ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

ПОМАЗАНИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Автор: Уилям Бранхам

Текстова транскрипция на проповедта от 25 юли 1965 г. на Богослужението в гр. Джеферсънвил, САЩ

Добро утро, давайте сега да говорим към нашия Господ.

Велики Боже, Сьтворителю на небето и земята, Ти си предопределил това свято време тази сутрин, за да Те хвалим. Господи, дай ни да можем изцяло да отдадем сърцата си на Теб, на Твоята воля и на действието на Святия Дух и дай ни да можем да приемаме това, което имаш да ни дадеш днес. Ние желаем да бъдем по-добри християни, за да можем по-добре да Те представяме. Дай ни го, Господи, тази сутрин, докато очакваме на Теб. В името на Исус Христос. Амин.

Ние сме радостни, че днес сутринта можем да служим на великия Цар и съжаляваме, че няма достатъчно място за всички. Но въпреки обстоятелствата ще се постараем да дадем най-доброто на всекиго.

Тук има много кърпи с молба да се моля, но сега съм ги сложил настрана; не защото ги игнорирам, но ще се моля за тях довечера. Тогава ще се моля и ще очаквам Святия Дух относно изцелеиието, тогава обичам да се моля за тези кърпички и за всичко.

Също така поздравяваме и тези, които ни слушат днес по телефона в Йорк, Тексас, Аризона, Тускон, Калифорния, Джорджия, Ню Алабама и Индиана. Където и да се намирате, ние ви поздравяваме в името на Исус Христос.

Църквата в Джеферсънвил е препълнена и всеки очаква урок на неделното училище. Аз очаквам богатството на Божиите благословения да падне върху вас.

Надявам се скоро да се намери решение, за да можем всички да се поберем заедно. Може да стане и под някоя голяма палатка, защото в сърцето ми е положено да говоря за седемте последни чаши в Библията.

Днес имаме особенен урок, не искам да ви задържам за дълго. Днес търсих Господа, за да разбера какво трябва да говоря. Може това да е и последното събрание, в което да сме заедно. Идването на Господа е много близко. Във вестниците четох, че на някои места в Калифорния пропадат къщи за по 100 хиляди долара. Гредите се пукат и чупят и те не знаят от какво се получава това. Вестника е при мен у дома. На първата страница са снимките им. Искам да го донеса довечера, защото бих искал да кажа нещо във връзка с това.

А довечера, ако даде Господ, ще се молим за болните. Елате около шест часа.

Когато се молих днес и размишлявах какво да правя, съзнавах, че един ден ще трябва да давам отчет за това, което говоря. И реших, или по-точно усещам, че тази сутрин Святия Дух ме води да говоря на тема пророчества, за да имаме информация. Необходимо е да бъдем информирани за това, което има да стане. Святия Дух ни дава тези пророчества, за да предупредим хората за нещата, които ще дойдат. Знаете, че в Библията пише, че: „Наистина Господ Иеова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците“ (Амос З:7).

Спомнете си как Господ Исус е предупреждавал хората какво ще стане. И за нас е потребно да разпознаем великото време, в което живеем, и какво има да става в наше време.

И така, дойде ми на ум една от тези особенни теми, за които вече може би доста пъти сме говорили.

Да отворим Библиите си на Матей 24 глава, и ще прочетем част от Словото. Искам да го вземем като бибилейски урок бавно. Имам отбелязани много места в Писанието, затова си вземете хартия и молив и си правете бележки.

Ще започнем със стих 15, глава 24 от евангелието на Матей.

15 Затова, когато видите мерзостта на запустението, за която е говорено чрез пророк Даниил, стояща на святото място – който чете, нека разбира –

16 тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините;

17 който се намери на къщния покрив, да не слиза да взима нещо от къщата си;

18 и който се намери на нивата, да не се връща назад да взима дрехата си.

19 Но горко на бременните и на кърмещите в онези дни!

20 И се молете да не се случи бягането ви зиме или в съботен ден;

21 защото тогава ще има голяма скръб, каквато не е имало от началото на света досега и каквато няма да има.

22 И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавило нито едно същество; но заради избраните онези дни ще се съкратят.

23 Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос или там! – не вярвайте.

24 Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.

25 Ето, предсказах ви.

26 И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята! – не излизайте, или: Ето, Той е във вътрешните стаи! – не вярвайте.

27 Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда чак до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

28 Където бъде мършата, там ще се съберат и орлите.

Темата, за която искам да говоря е ПОМАЗАНИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ.

Аз вярвам, че живеем в последните дни и смятам, че всеки вярващ четец на Библията знае, че няма никакъв смисъл да се пише история, защото няма да има кой да я чете. Кога ще стане и колко време има до тогава, не зная. И ангелите в небето не знаят часа и минутата. Но Господ Исус е казал: «Когато видите тези неща да стават, вдигнете главите си, защото спасението ви е близко».

През миналите дни чухме учените да говорят за това, че западното крайбрежие на Америка ще се откьсне. Пукнатината е дълга хиляда мили и цялата тази ивица ще падне в морето. Беше поставен въпрос кога ще стане това. Този учен отговори: „Ще започне от JIocАнжелос и може да стане след 5 минути, но може да стане и след пет години“. Вероятно много от вас сте я видяли тази пукнатина, като я показваха по телевизията. Тя върви по крайбрежието през Сан Хосе до Аляска и после през островите Алентиан. И после продължава около двеста мили в морето. После обратно до Сан Диего и около Лос Анжелос прави залив. До сега всички земетресения имат вулканичен характер и явно ще стане по този начин.

Журналиста попита: „Вероятно ще се откъсне“.

Но учения каза: „Не вероятно, а със сигурност“.

Журналиста каза: „Но няма да е в нашата генерация“.

Учения отговори: „Може да стане след пет минути, а може да стане и след пет години. Ние не знаем кога ще стане“.

Никой не знае как би могло да се предотврати. Бог винаги прави каквото иска и никой не може да My каже как и какво трябва да прави. Вие може да строите къщи, да правите научни иследвания, но Бог е Сътворителя на цялата наука. Как искате да My попречите в нещо? Ако искаше, Той би могьл тази сутрин да напълни земята с мухи. Бъдете сигурни, че Той би могъл да извика мухи, които биха могли да преминат 40 мили за половин час и за изядат човечеството. Той е Бог и прави винаги каквото поиска. Той е суверенен Сам в Себе Си. Когато съберем всички доказателства, с които разполагаме, можем да се занимаем с това. Ние научихме истината при отварянето на седемте печата. Бог в милоста Си беше толкова верен и ни показа тези неща.

Забележете, че Исус в Мат. 24:24 използва израза „христи“, което е в множествено число. Думата „Христос“ значи „Помазан“. Когато се споменава за „христи“, не става въпрос за един, а за много помазани. Или с други думи, за да ни стане по-ясно: „В последните дни ще се появят лъжепомазани“. Това ни изглежда като нещо почти невъзможно. Но погледнете следващото слово. Господ говори за лъжепророци. Отново в множествено число. Помазан е някой, който идва с някаква вест. Единствената възможност да се донесе някаква вест е чрез помазан, тоест чрез пророк.

Ще се появят лъжеучители. Пророка донася послание. Но тези са хора с лъжливо учение. «Христи» е в множествено число. Но Христос е в единствено число. Но тези останалите „христи“ трябва да бъдат помазани и ще предсказват това, което сами поучават. И учението им е различно от учението на помазания Христос. Те са помазани лъжливи „христи“.

Това е урок на неделното училище, и ние искаме да открием тези неща чрез Писанието, а не чрез това кой какво е казал. Просто ще четем в Писанието.

Може би ще си зададете въпроса: Как е възможно това? Кои са тези лъжливи помазани? И кои са тези лъжеучители и лъжепророци?

Исус е казал в Матей 5:45: „…защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните“.

Може някой да ме попита: „Ти вярваш ли, че тези хора са помазани със Святия Дух?“

Да, там е истинския Божи Дух, и въпреки това те са лъжливи.

„…и ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно и избраните“.

А те са помазани с истинския Свят Дух. Знам, че звучи странно, но ще вземем време, за да го обясним с помоща на Словото, което е абсолютната истина, и това е ТАКА КАЗВА ГОСПОД.

„Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят; за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните“.

Чухте какво казва Библията. Сега ще използваме това време, за да разберем основния принцип. Знам, че е шокиращо. Ще ви попитам дали е възможно Святия Дух да помаже лъжеучител? Исус е казал, че това ще стане, защото „Дъжда пада на праведните и на неправедните“.

Но за да разберем още по-добре, ще отидем в следващото пророчество, което се отнася до тези неща. И ще четем Евреи 6:1-8:

Поради това нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за за ръкополагане, за въскресяване на мъртви и за вечен съд. И това ще сторим, ако Бог позволи. Защото за тия, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастници на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век, и са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват. Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често на нея, и която ражда трева полезна за тия, за които се и обработва, получава благословение от Бога; но ако ражда трьни и репей, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне и сетнината и е да се изгори.

Сега сравнете с Матей 5:45 и забележете какво казва Исус: Бог дава слънце и дъжд и на злите и на добрите, за да донесе полза на всички хора. И тъй като плевелите растат на същото поле, на което расте и пшеницата, всеки получава еднаква мярка. Дъжда, който дава растеж на пшеницата, дава растеж и на плевелите. Бог ме научи един урок, когато бях на едно събрание на петдесятните.

Преди това не бях слушал да се говори на езици. Там имаше двама особенни мъже. Единия говореше на езици, а другия гьлкуваше и после обратното. И двамата говореха истината. Те и двамата казаха: „Днес тук има много хора, които трябва да се покаят“. И в отговор на това много мъже и жени излезоха напред. Мислех си колко е превъзходно всичко това. После успях да говоря и с двамата и чрез дара разпознаване чрез Святия Дух ми бяха открити затаени неща. Единия от тези мъже беше истински Божи служител, но другия беше лицемер, който живееше с една чернокоса жена, а имаше деца с една руса. Това ми беше показано във видение. Той не можа да го отрече. Когато говорих с него за това, той ме изгледа и изтича навьн от сградата и започна да тича около нея. Отначало си мислех, че съм всред ангели, а после започнах да се питам дали не съм всред дяволи.

Как е възможно такова нещо? Не можех да го разбера. Години наред не исках да се занимавам с това, до деня, в който стоях пред една стара мелница. Аз се молех. Святия Дух отново ми припомни тази част от Писанието в Евреи 6:7 и 8: „Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често на нея, и която ражда трева, полезна на тия, за които се и обработва, получава благословение от Бога; но ако ражда тръни и репей, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне и сетнината и е да се изгори“.

И двете са получили от животодарния извор на Бога. И тогава разбрах зато Исус е казал: „По плодовете им ще ги познаете“.

Затова дъжда, който пада на земята е образ на онзи Духовен дъжд. който дава вечен живот, и пада върху църквата на Бога. Той се нарича ранен и късен дъжд, който е излят чрез Святия Дух върху църквата на Бога.

Звучи странно, но и двете семена паднали в земята заедно, по какъвто е начин. И трьна си е трьн от самото начало. Също и пшеницата си е пшеница, и плевела си е плевел. Всяко растение дава своя собствен плод, и така се разбира какво е било от началото.

Ако беше възможно и избраните щяха да бьдат заблудени, защото всички са получили същия дъжд, същите благословения и правят същите чудеса и знамения. Те биха искали да излъжат избраните, ако беше възможно. Така че тръна не е виновен за това, че е трън, а пшеницата не е виновна, че е пшеница. Важното е кое зърно за какво е било предопределено от началото от Сътворителя.

Слънцето сутрин изгрява и осветява цялата земя. Слънцето, което изгрява на изток е същото, което залязва на запад. Било е предопределено така, за да може всичко да узрее на земята, от която са направени и нашите тела. Ние живеем от мъртва материя. Всеки ден нещо трябва да умре, за да можем ние да живеем телесно. Така че, ако вашата плът живее от мъртва материя, тогава би трябвало да има и нещо духовно, което е умряло, за да бъде спасен нашия духовен живот И Бог е взел върху Себе Си подобие на човек, станал е плът и е умрял, за да можем ние да живеем. Никаква църква и нищо на света не може да ни спаси, освен Бог. Той е Единственния, благодарение на Когото можем да живеем.

Спомнете си какво е писано в Иоан 1:1: „В началото беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог“. И в Иоан 1:14: „И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата My, слава като на Единородния от Отца, пълно с Благодат и истина“. И в Матей 4:4: „Писано е: Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста“.

Виждате, че сме живи чрез Словото, а Словото е Бог.

Точно както слънцето минава през цялата земя, за да може да узрее зърното, същото е и с църквата. Узряването не става изведнъж. То е процес, докато зърното узрее напълно. Църквата е започнала в началния стадий. В тъмния период е била положена в земята и сега стига до пълна зрялост. Бог ни се открива чрез природата. Вие не може да промените природата, обаче тук има проблема в сегашното време. Правят се атомни опити на дъното на океана и всичко се нарушава. Когато сечете горите, идва вятъра и ви отнася. Когато правите прегради на реките, те се изливат от бреговете си. Ако знаехте каква е Божията воля, щяхте да знаете какво може да стане.

Има хора, които са под имената на разни организации и деноминации, и виждате какво се получава от всичко това. Вие препречвате пътя, който Бог е приготвил. Но да се върнем към нашата тема. Исус е казал в Мат. 24 глава, че тези неща ще бъдат знамение на последното време. Е, ако това е знак, който е за последното време, в такъв случай то трябва да бъде след отварянето на печатите. Виждате ли? Това е знака на последното време. Това значи, че когато започнат да стават тези неща, настанало е последното време. И това ще е знака, който ще даде яснота на избраните.

Трябва да бъде открито, че и пшеницата и плевела живеят от едно и също помазание, и че и двете се радват от това.

Отново си спомням за онзи ден при онази мелница в Грийн Милл. Там имах едно видение. Пред мен стоеше Земята. Изглеждаше като съвсем нова. Дойде един сеяч. Това бих искал да ви го разкажа подробно. Обърнете внимание на това, което стана в началото, и какво последва след това.

Най-напред дойде един мъж, облечен в бяло. Вървеше през цялата земя и сееше семе. След него вървеше един друг мъж, облечен в черно, прокрадваше се и сееше плевел. След това видях семето да прораства. Едното беше пшеница, а другото — плевел. После настана суша. Изглеждаше като че ли и пшеницата и плевела наведоха глави и викаха за дъжд. След време се появи един голям облак и започна да вали. Пшеницата вдигна главата си и извика: „Слава на Бога, слава на Бога!“ Плевела също вдигна главата си и извика: „Слава на Бога, слава на Бога!“ И двете поникнаха на едно и също поле, в същата градина, на едно и също място, при същите условия. Поникнаха и двете. И пшеницата и плевела. Същия благословен дъжд, който даде да произрасте пшеницата, даде да произрасте и плевела.

Същия Свят Дух, който е бил изпратен на църквата, която е имала желание да спасява души и да и дава сила за правене на чудеса и знамения, пада на праведните и на неправедните. Той е същия Свят Дух.

