ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Автор: Уилям Бранхам

Текстова транскрипция на проповедта от 11 декември 1960 г. на Богослужението в гр. Джеферсънвил, САЩ

Нека да наведем главите си.

Скъпи Боже, ние сме Ти много благодарни затова, че и тази вечер имаме такава изключителна възможност да бъдем събрани тук в името на Господ Исус Христос, за да посрещнем твоя и нашия враг на бойното поле със Словото, и да го изгоним изсред Твоя народ, Господи, за да могат да видят Светлина на Твоето Евангелие. Молим Те, да намажеш очите ни с очен мехлем, за бъдат оторени за истината. Нека когато си тръгнем оттук да можем да кажем: „не горяха ли сърцата ни, когато Той говорише с нас на пътя“. Изцели болните и страдащите, насърчи отчаяните. И вдигни отново ръцете, които са се спуснали. Нека да можем да сме в очакване на идването на Господа, което, както вярваме, е много близко. Ние се молим за това в името на Исус Христос. Амин.

Може да седнете. Тази вечер ще се опитам да бъда кратък, защото зная, че много от вас са дошли от далеч и че имате дълъг път за дома си. Благодаря ви.

Днес сутринта исках да чуя брат Невил, много пътя съм го слушал и винаги е било нещо, което много съм ценял, но тази сутрин това послание за днешното време — зная, че беше ръководството на Господа. Беше много добро слово. Разбирам ви, че идвате тук да слушате. Сигурен съм, че винаги ще ви бъде от полза да го чуйте.

Днес сутринта, и след обед се опитвах да се обадя на всички, които искаха да говорят с мен. Но не успях да говоря с всички.

Доколкото си спомням, беше Иотор, който каза на Мойсей: „Това е много за един човек“. Тук има много братя, които могат да се занимаят с вашите проблеми. Всеки един от тях е в състояние да се заеме с тези неща, които трябва да бъдат изяснени. Мога да ви посочна нашия проповедник, или брат Ман, но може да отидете и при други проповедници, които вярват като нас. Те ще ви кажат как да постъпите по правилния начин. Някои от децата са сключили бракове с хора, които вярват по друг начин, или са направили други неправилни неща. А тези мъже могат да ви помогнат, защото те са Христови служители. Идете при тях. Аз съм сигурен, че ще получите помоща, от която се нуждаете. Аз просто нямам време за всичко. Навсякъде, където и да отидем, хората са много. Виждате как всичко нараства, и ние бихме искали да сме в контакт с всеки един, но не е възможно. Непрекъснато се моля на Бога да ви се послужи по най-добрия начин за вас.

Тази вечер ще се обърнем към светото Писание и ще прочетем от Битие 3 гл.

Ще се обосновем и на неща, които вече сме разглеждали в миналото. Ще видим дали Господ Исус няма да ни даде да научим и повече неща от тези, които знаем от начало. Моля се да Го направи.

А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?

Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.

А змията каза на жената: Никак нима да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе отплода му, да яде, даде и на мъжа си да яде е нея, та и той яде.

Тогава се отвориха очите на дамата, н те познаха, че бяха голи; и съшиха смокиневи листа, та си направиха препаски.

Нека Господ да ни даде благослоение за четенето на Неговото Слово.

Според това бих искал днешната тема да я нарека „Едем на сатана“. Доста твърдо звучи: Едем на сатаната. Някак си се свързва с това, което говорих последно за Филтъра на мислещия мъж. Понякога такива силни изрази ни карат да се замислим и да започнем да изследваме Словото. Желанието ми е цялото сьбрание да прави това. Защото „не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста“. Така че четете Словото и се задълбочавайте в него. Иследвайте го с Божиите очи, за да стигнете до правилно разбиране на това как трябва да живеем в настоящето време.

Тази вечер можах да дойда и да ви кажа: „Бих могъл да направя това, или онова“. Щях да съм радостен да поговоря с всеки един от вас, или да дойда при всеки един на гости. Бог знае, че говоря истината. Щеше да ми е приятно да гостувам у всеки един от вас, утре сутринта да закусим заедно и после да отидем на лов. Би ми било много приятно. Но не мога. Бих искал да дойда с вас у дома ви, да седна на верандата и да си говорим за вашето щастие и за Бог. Щеше да ми е много приятно. Мъже и жени, които сте сега тук. Бог знае, че много бих го искал. Но не е възможно. Имаме бреме, което трябва да носим.

Времето е толкова нервно, а и аз съм нервен човек. Днес постоянно ми идва мисъл: „трябва задължително това да направя“. Обаче утре то вече е много отдалечено от мен. Нещо се е случило и предизвикало това, или онова. Някой път има такова време, че единственото ни старание е да си запазим ясна мисъл. Но моята главна задача през времето на моето пребиваване на тази земя, във времето, което още ми остава да бъда тук, е да говоря Евангелието на църквата и да правя всичко, каквото мога, за да бъде прославен Исус.

Когато идвам, старая се да ви кажа нещо, което да ви е от помощ. Днес сутринта чухме мощно послание, което произнесе брат Невил. Помислих си: „Беше толкова превъзходно, когато каза, че лекарят трябва да сложи диагнозата, но после трябва да дойде някой и да сложи инжекцията“. Това той го обясни наистина много мило. Размишлявах за серума, който е използван след като се постави диагнозата.

С това, което искам да ви кажа, бих искал да ви обясня Божиите обещания за времето, в което живеем. Не би трябвало да говорим за неща, за които други вече са говорили и които се отнасят за друг период от време. Те са правилни неща, и ние можем да изхождаме от тях, но искам чрез библейските текстове, които съм си отбелязъл да ви споделя неща, които да ви осветят и чрез тях да можете да станете по-добри войници на бойното поле, на което воювате, и да изучавате тактиката на врага, за да сте способни да се отбранявате още преди да бъдете нападнати. Важното е: доколкото е възможно, трябва да се научим как да отбягваме всички удари.

А сега няколко минути бих искал да се спра на времето, в което живеем, време на голяма греховност. Не си спомням да съм чел за по-греховно време в историята на човечеството. Имало и време на голямо преследване, в което Божиите деца са били убивани. Но никога не е имало време, в което хитроста на врага да е била така явна, както е днес. Това е време на лукавщина и покушения. И това ми говори, че християнина днес трябва да бъде много бдителен, повече от когато и да било. В дните, през които Рим е преследвал църквата, християните са били хвърляни на лъвовете. Но душата им е била спасена, защото са били чисти и неопетнени, вярвали са в Бога и с радост го засвидетелствали чрез кръвта, която е текла от раните им. Тази пролята кръв е викала, изпълнена със скъпоценна и чиста вяра: „Господи Исусе, приеми духа ми“.

Обаче днес хитроста на дявола кара хората да си мислят, че са християни, макар, че въобще не са такива. Това е то! Много по-хитро е от времето, когато е трябвало да запечатат свидетелството си със собствената си кръв. Сатана използва всичката си хитрост на която е способен, защото той е изкусител.

В Матея 24 гл. Исус е казал какъв ще е денят, в който днес живеем. Лъжливото толкова ще прилича на истинското, че ако би било възможно, и избраните щяха да бъдат излъгани.

Сега ще разгледаме няколко места от Библията, от пророческото слово, което се отнася за днешното време. Във второ Тимотей 3 гл. можем да прочетем какво е предсказал пророка за днешното време, че хората ще са горделиви, надути и повече сластолюбиви, отколкото боголюбиви.

Сега ще отделим малко време за това. Само ще се докоснем да това, защото нямаме достатъчно време да го разгледаме подробно. Ще се докоснем само до връхните точки, за да получите разбиране, и да се замислите за тези неща, когато си отидете и къщи.

„Те са надменни, себелюбиви и горделиви, и обичат страстите, а не Бога: клеветници, хулители, невъздържани, нечестиви, буйни, врагове на всичко, което е добро“.

Духа изрично казва, че тези неща ще стават последните дни (1 Тим. 4 гл.).

