: «народът, който седеше в тъмнина ,видя голяма светлина…»

-Господ иска да направи от нас хора ,които ще разпознаят Божият път и ще ходят по него ,без да се спират и да ходят наоколо.

25 мин — който има обновяване, ще направи място за новото.

32 мин — в първата църква са разпознали лъжеапостолите. Защо?