ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

„Никой, който се уповава на Бога, няма да се посрами“

https://on.soundcloud.com/7Pp63 слушайте

Проповед на Евалд Франк от 26 май 1982 г. на тема: „Никой, който се уповава на Бога, няма да се посрами“ Крефелд, Германия

Кратко съдържание:

Иов 9 гл:

1 Тогава Йов отговори и каза:

2 Наистина, зная, че това е така, но как може смъртен човек да се оправдае пред Бога?

3 Ако поиска да спори с Него, няма да може да Му отговори едно на хиляда.

4 Той е мъдър по сърце и мощен по сила – кой се е закоравил против Него и е останал невредим?

5 Той премества планините, без да разберат, преобръща ги в гнева Си.

6 Той поклаща земята от мястото й и стълбовете й треперят.

7 Той заповядва на слънцето и то не изгрява и запечатва звездите.

8 Той сам простира небесата и стъпва по височините на морето.

9 Той прави Мечката, Орион и Плеядите, и стаите на юга.

10 Той върши велики неизследими неща и безбройни чудеса.

11 Ето, минава край мен и не Го виждам; преминава и не Го усещам.

12 Ако грабне, кой ще Му попречи? Кой ще Му каже: Какво правиш?

13 Бог няма да отвърне Своя гняв; горделивите помощници под Него се повалят.

14 Как тогава мога аз да Му отговоря и да избера думите си към Него?

15 Защото дори да бях праведен, не бих могъл да Му отговоря, а бих попросил милост от своя Съдия.

16 Ако извиках, и Той ми отговореше, нямаше да повярвам, че слуша гласа ми –

17 Той, който ме смазва с вихрушка и умножава раните ми без причина,

18 не ме оставя дъх да си поема, насища ме с горчивина.

19 Ако е до сила, ето, Той е силният! А ако е до съд, Той казва: Кой може да Ме призове?

20 Дори и праведен да бях, устата ми би ме осъдила; дори да бях невинен, тя би показала, че съм покварен.

– Ние имахме тема „три вида вярващи“.

– Когато слушаме Божието Слово, трябва да разпознаваме собствени помисли, или мисли от врагът.

Врагът иска най-много за да бъдем посрамени. Но написано ,че НИКОЙ няма да се посрами, който се уповава на Бога. Щом е написано „никой“, значи никой.

Трябва да се доверим на Бога ,че всички проблеми ще преодолеем.

Не е написано „който се уповава на себе си“, а „който се уповава на Бога“.

„Хвали, душо моя…“

Този Божи мъж Давид употребил всяка възможност за да пее на Господа.

Има песни с чудесен текст и неудачна мелодия, и има песни с лош текст и добра мелодия.

Давид в псалмите говори за най-различни скърби и преживявания, които може да срещнем в живота ни.

И Сатана излезе от присъствието на ГОСПОДА и порази Йов с лоши язви …“ (Йов 2:7) Сатаната го порази…

Всяко добро и съвершенен дар идва от Бога – милосърдие, прощение, спасение, благословение, милост.

– Ис. 53 гл.:

4 А Той всъщност понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние Го счетохме за наказан, поразен от Бога и унижен.

5 Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени.

-Исус е заел нашето място.

-Аз съм посетил много страни, и всички други религии са мъртва философия. Само Евангелието носи прощение и вечен живот.

Плач на Еремия 3 гл.:

19 Спомни си скръбта ми и скитането ми, пелина и жлъчката!

20 Душата ми ги помни непрестанно и се е смирила в мен.

21 Това ще влагам в сърцето си, затова ще се надявам:

22 Заради милостите на ГОСПОДА ние не се довършихме, защото милосърдията Му не свършват.

23 Те се подновяват всяка сутрин, голяма е Твоята вярност.

24 Моят дял е ГОСПОД, казва душата ми, затова ще се надявам на Него.

Ако Господ би отхвърлил нас, синове и дъщери Божии, в такъв случай Той би отрязал членове от Тялото си.

Ние се се покланяме на Господ и Го славим.