И в Откровение 3:14, където е описан периода на Лаодикия, можем да прочетем каква ще бъде църквата в последното време. Там се казва, че тя стои и си казва: „Богат съм, звбоготях и нямам нужда от нищо“. Забогатяла, има изобилие от всичко, но не знае, че е гола, бедна и окаяна.

Мислете върху това. Той казва на Църквата на днешното време, че е сляпа, гола и окаяна, и че това не го знае. Обърнете внимание на последната част на това изречение, на последните думи. Те си мислят, че са пълни с Духа и напълно готови. Лаодикийския период на църквата е периода на Петдесятната църква, и това е последния период на църквата.

Лутер е дошъл със своята вест; Уесли е понесъл веста си; и петдесятните също са имали своята вест.

Написано е още и следното:

Понеже си хладък — външни емоции, интелектуални тълкувания на Евангелието.

Той каза: „защото си такъв,ще те повърна от устата си“.С други думи, става Му лошо и Му се повдига от състоянието на църквата. Обърнете внимание, те са Го изгонили, Той се намира извън църквата. И се опитва да влезе вътре в нея. В този страшен Лаодикийски период на църквата.

Бога на този свят, личноста, която е на почит в днешния свят, е дявола. А хората не знаят, че се покланят на сатана. Самият сатана се представя като църквата. Виждате ли, те се кланят на дявола и си мислят, че чрез църквата се молят на Бога. Обаче зад всичко това стои сатана.

Вие казвате: „О, та ние проповядваме словото“.

Погледнете още веднъж текста, който четохме тази вечер. Сатана беше този, който проповядваше словото на Ева: „Бог каза…“

Виждате ли, това е фалшивото тълкуване на част от Словото, което се отнася за дадено определено време. Той ще ви потвърди, че всичко, което Исус е говорил и правил, е съвършено и правилно. Ще потвърди, че и Мойсей е правил всичко по правилния начин. Обаче, докоснете ли се до обещанията за днешното време, той ще започне да ви уверява, че те важат за друго време. И не е необходимо да се прави нищо повече от това, достатъчно е само хората да повярват.

Не е разрешено да се отнема, или прибавя и една дума към Словото. А той прави точно това.

Хората не знаят, че фактически се кланят на сатана. Те вярват, че се покланят на Бога. Ние сме предупреждавани чрез пророчеството във второ Солунци. Бих искал да го прочетем. 2 Солунци 2 гл.:

А колкото до пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви се братя…

Виждате ли, тук става въпрос за пришествието на Господа и нашето съединяване с Него. В тия последни дни Бог съединява Своя народ със Себе Си. Това е събирането ни при Него. Не чрез църковните сгради, а това е събиране с Него. Ние ще бъдем съединени с Него.

Да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докътопърво не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонението, щото той седи (като Бог) в Божия храм и представя себе си за Бог (ст. 2-4).

Църквата днеска е подведена. Вижте го този син па погибелта, дявола. Синът на погибелта, дявола. Днес хората се покланят на сатана, а си мислят, че се покланят на Бога. Кланят му се чрез своите изповеди на вяра, чрез деноминациите си, които са основани от хора и чрез разни постановления. По този начин хората са хванати от една измама, каквато още не е имало на света. Няма никакво значение какво обещава Словото за днешното време, колко много е проповядвано и как е потвърждавано, те просто не му вярват.

Питаме се защо не му вярват? Независимо от това, че Бог е съобщил нещо конкретно и го е извършил, те се обръщат с гръб към Него. Точно както е постъпила Ева, която е знаела какво е казал Бог, но въпреки това се обърнала, за да чуе какво иска да ѝ каже сатана. Припомнете си, че и в останалите периоди от време е ставало същото. Във всеки период от време сатана се е мъчил да изопачи Словото и да убеди хората, че то се отнася за някакъв друг период от време.

Виждате ли, когато Исус е дошъл на земята, сатана е бил в групата на еврейските учители, фарисеите и свещенниците. Той им е внушил, че те трябва да спазват закона на Мойсей, въпреки, че самото Слово е казало, че по това време ще бъде изявен Човешкия Син, Той ще се разкрие. Обаче те искали да спазват закона на Мойсей и им стигало да бъдат набожни. Разбирате ли какво е направил? Опитвал се да им каже: „Словото е точно, обаче това не е Този мъж“. Виждате ли го какъв лъжец е? Това наистина е ден на лъжа.

Днес сатана създава своя империя на земята. Той сьздава империята си като търговец, а не като християнин. И ще прави всичко възможно, за да ви накара да приемете нещата изопачено. Ако преследва някаква цел, от която има лична изгода, той ще ви наговори всевъзможни неща, за да ви попречи да видите истината. Защото той мисли само за себе си. Все му е едно как лъже и колко мами, само да с в негова полза. Той постига това чрез служение, точно като го е предсказал Бог.

Започнал е с религиозната измама в Едем, и от тогава до днес продължава по същия начин. Няма да стане чрез това, че комунистите ще се обединят; комунистите нямат нищо общо с това. Църквата-организация е мястото, на което тряба да внимавате. Не са комунистите, които ще се опитат да измамят избраните. Църквата -организация — там е мястото, където избраните могат да бъдат измамени, ако това би било възможно. Не комунистите. Комунистите изобщо не приемат съществуванието на Бога, те са антихристияни. Те са антихристияни, но не са антихриста! Антихриста е религигиозен, много е религиозен. Той може да цитира Словото, даже може да го тълкува, точно както е направил сатана тогава в началото. Той съвсем правилно е цитирал всичко, освен това: „Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?“

Жената каза:„От плода на градинските дървета можем да ядем, но от дървото, което е всред градината Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете“.

А той каза:О, никак няма да умрете, но аз ще ти кажа причината, поради която Бог така е казал“.

Виждате ли, той отначало е цитирал всичко правилно. Но после казва: „Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото„.

Винаги е правил едно и също — религиозна измама. С нея той е започнал в Едем, и с нея продължава и до днес. По времето на Адам е било измама… И по времето на Ной е било измама. Същото е и по времето на Исус. И днес е същото — религиозно съблазняване!

Сега за малко време ще се спрем върху това как е изглеждала земята, когато е била под власта на Бог, и каква е станала след като сатана е я взел под своя власт, отстранявайки словото на Бога. Най-напред земята е била под контрола на Бога. Той я поставил в траектория, и я е задвижил. Всичко е било под Негова власт. А сега ще видим какво е станало после, след като власта е преминала в ръцете на сатана.

На Бог са Му били нужни шест хиляди години. На Него всъщност не са Му били нужни тези шест хиляди години, но Той е определил такъв период от време, защото Библията ни учи, че един ден на небето са хиляда години на земята. Така че за шест хиляди години, или за шест дни Бог е сътворил земята.

Минали са шест хиляди години, докато Бог е уредил всичко на земята, докато тя е била засята с доброто семе, което ражда според вида си. Всичко ражда според вида си. Всеки вид Негово семе е било добро, и затова е трябвало да ражда според вида си. Бог е отделил за всичко това шест хиляди години.

И когато всичко е било готово, Бог поставил Своя главен стан в красивото място на изток, в Едем, което се нарича „Едемска градина“. Бог е установил главния стан на света в Едемската градина. И над всичко е поставил Своя син и неговата жена. Това е. Така го е направил Бог. И Той е предал на тях цялата власт. Те са могли да заповядат на вятъра, и той е преставал да духа. Говорели са на дървото, и то се е премествало. Лъва и вълка са пасяли заедно, и агнето е лежало до тях. Нямало никакво зло. Абсолютен мир, съвършена хармония. Под власта на Бога всичко е било съвършено. Той е имал Свой свят, и всичко е функционирало добре. Всички са се хранели с растителна храна. Нищо не е умирало, нищо не е било унищожавано, нищо не е било събаряно. Всичко е било съвършено, и Той е установил любимите Му син и дъщеря да владеят над всичко.

