ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тимотей 6:14-15: да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде ...