ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Чистото и свято Божие Слово!

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/Zm9vY слушайте проповед

Евангелист Евалд Франк проповядваше на 25 декември 1974 г.
на тема: „Чистото и свято Божие Слово!“
 
Кратко съдържание:
8 мин – „Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.»
Ние сме били заченати от същия Свети Дух и затова сме синове и дъщери на Бога
9 мин – ние не сме приели друго семе ,ние не познаваме друг мъж…
14 мин – случаят в Бомбей през 1954 г , когато сляп човек беше изцелен.
– вместо да употребят светлината за виждане накъде вървят, за да се ориентират, да видят наоколо къде се намират, те си мислят че трябва само да гледат на светлината.
Това няма на никой да помогне.
Трябва отново да се ориентираш, да знаеш за какво е била дадена светлината и тогава знаеш за какво да благодариш на Бога.
-тук е малък пример, както е казал пророка, че светлина ще се яви
– 18 мин –
„Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина;
на онези, които седяха в земя на мрачна сянка,
им изгря светлина“.
Исая 9 гл:
3 Умножил си народа,
увеличил си радостта му;
радват се пред Тебе, както се радват във време на жътва,
както се радват, когато делят плячка»
-Защо се радват? Защото има светлина и могат да виждат.
„Словото е светилникът на крака ми“
„Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;
и управлението ще бъде на рамото Му;
и името Му ще бъде:
Чудесен, Съветник, Бог могъщ,
Отец на вечността, Княз на мира».
– ако Словото което проповядваме не чисто, как ще излезе чиста Невяста на Словото без петно и недостатък?
-какво е водното кръщение?
– „Който ще повярва и се кръсти, спасен ще бъде“
– значението на водното кръщение.