Бог е бил доволен, и на седмия ден си починал от всичко. Осветил седмия ден като шабат за Себе Си. Бог гледнал на всичко, което е бил създал за тези шест хиляди години. Той с Създателя на всичко. Той е оформил планините и направил така, че вулканите да изтласкат планините нагоре, и нещата, които се случват при изригванията — оставил всичко да изсъхне. И направил прелесно място, както го е имал в представата Си. Нищо не може да бъде сравнено с това.

В този превъзходен Божи рай са се движили динозаври и много други животни. Нито едно от тях не е вредило на никого. Били са кротки като малки котенца. Не са враждували помежду си. Не е съществувала никаква болест, нито зародиш на болест. О, какво място! Големи птици са прелитали от дърво на дърво. Адам ги е познавал поименно и те са седяли на рамото му и са гугукали. О, колко красиво място е имал Бог.

И тогава направи един от атрибутите на Собственото Си тяло. Бог има атрибути в Неговото Тяло. Вие, например сте изява на характерните черти на баща си. Знаете ли, че вие сте били в дядото на вашия дядо. Хайде да поговорим за вас и за вашия баща.

Когато сте били в баща си, вие не сте знаели нищо. Зародиша идва от мъжа. Мъжа е носителя на зародиша. Жената е носител на яйцето. В зародиша се намира живот. Когато сте били в баща си, вие не сте знаели нищо, но науката и Божието Слово доказват, че сте били в баща си.

После вашият баща ви поискал. Когато се е свързал с майка ви, вие сте дошли в съществувание, и тогава вашият баща се е запознал с вас. Вие сте негов атрибут и притежавате части от тялото, които приличат на вашия баща. Така е било и в началото с Бог. Всеки син и дъщеря на Бога в отначалото са били в Него. Вие не си го спомняте, но сте били там. Обаче Той го е знаел и искал да се появите, за да има общение с вас, да може да води разговори с вас, да ви обича и да може да ви подаде ръка.

С вашия син не е ли същото? Не е ли прекрасен денят, в който вашия син се връща в къщи, когато идва ранен от бойното поле и седне с вас на масата. Какво ястие бихте му приготвили? Бихте заклали тлъсто теле и бихте му го сготвили. Той е ваша плът и кръв, и е бил във вас. Още не сте го познавали тогава, но сте знаели, че е там.

Бог е знаел, че вие ще бъдете тук. След това ни е дал тяло, за да можем да установим контакт. Той стана Исус Христос, за да може да контактува с нас, когато Той стана равен на нас — Божият Син — пълнотата на Божественото откровение.

Божията цел е била Неговите атрибути да бъдат изявени чрез общение.

Докъто съм бил в баща си, не съм знаел нищо относно това. Но когато съм се родил чрез него, станах негов син и станах атрибут, част от своя баща. Вие сте части от своите бащи.

Като Божии деца ние сме части от Божиите атрибути, които са били в Него и станаха плът, както Той стана плът. Затова на земята ние можем да общуваме помежду си като Божие семейство. Това е била целта от началото. Това е било желанието на Бог от самото начало. Той е имал власт над всичко и е поставил човека в Едемската градина да владее на основата на свободната воля при взимане на решения, и му е казал: „Сине, това ти принадлежи“. Колко превъзходно място.

Бог е бил доволен и се е оттеглил да си почине от всичките Си дела. Никое дърво не е раждало тръни, или бодили… Всичко е било съвършено. Всяко семе е било съвършено. И когато Той си е почивал, неприятеля се вмъкнал в градината и я превзел, като изопачил Неговия план пред Неговите деца. Бог е имал доверие на Своите деца, както вие имате доверие на своята дъщеря, когато излиза на разходка е някой младеж, или на сина си, ако е в обществото на младежи, които пият, или пушат. Имате му доверие, че няма да направи нищо нередно и ще спази думата, която е дал. Но неприятеля е припълзял като хитър мъж, който изпраща дъщеря ви, а после се държи неприлично; или като жена, която прави същото с вашия син. Той е припълзял. Божият враг е припълзял и е тълкувал изопачено Словото на Ева. Чрез падението на човека в грях, той е превзел Градината Едем за своя собственост. И сега, в своето владение той действа чрез измама вече шест хиляди години и мами хората, Божиите деца, както го е направил и тогава.

Те са могли да действат и да взимат решения според свободната Си воля. Бог им е вярвал, имал е доверие, че ще направят правилни неща. Но те са постъпили неправилно, и както Исав са продали правото си на първородени, заради този свят. Това право е преминало към сатана, и той го е взел. И както Бог е изградил Едем за 6000 години, и сатана е имал на разположение 6000 хиляди години, за да изгради своя Едем. Чрез измама — измамил е хората чрез словото — и сега е изградил на земята своя Едем на греха.

Божият Едем е бил поставен върху справедливоста, а този на сатана — върху греха, защото сатана е грях. Бог е справедливоста. Божието царство е било основано върху справедливоста, мира и живота; царството на сатана е основано на греха — религиозния грях.

Забележете, че той ги е подвел чрез измама, както е и планувал. Той го е съобщил предварително. Знаехте ли го това? Да отворим книгата на Исая. Да отворим Исая 14 гл., от стих 12. Набързо ще разгледаме какво е казал тук сатана:

Как си паднал от небето, ти Денице, сине на зората. Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите;

А ти думаше в сърцето си: Ще възлязя на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината събраните богове към най-крайните страни на север; Ще възлиза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния!

Сравнете това с други места от Библията, напр. 2 Солунци, което четохме преди това, и там е казано, че ще седне в Божия храм и ще се въздигне над всичко, което се нарича Бог. Така че той като Бог да бъде почитан, като Бог на земята. Това е бога на този свят, за когото проповядвах предишната неделя. Днес той е тук и мами хората. О, какво време на измама, коварен час, в който живеем! Ние живеем в изключително време. Това е най-благословеното време, защото се приближаваме към Хилядолетното царство. Отново се връщаме към Едем. Но днес сатана е активизирал цялата своя тактика на измама и хитрост и е подсилил позицията си. Той се представя като Бог и ще седне на местото на Бог; религиозен, умее да цитира добре Словото — точно както сатана в градината Едем в разговора си с Ева. На него не му е необходимо да прави нищо друго, достатъчно е само да пропусне една дума и да стане процепа, през който може да проникне отровната му доктрина. Тези неща ги споменахме, когато говорихме за Филтъра на мислещия мъж.

Той е казал, че иска да се извиси над Всевишния. Искал е да излети над облаците, над звездите, там да постави трона си и така да бъде над Всевишния. Той е успял да изпълни заканите си. Настина при изпълнението на плановете си, той е имал неимоверен успех, защото хората във всеки период са му позволявали да затъмни обещаното Слово на Бога за техния период. Това е начина, по който го е постигал. Във всеки период от време той е обявявал съответното обещание за несъществено.

В дните на Ное той е убедил хора, че не е възможно от небето да вали дъжд, защото там горе няма никакъв дъжд. Това е същото мощно, научно евангелие, което е проповядвал и в Едем. Могъл е да истреля разни апаратури на луната и да докаже, че там няма никаква влага. Бог е казал, че ще вали, а сатана е успял да затъмни мозъците на хората чрез научни иследвания, които потвърждавали, че това не е възможно. Но въпреки това е започнало да вали. Бог е съобщил, и то станало. Той го е направил.

И в дните на Исус е направил същото. Отново отровил с измама мисленето им, като е тълкувал по лъжлив начин Словото: „Ако си Божи Син, покажи ми на какво си способен“.

Исус, обаче не му е позволил да Го прави на луд. Никога не го е позволявал. Бог не е клоун. Той изобщо не е длъжен да дава отговор на дявола. Исус е казал: „Писано е: Човек не живее само от хляб, но със всяко Слово, което излиза от Божиите уста“. Не е било необходимо да му доказва на какво е способен. На Него не Му е било нужно да прави хляб от камъни. Могъл е да го направи, но това би означавало да послуша сатана.

Това е същата онази измама на религиозния грях, както в началото.

И сега внимавайте. Не става въпрос за онзи стар грях на прелюбодейство, пиянство, или кълнене. Не, не става въпрос за това.

