ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Състоянието, в което сега се намират отделните Божии деца и Църквата, няма да остане същото до края. Бог е обещал ...

Множеството от победители, които са в Небесата, те са избавени от всяка земна скръб, те са променени и възвърнати в ...

Тази голяма институция е църква-майка, от която излязоха множество църкви, които в същност са нейни дъщери и сега се завръщат ...

Точно както Илия взел дванадесет камъка, съответстващи на дванайсетте израелски племена, направил олтар на Господа и върнал хората към Бог ...

Автор: Евалд Франк ГЛАВА 11 Второто видение между шестата и седмата тръба: Измерването на храма и служението на двамата свидетели ...

Както е сигурно, че чрез „гласа“ на седмия ангел на Църквата ще бъдат разкрити всички тайни и Църквата-Невяста ще бъде ...

Автор: Евалд Франк ГЛАВА 6 Отваряне на печатите. Разкриване на силата на антихриста. Общ преглед Шестата глава описва със символи ...

Автор: Евалд Франк ГЛАВА 4 Поглед към небето В четвъртата глава Йоан видял отворена врата на небето и чул глас, ...

Автор: Евалд Франк цялата книга pdf : Евалд Франк ОТКРОВЕНИЕТОКнига със седем печата? СЪДЪРЖАНИЕ: ПРЕДГОВОР ПЪРВА ГЛАВАВъведение.„Господният ден“. Произход и ...

Публикувани в книгата на Евалд Франк „Откровение. Книга със 7 печата?“ ...