Ние не можем да обясним Матей 24:24 по друг начин. Господ е казал, че ще се появят лъжехрисги и лъжепророци. Те ще бъдат помазани с истинския Божи Дух и въпреки това ще бъдат лъжепророци и лъжеучители. Какво е това, което действа в лъжеучителите? Там трябва да има нещо истинско. Когато стигнем до белега на звяра ще разберете, че това са деноминациите. Те са помазани християни, но са лъжеучители. Няма друго обяснение за това.

Преди време в Аризона разговарях с един приятел, който има ферма за цитрусови плодове. Той имаше в градината си едно портокалово дърво, на което растяха лимони, мандаринки, грейпфрути и разни други цитрусови плодове. Не си спомням имената на всичките видове.

Аз го попитах: „Какво е това дърво?“

Той ми отговори: „Портокалово“.

А аз го попитах: „Тогава защо има толкова различни видове плодове?“

Той каза: „Те се присадени там“.

Аз казах: „Сега разбирам“. И го попитах: „А друга за година само портокали ли ще роди?“

Той каза: „Не. Всяка присадена пръчка ще роди своя си плод“.

Аз продължих да го питам: „Значи тази лимонена пръчка ще роди лимони на портокаловото дърво?“

Отговора беше: „Да, това е нормално за присадената пръчка“.

И аз казах: „Слава на Бога“. А той ме попита какво имам впредвид. Аз му казах: „Имам още един въпрос: Това портокалово дърво някога още може ли да роди само портокали?“

Той ми отговори: „Да, ако от дървото израстнат нови пръчки. Те няма да са присадени. Но всичко това са цитрусови плодове и те живеят от този цитрусов живот, който е в дървото.

Аз казах: „Ето това е. Методисгите винаги ще раждат методисти, баптистите баптисти, а католиците пак католици. Обаче църквата на живия Бог ще роди Християни направо от корена, Словото, когато произрасте нова пръчка от лозата.

Лимоните, мандаринките и всички останали видове могат да живеят от едно дърво, но дават фалшиво свидетелство за него, макар че черпят от него живот.

Разбирате ли го това? Те живеят и се хранят от живота, който е в това дърво. Те живеят от него, но от самото начало не са истински. Ето ви го Матей 24:24. Те дават лъжливо свидетелство за дървото. То е портокал, но същевременно е и цитрусово дърво.

Някой казват: „Тази църква, или тази деноминация свидетелстват за Христос“. Обаче въпреки това имат лъжливо кръщение и дават лъжливо свидетелство за Словото. Някой от тях твърдят, че силата на Бога е била само за апостолите. Исус е казал: „Идете по целия свят и проповядвайте евангелието на всяка твар“.

Всеки отрасъл, който израсте от това проповядване ще носи плодовете на дървото. И тези знамения ще ги притежават всички истински пръчки до тогава, докато дървото пуска нови отрасли. А това значи до края на света. В Марк 16:15-18 е написано:

„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на вcяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а които не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат рьце и те ще оздравяват.“

Виждате ли какво казва Исус? Виждате ли времето, в което живеем? А сега се съсредоточете в Писанието. Словото трябва да свидетелства за себе си. Исус е казал: „Вие търсите в Писанията, защото смятате, че там имате вечен живот и то е, което свидетелства за Мен“.

Когато това дърво пусне нов филиз (отрасъл) както казва Исус в Иоан 15:5: „Аз Съм лозата, вие сте пръчките“. И още в Иоан 14:12: „Който вярва в Мен, делата, които Аз върша и той ще ги върши“. Т.е. тези, които от самото начало са били в корена. По тази причина Исус и е двете: и Корена, и Отрасъла. Давидовия Корен. Той е бил преди Давид, и след Давид. Той е Ранната утринна Звезда, Роза Саронова, Алфа и Омега, Отец, Син и Святи Дух. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството (Кол. 2:9).

С това Исус казва: Който е в този избран и предопределен живот, тоест който е в Мен — а Той е Словото от началото — който произлиза от Него, ще носи плод.

„Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! Ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. „

Години наред сте ме слушали да проповядвам за двете лози, за истинската и за фалшивата. Говорил съм за всяко поотделно, подробно съм го изявил, като например за Каин и Авел. Тези двамата са се срещнали при олтара. И двамата са били набожни, и двамата са били помазани. И двамата са се молили към един и същи Бог; но единия бил приет от Бога, а другия е бил огхвърлен. Разликата е била единственно в това, че този, който е бил приет, е направил нещо по-различно от брат си. И единствената възможност да си го обясним е, че на Авел то е било открито (изявено).

Библията ни казва в Евр. 11:4: «с вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен… Бог е засвидетелствувал за Авел и неговата праведност.

Исус е говорил за духовно откровение, когато Той попитал учениците Си в Maт. 16:13-18: „Според както казват хората Човешкият Син кой е? А те рекоха: Едни казват, че е Иоан Кръстител; други пьк — Илия; а други — Еремия, или един от пророците. Казва им: Но според както вие казват, кой Съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър, и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да и надделеят».

Коя е тази Канара? Това е истинско откровение за Него, кой е бил Той. Словото, истинската лоза.

Авел е действал във вяра. Вие може да кажете: „Значи то не с било никакво откровение, а вяра“.

А какво е вярата? Нещо, което още не е тук, но вие вярвате, че ще бъде. Вярата е откровение за волята на Бога. Днешната църква не вярва в духовното откровение, а вярва в догматичните учения на разни системи. Обаче чрез откровение Авел е принесъл жертва, която се е харесала на Бога. За разлика от жертвата на Каин. И чрез тази жертва Бог е засвидетелствал праведноста на Авел. Амин.

Надявам се, че това го разбрахте. Вижте в какво време живеем днес. Може ли да познаете часа?

Преди известно време разговарях с един приятен хрисгиянски проповедник и той ми каза: „Господин Бранхам, ние не признаваме откровението“.

А аз му отговорих: „В такъв случай трябва да отхвърлите Исус Христос, защото Той е Божието откровение в човешко тяло. Ако отхвърлите това, загубени сте. Ако не сте способни да приемете, че Той е изявата (откровението) на Божия Дух в тяло, в такъв случай сте загубени. Ако направите от Него втора, или трета личност, или който и да е друг, освен Бога, загубени сте. В Иоан 8:24 е написано: По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете». Това е откровение! Няма нищо удивително, че те не са могли да виждат Кой е бил Той, защото в Иоан. 6:44-45 е написано:

«Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече Отец, Който Me е пратил и Аз ще го въскреся в последний ден. Писано е в пророците: „Всички ще бъдат научени от Бога“. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при Мене“.

И още Той казва в Йоан 6:37: «Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя“.

О, колко би трябвало до Го обичаме, да Го хвалим, да My се покланяме, за да видим плода на Духа в тези последни дни върху дървото на Невястата, което узрява на края на времето. Истинската и фалшивата лоза имат едно и също помазание, и един и същи дъжд е падал върху двата корена. Затова не трябва да се учудваме, че нашият Господ ни е предупредил, че: „ако е възможно и избраните биха били излъгани“.

Те изглеждат по същия начин и имат същото помазание. Може да ги познаете единствено по плодовете им. Как бихте могли да твърдите, че пръчката е от портокала, след като ражда мандаринки?

Лозата е наред, а пръчките живеят от дървото. Според плодовете им ще ги познаете. Те раждат мандаринки, които не са оригиналния плод. Има църкви, които казват, че Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги, но сьщевременно отричат силата, чудесата и знаменията. Обаче църквата, която живее чрез Исус Христос и е пълна с вяра, ще прави и чудесата на Исус Христос, ще има живота на Исус Христос, и между Него и нея няма да има никаква разлика.

От лозата излиза живот, но всеки, който не е от основата, от корена, ще ражда само мандаринки. А те са съвсем различен плод от портокалите. Когато някой има предопределен живот от Корена, ще носи плодовете на Исус Христос, ще изявява чрез себе си Този, Който е Същият вчера, днес и завинаги. Това е Словото, което израства от Корена. Господ е този Корен. Той е началото на времето.

Исус казва: „По плодовете им ще ги познаете“. Ще ги познаете според това какво произвеждат. Никой не може да бере грозде от коприва, независимо, че тя расте в лозята, защото плода сам си показва към кой вид принадлежи.

Какво е плод? Това е Слово. Плод за определено време, и поучение за определено време. Кое е то? Тяхното учение. За да можем да познаваме времето и да разпознаем учението: човешко ли е, или наука на някаква деноминация, или Божието Слово за дадено време?

Върху това бихме могли да се спрем и по-дълго, но аз съм сигурен, че разбирате какво искам да ви обясня. Помазанието е и върху истинските и върху лъжливите учители и то действува, независимо, че правят неща, които Бог не им е определил да правят. Но ги правят. Тръна не може да бъде нещо друго, освен трън. Няма никакво значение колко дъжд ще го вали, той ще си остане трън. Затова Исус е казал, че лъжливото толкова ще прилича на истинското, че ако би било възможно и избраните, които са от корена, биха били излъгани. Но не е възможно, защото пшеницата не може да роди нищо друго, освен пшеничено зърно.

Запомнете това! Бог не е източника на организациите, а източника е дявола. Това съм го подчертавал не веднъж в проповедите си. Ние знаем, че Бог не събира хората в организации. Първата организация се е появила няколко столетия след смърта на апостолите. Но тя никога не е устояла. Ако това не е вярно, тогава защо католиците, презвитерианите, методистите и всички останали не са събрани в едно чрез взаимна любов? Защо не ни следват Божиите дела, ако всяка църква стои върху същото Слово? Това са нещата, които ни разделят, братя и сестри. Отдалечени сме от Бога както никога преди — говоря за църквите.

На нас ни се казва, че нещата, които са се случили в Стария Завет, са ни дадени за поучение, за предупреждение и назидание. Стария Завет е предобраз, за да разбираме какво ще става в Новия Завет в наше време.

Примерно, ако никога не сте си виждали ръката, и я вдигнете срещу слънцето, ще видите нейната сянка. Това е вашата ръка. Тази сянка е негатив. А когато приближите ръката към сянката, ще се покажат и петте пръста. Така и Библията ни учи, че Стария Завет е прототип (сянка) на Новия Завет, т.н. на нещата, които е трябвало да дойдат. Не същноста, а само прототипа на нещата, които ще стават. Можем да погледнем назад и да видим дали сме го разглеждали достатъчно, за да можем да го потвърдим с Божието Слово. Ние не искаме да прокарваме някаква теория на някой човек. Все едно кой е той. Ако аз, или който и да е друг, не сме говорили според закона, или пророците, то тогава няма никаква светлина. В Римляни 3:4 е написано: Да не бъде! но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано: „За да се оправдаеш в думите Си, И да победиш, когато се съдиш“.

Като погледнем в Изход, ние виждаме един мъж с характер, който се казва Мойсей, помазан пророк и изпратен от Бога, изпълнен със Словото My и с Божията воля за неговата генерация. Божието слово в Амос 3:7 е отново потвърдено.

Бог така изпълнява Словото Си. Той не би могьл да излъже и въпреки това да остане Бог. Той трябва да остане в истината. Не може да измени нещо, което веднъж е казал. Ако го направи, не би бил Бог. Той е безкраен, което значи, че никога не прави грешки. Това, което Бог веднъж е казал и обещал, е вечно и истинно.

Бог е обещал на Авраам, че семето му (потомството му) 400 години ще живее в чужда земя и че след това с мощна ръка, със знамения и чудеса ще го изведе пред очите на хората на този чужд народ. Времето да се изпълни обещанието се приближавало, но хората забравили за това. Имали си своите фарисеи, садуrеи и т.н. Обаче Бог неочаквано дошъл и подминал цялата тази група. Никога през никое време Бог не е изваждал пророк от някоя деноминация. Никога! Би се получила такава смесица, че не би могьл да изпълнява работата на пророк. Не би могьл да напусне деноминацията.

Мойсей е мъж, когото Бог изпратил с Божието Слово, бил на път в пустинята с народа на Израел, точно според Божията заповед. И там срещнал един друг пророк, помазан със същия Божи Дух, същия, който бил и върху Мойсей. Казвал се Валаам. Пророчеството, което този мъж изрекъл се изпълнява още и до днес. В Числа 24:9 той казва: „Легнал е и лежи като лъв и като лъвица; кой ще го възбуди? Благословен, който те благославя! И проклет, който те проклина!»

Виждате ли го? Той не е могьл да направи нищо. В сърцето си искал да прокълне шатрите на Израел.

О, вие лъжливи учители! Години наред слушате тези магнетофонни ленти и знаете, колко точно Бог потвърждава всичко; каквото каже, това и прави. Вие седите в своите канцеларии и сте убедени, че това е истина; но заради вашите деноминационни различия вие се съмнявате в тези неща и пред хората говорите, че не е истина. Горко ви. Времето ви е близко.

Валаам е бил помазан със същия Свят Дух както и Мойсей. В какво се е различавало учението им? Учението на Мойсей е било съвършенно. Библията правилно ни поучава във 2 Петр. 2 гл., че Бог никога не е забравил, че Израел е приел учението на Валаам, което е било непростим грях. И от тях никой не е бил спасен, независимо, че са излезли от Египет с Божието благословение и са видели Божията ръка, чрез коята се е движил Божия мъж — Мойсей. Този втори пророк е излязъл да се кара с Мойсей и да учи противоположно на това, което Мойсей е учил и да доказва на хората, че Мойсей не поучава правилните неща.

Датан и Корей, а и много други, са били съгласни с Валаам и са учили децата на Израел да прелюбодействат, карали ги да влизат в тяхната организация, и им внушавали, че „Ние всички сме едно и също“. Дали сме методисти, баптисти, презвитериани, или петдесятни, всички сме едно и също. Но ние не сме едно и също. Ние сме народ, който е отделен, свят за Господа, посветени на Словото и на Божия Дух, за да принасяме плода на обещанието My за този ден. Ние нямаме нищо общо с тях! Излезте из сред тях!

Знам, че звучи мною твърдо, но това е истината. Те имат учението на Валаама, а то е лъжливо учение. Мойсеевото учение е било правилното учение и е било от Бога. Било е истинското пророчество, защото Бог го е изпьлнил. Учението на Валаам е нещо съвсем различно. Ще го забележите в Матей 24:24.

Те са помазани, но учението им за троицата и другите неща е фалшиво, те са лъжеучители и антихриста. Надявам се да не се обидите и сега не ставайте да си ходите, а останете да видим дали Святия Дух ще изяви нещо, за да потвърди, че това е така. Слушайте и молете Бога да ви отвори сърцето, за да познаете дали сте корен на трън, или на коприва и въобще къде стоите.

Библията казва за Юда Искариотски, че се е родил като син на погибелта. Казано е също и за Исус, че се е родил като Божи Син. Юда е седял срещу Исус и Той му е казал: Каквото имаш да правиш, прави го по-скоро.

Исус е знаел какво ще направи Юда. Той е предал нашия Господ за 30 сребърника, за да стане популярен. Юда е бил един от учениците, бил е касиер на църквата и Исус е казал, че му е приятел. Ако би било възможно и избраните биха били излъгани.

Друг пример можем да намерим в Трета книга на царете 22 гл. Тук има един пророк Михей, син на Емла. Има и още един пророк, главата на организацията на пророците, които са били помазани. Библията казва, че те са били също като Валаам. Михей е бил Божия помазаник и изпратен от Бога с Божието Слово. А онзи другия пророк е Седекия, и той си мислел, че е изпратен от Бога. Той е бил помазан от Бога, но учението му е противоречало на учението на Бога.