Вие, по-възрастните, спомняте ли си за онази проповед „Разочарование в съда“, която проповядвах преди години. Прелюбодейката няма да бъде разочарована. Тя знае къде отива. И пияницата няма да е разочарован. Нито лъжеца, нито комарджията, нито крадеца. Разочаровани ще бъдат такива хора, които са убедени, че са на правилния път. Това са тези, които ще кажат: „Г0СП0ДИ, нима не сме проповядвали евангелието в Твоето име? Нима не сме изгонвали демони в Твоето име?” и т.н. А Исус ще им отговори: „Отстъпете от Мен, вие, които вършите беззаконие! Аз никога не съм ви познавал“. Това е разочарованиеето.; вижте тази измама. Точно в това оставам неразбран. Въобще не искам да съм по-различен от другите. Но трябва да бъда честен. Трябва да известя нещо на хората и то трябва да стигне до тях. Затова не могат да го възприемат. Те смятат че аз съм все срещу някого. Само ако можеха да разберат, че съм тук заради всички тях. Старая се да дам най-доброто, да донеса истината така, както е положена в сърцето ми и както е положена в Библията. Бог Го доказва, че е истина; повече не е необходимо. Или ще го разберат, или не.

Те не искат да го знаят, защото вече са се продали. Правото си на първородени са го продали на организацията, на връзката с някоя деноминация, за да достигнат до небето чрез някаква организирана религия, чиято глава във всички случаи е дявола.

Бог никога не е имал организирана религия. Никога! Но те са се продали там, където Словото се тьлкува от група хора, които казват: „Това значи това, а онова значи онова“.

На Бог не Му са необходими тълкуватели. Той Сам тълкува Неговото Слово. Не Му трябва никой да Го поучава кое как трябвал да направи. Той е суверенен. Той е казал кое как ще стане, и се придържа към Словото Си. Щом като Той е казал, че „Тия знамения ще съпровождат повярвалите“, значи е имал впредвид точно това. Всичко, което е казал и обещал за тези последни дни, всичко, което е искал да направи, това се е изпълнено. На Него не Му е нужно да пита някого дали е дошло времето за това, или за онова. На Него Му е известен плана и времето, в което трябва да бъде изпълнен.

В Матей 24:24 Той ни информира за всичките измами на сатана. Сега, можем да открием как е омагьосал хората, които искат да служат на Бога — със своите програми за евапгелизацпя чрез по-добро образование, висша етика, цивилизация и т.н.; и те са повярвали на лъжите му. Ева не е имала желание да направи това, което е направила, но той успял да я убеди, че ще стане по-мъдра. Тя не е имала познание, а искала да го има. Не е имала разбиране, но искала да го има. Бог е казал да не се опитва да търси разбиране. Как бих могъл да имам разбиране за тези неща? Не мога да ги разбера; аз вярвам. Не ми е нужно да имам разбиране. Трябва да вярваме на Бога, а не да се мъчим да Го разберем. Просто вярваме на това, което е казал.

Сравнете сега Божият Едем с Едема на сатаната след тези 6000 години, през които дявола е преиначавал обещаното слово за всеки период от време. Сега искаме да направим едно сравнение, за да видим какво е станало и до къде е стигнало всичко.

По времето на Исус Христос, дявола е направил същото с църквата; опитал се да отклони верните Божии синове от познанието на истината.

Обаче Бог е поставил тук Своите синове — Своите атрибути — които да бъдат в общение с Него като слушат Словото Му.

Какво би станало, ако баща ви би ви казал: „Сине, недей да влизаш в тази вода, защото в нея има крокодили“. И ако след това дойдеше някой чужд човек и ви каже: „Ами, тази вода е превъзходна. В нея няма никакви крокодили“. Кого бихте послушали? Ако сте истински син, ще послушате баща си.

Точно така и истинския Божи син и дъщеря ще поставят на първо място Божието Слово. Ако е казано, че в тази чаша има отрова — вярвам.

Вярата, която има Неговото семе в цялото Слово, е произвела Божият Едем, пълен със святост, любов, познание и вечен живот. Това е, което Бог насажда — Неговото Слово — Неговото семе. Това ще бъде Неговата Църква на края — Тя ще бъде същата.

Нека да проследим една мисъл. Някога пак ще се върна към това, но вие знаете, че Бог е казал: „Всяко семе да ражда според вида си“. Това е Божия заповед, нали така? Тогава каква стойност имат твърденията на някои проповедници, които се опитват да докажат, че Божието Слово говори нещо съвсем друго? Всяко Божие Слово е семе. Това го е казал Исус. Това е семето, което сее Сеячът. И в такъв случай, ако Марк 16 е Божие Слово, то тогава ще донесе плод според вида си. Ако Малахия 4 е Божие Слово, също ще даде плод според вида си. Така и всяко друго обещание ще донесе плод според вида си.

Виждате ли колко е двуличен сатана? Той казва: „Не е така“. Разбирате ли го? Той казва: „Не, това не се отнася за днешното време“. Всяко семе ще роди според вида си. Това е начина, по който Бог изгражда Своя Едем.

Така е! Това е начина, по който Бог изгражда Своята църква. „Човек не е жив само с хляб, но с всяка дума, която излиза от Божиите уста“. Сатана прави нещо друго. Но Бог е казал: „Всяко семе да ражда според вида си“. Обещанието е: „Тия знамения ще съпровождат вярващите“. Религиозната църква казва: „Влез в църквата, стани неин член, повтаряй изповедите на вяра, научи катехизма“. В Библията няма да намерите нито едно от тези неща. Исус казва им: „Тия знамения ще придружават вярващите – в Мое име ще гонят демони, на нови езици ще говорят, змии ще хващат и ако изпият нещо смъртоносно няма да им навреди, на болни ще полагат рьце и ще бъдат изцелявани“.Кой може да го отрече това? „Всяко семе ражда според вида си“. Ако вие сте Божие семе, атрибут — син на Бога — тогава във вас е било вложено Божието семе. И щом като чуете Божието слово „Моите овце слушат Моя глас, чужд няма да последват“. Разбрахте ли го това? Семето ражда според вида си.

Така установяваме, че всяко семе дава плод според вида си. В Едем не е имало смърт, и в новия Едем няма да има смърт. Там не е имало нищо друго, освен святост, чистота и вечен живот.

Чрез неверие в Божието Слово, семето на злия се е промъкнало в Едем. Сега ще се занимаем с това, кога сатана се качва като антихрист на трона, в Едем на тази земя — Едем на греха и на извратената религиозност.

Той никога не се представя така: „Аз съм този велик ангел, аз съм сатана“. Не, не по този начин. Започнал е с това, че е изопачил Божието Слово. Това е начина, по който неговото царство е прониквало на земята във всеки период от време. Днес, в това извънредно лъжовно време, той се подготвя да заеме трона си чрез своите си хора. Той си е изградил един интелектуален, образован, научен Едем. Проповедници, църкви, теологии – всичко е изградено върху най-новите научни становища. Цялата църква е изградена върху познанието, а не върху вярата.

Един път имах събрание в сградата на един мъж. Това беше една голяма аудитория, на запад. Този мъж е приятен човек, но той отрече нещата, за които сега говорим. Въпреки това го обичах. Той беше мил, стар мъж. В залата имаше място за около 6 000 души. На следобедното събрание имаше около 1 500. Всички бяха добре облечени интелектуалци. Седнах там и ги наблюдавах. Този стар мъж имаше хубава проповед. После попита: „иска ли някой да приеме Христос? да вдигне ръката си“.

Никой не вдигаше. Накрая една жена вдигна ръка. Той каза: „Добре, сега си вече християнка“, и я покани да се покръсти. После благослови едно бебе, целуна го помоли се над него и разпусна събранието.

