ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

от проповедта на брат Бранхам „Стоейки в пролома“: „Ако това е епохата, в която живеем сега, и периодите на оправдание ...