Дайте да го проследим това. Те и двамата са имали едно и също помазание. Как бихте могли да разберете кое е истинското пророчество и кое е лъжливото? Спомнете си какво е казало Словото за Ахаав. Пророк Илия е бил един от най-големите и най-потвърдени пророци. И този потвърден пророк казал: „Защото Ахаав е вършил зли дела — убил Навутей и му взел лозето — затова кучетата ще лижат кръвта му„. Още казал, че кучетата ще изядат Езавел. Как може да благославяте нещо, което Бог е проклел? Или как може да прокълнете — както казал Валаам — нещо, което Бог е благословил?

Пророците на Седекия са били искренни, добри и съвестни мъже. Трябвало е да бъдат такива, защото това е било условие за пророците в Израел. Те са били умни и интелигентни мъже. Елита на Ахаав. Били са способни да бъдат в тази позиция и са били избирани измежду целия народ. Обаче, когато Михей получил откровение, знаел е съвсем точно какво казва Божието Слово. Той искал да знае какво ще каже Святия Дух, който е бил в него.

Онези пророци му казали приблизително следното: „Ние знаем, че си пророк, но ти винаги казваш на Ахаав само проклетия. Говори тези неща, които му казваме ние и ще те приемем в нашата организация, в нашето общество“.

Седекия е бил върховен глава, нещо като папа. Благославял Ахаав и му казвал, че може да предприеме това, което иска.

„Михее, защо си само един беден мъж и нямаш никаква църква? Тези мъже имат милиони и целия народ стой зад тях. Говори същите неща като тях и ти ще имаш благата на тази земя“.

Но техните думи отивали на погрешен адрес.

Какво би станало, ако бяха попитали Михей примерно следното: „Можеш ли да намериш някаква вина в Седекия?“

Сигурно би отговорил: „Не“.

Виждал ли си някакъв грях в него?“

„Не“.

Мислиш ли, че академичната му титла е фалшива?“

„Не“.

Вярвяш ли, че и останалите му титли са наред? Та нали бяха потвърдени от най-висшия форум“.

Сигурно би казал: „Вярвам, че са истински“.

„Ами като е така, тогава защо не се присъединиш към тях?“

Отговора на Михей би бил: „Защото не е според Словото“.

И точно както Михей е бил в съгласие със словото което е изговорил Илия, така и вие, ако сте Божии деца, ще сте в съгласие с пророка на тази Библия, защото то е Словото.

Седекия е могьл да каже: „Знам какво каза пророк Илия на Ахаав, но то е казано за следващата генерация. Сега още не е дошло времето за това.

Но отговора на Михей е бил: „Чакайте докато получа откровение от Бога. После ще ви кажа. Ще ви явя само това, което казва Бог. Нито повече, нито по-малко. Не мога нито да прибавя нещо, нито да отнема“.

През същата нощ Бог му говорил във видение и следващата сутрин отишъл да се срещне с тях. Забележете, Седекия е бил най-големия мъж по това време, и в очите на армията и в очите на народа. Бил е поставен от самия цар като главен пророк. Бил е ръководител на останалите пророци, поставен от организацията. Без сьмнение е бил интелигентен, образован и най-подходящия за това място мъж. Бил е помазан със Святия Дух, тъй като е бил означен като пророк. Той не е бил обикновен пророк, бил е еврейски пророк.

Сега внимавайтe. Седекия казал: „Господ ми каза да си направя два железни рога“. Това е било символ. Пророците винаги са говорили със символи. После казал: „Святия Дух ме помаза и ми каза да говоря така (не бих искал ди си мислите, че съм някакъв критик, но сега искам да подчертая и да обясня съвсем основни неща) Святия Дух, който чрез мен говореше на езици и ме е поставил за това ми каза: Вземи тези два рога и кажи на царя, че с тях ще бодеш сирийците, докато ги довършиш и ще вьзвърнеш земята, която според Словото принадлежи на Израел“.

Брат, това наистина изглежда много фундаментално. И Валаам е стоял също така фундаментално като Мойсей. Съвършенството на Бога се отбелязва с числото 7. Валаам в Числа 23 е казал: Ще поставиш седем олтари (жертвеници) и ще жертвате 7 юнеца и 7 овена“. Това е било във връзка с идването на Сина на човека. Фундаментално е бил съвсем прав.

И Седекия тук е фундаментално прав: „Тази земя принадлежи на нас. Сирийците са наши врагове, а си пълнят коремите с храната, която Бог е дал за нашите деца“. Брат, това е добър аргумент.

Аз съм на мнение, че ако е говорил така, целия народ вероятно би скандирал в съгласие. Сравнявам го с днешното време. Разбирате ме какво имам впредвид. Всичките тези крясъци и скандирания.

Спомнете си, че и Давид се е опитал да послужи на Бога, без да е получил заповед за това (2 Царе 6). Няма никакво значение колко сме искренни. Бог няма да го приеме. Тези, които не сте чули проповедта „Да се опитаме да направим услуга на Бог без да сме били предопределени за това“, съветвам ви да си вземете касетата от миналата неделя.

Седекия си е мислел, че постъпва правилно. Михей е казал, че най-напред ще пита Бога. И когато на другия ден дошъл, могьл е да каже: ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Сравнил видението със Словото на Господа. Тогава е могьл да каже на Седекия: „Може би ще разбереш какво е казал Илия на този мъж: „Уби ли ти, а още присвои ли ти?…Така казва Господ: На мястото, гдето кучетата лизаха Навутеевата кръв, кучетата ще лижат твоята кръв“ (3Царе 21:19).

Но Седекия е могьл да му отговори: „Да, но не в това време, защото този мъж е на почит. Той се старае да върне на църквата нейните имоти“. Само че не се е стараел да и върне и духовните. Тогава би шокирал целия народ, както е направил Илия. Той е искал да им даде имоти. Например: „Ние имаме много имоти и принадлежим към голяма организация. Протестанти, би било добре да се присъедините към нас. Така или иначе, сме братя и сестри“. Само че това не е истина. Никога не е било и никога няма да бъде. Никога не са били и никога няма да бъдат едно с истинската църква на Бога.

Вижте, Седекия е имал видение и на основата на това видение е казал: „Господ ми говори“. Забележете, че този мъж е бил искрен. Той си направил железни рога и казал: „Донеси тези рога пред царя и гледай към земята, която е на запад пред вас. Боди с тези рога и това е, ТАКА КАЗВА ГОСПОД“.

А когато след това извикали Михей да каже своето видение, той казал: „Иди. Обаче видях целия Израил разпръснат по планините като овци, които нямат овчар“. Ха! Точно обратното.

Вие сте църква, имате разпознаване кой от двамата е говорел истината. Ние можем да го изпитваме единствено чрез Писанието. Те питали Михей: „Кой ти каза?“ А Михей казал: „Видях Господа седящ на престола Си и цялото небесно множество стоящо около Него отдясно и от ляво“.

Спомнете си, че Седекия също е твърдял. че е видял Бога чрез същия Дух, и че Бог му казал да си направи рога, с които да избутат Сирийците от земята, която принадлежи на Израел. Ако народа на Израел е стоял правилно пред Бога, тази земя е щяла да им принадлежи. Но те са се били отдалечили от Него.

Точно така постъпват и църквите-организации днес. Тези неща им принадлежат, но понеже са отстьпили от Бога не могат да приемат потвърденото Божие Слово за това време. Не пропускайте да разберете това послание.

Михей казал: „Видях Господа седящ на престола Си и цялото небесно множество стоящо около Него. И Господ рече: Кой ще примами Ахаава да отиде и да падне в Рамот-Галаад, за да се изпълни словото, което Илия каза? Илия е Мой пророк и има Моето Слово. Небето и земята ще преминат, но Моето Слово никога няма да премине. Не ме интересува колко са модерни, добри и умни. Моето Слово трябва да се изпълни“.

После дошъл един лъжлив дух oт ада, паднал на колене и казал: „Аз ще го примамя. Ще отида и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци“.

Как е възможно да е лъжа нещо, което Бог е казал? То противоречи на Словото на Господа. Как може да вярвате във лъжливо кръщение и лъжливи учения? Няма никакво значение как звучи, или по какъв начин се опитват да го имитират. Всичко, което противоречи на Божието Слово, независимо колко добре и искренно звучи, е лъжа и няма нищо общо с Бога.

Седекия е бил добър и искрен мъж. Но Михей, макар и не пряко, му е казал приблизително това: „Ти си помазан с лъжлив дух“. Не е ли много смело да се каже такова нещо на епископа? Но той го е направил. И тогава епископа му казал: „Ти не можеш да имаш общение с нас. Знаеш, че аз съм много популярен, на хората им е приятно да ме виждат и съм избран от Божия народ. Моята църква ме е избрала да бъда водач. Бог ни е дал тази земя да бъде наша и аз имам потвърдение с „Така казва Господ“. След това той ударил Михей по лицето и го попитал: „През кой път мина Господния Дух от мен, за да говори на теб?“

Михей му отговорил: „Ще разбереш в оня ден, когато ще отиваш от клек в клек, за да се скриеш“. Ще разбереш в оня ден, когато Калифорния потъне в морето. То е същото.

„А ти ще разбереш, когато ще стоиш в затвора. Ахааве, ти какво ще кажеш?“

„Аз вярвам на пророците си“.

Какво щеше да стане, ако го беше сравнил със Словото на Господа? Той, обаче не е искал да знае, че е прокълнат. Не е искал да бъде под проклятие. Никой човек не го иска.

Сега казвам на моите организирани братя: „Същото е и с вас. Иска ви се да чуете, че стоите в истината, но в сърцата си чуствате лъжата, когато кръщавате в «името на Отца и Сина и Святия Дух. Много добре знаете, че лъжете, когато твърдите, че езиците са потвърждението за кръщението със Святия Дух». Как може да е потвърждение, когато вие, говорейки на езици се противопоставяте на Божието откровение за този час? Вие не искате да сте под проклетия, нали? Но тук е писано, че ще стане така и че това е белега на звяра. То така много ще прилича на истинското, че ако беше възможно и избраните биха се излъгали. То ще има сыците знамения и същите чудеса. Това ще бъдат помазани мъже, които ще предсказват и вършат подобни неща. И как ще може да се познае разликата? Трябва да видите какво е Божието Слово за този час. Може да бъде разпознато единственно чрез Словото на Господа.

Припомнете си Мойсей и Валаам. И вижте Михей. Как ще разберем кой е бил истинския? Според Словото на Бога, което е било изговорено преди това за Ахаав. По същия начин е било изговорено Божие Слово с проклятие за тези организации. Това е предсказано за тях. Словото на Господа също така е предсказало какво ще стане с Неговата помазана църква. Тя ще има Божието Слово. Ще бъде Невяста на Словото. Днес е същото, както и тогава.

Библията казва: „Истината ще се потвърди от двама, или трима свидетели“.

Казах ви за Мойсей и за Валаам, за Михей и Седекия. Има още стотици примери, но аз ще ви дам още един, за да станат трима свидетели.

Еремия е бил отхвърлен от хората, но е бил потвърден пророк на Бога. По онова време те са го мразели, замервали са го с гнили плодове и са му правили най-различни лоши работи.

Всеки истински пророк е проклинал организираните системи. Нима би могла да настъпи промяна във вечния, непроменлив Бог? Святия Дух е бил пророка по времето на Мойсей и Михей, и Святия Дух, който е писал Божието Слово, идва днес да го потвърди.

Точно както се е изпълнило Словото, което е било изказано тогава чрез пророк Илия, когато Ахаав е бил убит и кучетата се лизали кръвта му, така и лъжеучителите ще жънат това, което са посяли. Вие сте водачи на слепите. ТАКА КАЗВА ГОСПОД.

Не съм сърдит, аз само ви казвам истината. Никога не бих ви го казал от себе си, но в онази стая там, Святия Дух ми каза: „Кажи им го така“.

Излъгал ли съм ви някога с нещо? Господ не е ли потвърждавап винаги всичко? Събудете се, братя мои! Събудете се преди да е станало късно! Как може трън да стане коприва, след като е бил определен да е трън? Как биха могли да бъдат задържани избраните, след като са били определени да го видят?

Йоан 6:37: „Всичко, което Ми дава Отец“, казва Исус. „Никой не може да дойде при Мен, ако не е бил определен за това от създанието на света, и името му не е било записано в Книгата на живота в небесата. Не в книгата на някоя църква, а в Книгата на живота на Агнето“.

Вижте. Еремия е излязъл пред народа. Той е бил установен и потвърден пророк, но хората са го мразели. Те казвали: „О, ние сме велик Божи народ“. Защо? „Защото сме Израелтяни. Ние ходим всяка неделя в синагогата. Принасяме жертви и даваме пари. От къде накъде Навуходоносор ще притежава нашите свети неща?“

„Заради греховете ви. Ако изпълнявате Мойте заповеди, няма да го направя. Но ако не ги изпълнявате, всички тези неща ще дойдат върху вас„.

Така е. Това не се променя. Дръжте се за Словото, което Той е определил за това време.

Еремия е бил установен за пророк според Божията воля, но са го мразели. Всеки пророк е бил мразен. Пророците са правели странни неща и са стояли срещу деноминациите в тяхното време. Еремия си сложил хомот на врата и казал, че народа ще бъде 70 години във Вавилон. Могьл е да го каже, защото Бог му го изявил. Обаче Анания, който също бил пророк по онова време, дошъл и счупил хомота. Той бил горд и искал да значи нещо пред хората, обаче говорел обратното на това, което казвало Божието Слово. Той казал: „След две години ще се върнете обратно. Така казва Господ“.

Тук отново има двама помазани. Каква е била разликата между тях? Единия е и мал Словото на Бога, а другия не.

Еремия казал «Амин» пред всички онези старши и пред цялото общество там, пред целия Израел. Същото го казват и днес. Но вие, които сте повече зависими от човешките установения и традиции, отколкото от Божието Слово, сте под проклятие.

Анания счупил и свалил от врата на Еремия хомота, който е бил даден като символ и казал: „Така казва Господ. След две години ще се върнат“. Казал го, за да стане славен. „Аз съм едикой си“. Той е бил пророк, който принадлежал към организация. Обаче Еремия е бил мъж, който живеел отделно от всички. Той им предсказвал все лоши неща, защото те са били лоши. Но Анания им казал: „Докато сте Израел, с вас всичко ще бъде наред. Бог няма да изпълни това, което казва Еремия. Знам, че нещо ще стане, но вие бъдете спокойни“.

Същите братя ги има и днес. “Не се грижете за нищо. Ние сме църква. Ние държим всичко под контрол“. Не мислите ли и вие по същия начин? „След две години всички пак ще се върнем от плен във Вавилон. Тези дребни събития не са нищо важно. Навуходоносор ще дойде, но Бог е в контрол“. Обаче Божието Слово казва: „Ще останат във Вавилон 70 години. Докато тази генерация си отиде и дойде друга. Те имат вид на благочестие, но огхвърлят Бога, Който не се променя. Отхвърлят Словото Му. Кога са го отхвърлили? Когато са отхвърлили Исус. Те са били набожни, четяли си Библиите, но отрекли Словото, определено за онова време.