Когато хората започнаха да излизат навън — всички деликатни, учени, образовани — отидох настрана, за да подам ръка на този мъж и да му пожелая Божие благословение, когато излезе. И когато го направих, в залата започнаха да влизат тези, които бяха дошли за моето събрание. На тях не им бяха позволили да влязат на предишното събрание. Те идваха — в инвалидни колички, на носилки, душевно болни, в усмирителни ризи и т.н. Забелязвате ли разликата? Това е, за което говоря. То е нещо съвсем различно.

Евангелието може да се направи разбираемо: „Който вярва в Исус Христос, ще бъде спасен“. Обаче не казват и останалото: „Тия знамения ще придружават вярващите“. Който вярва в Исус Христос ще бъде спасен, ако вярващия е съпровождан от тези знамения. „Който слуша Моя глас“, но не само с ушите си, а този който и разбира. Всеки може да слуша.

Прелюбодейката може да слуша и да си остане прелюбодейка. Пияницата може да слуша, лъжеца може да слуша, но да продължи да лъже. Обаче: „Който разбира Словото Ми и вярва на Този, Който Ме е пратил, има вечен живот“. Това е то. Никой не е в състояние да го направи от себе си. Само, ако Бог го е предопределил.

„Исус казва: „Никой не може да дойде при Мен, ако Отец Ми не го притегли, и всички, които Ми е дал Отец, ще дойдат при Мен“. Амин. Всичко зависи от суверинитета и предопределението на Бог. Той живее Сам за Себе Си и никой не може да Му диктува какво да прави.

Неверието — понеже не са приели цялото Божие Слово — е сеитба на неверие, несправедливост, грях, ненавист и вечна смърт в този греховен, интелектуален период на църквата. Сега разбирате ли? В днешното време целия свят е религиозен. Знаехте ли го това? Света е религиозен. Днес можем да срещнем църковни сгради на всеки ъгъл. И всичко върви към поклонението на сатана. Това е написано в Библията.

Тия интелектуални, теологични училища родиха интелектуалци, които се учат как да говорят, как да се държат, как да действат на чуствата на хората и всичко останало от психологията. В продължение на три-четири години те са научават как да влияят на умовете на хората.

Обаче Святия Дух не е нещо, което може да получите чрез обучение. То е нещо, което е вложено във вас от ръката на Всемогъщия Бог, на основата на предопределението. Това преживяване не можете да го получите чрез поучение и упражнения; но само чрез ръката на Бога, който ви е предопределил преди създанието на света.

Сатана е изградил този голям Едем. Едем на църковния свят, в който те сега живеят. Всички те сега се обединяват в този голям екуменизъм и ще създадат една световна църква, подчинена на една глава, където ще бъде трона на сатана.

Сега прозвучава последното повикване за Невястата да излезе от това. Който влезе вътре в тази екумена, приел е белега на звяра и е загубен. Той никога вече няма да може да излезе навън. Затова ви казвам.

„Излезте изсред тях, люде Мои, преди да му бъде подчинено всичко. Излезте от средата му и се отделете“.

В този Едем на страсти, нечистотии, извратеност владеят ненависта, смърта и вечното отделяне от Бога. Как се е стигнало до там? Било е засято неоригинално семе.

Това ми припомня едно видение, което имах преди да се срещна с петдесятните, в което видях един мъж в бяло, който минаваше през земята. След него вървеше друг и сееше семе на несъгласие (раздор). Чрез желанието на Ева той е постигнал голям успех в Едемската градина.

Стремежа на Ева към познание е било грях. Ако в нас има стремеж към познание, желание да придобием теологични титли, това също е грях. Това са твърди думи, но това е истината. Желанието за познание и знание. Проблема днес се състои в това, че вместо да вграждат Божието Слово в сърцата на хората, те се стремят да си създадат положение, да направят кариера. Църквите се стремят да вградят в сърцата на хората собствената си доктрина. Ние обаче сме получили заповед да положим там Божието Слово. Павел казва: „И говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдроста, но с доказателство от Духа и от сила; за да бъдевярването ви основано не на човешката мъдрост, а на Божиятасила“.

Хората се стараят сами да си изградят положение. Виждаме го навсякъде. Когато Бог действа чрез някого и го изпратил, веднага се намират много други, които започват да го имитират. И те искат да бъдат уважавани. Всеки казва: „Извършихме това и онова; това аз го направих; моята деноминация така и така; аз така и така“. Искат да представляват нещо. Какво проповядваме? Себе си, или Божието царство? Вграждайте Божието Слово. Извадете неверието от сърцата на хората и вградете там Словото на Бога.Но Божието царство не може да се изгради в сърцето на човек, ако Бог не го е предопределил за това. Иначе не е възможно. А измамата се състои в това, че хората въпреки всичко вярват, че са на правилния път. Какви ли не има пътища, които се виждат прави на човека. Всеки интелектуал си мисли, че е прав. Преди известно време в неделя ви разказвах как сатана застана до мен, когато стоях при умиращото си дете и ми каза: „Наскоро баща ти умря в ръцете ти. Жена ти е в моргата; а тук умира детето ти, а ти Го чакаш да ти отговори!? Обаче Той те е изоставил… Нали ти казваше, че Той е Изцелител. Е, нали е много е добър. Ти държеше на това, което считаше за правилно, обаче си в грешка“.

Всеки разумен човек със здрав разсъдък би се съгласил с него. До такава степен той беше прав.

Бил е прав и тогава, когато казал на Ева: „Ще ви се отворят очите и ще разпознавате доброто и злото. И ще бъдете като Бог“. Бог не им дал да знаят, че са голи. И така, те са разбрали, че после ще могат да разпознават доброто и злото. Дявола е бил прав, но ако погледнете ще видите, че това е било в противоречие с Божието Слово.

Същото е и с онези проповедници, които се обучават в семинариите по теология, които са създадени от хора. Може да изглежда могодобре, може да способства за по-добро разбиране на тези неща, но въпреки всичко не е правилно. На нас не ни е необходимо да разбираме. Ние вярваме на това, защото го е казал Бог. И с това веднъж за винаги всичко е прикпючено. Това е вярата ни. А Ева е искала на всяка цена да бъде по-умна, отколкото е била.

Мъжа и жената са били голи в Божия Едем. Нямали са върху себе си нищо, но не са го знаели. Защо не са го знаели? Защото сетивата, чрез които биха могли да го разберат, са били покрити от святото покривало на Святия Дух. Те са се гледали един друг, без да забележат, че са голи. Били са обвити със светоста на Святия Дух. Били са покрити.

И днес всеки, който е обвит от Бога, може да гледа без да се породи в него желание. Той ще отвърне главата си. Това е свята завеса. Бог е задържал очите им. Там е имало един мъж и една жена, които не са знаели, че са голи, защото очите им са били покрити от светоста на Бота. Забележете, че Бог е отделил със свята завеса тяхното съзнание от греха. Очите им са били покрити от светоста на Бога. Вижте тук: „Защото грешник, който веднъж е бил очистен….“ Това е написано в писмото до Евреите. Този, който веднъж е бил очистен, няма повече чуство на вина.

Днес сутринта брат Невил ме попита защо не проповядвам за Святия Дух? Ето отговора. Святия Дух е това, което действа във вас. Това е живот: не някакъв начин на мислене, не някакво телесно доказателство. Това е Личност Исус Христос, Божието Слово, което е било положено във вашето сърце за да бъде съживена всяка дума от Словото за сегашното време. Наблюдавайте Святия Дух, когато Той действа; не разказите за Него, а действието; това, което Той прави според Божието Слово.

Така че виждаме, че Святия Дух и святото Божие Слово в действие са способствали за това, че мъжа и жената не са знаели, че са голи. Колко превъзходен е живота на Словото, на семето Слово. Бог казал: „В средата на градината стои дърво“. Това дърво е било в градината. „Не се докосвай до него, защото в деня, в който ядеш от него, ще умреш“. Преди това те са били обвити в святост, нищо не са знаели по този въпрос и не са се осмелявали да се приближат към него. Били са обвити в святост. В този Божи „павильон“ те са били в безопасност. Били са живи и никъде около тях не е съществувала смърт. Алилуя. Имали са съвършена любов един към друг и са имали съвършен вечен живот. Имали са съвършено преживяване на Божията любов. Имали са Словото на Бога и са го спазвали. Имали са живот, били са в безопасност в Божият Едем и там не е имало смърт.

