ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Желая да поздравя всички в скъпоценното име на Господ Исус Христос! Да посветим това събрание на Господа! Благодарение на Господа ...