А какви са днес? Същите помазани. Проповядват слово за петдесятница, обаче отхвърлят Словото, определено за сегашното време. Исус е същия вчера, днес и завинаги. Виждате ли го?

От тях са тези, които влизат в къщите на обременени с грехове жени, които са водени от различии страсти. И омаловажават Божието Слово. „Сестро, с теб всичко е наред. Носи си косата както искаш. Няма значение, че е къса. Не обръщай внимание на тези неща. Само това, което излиза от сърцето е грях“.

Когато говориш и действаш така, не разбираш, че в теб действа зъл, нечист дух. Така казва Библията. Стоиш в противоречие на Словото на Бога. Можеш да кажеш: „Ще си обуя шорти, това няма да ме погуби“. Само че когато жена носи мьжко облекло, това е мерзост в очите на Бог. Така казва Бог (Бит. 22:5).

Има още много неща, които бихме могли да разгледаме, но времето ни се съкрати. Но вие вече знаете доста много и ще може да разберете кое е истина и кое е лъжа.

Може би искаш да кажеш: „И аз ли трябва да ги накарам да го правят?“ Не се ядосвай. Аз свидетелствам срещу вас. Един ден, в деня на съда няма да намериш и ъгълче, в което да се скриеш. Михей могьл ли е да ги задържи? Какво е могьл да направи Мойсей, когато са се поставили срещу него?

И когато Финеес отишъл с копието, пак са постьпвали по сыция начин. Така е било предсказано и така е трябвало да стане. Ще постъпват така, защото така е писано. ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Или смятате, че деноминациите ще разпуснат хората си и ще се върнат към Божието Слово? Писано е: ТАКА КАЗВА ГОСПОД, но те няма да го направят, а ще предпочетат да влезат в антихристиянските сдружения. Със сигурност ще го направят, защото това е ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Затова ще го направят.

Тогава може да попитате: „А в такъв случай защо го казваш?“ Трябва да свидетелствам за това. А и вие също. Всички вярващи трябва да свидетелстват. Много внимавайте какво ще правят лъжепророците в това последно време. Ще подлъгват онези жени, обременени с грехове и водени от разни страсти. Аз знам, че останалата част от жените ще го прави. Е, добре, правете го.

Това, което казах относно Калифорния. Вие, хората от JIocАнжелес, всяка година се връщам при вас и виждам все повече жени с остригани коси и все повече страхливи мъже. Все повече проповедници встъпват в организациите. Нищо не може да ви извини. Ако тези мощни чудеса, на които сте били свидетели, бяха станали в Содом и Гомор, те щяха да стоят и до днес. О, Кафернаум, ти град, който носиш име на ангел, знаеш ли какво ще стане? Ще потънеш на дъното на морето. Не знам кога ще стане, но ще стане. Вие млади хора които непрекъснато се учите, но никога не стигате до познание на истината, запомнете, че това ще се случи. Може да не стане по мое време, но помнете, че този град със сигурност ще потъне.

Сега следва най-изумителната част. По същия начин, както Яний и Ямврий са се противопоставяли на Мойсей, и днес ще се противопоставят на истината. Това са хора, объркани в мислите си и сбъркани във вярата си. Тази вяра, която е била дадена на светиите.

Както е писано в Малахия 4:6: „За да обърне сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите“. Те се противят на вярата. Знаете ли какво значи думата „противя“? Ако вземете Библията на Скофилд, там е написано с „х“ – „отпадане“. Отпаднали от вярата. Това е, което значи.

Има само една вяра. Сега бих искал да прочета Лука 18:8 : „Обаче когато дойде Човешкия Син ще намери ли вяра на земята?“ Откр. 10:7: „но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да зътръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога…“

Това е въпроса, ако успеете да четете реда за този час. Ще се изпълни ли „ще намери ли вяра на земята?“ Ще се изпълни ли и Мал. 4:6, че в това време ще се обърнат сърцата на децата към бащите и сърцата на бащите към децата, т.е. към първоначалното Слово? Разбрахте ли го това?

Една генерация е 40 години. И в такъв случай според думите на Еремия във Вавилон трябва да останат две генерации. Анания казал: „Ние и двамата сме пророци, проповедници и учители…“ Аз ти казвам, брате, че и преди нас е имало пророци, които са пророкувапи на крале и на народи. Но всяко пророчество трябва да е в съгласие с Божието Слово, както при Михей.

И Мойсей и останалите пророци така са пророкували. И погледнете какво е ставало, когато не е било така. С голямото си самочуствие Анания е казал приблизително следното: „Аз съм Анания, Божи пророк, и ви казвам, че израелския народ ще отиде в плен за две години. Не е важно какво казва Словото, но на мен чрез помазанието ми беше изявено: две години и ще се върнат“. Еремия се обърнал от него и казал: „Господи, аз не обръщам внимание на това, което той казва, но знам и вярвам това, което казва Божието Слово, че ще бъдат 70 години. Ще остана верен до Теб и няма да се оставя да бъда излъган“.

А Бог му казал: „Върни се при Анания и му кажи: Ти строши дървените хомоти, но вместо тях ще направиш железни хомоти. А Аз ще те отпратя от лицето на земята“. И Анания умрял още сыцата година. Това са примери. Те и двамата са били пророци.

Много са нещата, които можем да кажем в тази връзка, но сега забележете какво се казва в Матей 24:24. Господ Исус е казал, че в последното време тези два пророчески духа много ще си приличат. Лъжливото много ще прилича на истинското. Защо? Защото е последното време. Деца, Бог да ни е милостив, защото те така ще си приличат, че ако е възможно биха се заблудили и избраните.

Как ще разберете днес кое е истинското? Според това какво е писано в Словото. Стойте върху Словото. Христос е същия вчера, днес и завинаги. Един ден, когато свърша тук всичко, ще си отида от земята. Уважавайте това послание. Връщайте се към него и чуйте гласа, който ви говори тези думи. Когато Господ ме повика преди Неговото идване, спомнете си, че всичко съм ви говорил в Господното име според Неговото Слово. Лъжливото толкова ще прилича на истинското, че ако би било възможно и избраните биха били излъгани. Ще стават едни и същи чудеса и знамения чрез същия дух. Така ли е? Ще става точно така, както при пророците, за които говорихме.

Сега стоя тук и се потя, но съм радостен, защото знам, че това е истина. Отворете си с мен Библията на 2 Тимотей 3:1: „А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена“. Това го е писал Павел. А в Галатяни 1:8,9: „Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет“. Това трябва много добре да го осъзнаем сега, в това последно време.

Като „последни дни“ се има впредвид времето, в което се изпълнява това слово. Ще настанат усилни времена, и това е точно времето, в което живеем. Хората ще са себелюбиви, горди, непослушни на родителите си, надути, безбожни и т.н. Погледнете днешното човечество. Съвсем са пропаднали. Мъже ходят по улиците с коси, падащи до раменете като жени. Содом.

В едно списание от този месец беше написано: „Американския народ е в средната си възраст на 20-25 години“. Те са свършени. И науката го потвърждава, че са склонни към всякакви мърсотии. О, Америко, колко пъти Бог искаше да те обгърне, но сега е дошъл последния ти час. Вие заведохте света в мърсотия без морал. Няма никаква искренна любов един към друг. Мъжа към жената, жената към мъжа. Вече не съществува никакво нормално взаимоотношение. Вие сте замърсени от секса. Без съчуствие, неспазващи никакъв договор, повече сластолюбиви, отколкото боголюбиви, хора, за които нищо не е свято. Но какво казва следващия стих? Те имат вид на благочестие, но се отказват от силата му. От такива стой настрана.

А Божието Слово казва: „Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги“. Той ни открива обещанията, дадени за днешното време.

Както Анания, Седекия. Валаам и всички останали лъжепророци, и те имат вид на благочестие и са помазани. Във второ Тимотей 3:8 е написано: „И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата“.

Обърнете внимание на това: „имащи вид на благочестие…“ Божието Слово говори за тези помазани, които са без миризма спрямо Словото. Но в живота те са приятни и образовани мъже. Ние можем да направим едно сравнение.

Мойсей според словото: ТАКА КАЗВА ГОСПОД отишъл с Божието Слово в Египет и там е бил потвърден. Той е повикал Израел, който тогава е бил народ, но не е бил църква. Думата църква значи „извикан“. Те са Били Божи народ, но едва след това са били извикани и помазани чрез Словото. И тогава са станали Божия църква. А после са отпаднали, понеже не са повярвали на Божието Слово. Послушали лъжепророка. Надявам се, че това ви стана ясно. И че го разбрахте.

Израел е бил Божия народ и е бил воден от Божията ръка. Били са помазани със Словото и със сила. Видяли чудеса и знамения от Бога, но точно, когато Бог искал да продължи с тях напред, дошъл помазания лъжепророк и ги учил нещо, което е противоречало на оригиналното Слово, което вече били чули. Поради тази причина всички, освен двама души, са загинали там, в пустинята.

които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, в който малцина, то ест осем души се избавиха чрез вода“.

Както е било по времето на Ное, когато осем души са се спасили от потопа, така ще бъде и при идването на Божия Син. Матей 24:37 и Лука 17:26-30: Както по времето на Лот, когато са били спасени трима души.

Аз само цитирам Писанието. Божието Слово ще остане и когато небето и земята преминат. Ще бъде само едно малцинство. В Изход 4:10-16 Мойсей отишъл да се срещне с Аарон, защото Бог му казал: (в оригиналния текст „вместо пророк“, бел. на преводача). „Като не можеш да говориш добре, тогава слагай думите в неговата уста.

Кой прави човека ням, или кой е дал на човека уста? Господ.

Когато Мойсей дошъл в Египет, направил първото чудо, което Бог му определил. Бог казал на Мойсей: „Хвърли пръчката си на земята“. И когато Мойсей я хвърлил, тя се превърнала в змия. И когато я хванал за опашката, отново станала пръчка. Господ казал: „Иди при фараона и му кажи: „Така казва Господ“.

Когато фараона видял това, той казал: „Това е съвсем обикновенно магьосничество, нищо особенно. Някаква телепатия, или нещо подобно. И в нашата организация имаме хора, които могат да правят същите неща. Нека да дойде тук епископ Едикой си“.

Дявола е говорил чрез устата на фараона. Но чрез Мойсей е говорил Бог. Сега внимавайте. Яний и Ямврий са правели пред хората същите неща, които е правил и Мойсей. Спомнете си: „Ако би било възможно щяха да бъдат излъгани и избраните“. Те са правели същите чудеса като Мойсей. Надявам се да го разбирате това. Обърнете внимание, че Писанието казва, че в последните дни това ще се повтори. Каква е била разликата между Мойсей и Ямврий? Мойсей казал водата да се промени в кръв и лъжепророците казали: „Естествено, че и ние можем да променим водата в кръв“. И го направили. Когато Мойсей казал: „Ще долетят мухи“ — тази заповед той е получил директно от Бога, останалите казали: „Разбира се, че и ние можем да повикаме мухи“. И го направили. Правили са същите неща, както и Мойсей. Виждате ли? Това е ТАКА КАЗВА ПИСАНИЕТО. И това ще се повтори в последните дни.

Това го запомнете добре. По-късно ще се върнем отново на него. Ще правят същите неща, но не могат да стоят върху Божието Слово. Мойсей, истинския пророк, изпратен от Бога, не се е присъединил към организираните пророци. Оставил ги да си правят своите неща и слушал единствено Бога. Винаги, когато Бог му казал: „Иди и направи това и това“, той отивал и го правел. И винаги, когато е правил нещо ново, те го имитирали. Те винаги имат някаква сензация. Хора, да не го пропуснете това. Тези измамници винаги излизат след истинското. Те идват, за да имитират. Дявола не може сам да направи нищо. Той само имитира истинското.

Какво е грях? Изопачената истина. Какво е греха в семейството? Изопачено действие. Какво е лъжата? Фалшифицирана истина. Изопачаване.

Вижте Анания. Този мъж е изопачил Словото. Същото е правил и Седекия. Библията казва, че тези хора ще изопачават оригиналното Божие Слово, което е било потвърдено. Ако изкопаете крайъгълния камък на тази сграда, който беше положен преди 33 години, ще намерите в него вложена хартия със следния текст: „Проповядвай словото, настоявай на време и без време, защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти“.

Ще вървят напред и ще правят всичко, което си поискат и ще казват: „Това е правилното. Ние имаме същите чудеса и знамения“. Ще отвърнат ушите си от истината и ще повярват на лъжите. О, как ще се повдигне самочуствието на тези, които ще са сигурни, че имат Святия Дух. На пръв поглед изглежда като истинско и искренно. Тук, на седма улица в Джеферсонвил една сутрин беше положен крайъгълния камък. Спомнете си какво се случи при реката Охайо, където присъсгваха няколкостотин души от тази църква, и Ангела Господен слезе в огнен стълб и каза… Аз знам, че всичко това звучи доста твърдо, братя, но Исус казва: „ако е възможно и избраните биха били излъгани“.

Няма друг път. Но тези, които не са от истината никога няма да го видят. Когаго излязъл Мойсей, истинския помазан Божи пророк, когото Бог изпратил, наизлязли разни шарлатани и имитатори, които го имитирали във всичко.

Братя и сестри, това е моята църква и аз имам правото да говоря всичко, което е Божието Слово. Аз не ви отхвърлям, но не ни пречете да разпознаваме времето и деня, в които живеем.

Сега да си представим как онези шарлатани са правели всичко, което правил Мойсей. Мойсей извикал мухи и те направили същото.

В началото Бог казал на Адам: „В деня, в който ядеш от дървото на познанието, ще умреш“. А сатана отишъл при него и казал: „Няма да умрете, но ще бъдете умни като Бога. Ще имате по-добри организации и ще имате по-добри… Всичко ще бъде по-добре за вас, и ще имате повече светлина“. Виждате ли? Абсолютно изопачаване на истината.

Вижте, че Господ казва, че в последните дни Яний и Ямврий пак ще действат на земята (2 Тим. 3:18). Искам да забележите, че са били двама фалшификатори.

Сигурно си спомняте как преди 20 години, когато хванех ръката на болния, на ръката се появяваше знамение. И това знамение започна бързо да се размножава и в един момент като че ли го притежаваха всички. Един имаше знамение на лявата си ръка, друг на дясната, а трети пък го чуствал. Това бяха най-различни знамения и аз бях много озадачен. В този момент Бог не ми разрешава да ви кажа кое от тях беше истинското, но един ден ще разберете. Това в началото не беше истинско. Беше само, за да се изяви тяхната глупост. Ако позволи Господ един ден ще ви го кажа.

Забележете, че те го правят винаги след като е излязло оригиналното Слово. Така е направил и Сатана в Едемската градина. И така прави и до днес. Кой пръв е пророкувал? Мойсей. Кой е излязъл пръв на сцената Мойсей, или Валаам? Кой е бил първи Еремия, или Анания? Разбирате ли какво искам да ви обясня?

Те са имитатори. Телесни имигатори, макар, че са искренни и си мислят, че служат на Бога като Давид — в проповедта е от миналата седмица. Искам да се замислите върху тези неща. Ако не го кажа, Святия Дух със сигурност ще го изяви, особенно на избраните.