След това сатана успял да постигне, че Ева изслушала теологичното евангелие — евангелието на познанието, по-доброто образование, висшата етика, по-висшата цивилизация и т.н. Успял е да я накара да спре за малко и да ислуша аргументите му. На нас ни е заповядано да не правим това. Но той успял да я накара. „Виж сега, това е една от най-старите църкви, има голяма традиция и даже и кмета на града ходи при нас“. Не ме интересува какви са. Ако противоречат на Божието Слово бъдете против тях. Всичко, което стои в противоречие на Словото е ваш враг. Всеки, който е за Словото е ваш брат. Той има дял с вас.

Вижте сега, тя е отстранила святата обвивка, за да разбере какво е секса в действителност и какво произвежда желанието. Отмахнала святото Покривало от очите си, което Бог е бил поставил, защото е искала познание, за да разбере за какво става въпрос. Послушала е дявола. И вижте ситуацията, в която се е отзовала. След това, във всеки период от време са правили същото. Предпочитали са интелектуализма. Сега сатана си е изградил империя на познанието — това е семето, което е засял, превзел света и го превърнал в Едем на смърта.

Сега внимавайте. Вижте какво е написано в Откровение 3 гл. за периода на Лаодикийската църква. Размишлявайте върху това. Тя — Ева — е кралицата на сатана. Сатана, тази змия, е влязъл пръв при Ева, преди Адам. Това е вярно. Това е начинът, по който я е подвел сатана. Така че той е станал мъж на Ева преди Адам. Той я е подвел — Библията го казва. Тогава тя разбрала, че е гола.

Сега се замислете за Лаодикийския период на църквата. И тя (църквата), както Ева, е кралица на сатана. Богата е, има светските богатства, обаче е сляпа. И пак е гола, обаче не го знае. Точно както в Божият Едем. Само че сега на лицето ѝ няма свят воал, а има покривало на пожеланието. Тя е свалила святия Божи воал и с пожеланието си е поставила покривало на познанието. Сега върху нея има покривало на познанието, което я заслепява, и тя не разбира, че това е грях. Ходи гола по улицата, и не го знае. Тя е улична прелюбодейка. Жени, които ходят по шорти, в Божиите очи са прелюбодейки, но те не го знаят. Наблюдавайте нашите жени. Ако искате да разберете състоянието на дадена църква, наблюдавайте как се държат жените им. Те винаги са представителки на църквата. Едем на сатана — изпълнен с грях и неверие, религиозно изопачаване на истината — е покварена империя. Заменили са Словото на Бога с интелектуалните си учения. Вместо църква те са си направили организация и ще достигнат до онази голяма глава. Виждате ли как е изчезнала невинноста?

Сега, да не пропуснете следното: Цялата религиозна организирана църква се е облякла в пожелание. Нейната невинност се е променила в познание. С воала на светоста тя е била невинна, а с покривалото на пожеланието е получила познание. Знае, че това е приятно, и знае какво произхожда от това. Това е плод, дърво, което е желателно, и чрез което стават умни. Тя е паднала от невинност — в познание, от святост — в нечистота и пожелание, от живота — към смърта. Тази империя трябва да стигне до края си. Небесния Бог ще я изличи от земята.

Забележете, че в цялото това опустошение мъжа се е превърнал в жена, а жената — в мъж, но те не го знаят. Когато наблюдаваме модерните хора по улиците, виждаме ги като добри продукти на сатановия Едем.

Сатана използва именно Ева. Тя беше тази, която подведе Адам в греха чрез силата на пожеланието. И днес е същото. Те имат къси коси, гримирани лица, облечени са секси. Правейки това те не знаят, че то противоречи на Божието Слово. Ако тя си стриже косата, от нея става същото, което е и проститутката. Ако носи шорти, тя хвърля позор върху себе си. Когато се облича секси, застава на същото стъпало както прелюбодейката, но не го знае. Тя не прави тези неща чрез светоста на Бога, а чрез похотта на сатаната. Тя кара своя Адам до това да я пожелае страстно. Тя е съблякла облеклото, с което я е облекьл Бог там в Едем за пътуването през тази пустиня. Съблякла кожите, с които Бог я е загърнал цялата. И непрекъснато се съблича все повече и повече. Сега е пак там, където е била в началото. Сега тя е докарала своя Адам до там, че той да носи нейното бельо.

Смятам, че в мъжа, който е облечен в тези тесни шорти и така ходи по улицата, не е останало в него много мъжко; той е най-големия страхливец, когото познавам. Тя е накарала своя объркан Адам да действа като нея. Той носи нейното бельо. Тя е наясно какво може да постигне, когато се разсъблече. Шортите са част от нейното бельо. Сега ги носи нейния Адам. А Божието Слово казва, че е срамота жена да носи мъжки дрехи, а мъжа – женски. Това е оригиналното Слово (Втор. 22:5). Размишлявайте върху това.

Сега той се вчесва като нея, слага си ролки и си навива косата. Може би това е едно от най-отвратителните явления, които съм виждал. Тия момчета с тези фризури, с боядисаните коси и висящи букли. Вие, парцали за чистене. Страшно е да се говорят такива неща от подиума, но съда започва от Божия дом.

Вече дори не можем да ги различим дали е мъж, или жена. Даже се говори, че се готвят да облечат американската армия в къси панталони. Виждате ли как са се развратили. Те се обличат и фризират като жени.

Преди няколко дена обядвах в един ресторант. Не повярвах на очите си, когато там влезе един младеж, който се държеше като много важен. Той имаше тъмна коса и беше вчесан така, че два масура висяха от двете страни на очите му и той гледаше помежду тях. Ако някога съм видял нещо извратено, то беше точно това. Обаче той никога не би го приел. Може би той би успял да убеди някого, че е от мъжки пол, но в духа беше от женски пол. Той не знае къде принадлежи. Колко извратено е всичко. Това го прави дявола. Той развращава народите; развращава църквата; развращава хората. Той е измамник, който изопачава оригиналната истина. Бог е направил жената като жена, мъжа като мъж и ги е облякъл различно. Той е искал те да останат така, и тяхното държание да бъде според това. Едното е мъж, другото е жена. Бог е извадил Ева от Адам в градината Едем.

Сега той носи нейните букли. Тя пък си стриже косата като него, а той има женска фризура. Тя се облича в неговите дрехи, а той носи нейното бельо. Звучи малко предизвикателно, но… това е абсолютната истина на Евангелието. Ако не го виждате, нещо с вас не е наред. В такъв случай или сте слепи, или не сте излизали на улицата. И тя, и той са убедени, че всичко е наред.

Жените казват: „Ох, ама толкова е горещо“. Старите индейци Апачи би могли да ви засрамят, защото те са се обличали повече, когато е било горещо, за да се предпазят от слънцето. Изпотявали се при движението, и така са имали естествена климатизация. Могли са да издържат и на най-силното слънце. Вие не бихте издържали. Щяхте да сте цели в плюски и изгаряния. Но, виждате ли, на това му се казва „висше образование“. Това ни го донесе съвременната наука.

А в периода на Лаодикия тя е гола, и не го знае това. И в Едем е била гола. Виждате ли по какво си приличат тези две царства. Едното е основано на греха и смърта; другото — на справедливоста и живота. Там те са били обвити във воала на светоста. И двамата са били голи, но не са го знаели. Не са знаели за това, защото са били обвити в Божия Дух.

Тук те са обвити в пожелание, и така гледат един на друг. Адам е могъл да гледа Ева без да забележи, че тя е гола. А сега под обвивката на похотга тя не знае, че е гола. Но под това покривало на похотта тя може да накара мъжа да я гледа. Това е единственото, поради което така постъпва. Не го вярвате, обаче го правите. А мъжете ви гледат, защото са забелязали вашата предизвикателна красота и са стигнали до там, че носят част от облеклото ви.

