ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Автор: Уилям Бранхам Текстова транскрипция на проповедта от 24 юни 1954 г. на Богослужението в гр. Вашингтон, САЩ И същият ...