Деноминацията на фараона казала: „Ние имаме мъже, които могат да правят същите неща като Мойсей“. И наистина са го правели. Защо фараона го е правил това? Защо Бог му го е позволил? Защо Бог е изпратил при фараона своя истински, помазан пророк, да прави знамения и чудеса? И защо след това е позволил на деноминацията да го имитират? Защо е позволил да излязат шарлатани и да правят същото, което прави Божия Дух?

Само, за да се изпълни Писанието. Да се затвърди сърцето на фараона и на египтяните, за да искат да доказват, че Мойсей не е единствения, който има Божието Слово, тъй като и те са могли да правят това, което правел той. Защо Бог ще позволи всичко това да се повтори в последните дни? Ще го допусне, за да се изпълни Неговата воля. Същото е станало и тогава, когато Бог позволил на лъжливия дух да излъже Седекия. Бог е избрал този начин, за да изпрати Ахаав на война и да се изпълни това, което е било предсказано за него.

«Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мен злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждат“.

Защо Бог позволява да излиза тази имитация в това последно време, когато се случват тези неща чрез истинското Божие Слово? Фараона е излязъл срещу Мойсей точно както Яний и Ямврий. Библията казва, че това ще се повтори в последните дни. Днес не се ли изпълнява точно това Слово?

Да не би Мойсей да се е ядосвал заради тези неща и да им е казвал, че не трябва да ги правят? Да не би да им е казвал веднага да престанат с това? Не, той ги е оставил да си правят каквото искат. Вижте какво пише във 2 Тимотей 3:9:

Същото ще стане и в днешното време, когато Невястата бъде взета на небето. Мойсей не е направил нищо, за да ги накара да престанат. Оставил ги е да продължават, за да се затвърди сърцето на фараона и да бъде излъган. Същото нещо е станало, когато Ахаав е бил излъган и когато Михей, онзи самотен мъж, който е имал онова Слово ТАКА КАЗВА ГОСПОД, е стоял там един срещу всички. Но гам е имало още един, който е бил помазан и казвал това ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Те са стояли там и са си противоречили.

И ние днес стоим върху Словото ТАКА КАЗВА ГОСПОД, че водното кръщение в последните дни трябва да е на името на Исус Христос, а тук има още един мъж, който прави чудеса, но е привърженик на троицата. Покажете ми в Библията думата „троица“, или „триединство“. Покажете ми къде са тези трима Богове? Покажете ми едно място, в което да е написано, че някой, някога е бил покръстен в името «на Отца и Сина и Святия Дух». Тези три титли никога никъде не са били използвани.

И точно това са тези, които днес казват: „О, сестра, няма нищо лошо в това косите ти да са къси, а и че правиш това, или онова. Не му обръщайте внимание на онзи, той е стар бърборко и говори безмислици“. Обаче Библията казва, че в последното време ще дойде пророк Илия за да върне Божиите деца към оригинапната вяра в Словото, както е било в началото. Словото ще потвърди Сина на човека в това последно време, по същия начин както в дните на Содом. Исус Христос е винаги същия вчера, днес и на веки. Това е Божие обещание. Това е ТАКА КАЗВА ГОСПОД.

Те правят същото което и Мойсей, но в един момент Бог е казал: „Стига!“ Запомнете, че това е ТАКА КАЗВА ГОСПОД, че това ще стане в тези дни. Изследвайте Писанието, вземете всеки култ, всяка трупа, всеки мъж и всяка църква. Аз ви призовавам в името на Исус Христос да го направите. Проповедници, призовавам ви да четете вестници и да следите дали тези неща вече не стават по земята. В такъв случай Матей 24:24 се изпълнява сега. Ще излязат лъжепомазани, лъжепророци и ще заблудят много хора. Наблюдавайте тези различни видове и ще разберете, от къде произлизат тези пророци — в множествено число; «христи» помазани — в множествено число. От различните направления на вяра.

Методисти — помазани. Баптисти — помазани. Петдесятни — помазани. Но тук има и още един истински Христос, Дух — това е Словото, което е станало Тяло, точно както Той е обещал.

Вижте, обвивката изглежда точно като зърното. Обаче не можем да кажем, че по времето на Лутер стъблото е било пшеничено зърно. В стъблото е имало живот и това е бил истинския живот. Но от тогава живота е продължил напред. Той е продължил от Илия в Елисей. Живота върви напред. Но преминава в друг стадий.

Не може да се спре в един стадий на развитие. Ние не можем да се храним с отпадъци от миналото. Не можем да се храним с петдесятни отпадъци, с отпадъци от методистите, баптистите и т.н. Те са изгнила храна. Днес ние имаме пресна храна, Словото за този час. Обвивката е на вид почти същата като зърното. По времето на стъблото то не е изглеждало като зърно. И във времето на класа не е изглеждало като зърно. Но във времето на обвивката изглежда също като зърно. Не е изглеждало така по времето на Лутер. И по времето на Уесли не е изглеждало така. Но по времето на Петдесятните приликата е много голяма. О, ако би било възможно и избраните биха били излъгани. Това е нашето столетие. Забележете, че петдесятната църква в тези последни дни е лаодикийската църква, и че Христос е изгонен навън, зърното, самата Пшеница. Когато Исус искаше Сам да Се прослави в църквата, беше изгонен навън. Те все още продължават да се казват църква и имат претенциите да са помазани, но тук е Словото, Самият Христос, това е помазаното Слово, което ще дойде да вземе остатька от Своето Тяло, Своята Невяста.

Вие може да попитате дали водата, която напоява пшеницата, напоява и плевелите. И двете са получили помазание. Само тези, които са предварително избрани ще познаят разликата. В Ефесяни 1:5 се казва: като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля».

Те са помазани и казват: «Слава на Бога, ние сме свободни. Алилуя, говорим на езици, скачаме и ликуваме в Духа, имаме свобода за жените, а вие се опитвате да я потискате». Продължавайте по този начин. Нищо не може да се направи.

„Говорим на езици, ликуваме в Духа, проповядваме Словото“. И срещу това не може да се каже нищо. И онези хора в Библията са го правели. Исус е казал, че и избраните биха били излъгани, ако е възможно.

Вижте, оригиналното семе, което е било вложено в земята, не е било организация. Но когато е растяло, вече не е било зърно, било е организациястьбло, листа. След това е дошъл стадия на класа, но все още не е било както в началото. От това е израстнал класа с многото листа на петдесятните. Вижте как се е развивало. Приблизително по същия начин, както и оргиналното семе. И на края се потвърждава извън организацията. Стъблото трябва да умре, класа трябва да умре, и всичко останало трябва да умре, само пшеничното зърно продължава да живее. То е извън организацията. Организацията е само носител. Това е въскресеното тяло, и когато Господ дойде от висините ще го вземе със Себе Си. Последните ще са първи, а първите ще са последни. Разбрахте ли го това? Добре.

Обвивката е почти същата като зърното. Приятели, върнете се с мен назад. Къде е онова първо съживление след смърта? Тези дни, когато пшеничното зърно е паднало в земята, Тялото, Христовата невяста.

Като първо забележете следното: Христос никога не е организирал Своята невяста. Така ли е? Той е определил апостоли, пророци, за да я запази чиста. Обаче точно 306 години след това Рим е организирал, и са направили от това организация. Така ли е? И тя е умряла! Всичко, което не е било в съгласие с църковното учение, е било осъдено на смърт и е почивало в земята няколко столетия. И по времето на Мартин Лутер е покълнала. Израснали са първите покълнаци. То е продължило да расте още и по времето на Улрих Цвингли. След това дошъл Уесли, и с него е дошло ново съживление, което повече е приличало на пшеница, отколкото в началото. И отново се организирали, изсъхнали и умрели. Живота продължил към обвивката. И тя изглежда съвсем като зърното. Но тяхната неразумност беше манифестирана в последните 8-10 години. По-точно в тези последни три години. И какво правят? Обвивката се отделя от зърното.

Защо през тези последните двадесет години, при последното съживление не се е появила никаква организация? Има помазани пророци, помазани учители и т.н. Но защо няма никаква нова организация? Защото след зърното вече не следва нищо. То отново е без организация. И слепия би могьл да го види това. Не може да бъде организирано. Много е здраво, за да може да бъде организирано. Пшеничното зърно ще бъде отново същото. Човешкия Син ще се открие. В последните дни, когато Човешкия Син ще се открие пшеничното зърно ще бъде в първоначалното си състояние. В тези последни дни ще излязат имитатори, за да излъжат, ако е възможно и избраните.

Погледнете организираните обвивки, които сега се отделят! Това показва на избраните кои са пшеницата. Вижте колко превъзходно е написано в Ефесяни 1:5. Истинските избрани и предопределени са единствените, които няма да бъдат излъгани. Помазаните пророци ще са лъжепророци, а всред тях ще има един истински помазан. Как ще го познаете? Единствено чрез Божието Слово. Това е разбираемо ли за вас? Тогава кажете «Амин». [Амин.]

Забележете! Тези помазани ще се различават в Словото, не в знаменията. О, не! Те ще правят същите знамения. Но разликата е в Словото, то ги разделя. Наисгина. Те всички са пророкували, всички правели това и онова. Исус е казал, че те ще правят сыците знамения. Но Словото е, което ги разделя.

Обърнали ли сте внимание на това, че в Матей 24:24 Исус не казва, че ще се появят лъжливи Исусовци? Не, това не би излъгало никого. Никога няма да срещнете петдесятен, който да твърди, че той е Исус. Нито пък баптист, или методист. В нито една организация няма да чуете да казват: „Ние сме Исусовци“. Никога не биха го казали. Но Библията казва, че ще има лъжливи Христосовци.

Естествено, че никой не би повярвал на някого, който би твърдял: „Аз съм Исус“. Те са лъжливи Христосовци, но не го знаят, защото не са в съгласие със Словото.

На вас, които слушате по телефона казвам отново, че това е моята църва. Аз не ви осъждам, но Святия Дух ме е установил над тази група и аз съм длъжен да им кажа истината. Защото вече е много късен час. Сега бих искал да се върна към най-важния момент. Виждал съм лъжливите да правят същите неща като истинските. Аз не ви осъждам, но това е моята църква, в която Святия Дух ме е поставил и затова трябва да говоря истината, защото времето вече е много напреднало.

Тези лъжепомазани и лъжеучители с почти всяко знамение и с всяка буква от Словото. Вярват ли в кръщение със Святия Дух? Сто процента.

Вярват ли в говорене на езици? Да! Не говоря за Методистите и Баптистите. Говоря за Петдесятните. Това е последния ден. Първия век на църквата не би говорил за тези неща. И века на Методистите, на Баптистите, или Презвитерианите не са го споменавали. Но века на Петдесятните – толкова е близко до истинското. Обвивката е почти като зърното.

Както е било в началото, така ще бъде и в края.

Сатана е променил една дума и Ева повярвала. Ева, а не Адам; църквата, а не Той. Църквата е тази, която има лъжливото помазание, която нарича себе си невяста, но е приела лъжеучение. Не е Христос. Можете ли да го разберете това? Не Адам е повярвал на лъжата, а Ева. Днес на лъжата вярва така наречената невяста, но не и Невястата на Христос. Така наречената невяста днес има същите знамения, същите чудеса, всичко е същото; но не е истинската. «Би излъгал и избраните, ако беше възможно».

Не онези не биха позволили на някого да се нарича Исус, защото би било много елементарно. Още веднъж обърнете внимание, че те не са лъжеисусовци, а лъжехристи. Защото всеки би разбрал, че този, който нарича себе си Исус, лъже. Не би им помогнало дори и ако имаха елей по гърба си и кръв на ръцете си. Обаче те се представят като помазани, правят знамения и чудеса и биха заблудили и избраните, но те са лъжепомазани. Те вярват, че са помазани, но знаят, че не са Христос. Знаят, че би било много наивно да лъжат така. Ако някой мъж би започнал да говори: „Вижте раните на ръцете ми и на челото ми. Аз съм Исус“, всички щяха да разберат, че не е Исус. Исус никога не е казвал, че ще се появат такива лъжци. Казал е, че ще се появят лъжехристи. «Христи» — множествено число, деноминации — множествено число. Те са помазани с духа на деноминацията, а не с Божия Дух.

Не веднъж съм споменавал, че има три групи хора: вярващи, така наречени вярващи и невярващи. И расите са три: Хам, Сим и Яфет. Така е било винаги, и така ще бъде. Мойсей — вярващ; Яний и Ямврий — невярващи; Валаам — така наречен вярващ. Ето ви ги трите групи.

В Матей 4:4 можем да видим как сатана е дръзнал в присъствието на Словото — Исус — да каже: „Писано е“. Защо го е казал? Защото той е знаел словото за онова време, но се е съмнявал, че Исус, този обикновен човек е Словото. Той казал: „Ако си Божи Син, писано е, че ще каже на ангелите Си да Го пазят. Ако Ти Си Тоя, тогава направи това чудо, за да го видя“. Виждате ли го? Невярващ, който се пише за вярващ.

Вижте Юда, който е ходел с тях по онова време — правел се е на вярващ. Виждате ли го? А там е стояло истинското Слово.

Толкова са нахални. „Не обръщайте внимание на тези безмислици. Не ходете на техните събрания. Това е само група хора, които вдигат голям шум. Измислици е». Разбирате ли ме какво искам да кажа? Стоят директно в присъствието на Словото, а така говорят.

Сатана отишъл директно при Словото. Апостол Юда пише, че когато архангела имал спор със сатана, казал: „Господ да те смъмри“.

Можем да видим помазания антихрист директно в контраст на потвърденото Слово за онова време, т.е. Исус Христос, Който казал: „толкова ще си приличат, че ако беше възможно и избраните щяха да бъдат излъгани“. Причината, поради която няма да бъдат излъгани е в това, че те са Словото. Точно както живота, който е в корена не може да отрече себе си. Виждате ли? Това е Словото, Словото на това време. Така е.

Същото е било и с Еремия. Знаел е какво е посланието му, и затова му е било все едно какво казва Анания.

И Мойсей е знаел Словото, както и другите. Затова каквото и да говорят лъжепророците, той не е обръщал внимание на това. Той е знаел, че Божието слово се изпълнява.

Затова и Михей могъл да каже: „Ето, ще видиш в онзи ден“. Но Ахав казал: „Аз вярвам на мойте пророци. Моята организация е наред. Сложете тоя мъж в затвора, давайте му малко хляб и не общувайте с него. Когато се върна ще се занимая с него». Но Михей е казал: „Ако ти се върнеш, тогава Господ не е говорел чрез мен“. Михей е бил сигурен в това, което говори. Имал е потвърдено това ТАКА КАЗВА ГОСПОД, защото видението е било напълно в съгласие със Словото. И откровението не е било за някакво друго време, а точно за тогавашното време. Амин. Алилуя.

Причината, поради която избраните няма да бъдат излъгани е, че те са Словото. Те не могат да слушат нищо друго, не могат да бъдат нищо друго.

Мойсей не се е объркал, нито пък е преминал на тяхната страна. Представяте ли си, че би могьл да каже: „Фараоне, ти знаеш какво ми е поръчал Бог да направя, слава на Бога. Обаче виждам, че и твоите хора правят същите неща и затова ще премина към теб“. Ох, това не звучи като от Божи пророк. Не, той е стоял там абсолютно непоклатим. Бил е сигурен, че Бог ще се погрижи за всичко, защото му е обещал, че „никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“.