О, колко е перверзно всичко това. В какво време живеем! Колко то е прелъстително. А те не го знаят това. В такъв мъж е напълно перверзен дух. Той е обзет от сатанинска похот. И с жените е същото. Това е сатанинския дух на това велико общество.

Но те не го знаят. И си изграждат организация. Жени, които ходят по шорти принадлежат към тази организация. И мъжете, които се обличат така — и те принадлежат към нея. Ще спомена съкращението В.S.S. (Вig Sisters, Society). Там е това общество, където се обличат по този начин. Те принадлежат към нея.

Мъже, може и да не сте съгласни с мен, но това е истината. Вие сте объркани, но не го знаете. Не се държите като мъже. Ако мъжете и жените продължават да приличат на мекотели, много скоро ще престанат да намират нещо интересно във взаимоотношенията си. Те са си създали общество — организация.

Защо? „Онзи Иван, който живее отсреща, носи шорти, тогава защо да не мога и аз да нося“. „Луела иска и аз да нося, защото съседа Иван ходи така облечен“. Или пък : „Щом може Силвия да ходи така, и Марта ходи така, или еди коя си….“ Виждате ли, това е общество, което е организирано. Духовно погледнато вие принадлежите към тях, но не го знаете.

А щом е така — а ние установихме, че е така, — тогава сте заслепени. Заслепяват ви тези деноминации, в които ви е привлякъл сатана. Всичко това е изопачаване на първоначалното Божие Слово, на Божието царство и на плана Му с Неговите деца. Сатана привлича мъже и жени в тези неща, но те не го знаят. Те са в заблуда. Те вече не са Божии синове. Може ли някакъв мъж по шорти и с висящи масури около лицето да бъде син на Бога? Още повече пък ако е дякон, или стои на подиума като проповедник? Не, това не е Божи син.

Той не е преминал през Божия филтьр, защото тогава той никога не би могъл да се облече като жена. По същия начин и тя не би могла да се облича в мъжко облекло. Той не е син на Бога, а син на сатана, а и тя е негова дъщеря. Звучи много твърдо, но сатана е успял да завладее света чрез изопачаване на всичко. Човека е бил поставен на тази земя със свободна воля да си избере начин на живот. Само тогава може да се разбере какво има в сърцето му.

Знаете ли какво? Вашите дела крещат толкова силно, че заглушават гласа ви. Как бихте погледнали на мъж, който казва: „Ние всички сме християни и принадлежим към едикоя си църква“, а канцеларията му е пълна с разголени жени. Такъв мъж може да си приказва каквото си иска, но ние знаем кой е насреща ни.

А какво да кажем за жена, която ходи в панталони и шорти, гримира се, стриже си косата, обаче се нарича християнка? Божието Слово ни казва нещо съвсем различно. Но тя иска да се нарича християнка. Божието Слово ни учи, че не можем хем да правим такива неща, хем да сме християни. Отгоре на всичко и са безчестни. Бог би ли взел нещо непочтенно в Своето царство? Не, никога!

Никога няма да накарате гълъба да яде заедно с мишелова. Гълъба няма жлъчка. Той не може да яде нито гнило, нито нещо развалено. Един единствен залък би го убил. Той го знае това. Мъшелова обаче може да яде каквото си иска. Той има жлъчка. Света днес е точно така. Те са голи и слепи, обаче не го знаят. Сатана е успял да го постигне, като е използвал стремежа на онази жена към познанието, секса, стремежа към нещата, които си е избрала. Забележете, че Ева е довела Адам до извращение и че тя е първата, която се е съблякла. Винаги жената е първата. Така е било винаги, и днес е същото.

Църквата е тази, която вкарва човека в заблуда. Църквата оттегля хората, които искат да бъдат Божии деца. Жената-църквата го прави; а не Библията и Бог. Библията представя мъжа, защото Словото стана плът, и Той е бил Мъж, Библията представлява мъжа, а църквата — жената. Библията никога не вкарва човека в заблуда. Църквата го вкарва. Църквата го прави гол, не Библията. Библията му казва, че е гол.

Забележете колко силно е било желаниетои и за познание, и за секс. Тя искала да знае какво е това и как, дали този плод е добър или лош, и го е направила.

Обаче един ден Бог чрез мъж отново ще приведе всичко в ред. Всичко е било предадено на провал чрез жената, обаче е било спасено от Мъж. Този Мъж е Исус Христос, който е Словото. Тогава какво? Вече ще свършвам, затова внимавайте.

Наскоро ви поучавах за седемте тръби, по-точно за праздника на тръбите. Аз ви казах: „На осмия ден ще се проведе тьржествено събрание. Седмия ден е последния. Това ще бъде Хилядолетното царство. Обаче на осмия ден е имало тържествено събрание. Ако е осмия ден, след като седмия е последен, значи осмия е първи. Идваме пак към първия ден. Щом като свърши Хилядолетното царство, отново ще бъде изграден Едем. Отново ще бъде установено Божието царство, защото Исус победи сатана в Гетсеманската градина и си възвърна Едем. Той се е върнал на небето, за да подготви всичко, и отново ще се завърне. Той е казал: „Да не се смущава сърцето ви“.

Когато Той е бил още на земята, е казал: „Евреи, вие вярвате в Бога. Аз знам, че за Мен се приказват разни неща. Приказват това и онова. Но вие вярвате в Бога, затова вярвайте и в Мен“.

Той е бил изявения Бог. „Вярвайте и в Мен“. „В дома на Моя Отец има много обиталища. Аз отивам за да ви приготвя място“. Вижте колко е голям този град: петнадесетстотин квадратни мили. Вие питате: Къде е Той сега? Отишъл е да го приготви. Той е Сътворител и приготвя място. Той е Създателя на златото. Улиците са прозрачни. Той го подготя.

В Откровение 21 е написано: „Аз, Йоан, видях светия град, Новия Ерусалим, да слиза от небето, от Бога“.

….защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече“.

Кое е първото небе? Хилядолетното царство. А кое е първата земя’? Ето тази. Тя ще бъде обновена. Когато на земята е проповядвал Ное, тя е била покръстена. Когато върху нея Христос е пролял кръвта Си, чрез Него е била осветена. На края тя ще бъде обновена с огнено кръщение, което ще изгори всеки зародиш на болест, микроби и всичката нечистота на земята.

„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза от небето, от Бога“.

Там Бог ще бъде с истинските Си потомци, със Своите синове и дъщери, ще общува с тях в святост, защото очите им ще са слепи за греха. Тогава вече няма да има никакъв грях. Нека да воюваме за тези неща. Не разрешавайте да бъдете подведени в днешното време, борете се да влезете през тази врата.

„А вън са псетата, чародейците, блудниците, убийците и нсеки, който обича лъжата и лъже“.

„Който погледне на жена и я пожелае в сърцето си, вече прелюбодействал с нея“. Вън ще останат всички лоши мъже и жени. Само онези спасени, които са записани в Книгата на живота на Агнето ще влезат през вратата. Борете се за това, приятели. Не позволявайте да ви подведат в това последно време.

Това е велико време. Всеки има пари. Всеки може да прави едно или друго. Навсякъде текат пари, хората се возят в скъпи коли. Но в онзи град няма да има никакви коли и никакви самолети. Не, това ще бъде една съвсем различна цивилизация. Ще бъде съвсем друга цивилизация. Това ще бъде цивилизация на святост и вяра в живия Бог, а не на познание и наука.

Трябва да се стремим да влезем там. Това е моята единствена цел. Един ден, когато стигнем до там, бих искал да ви видя, всеки един от вас. Тогава ще пеем заедно:

да, светиите маршируват.

О, бих искал да бъда там,

когато светиите ще маршируват там.

Да се молим.

Скъпи Отче, ние знаем, че времето се с приближило към края си, и ние очакваме обещанието. Затова Те молим, Отче, да положиш това в сърцата ни, за да не направим никаква грешка.

