ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Видеобращение на евангелист Евалд Франк от 2 юли 2023

Автор: Eвалд Франк

Кратко съдържание:

15 мин – мнозина хора вземат водно кръщение без да са имали покаяние.

– И така, кръщението следва вярата.

Покаяние следва вярата, а след покаянието е кръщение.

29 мин – …да бъдем доведени до състояние когато всички пребъдват в учението на апостолите, в молитви, в разчупване на хляба, в общение…

-провери откъде е тръгнало поучението, което ти проповядваш?