Той не се е присъединил към тях. Заел е правилната позиция. Не е искал нито една от техните деноминации. Стоял е вярно при Бога. Не се е оставил да го повлекат със себе си чрез техните знамения и чудеса. Той повикал бълхи, и те повикали бълхи. Той довел кръв, и те довели кръв. Всичко, каквото направил, направили го и те. Той само е стоял тихо. Той е знаел съвсем точно, че това е Божие дело. Разбирате ли сега? Съберете две и две, и ще получите четири. Разбирате ли?

«…онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи! Господи! Не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?“

Исус е казал, че след като всичко се свърши, и ще стане въскресението от мъртвите, много ще бъдат в царството. Вижте, Божието царство е вече във вас. Плевела ще дойде, ще застане до пшеницата и ще каже: „Господи, та нали съм говорил на езици, ликувал съм и съм танцувал в Духа, бесове съм изгонвал и т.н“.

«Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие“.

Какво значи „вършите беззаконие“? Това е, когато със сигурност знаеш какво трябва да правиш, но не го правиш. Те са знаели Писанието, защото са го слушали. Вие слушате този магнитофонен запис, слушате посланието, слушате какво казва Бог и виждате как Той потвърждава Словото Си и върши истински неща. Толкова е просто, както когато гледате, че навън свети слънцето.

Но вие, които не искате да напуснете деноминациите си и се държете за всякаква лъжа. Вие сте тези лоши работници, вършители на беззаконие.

Вие казвате: „Аз съм имал големи кампании и съм направил това и това“.

Обаче Исус казва: „Махнете се от Мен вие, които вършите беззаконие“.

„Обаче върху мен падна Святия Дух…“ Не се съмнявам в това.

„Говорил съм на езици. Пял съм в Духа“. Ни най-малко не се съмнявам. Но брате и сестро, при какво условие? Ние живеем в преломно време. Сега това Слово влиза в живота.

„Не всеки, който Ми казва «Господи! Господи!» ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи! Господи! Не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име направихме много велики дела!“

Пророци, помазани, така ли е? „Не сме ли били пророци? Не сме ли пророкували в Твоето име? А не сме ли изгонвали демони в Твоето име?“ Как може да вършите всичко това, а същевременно да отхвърляте кръщението в името на Исус Христос? Виждате ли я заблудата? Идват направо до определено Слово, а после отпадат. Всичко сте видяли с очите си, видяли сте как действа Словото, но заради вашите организации не искате да го приемете. Исус казва: «Никога не съм ви познавал“.

Не ме интересува колко дяволи сте изгонили и колко чудеса сте направили. Той все едно ще ви каже: „Не ви познавам“.

Валаам казал: „Аз пророкувах в Твоето име и всичко се изпълнява“.

Но когато станало въпрос за Словото, той го отхвърлил…

О, брате, виждаш ли заблудата? Заблудата не идва от пророците, тя е спрямо Словото, чрез истинското Слово, което ни беше изявено и потвърдено.

През всички векове сатана се е опитвал да промени истинското Словото.

Вижте ги. Те стигат до границата и после изгасват. Можем да погледнем в Евреи 6:8: но ако ражда тръни и репеи, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне, и сетнината ѝ е да се изгори“. Граничната черта. „Вие, които сте опитали небесния дар…» Опитали. С други думи видяли сте го и знаете, че е истина. Опитали сте небесните неща чрез Святия Дух, който падна върху вас. Вие знаете, че е истинския Святи Дух, който падна върху вас — върху плевела в полето — и после се обърнахте и се отрекохте от истинския Христос, който ви е повикал, осветил и помазал. За този грях вече не остава жертва, той е непростителен. За тези, които са познали истината, вече няма никаква възможност. Евреи 6:4: «Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух».

Паднало е върху плевела, който от началото е с Христос, и той е казал: „Господи, аз продължавам напред“. Но когато чули Божието Слово, се отдръпнали назад.

Вие, които веднъж сте вкусили, или сте видяли как самото Слово се изявява, и сте се отвърнали, за вас е невъзможно още веднъж да го видите и да се върнете. Това е ТАКА КАЗВА ПИСАНИЕТО. Небето и земята ще преминат, но тези думи няма да преминат. Не е възможно. ТАКА КАЗВА СЛОВОТО, и Святия Дух го потвърждава.

Искам да ви дам един малък пример. Замислете се за тези хора, които тогава са чули това, което Мойсей е проповядвал, те са излезли от организацията, били са свидетели на чудеса и знамения и са стигнали до границата на обещаната земя — до мястото, от което се влизало в нея.

Д-р Ли Вайл направи корекция на книгата за седемте църковни века и там изникна един проблем. Той беше относно имената, които са били зачеркнати от книгата на живота на Агнето. Дори и за тези служители това представлява голям проблем, но когато прочетете цялата книга, ако имате поне малко светлина, ще го разберете. Но ако не искате да го видите, може да си обърнете гърба и да не се занимавате с това. Майка ми казваше една поговорка: «От ряпа кръв не можеш да изцедиш, защото я няма там“. Светлината трябва да дойде. Светлината идва в тъмнината, но тя не я вижда. Вижте ги помазаните на това време.

Израилтяните слушаха Мойсей, когато той ги извеждаше от онзи велик народ, където те са живяли. Израел е бил извън деноминации. Нямал е своят дом, нито своя земя, но е бил на път за дома. И ние не принадлежим към някаква църква, но ние вървим към Църквата на първородените; към Църквата, която е в слава. Не църква, която е основана от някакъв човек на земята. Но сме на път към Църквата на извиканите, които са избрани за вечен живот.

Те вървят, за да заемат своя дом. Когато Израел дошъл до определената граница, престанали да вярват в Словото и се върнали обратно. Въпреки, че Исус Навиев и Калеф са донесли грозде като доказателство, че земята е богата. Божието обещание е било: „Това е земя, в която текат мед и мляко“. И тези двама са донесли една пръчка с грозде като доказателство. Децата на Израел го опитали, но казали: „О, това не можем да го направим“.

И какво се случило после с тях? Загинали в пустинята. Стояли там, организирали се и всички са умрели, с изключение на онези двамата, които донесли доказателството — Исус Навиев и Калеф.

Мойсей е бил пренесен — това е предобраз на църквата на Новия Завет, която очаква промяната — възкресеното тяло. Забелязвате ли онези три групи? Трите групи — вярващите и невярващите…

Помнете, че Бог не им е простил този грях. Как може днес да се приближи към гях, след като от самото начало те са тръни, и такива ще останат до края. Единствено избраните ще могат да видят всичко това. Всичко ще бъде точно така, както по времето на Мартин, който е живял в началото на века на тъмнината. Той е бил набожен мъж. Колко от вас са чели за него? Много. Когато търсехме онези документи за него, един свещеник ни каза: „Ама той не е бил канонизиран“. Не е бил признат от тях, но е бил признат от Бога. Святия Дух ни каза да го сложим в третия църковен период. О, колко дълбоко вярващ мъж е бил той. Избран и установен. Родителите му били езичници, баща му е бил военен. И той е трябвало да продължи по този път, затова също станал военен. Но той е бил предопределен и избран от Бога. Винаги вярвал, че някъде съществува Бог. Той бил човек, свързан с природата, и в нея виждал Бога. Един ден вървял по улицата и видял един стар скитник. Бил голям студ и този просяк казал: „Дай ми нещо да се завия, защото ще замръзна“. Никой не му обръщал внимание. Мартин спрял близо до него и го наблюдавал. Но никой не му давал нищо. Мартин имал само една пелерина и ако би я дал, също щял да замръзне. Затова решил да я раздели на две. Така че разрязал на две пелерината със сабята си, и с едната половина завил просяка. Другата останала за него. Сигурно всеки, който го е видял с половината пелерина си е помислил, че това е някакъв странен войник.

Следващата нощ той е бил свободен от службата си и бил в леглото си. Събужда се изведнъж и вижда пред себе си Исус Христос, завит с половината от неговата пелерина, с която той завил просяка. И тогава спомнил Словото на Господ Исус: „Каквото направите на един от най-малките – Моите помазани, на Мен сте го направили“.

Църквата му се присмяла и го изгонили навън. Обаче той е бил Божи пророк и каквото е казал, всичко се изпълнило. Много хора повярвали чрез него.

Но сега искам да ви покажа как дявола умее да лъже. Един ден Мартин седял в стаята си, и изведнъж пред него застанал един огромен ангел. На главата си имал корона и бил обут със златни обуща. Имал и златен пояс. Ангела му казал: „Мартине, познаваш ли ме? Аз съм твоя господ, освободител и спасител. Аз съм този, който те е спасил. Поклони ми се, Мартине“.

Но този пророк разбирал, че нещо не е наред и продължавал да го гледа.

Ангела отново казал: „Аз съм твоя спасител Исус Христос, поклони ми се, Мартине. Какво, не ли ме познаваш?“

Мартин го гледал и в мислите му вървяло Словото, и той сравнявал това явление със Словото. И после казал: „Махни се от мен, сатана, ти имаш на главата си корона, но Божието Слово казва, че Неговите светии ще Го короноват в края на времето“.

Петдесятните сигурно щяха да се хванат. Внимавай в Словото, брат.

Друг случай станал в един манастир. Там е мало един стар светец. Имало и група млади монаси. А единия от тях бил много раздразнителен. Много внимавайте, защото това е добро сравнение с нашето време. Този млад монах искал да бъде над останалите. Искал да има авторитет, да бъде по-висша класа, нещо по-голямо. Искал да бъде на почит. Бил ароганген и никой не можел да му излезе насреща. И вижте какво се случило. Той искал да стане нещо необикновенно, за да има с какво да се хвали пред другите. И казал: „И мен Бог ме е установил за пророк“.

Но наблизо се е намирал потвърдения пророк Мартин, който е бил роден като пророк. И онзи 25годишен мъж казал: „Аз ще ви докажа, че Бог ме е поставил като пророк. Тази нощ при мен ще дойде Господ, ще ми донесе великолепни бели дрехи и ще ме облече в тях. И после всички вие ще се иодчинявате на моите заповеди“.

Направете сравнение с днешното време. „Аз ще стана глава на организацията — останалите монаси“.

И наистина според както бил казал, през ноща се осветила цялата сграда. Това може да го прочетете в историческите документи. Наистина е станало. Светлината ставала все по-силна и по-силна. Всички монаси го видяли. И онзи млад мъж се появил пред тях в бели дрехи, застанал в средата и казал: „Ето, виждате ли какво ви казах“.

Само че не е според Словото. Монасите отишли да повикат стария декан на манастира. Той ходел насам, натам и после казал: „Сине, това не звучи правилно. Има само една възможност как да разберем дали това е истинско. Изглежда, че е свръхестествено“. Брате, а петдесятните биха глътнали въдицата.

Стария мъж казал: „Чудото може да е истинско, но не е в съгласие със Словото. Тук има един помазан мъж, Мартин. Ще го повикаме да дойде тук“.

Младия мъж казал: „Не, не, Мартин няма нищо общо с това“. Тогава той му казал: „В такъв случай ти ще отидеш при Мартин“.

Хванали го и го завлекли при Мартин, и в същия момент прекрасните дрехи изчезнали. Виждате ли, ако би било възможно и избраните биха били излъгани. Исус е казал: „Моите овце знаят Моето Слово“. Вие си мислите, че трябва да бъде: «Моите овце слушат Моят глас». А това е Неговото Слово! «Човек не живее само с хляб, но с всяко Слово, което излиза от Божиите уста». Виждате ли, че избраните ще го познаят. Те няма да последват чуждо слово, или чужд глас.

Така и онзи стар мъж от монасите не пожелал да следва чужд глас. Те са знаели за Мартин, че е пророка на онова време, който е потвърден от Бога посредством Словото. Мартин е знаел Словото, и затова онзи млад мъж не е могъл да устои пред него.

Той (Исус) също е казал: «където е мършата Словото там ще се съберат орлите». Който желае може да си запише, това е Матей 24:28… Където има убито, тоест прясно месо мана, слово – там се събират орлите.

Трябва да побързам, защото виждам, че минава дванадесет часа. Можем да завършим темата и днес вечерта, което ще бъде много добре.

Съжалявам, че задьржам хората, които са на телефоните, но това Слово има по-голяма стойност от парите, защото парите един ден ще свършат, но Словото – не.

Исус е казал, че където е мършата, там ще се съберат орлите. Където има жертва, където има прясно убито, там ще се съберат орлите. Там, където е прясната мана, тоест Слово за определеното време, там ще се съберат орлите. Обаче после, когато изгние, там идват лешоядите. Разбирате ли какво искам да ви обясня? Когато е убито идват орлите; но когато престои и изгние, тогава идват лешоядите. Орлите нямат нищо общо с това.

Според думите на Исус орлите ще се съберат там, където е прясното месо — през ноща там е паднала прясна мана.

Но обърнете вниманието си: щом започне да гние там идват червеи, и тогава идват лешоядите; те не могат да го подушат преди да започне да гние. Не е за учудване, че Исус е казал в Мат. 23:37: Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!»

Ние — великата Църква Ерусалим — не този Ерусалим, който е на тази земя, а горния Ерусалим, откъдето идва Словото според предопределението; не стария Ерусалим, който загива — новия Ерусалим, който не може да загине. Не този стар Ерусалим, който е построен от хора, но Този, който е построен от Бог — чрез открито Слово. В Йоан 14:2 е написано: В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място».

Нашия Създател там е построил улици от злато… Това е вечния Ерусалим. „О, Ерусалиме, колко пъти съм искал…“ Защото не кой да е, но „Аз исках да ви събера както кокошката събира малките си, но вие не искахте, и сега е дошъл вашия час“. Там, където е убитото, ще се събират орлите, обаче когато убитото изтлее — там идват лешоядите.

Мойсей е бил орел. Той не е давал на Божиите деца онова, което е останало след Ное. Имал е пресното Божие Слово. Той казал на хората: „Бог ме срещна в пустинята, потвърди Словото Си и ме изпрати да ви изведа от тук“. Тогава дошли онези имитатори, но той е имал Словото за онова време. Както е написано в Битие 15 гл., Бог е обещал на Авраам: „Твоето потомство ще бъде 400 години в чужда земя, но Аз ще ги изведа от там със силна ръка“. Мойсей им казал: «Бог ще ми каже какво да правя, и после аз ще ви го кажа на вас“. Той казал: „Изпраща ме A3 СЪМ“. A3 СЪМ. Не «Аз Съм бил» или «Aз ще бъда».

A3 СЪМ — това е в сегашно време, т.е. Словото за сегашното време. Не Словото, което е било, или което ще бъде, а Словото, което е за сега. И то е «A3 СЪМ». «В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог». Така ли е? Мойсей казал: «Бог A3 СЪМ ме изпрати като Свой пророк, и потвърди че всичко това е истина. Аз съм отговора на това Слово. Той ми заповяда да дойда и да извърша това“.

Когато Мойсей демонстрирал онези чудеса, фараона казал: „В нашата група има доста много младежи, които ги могат тези неща“. Виждате ли? Имитатори. Исус е казал, че това ще се повтори и в последните дни. И онези, които лъжат хората, ще имат същите претенции. Но вие внимавайте кой идва пръв. Наблюдавайте как той стои на Божието Слово. Само така може да се разпознае.