Скъпи Боже, запази съвеста ни чиста; запази сърцата ни, Боже и отвърни очите ни от нещата, които са в този свят, от дребнавите неща във света, от суетната гордост да бъдем „нещо“. Абсолютно е все едно каква власт имат кралете, монарсите, владетелите и всички останали. Всичко преминава. Те няма да имат дял при първото възкресение. Писано е: „Блажен и свят е този, който има дял в първото въскресение. Над него втората смърт няма власт“. О, Боже, над тях втората смърт, духовната смърт няма никаква власт, защото те са спасени.

0, Боже, само като си помислим, че някой ще тръгне да посети някого, и посред пътя ще бъде грабнат! „Двама ще бъдат в леглото. Единия ще бъде взет, а другия ще се остави; двама ще са на полето; единия ще се вземе, другия ще се остани“.

О, Боже, помогни ни да бъдем чисти в Твоите очи, Господи; все едно е какво мислят за нас другите, Господи, и какво говорят, дай ни нашите мисли и съждения да са святи. Да бъдат подсолени с Божието Слово. Да бъдат така осолени, че в нас да не се намери никакъв фалш. При всичките ни грешки ние разчитаме на кръвта на Исус Христос, която стои между нас и Бог, за да гледа на нас чрез кръвта на Исуса. Това не е нашата праведност, нито нашите дела, а единствено и само това, което Той е направил за нас. О, Боже дай ни го.

Нека нито един от тези, които са тук днес вечерта и чу това послание, от най-младия до най-стария, да не бъде погубен. Нека във всеки един от тях да пребъдва святото желание по Бога и Неговото Слово. Ние не знаем в кой час ще се появи Той, не знаем кога ще ни вземе у дома, нито знаем кога ще ни вика на съд. Ние не знаем часа. Бихме искали, както се казва: да извадим нашия билет и да кажем: „Посока у дома. Трябва да тръгваме“. Помогни ни, Господи да останем чисти.

Ако е възможно, остави ни живи до идването на Исуса. Нека всичко да правим с любов, всичко, което е по силите ни, защото Бог днес търси по целия свят изгубените овце. Позволи ни да говорим към тях в молитва, осолена с любов и със Словото на Бога, за да бъде намерен и последния, та да можем да тръгнем за дома. Ние искаме да си отидем от този стар Едем на сатана, Господи, в който всичко е поставено върху пожеланието, и в който чрез обяви се търсят хубави жени. И това е, на което света казва, че е „хубаво“ — „Търсят се неопитни млади мъже и хубави девойки по бански“. Радиото и телевизията пълнят света с мърсотии от всякакъв вид. Всичко идва от Холивуд; а също и всички тези безсрамни, „секси“, разголени и вулгарни женски рокли. Мъжете са станали толкова перверзни, че носят част от женското облекло; Вчесват се като жени, а жените като мъже.

О, Боже, в какво страшно време живеем! О, ела, Господи, Исусе, ела! Ела, Господи Исусе, и ни очисти с кръвта Си. Махни от нас всяка нечистота и безмислие. Господи, остави ни живи! Остави ни да живеем непрекъснато под Твоята кръв пред лицето Ти. Това е желанието на сърцето ни и нашата искренна молба.

Скъпи Боже, на тази катедра, от която се проповядва Евангелието и тази вечер лежат разни кърпи и малки пратки, които ще се пратят при болни и страдащи. Нека тази молитва на вяра, която излиза сега от сърцата ни да проникне до Твоя трон, о, Господи. Ако има в нас нещо нечисто, Господи, вземи ни сега в съда, и ние молим за милосърдие.

Изяви ни къде грешим, Господи, за да можем да Те молим да ни очистиш чрез Кръвта. Изцели болните и ги направи здрави, Отче. Където и да се намират, и където и да отидат тези кърпи, нека да стане така, Отче. Подари ни решението да служим на Теб, и само на Теб. Дай го, Господи. Подари на тези скъпи хора охрана, когато ще се връщат у дома си. Благодарим Ти за изцелението на нашата сестра Шеферд и сина на брат Шеферд, който се беше наранил при езда на кон. Моля се, да не го срещне никакво зло. Моля се, това малко момче, което е яздило на кон да се поправи напълно. Благодарим Ти, че Ти изцели и всички останали, за които се молихме. Ние знаем, че ще получим това, за което се молим, защото вярваме на Теб, Който си дал тези обещания. Дари ни с милоста Си, Господи, и ни прости греховете. Молим се за това в името на Исус Христос. Амин.

Обичате ли Го? [Събранието казва: Амин.] Вярвате ли Му? [Събранието казва: Амин.] Противно ли ви е царството на сатана? [Събранието казва: Амин.] Вярвате ли, че ще дойде Неговото Хилядолетно царство, Неговият Едем? [Събранието казва: Амин.]

Виждате ли как всичко вече е формирано? Трябва всичко да бъде научно доказано, за да повярват; обаче Бог не може да бъде научно доказан, трябва да Го приемем с вяра. „Защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които Го търсят“.

О, Боже, не искам да зная за нищо друго, само за кръвта на Исус Христос, която ме очиства от греховете. Не зная нищо друго, само Исус Христос. Както Павел на времето е казал, и аз казвам днес същото:„защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа разпнат“.

Всичко, което бих могъл да ви кажа е, че от цялото си сърце вярвам на тази Библия – до толкова, до колкото познавам сърцето си, – която е съвършенното чисто Божие Слово. Чрез него живея. И се държа здраво за него. И ако можех да имам и десет животи, и десетте бих ги посветил на Божието Слово, защото това е Словото на Исус Христос. Изобщо не ме интересува кой какво приказва за това, и не ме интересува как науката се мъчи да го искара невярно. За мен Словото е единственното, на което мога да се доверя. Той е мой. Аз Го обичам. И вие ли? [Събранието казва: Амин.]

Ако във вашето сърце има грях, ако в сърцето ви има някаква вина, каквото и да имате, молете се сега и помолете Бог да ви прости. Молете се за мен. И аз се моля за вас. Молитвата ми е Бог да ви благослови.

Довиждане, довиждане.

Бог да е с вас, докато ще се видим.

Обичате ли се помежду си? [Събранието казва: Амин.]

Той е казал: „Дечица, обичайте се помежду си“.

Да обичаме един другиго, защото любовта прикрива много грехове. Сега да си подадем ръце. Бъдете мили един към друг, отнасяйте се добре един към друг. Пазете се чисти до идването на Исус Христос.

Довиждане, довиждане,

тук на земята, или там в светлината.

Обичайте Го! Това е молитвата ми. Молете се за мен и аз се моля за вас. Сега се връщам обратно в Тускон. Моля се Бог да ви благослови всички. От там ще отида в Канада, и после в Колорадо и по-нататък.

Брат Тони беше зад океана и се е случило нещо велико. Пред очите на Ватикана в Рим се молели за съживителни събрания. Те искали да отида там, и да проведя събрания на съживления в Рим. Той тъкмо се върна. Тия хора са се обединили. Имат една голяма арена с хиляда места. Те биха искали да отида, за да видят славата на Господа чрез тази служба. Не знам. Ще се моля, и ще видя какво ще ми каже Господ. Помнете затова, и ще се молим заедно.

[Брат Бранхам и събранието пее]

Тази вест ще обиколи запад, и ще се върне назад. Мислете за това. Със сигурност ще стане така.

Колко сладко е Твоето име…

Хайде да изпеем с покорни сърца….

Да излезем в Исусовото име. Той е яка стена.

В него ще поразим цялата войска на нашите врагове. Всичките неща на царството на сатана.

След това ще си отидем.

Това ще стане. Аз съм го преживял. Просто вярвам на това, защото съм го преживял…

[Събранието пее]

*****

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Издател: Мисионер Евалд Франк

Freie Volksmission е. V.

Postfach 100707

D-47707 Krefeld

GERMANY

E-mail: E.Frank@freie-volksmission.de

Сайта на мисията: http://www.freie-volksmission.de

Уеб страница на български език: http://bg.vevangelie.info