Мойсей не им е дал храна, която е била определена за Ное. Не е казал: „Хайде да построим арка“, защото това е била веста за Ное, и Ное я построил, това е било обещаното, нефалшифицирано и предопределено за неговото време Слово от Бога. Мойсей не е казал: «Да построим арка, защото това е Словото. Ное нали е построил“. О, не, с това се хранят лешоядите.

Той е имал свое послание от Бога, имал е истинското, предопределено Божие Слово за този час. И Исус не е давал остатъци от храната, която давал Мойсей. Мойсей е бил пророк и имал Слово за времето, в което е живял… След това е дошъл самият Бог. Той никога не е давал остатъци от храната на Мойсей. Но погледнете онези лешояди там от организацията, те са го гьлтали. „Ние си имаме Мойсей. Ти не ни трябваш“. В Йоан 5:46 Исус е казал: «Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за Мене писа».

Разбирате ли сега какво е имал впредвид Господ Исус с това „Където е мършата (жертвата), там ще се съберат и орлите»? Орлите! Там, където се е проповядвало пресното (актуалното) разкрито Слово, се е било изявеното е било за храна на децата. А старата мърша, която е лежала вече няколко века, остава да си лежи.

Днес става същото. Лутер е имал послание за покаянието. Но сега, о, вие сте лутерански лешояди! И баптистите са имали свое послание. Но днес, о, вие сте баптистки лешояди! И петдесятните са имали своето послание. И вече е време да си ходим у дома. Обаче днес, о, вие сте петдесятни лешояди! Където е мършата, там ще се съберат и орлите.

По времето на Лутер, лутераните не са могли да се хранят с католическите гнилочи. А днес — могат. Не, те трябвало е да имат пресно месо за своето време. По-късно методиста не е могьл да преживее с лутеранската храна. Тя вече е била стара, сгнила, живота излязъл от нея и нищо не е останало там. Същото, както при сухото стъбло, но живота продължава нататък. Естествено, че не можем да храним Невястата на Исус Христос с храната на петдесятните. В никакъв случай не може да ѝ дадете червивата храна на една надута организация. Никога! Защото има обещание:

«Ето. Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великия и страшен ден Господен; И той ще обърне сърцето… на децата към вярата на бащите».

Също ще се изпълнят и другите обещания от Библията, и там ще се съберат орлите. «Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мен“.

Обаче, когато Исус е дошъл, намерил само ято лешояди. Те казвали: „Ние имаме закона и Мойсей“. По времете на Мойсей това е било прясната храна, но Мойсей, който жертвал агнето, дал им закона и им казал: Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк както е въздигнал мене; него слушайтеА който не послуша думите Му, които той ще говори в Мое Име, Аз ще искам ответ от него» (Втор. 18:15,19).

Повече от 600 пророчества за Исус са се изпълнили по времето на живота Му. Някои са се изпълнили в последните 7-8 часа на живота Му, преди смърта Му. «…прободоха ръцете ми и краката ми», и други. Всички пророчества тогава се изпълнили с точност.

Ако аз сега бих пророкувал нещо, което би трябвало да се изпълни до една година, вероятноста да се изпълни е около 20%. Ако определя и мястото, на което трябва да се случи, шансовете ми са още по-малки. Обаче относно Месията се е изпълнило абсолютно всяко слово. Алилуя.

 Когато Той един път в синагогата е четял от ПисаниятаТой дори спрял да чете посредата на израза! Той прочитал от Исая. 61 гл.: «Духът на Господа е на Мен. Защото Ме помазал да благовестявам на сиромасите; Ilpamu ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите. Да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година… (Лука 4:18-19). Той Се спрял посредата на израза, защото втората част от обещанието се отнасяла към Второто Му пришествие. Амин! «Небето и земята ще преминат, но Неговото Слово няма да премине».

Той е бил Словото, което ги е хранило през тогавашното време. Мойсей им е дал истината, но от остатъците, което орлите не изяли, лешоядите направили организация и продължават да стоят върху тези остатъци. Орлите винаги са се стремяли да получат от Словото колкото се може повече и винаги са казвали: „Словото казва така, значи така трябва и да се изпълни. Вчера имахме елен, утре ще имаме овца. Това старо месо от елен е вече разложено, и за това днес ще си хапнем овчица. Къде е?» Разбирате ли какво имам предвид? Ангелската храна. Тогава в пустинята хората яли мана, и като се опитали да я запазят до следващия ден, тя червясвала. Вижте колко са съвършенни тези образи.

И лешоядите по времето на Господ Исус са изгонвали бесове. Помазани, които се хранили със стара храна. И тогава също са имали пророци. Каиафа нали е пророкувал. Библията казва, че като такъв той е пророкувал. Защо е пророкувал? Защото в тази година той е бил първосвещенник. Той е бил е една мухлясала, изгнила мърша, плевел, бодил, но е стоял всред пшеницата. Но Духът е бил върху него — истинския Свети Дух е бил върху него, за да пророкува това, което е трябвало да стане. И въпреки това той отхвърлил потвърденото Слово за този час, и Го предал да Го разпънат на кръст.

О, братя, колко време още трябва да говоря за тези неща? Колко места още да покажем от Писанието? Ще побързам, обаче относно това тук имам около десет страници с Библейски стихове.

«Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите». Исус като доказателство е казал в Лука 11:19,20: И ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, вашите синове чрез кого ги изгонват? Затова, те ще ви бъдат съдии. Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас». Ние знаем, че само Бог може да изгони зъл дух, защото такъв може да изгони от дома му само по-силният от него. Така, те са имали власт за такива дела.

В Откровение 17:8 се говори за антихриста, който ще дойде в последното време и ще върши чудеса и знамения, чрез които ще заблуждава жителите на земята, чиито имена не са записани от началото на света в книгата на Живота на Агнето. Това ни дава отговор на Матей 24:24 – чиито имена не са били записани в книгато на Живота на Агнето.

Точно както при портокаловото дърво живота излиза от корена и върви нагоре, за да даде живот на плодовете на присадените пръчки, по същия начин и всички деноминационни присадки дават своите плодове. Разбрахте ли го това? Трябва да бързам.

Можем да си припомним онзи случай с Давид, който е имал истинско и искренно желание да служи на Бога, но не е бил поверен.

Исус е казал, че тяхното учение е човешко тълкувание на Писанието, а не Божието Слово, не Неговото погвърдено Слово. Те поучават един исторически Исус, нещо, което е било в миналото, но Библията казва, че Той е Този „Аз Съм“. Той не е „Аз бях“, или „Аз ще бъда“, а е „Аз Съм“. Той е Словото, което постоянно живее във времето. Най-напред Той е бил в листа, после в стъблото, после в обвивката, а сега Той е в зърното. Можете ли да повярвате на това, че този живот би могьл отново да се върне в миналото и да живее, макар, че тази стара обвивка е вече изсъхнала и е без живот? Няма никога да стане.

Можем да го сравним с Евреи 6:6-8, където е написано: «…а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват». Не са продължили със Словото, което са приели, и те са умряли, погинали. Това са онези тръни и репей, които ще бъдат изгорени. Нали това е вярно?

Обърнете внимание какво говори Писанието. Те поучават за исторически Бог, и опитват се да живеят в миналото, казвайки: «Нали Уесли е казал така и така…»; «Онзи и този нали е казал…»

Те отказват да приемат обещаното Слово за днешното време — маната, която е ясно потвърдена в днешно време. Опитват се да наливат старото лутеранско и баптистко вино в нашите нови бутилки. Не е възможно. Ако се опитат да донесат новото вино в деноминациите си, то ще експлоадира. Ще им се открие безумието. Те казват: „На нас това просто не ни е необходимо“. Естествено, че не може да го направите. Та нали бихте сложили нова кръпка на вехта дреха и, както казва Исус, дупката би станала по-голяма.

Не може да наливате ново вино в стари мехове, защото биха се скъсали, понеже в новото вино има живот.

Идваме вече към края, и желая да си запишете още Откр. 16:13-14, защото може би няма да го разглеждаме подробно. Но желая да разберете, че между шестата и седмата чаша на Божия гняв излизат три нечисти духове, приличащи на жаби. Забелязали ли сте го това? Подготвени ли сте сега? Това значи триединство на духовете. А сега, брате мой, който си от някоя деноминация, недей да ставаш да си ходиш, ами стой и слушай. Ако си новороден от Бога, ще го направиш.

Триединството на жабите. Жабата е създание, което непрекъснато гледа назад. Никога не гледа в посока, в която се движи, а в тази от където идва. Къде е началото на триединството? Направете сравнение. Три самостоятелни нечисти духове! Разбрахте ли го? Гледат назад към никейския концилиум, където е началото на учението за триединството. Никъде няма да намерите такова нещо в Библията. Триединството води началото си от жабите, от старото триединство, което е помогнало да се роди новото триединство. Майката е била триединството на три животни: змея, звяра и лъжепророка. Но кога са се появили тези три жаби? Те са били тук от край време, но още не са били изявени, защото едва в посланието на седмия ангел ще бъдат открити тайните на Бог, т.е. всички тези неща като кръщение в три личности, триединство и другите неща, които ни бяха открити.

Дано Бог ни помогне да разберем истината, а не да си мислим, че някой иска нещо да ни внуши. Чуствам духа, който опонира на това, което казах сега. Брате, аз не говоря от само себе си, а говоря в присъствието на Ангела Господен. И това е точно така.

Наблюдавайте триединството. Първия е змей. Кой е този змей? Змея е Рим, който е застанал пред жената и чака кога ще се роди детето, за да го изяде (Откр. 12:4).

Второ: какво значи звяр в Библията? Означава сила.

А третия е лъжепророка помазания. Кога е започнал да действа лъжепророка? От първия папа, и от там идва блудницата — майка на всички блудници. От там е произлязло това блудно триединство, което не е било изявено в първата църква, а едва чак когато бяха отворени седемте печата. Тогава беше открита тази тайна. Тогава тези три нечисти духове, които приличат на жаби, излязоха за да се изявят — учение на триединството срещу истината.

Сега вече виждате от къде идва то, и къде се връша. В икуменизма. Те се наричат братя и имат един и същи дух, правят чудеса и знамения. Това са дяволи, които правят чудеса, и чрез боговете на земята заблуждават хората.

Какво ни казва Библията за онзи лъжлив дух, който се е предложил да слезе долу и да говори чрез устата на пророците, за да пророкуват на Ахав да отиде на война, за да бъде убит? Бог казал: „Иди и го направи. И ще ти повярват, защото от самото начало те не са стояли в истината. Иди и ще имаш успех, като влезеш в лъжливите пророци“. Те не знаят нищо за Словото и нямат желание да се учат, защото още от началото са тръни.

Жабите все гледат назад и казват: „Знаете ли какво беше казано в Никея?“

Не ме е грижа какво е било казано тогава, аз говоря за това, какво ще бъде Там, пред Божия престол, защото Той е A3 СЪМ.

От както бяха отворени печатите и открити тайните, ние вече много добре знаем какво означава това триединство, къде е началото му и какво е написано за това в Библията.

Възможно ли е да се молим на трима богове и да не сме езичници? Как могат да бъдат един до друг, след като Исус казва в Йоан 10:30: „Аз и Отец сме едно“. Йоан 8:24: „Ако не вярвате, че Аз Съм, в греховете си ще умрете“. Неверието е грях. Ще умрете във вашето неверие.

И какво казвате? «Кой Съм Аз? И от къде Съм дошъл? Познавате ли Моя Отец, или Неговото име? A3 СЪМ Роза Саронова, Ясната утринна Звезда».

Можете ли да ми кажете кой е Той?

«A3 СЪМ Този, който говори на Мойсей от горящата къпина.

A3 СЪМ Бога на Авраам, Ясната утринна звезда.

A3 СЪМ Алфа и Омега, Началото и Края.

A3 СЪМ цялото сътворение Божие, и името Ми е Исус“.

Това е правилното. Никакво триединство. То изцяло е лъжливо. Тази тайна беше открита при отварянето на седемте печата. Всички скрити тайни бяха изявени. По времето на църковните векове и сега в деноминациите, те са били скрити. Ще се разбере коя е тази голяма блудница от Откр. 17 гл. Ние знаем, че тя е майка на всички блудници.

А сега може би ще попитате: „Брат Бранхам, а защо ги наричаш лешояди?“

Така е. Лешояда е птица, и също има помазание да лети. Те така ще си приличат, че ако е възможно и избраните биха били излъгани. И лешояда е голям като орела, и е помазан да лети, да проповядва, да пророкува. Той е подобен на орела, но не може да лети така високо като него, макар че му се иска, но точно в това е глупоста му. Той може да казва: „Вярвам в Исус Христос, Божия Син. Вярвам в Бога, всемогъщия Отец, Сътворителя на небето и земята и в Сина Му Исус Христос“. Естествено, че всички вярват, Обаче вярваш ли, че Той е същия вчера, днес и завинаги?

Орела е особена птица. Няма друга птица подобна на него. Ако лешояда би се опитал да го следва, няма да успее. Глупоста му би била явна. Той би се спукал, защото тялото му не е приспособено за тези височини. Ако би стигнал до онези високи сфери на небето, без да е бил сътворен, оформен и определен за това както е орела, той би се пръснал на парчета. Перата на крилата му щяха да опадат и той би се сгромолясал на земята. И зрението му не е така добро, както на орела. Каква е ползата от височината, като не знаете къде се намирате. Той ще се пукне, ако опита да налее ново вино в стари мехове. Ако бихте стигнали до тези височини, ще трябва да лъжете, защото сте слепи и не виждате на къде летите. Може да крещите, да викате и да се опитвате да следвате Словото, но винаги ще бъде изявено като лудост, дори и когато говорите за кръщение в името на Исус Христос, Който е същия вчера, днес и завинаги. Лешояда би казал: „Момент, моля“, и перушината му би започнапа да опадва. Вие може да скачате нагоре надолу, да предсказвате, да гоните демони, да говорите на езици и т.н. Обаче не се оиитвайте да имитирате и да стигате до височините на орлите, защото глупоста ви така ще стане явна.

Въпреки всичко, обаче и лешояда е помазан и повикан. Може да лети, да балансира, може да се издигне нагоре, но само до определена височина. Може да яде изсъхнала храна, но не може да яде пресно месо от трона на Бога. Той е сляп и не знае за какво става въпрос. И в него е същия Божи Дух. Дъжда, който е паднал върху пшеницата е паднал и върху него, но той от самото начало не е пшеница. Той се надува и казва: „Тези неща не мога да ги приема. Та аз познавам доктор Джонс“. Добре, продължавай нататьк, щом така искаш.

Той не е бил роден да бъде такава птица. Може да е и лимон на цитрусово дърво, но не е излязъл от корена. Той е нещо, което е било допълнително прибавено. Когато в деноминациите се отзоват толкова високо, че не виждат определеното и потвърдено Слово, лудоста им е явна. Тогава те казват: „А, такива работи, светлина над главата — това е глупост“. Издават се, че не са така сътворени, за да виждат толкова далеч. Те могат да виждат толкова далеч, колкото им позволяват техните деноминационни очила, и отгоре на това са слепи като прилепите. Тогава се изявява лудоста им. А мястото е точно там, където се издигат орлите, за да се наситят. Това е място, на което истинските орли виждат Кой е Той.

В момента, в който не могат да приемат Словото, те разбират, че са деноминационни лешояди и знаят защо не могат да летят. Само вижте с какво се храните. Това е важното. Изгнилото месо на деноминациите никога няма да даде духовност и духовно въоръжение. С други думи, такава храна няма да им помогне. Това е неправилно деноминационно учение. Поучението е лошо, затова и те се хранят неправилно. Те не могат да излетят в тази височина, където орлите изнасят пресната храна.

Отново се изпълнява Матей 24:24. Слепи са, плескат с крилата, но не могат да стигнат до пресната мана. Трябва да ядат стара мана, която лежи на земята — мъртви зайци, които са тичали покрай пътя преди седмица, или преди месец, а може и преди 40 години. Те се разлагат. Лешояда може да ги яде, да кряка, да кодкодяка и подобни неща, може да лети и скача като орела, и е помазан като всяка друга птица. Той е подобен на орела, но не може да го следва. Тялото на лешояда не е създадено за такава храна, като прясно месо или свежа мана. Той се храни с друга храна, може би с това което казал Лутер, а може би с онова, което казал Уесли, или доктор Едикойси, но не е с това, което казал Исус за този час.

Бих искал да се запознаете с Мат. 24:24 и 2 Тим. 3:1-8. Исус е казал, че в последното време ще дойдат лъжехристи и лъжепророци, които ще извършват същите чудеса и знамения, както истинските, така че ако е възможно да заблудят и избраните. И веднага след това Павел е казал, че в последните дни ще има набожни хора с вид на благочестие, и че ще залъгват жени, които са водени от разни страсти. А после се чудите, че все се обръщам към жените. Просто не го виждат, това е всичко. Както Яний и Ямврий са опонирали на Мойсей, така и тези стоят против истината. Хора, които са с развратена мисъл, и не са се потвърдили във вярата. Не каквато и да е вяра, а истинска вяра.

Ефес. 4:5: „един Господ, една вяра, едно кръщение“. Не можете да имате вяра, ако не вярвате в един Бог, не може да има два кръщения — и в Отца и Сина и Святия Дух, и в името на Господ Исус Христос. Написано е: «едно кръщение…» И то е в името на Исус Христос. Виждате ли лъжекръщението?

Сега вижте 2 Тим. 3:8: „Точно както Яний и Ямврий са се възпротивили на Мойсей, помазаното Слово за тогавашното време, така и тези помазани мъже (не е един – в единствено число, а мъже) ще се противят на истината“.

В определения ден, когато ще се яви Синът на човека, посланието на седмия ангел ще изяви съдържанието на печатите. Откр. 10:1-7. Ангела не е Синът на човека. Това може да го разпознаете. Точно това е, което ви затруднява, че не самият Човешки Син, а седмия ангел, седмия посланик на църквата, който изявява Човешкия Син. И понеже живота е напуснал обвивката, то не може да бъде организирано. Живота се е върнал отново в зърното.

В онзи ден Яний и Ямврий, тези помазани на глед вярващи и невярващи, формалните църкви и петдесятните движения ще застанат срещу истинското зърно. Оставете ги. Така ще се изяви тяхната неразумност. Сега разбирате ли? [Събранието казва: Амин.]

В Откр. 10:7 се казва, че в дните, когато ще прозвучи гласа на седмия ангел в седмия църковен период… Този повик вече прозвуча, когато в църковния период църквата се стана деноминация, и основа му е петдесятната организация, гласа на този ангел посочва времето, в което стават тези неща. Какво е бил всеки вестител? Какво е бил Мартин Лутер? Изобличител на католиците. Какво е бил Уесли? Изобличител на лутераните. А какво са петдесятните? Изобличители на останалите. Къде се намира сега живота? Живота е излязъл от организацията. Вече не е в обвивката, а в зърното. Това е изобличение на петдесятните, за бъде изпълнено Писанието за този час.

Наблюдавайте посланика на този период. Започна се с изцелението. Второто — пророчество. И третото — отваряне на Словото, за да бъдат открити тайните. Няма по-висша изява на Словото, освен чрез пророк. А единсгвения начин да бъде потвърден всеки пророк, е посредством Словото.

Вижте третата фаза — отварянето на седемте печата, които в Словото са били запечатани, и сега бяха открити. Сега виждате ли го? И точно по времето, когато ще стават тези неща, онези имитатори, Яний и Ямврий отново ще се появят. Точно както са го направили по времето на Мойсей. Те са се появили, за да го имитират. Сега виждате ли какво е Матей 24:24? Виждате ли ги? Помазани.

Има още три неща, за които искам да говоря, преди да свършим.

Помнете, че три неща вече са се изпълнили, и че още три неща предстоят да станат.

1/ Света се намира в състоянието на Содом. Исус е предсказал, че ще бъде така. Погледнете я тази перверзия. Нашите жени се държат като мъже, а мъжете пък са като жени, развратни, мръсни, пропаднали, овладани от дявола, без да го знаят. Библията го казва, че ще стане. И ето, то е тук.

2/ Според Писанието точно по това време ще се появят Яний и Ямврий.

3/ И в същото това време трябва да се разкрие Човешкия Син.

Ето ви ги вашите вярващи, така наречените вярващи, и невярващи.

Тук е истинското потвърдено Слово; там са така наречените вярващи, които имитират; и после са невярващите, които отхвърлят всичко. Но привечер трябва да има виделина. Ще намерите пътя към славата.

Народите се разпадат, Израел се събужда;

Знаменията, които е предсказала Библията;

Дните на езичниците са преброени, обременени с ужаси (Содом)

Върнете се, вие, прокудени, в своето притежание.

Денят на изкуплението се приближава,

сърцата на хората примират от страх;

Бъдете изпълнени със Святия Дух

Нека лампите ви да бъдат украсени и чисти,

(само тогава може да видите Словото за това време)

Погледнете нагоре, вашето изкупление се е приближило. Лъжепророците лъжат,

Огричат се от Божията истина, че Исус Христос е наш Бог.

Така е, те не го вярват. Но Библията казва, че ще бъде така.

Но ние крачим там, където са крачили и апостолите.

Да наведем главите си. Навсякъде, по цялата земя, от изтока до запада, от Калифорния и до Ню Йорк, на юг и на север, и по мисионерските ниви, навсякъде където достига Посланието, и тук в тази църква. Ние не сме богати, и нямаме особени неща ,като например телевизионни предавания. Но ние се стремим да правим най-доброто. „Всички, които Ми е дал Отец, ще дойдат при Мен“.

Вие може би си мислите, че тези неща днес ви ги говоря от себе си, че съм се мъчел да скалъпя това послание. Аз обаче нямам нищо общо с това, защото аз съм само глас. Аз исках да стана ловец. Но понеже това е волята на моя Огец, затова ви известявам това послание. Защото аз съм призван за това. Аз не се явих там долу при реката. Аз само стоях там, когато се яви Господ. Аз не съм този, който прави и предсказва тези неща, които се изпьлняват абсолютно точно. Аз само стоя много близко, когато Господ го прави, аз съм само гласът, който Господ използва, когато иска да съобщи нещо. Не съм някой, който много знае, а съм само човек, който се е предал изцяло на Него, за да може Той да говори.

Това не беше седмия ангел, не. Това беше изявата на Сина на човека. Не беше ангела, а беше тайната, която Бог откри. Не човек, а Бог. Ангела не е Сина на човека, а само Негов посланик. Сина на човека е Христос. Той е Този, който ни храни. Не сте хранени от някакъв мъж, защото неговото човешко слово не би устояло. Вие сте хранени от непогрешимото Тяло — Словото на Сина на човека.

Ако вие все още не сте хранени с всяко Слово, което може да ви издигне над всяка деноминация и грижите на този свят, направете го в момента, когато ще се молим.

Скъпи Отче, това са твърди думи. Не е леко за един смъртен човек да ги изговори. Ти знаеш всичко. И Те моля, скъпи Огче, всичко това да не бъде разбрано погрешно, за да могат тези хора да крачат в светлината на Твоето Слово.

Боже, Отче, аз не знам кои са избраните. Но Ти знаеш. Аз не знам кога ще дойдеш. Но Ти си казал, че всичко това ще се случи, тези лъжепророци… Мойсей ги е оставил без да им обръща внимание. Той само е говорил това, което Ти Си му казал. Ти Си му казал да извика бъхи; и те го направили. Ти Си му казал да преобърне водата в кръв; те също го направили. Мойсей само е изговорил Слово след Слово, което Ти Си му казал, но после Ти си подействал да се открие тяхната глупост.

Отче, Ти Си Бог. Същото това Слово казва, че тези неща ще стават в тези последните дни. Много честни хора, които допират ръката си до Ковчега на завета, който е върху новата кола, а не върху раменете на левитите, те падат мъртви в грях, като аргументират срещу собствената си съвест.

Много проповедници, седейки в канцелариите си, четат това Слово и бързо обръщат страницата, за да не избухнат, защото знаят, че биха изгубили положението си в обществото, и в църквата си, и в деноминацията си. Боже, помогни ни никога да не правим така!

Господи, очисти сърцата ни от всичката мърсотия на този свят. Господи, стоя тук и съм готов да ме очистиш. Стоя тук, заедно с цялата църква и с всички, които слушат този запис. Вземи ме, Господи в къщата на грънчаря и ме счупи. Омеси ме като такъв слуга, какъвто ме искаш.

Защото, Господи Исусе, аз съм човек с нечисти устни, както е викал Исайя, живея всред хора с нечисти устни; и горко ми, защото виждам Божието явление, което е показано, както Исайя е видял ангелите в храма. Виждам времето на края, Господи, и горко на мен и на семействого ми. Горко и на моя народ. О, вечен Боже, смили се за нас. Моля се за себе си и за хората. Не ни оставяй да загинем с тези, които не вярват, но да живеем с вярващите.

Всяка деноминация, Господи, всеки мъж, или жена… Не мога да Те моля да благословиш някаква деноминация, след като знам, че си против тях. Но мога да кажа, Господи, ако там някъде имаш някоя Своя овца, дай ѝ да може да чуе този запис. Нека да могат да го чуят, Господи и да го разберат с разбиране, което Ти ще им дадеш, и нека да излязат и да приемат Теб. Нека да не останат подведени от слепотата и традицията на това време. Нека да не се опитват да ядат нещо, което е било жертва за друг ден. Нека да приемат Словото. Затова и фарисеиите Те разпънаха, защото те са приемали жертва от времето на Мойсей и са се опитвали да се нахранят с нея, въпреки, че Ти Си им дал пример в пустинята с пресната мана всеки ден, което е образ на всяка генерация. Там не са издържали. Това ги е отровило. Това ги е убило, че са яли развалената храна. А днес го правят същото в духовно отношение. Деноминацията ги убива духовно. Помогни ни, скъпи Отче. Сега всичко е в Твоите ръце. В името на Исус Христос.

Нека да останем с наведени глави, и нека да вземем решението сега. Искате ли да минете целия път, до края?

Слушам призива на Спасителя…

(Чуйте Го и вие, когато Той говори сега).

Елате при Мен всички вие…

Той ме води, и аз искам да Го следвам…

Вземи си кръста и Ме последвай…

Господи, виждам, че троицата е една глупост. Виждам, как по целия свят растат плевели. Но накъде Ти ще ме водиш, Господи? Нека да бъда както онези от Деяния 19 гл., които щом чуха, се покръстили в името на Исус Христос.

Излезте от традицията на триединството

и идете в Деяния 19, където Павел

е заповядал на вярващите да бъдат

кръстени в името на Исус Христос.

Аз ще Го последвам, където Той ще поведе…

Скъпи Боже, мисля и осещам в сърцето ми, че всеки който сега пее, с цялото си сърце също така мисли… Надявам се същото ще мислят и за тези, които сега не са тук и после ще слушат записа. Господи, дай ни да бъдем готови на всяка цена.

Може ли да откажите всичко светско, и да застанете в армията на написаното Слово, и с Неговите войници да вървите в крак, и да летите с Неговите орли? Дай ни това, Господи. В Името на Исус.

Вярвате ли? [Събранието казва: Амин].

Примате ли Го? [Амин].

Ако е угодно на Господа, вечерта отново ще се видим. Вярвате ли, че това е истина?

О, колко е сладко името на Исуса!

О, Той утолява всяка болка…

Надявам се тази сутрин сърдечно да поздравим всичките проповедници. Ако се молите цяла седмица, и Писанията ви стават толкова ясни, тогава Павел е казал: „Горко ми, ако не проповядвам Евангелието!” В края на пътуването си той каза: „Не пропуснах възможността да ви съобщя цялата воля на Бога“. Понякога забравям някои неща, дори благословение на децата. Билли ми разказа за един мъж, който му казал: „Вече идвам две години за благословение на детето ми“. Билли му е отговорил: „Не се разстройвай. Имам дете, което вече е на една година и все още не е донесено за молитва на благословение„. Вероятно ще трябва да изчака, докато ще стане достатъчно голям за да излезе самостоятелно отпред.

Братя и сестри, това не става умишлено. Естествено, ние трябва да благославяме децата ни. Трябва да кръстим всички, които го искат. Има басейн и вода. Ако все още не сте кръстени, тогава какво ви спира? Тук е водата. Елате сега. Не чакайте до вечерта; елате сега. Този човек тук кръщава всички, които са преживяли покаяние… И дори ако вече сте кръстени десетина пъти, но не в името на Исус Христос за опрощаването на греховете си, това може да се случи и сега.

Но в сърцето ми Посланието. Трябва да го донеса. Това е единственото съдържание на живота ми, независимо от това, какво казва жена ми, децата ми или пастора ми, или който и да е. Той е мой Господ. Трябва да го донеса. Това е единствената цел на живота ми.

Често забравям да представя проповедниците. Тук е нашият скъп брат Невил, и други скъпи братя. Радваме се, че сте тук.

Не искам да бъда по-различен от вас, братя. Може би някои от вас, проповедници, вярват в триединството. Не искаме да ви опозоряваме; обичаме ви. Ако не беше така, тогава нямаше да напусна тази църква, без да коленича първо пред Бога и да кажа: „Приведете ме в правилното състояние. Не искам да имам в ума си този арогантен и горделив дух. Искам умът ми да е чист, пълен с братска любов и осветен от Светия Дух“. Ако някой ми направи нещо, тогава може да имам право да му отплатя за това, но не искам. Моят живот трябва да е пълен с любов. Искам да изобличавам с любов, съвършенна любов, която слиза отгоре.

Но аз ви говоря от любов, защото виждам на къде отивате. Не го говоря от себе си, но ви го давам ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Това е истината. И ви обичам. Нека Бог да ви благослови. Идвайте отново днес вечерта, ако можете. Ако не, бъдете благословенни от Господа, докато ще се видим отново. Ние молим Бог да ви благослови, и да ви даде съкровища на Неговата земя.

О, как сладко звучи името на Исус,

О, как успокоява Той всяка болка… 

*****

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Издател: Мисионер Евалд Франк

Freie Volksmission е. V.

Postfach 100707

D-47707 Krefeld

GERMANY

E-mail: E.Frank@freie-volksmission.de

Сайта на мисията: http://www.freie-volksmission.de

Сайта на мисията в Словакия: http://misia.sk

Уеб страница на български език: http://bg.vevangelie.info

Безплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: bg@vevangelie.one

Материалите и изпращането до вас са напълно безплатни.

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»