ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

ЧЕТВЪРТИ ПЕРИОД НА ЦЪРКВАТА — ТИАТИР

Автор: Уилям Бранхам

Текстова транскрипция на проповедта от 8 декември 1960 г. на Богослужението в гр. Джеферсънвил, САЩ

Преди да започнем да се занимаваме с този период на Църквата, вярвам, че нашия Господ отново ще излее върху нас Своя Дух и ще ни благослови. Ние ще можем да се докоснем само до върховите точки на тези големи събития, които лежат пред нас, защото в противен случай би трябвало да останем тук цяла седмица. Снощи имахме превъзходно време.

Преди да започнем да четем Писанието, ще ви помоля да станем за молитва.

Милостиви наш небесни Отче, ние идваме в името на Исус Христос, име, което е над всичко, знаейки, че един ден Ти ще дойдеш. Стараем се да подготвим сърцата на хората да получат това голямо откровение, че Ти Си жив Божи Син; не мъртъв, а вечно жив — живеещ в Своята цьрква като свидетел на Петдесятница, онова велико време на напояване, което идва от присъствието на Господа. Ние сме много щастливи че днес, 1900 години по-късно можем да се радваме на тези времена. Отче, ние смирено прекланяме главите си в признателност към тези големи мъже, които Ти си държал в ръката Си през тези периоди от време, и за които казваш че са ангелите на всеки период на църквата. Колко сме Ти благодарни за Павел в Ефес. За Иреней, о, Господи, за този Твой велик служител, за Мартин, и днес за Колумб. Господи, ние Ти благодарим за тези мъже. Всред тъмнината на римската империя — всред езичниците — те са излезли в църквата и смело са застанали за Петдесятната вест, за благословенията, говоренето на езици, големите знамения и чудеса и въскресението от мъртвите.

Много от тях, Господи, са били раскъсани от лъвове, убити. Ставали са велики неща. Земята е напоена с кръвта на праведните. Отче, тяхната кръв днес вика срещу злата прелюбодейна църква. Ти си казал, че един ден върху нея ангел ще излее чашата на гнева, защото в нея се намира кръвта на мъчениците (Откр. 18:24).

Господи, помогни ни да заемем правилното становище, защото времето наближава към края си. Ние виждаме от земята да излиза звяр с два рога, не от много народи: с рога, подобни на агнешки, но говори като змей (Откр. 13:11). Ние вярваме, че вече е наближило времето, когато различните конфесии ще се обединят, за да създадат образа на звяра. Господи, групата, която ще остане извън тях ще преживее лоши времена. Ще има бойкот. Но Ти си обещал, че тогава ще вземеш Църквата си и ще ни помогнеш, Господи.

Преди да падне първата капка вода, Ное е бил вече в арката. Преди огъня да погьлне Содом, Лот е бил изведен навън. Отче, ние вярваме, че преди тази земя да бъде разбита с атомната бомба на парчета, църквата ще бъде взета от тук. Ние сме така радостни, Господи. Ние знаем, че и тази вечер бомбите са приготвени.

Ние гледаме нагоре към небето и можем да видим как Човешкия Син става от трона и се подготвя за завръщането, за да грабне Своята църква. В онзи момент Неговите скъпи крака няма да докоснат тази грешна земя; защото както Ревека е пътувала върху камилата и се е срещнала със своя жених на полето, преди да стигне до дома на Авраам, о, Боже, така и Невястата ще срещне своя Жених във въздуха.

„Hue, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже Сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще въскръснат по — напред; после ние, които сме останали живи ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякого с Господа“.

О, помогни ни тази вечер, Господи. Дай ни да бъдем приветливи в духа си. Отнеми от нас всяка горчивина и равнодушие, и нека да бъдем добросърдечни чрез Святия Дух. Нека да ни съпровожда Божият ангел.

Господи, аз не знам какво да кажа на тези хора. Направил съм си записки от историята какво си извършвал Ти, но само Ти можеш да ни съобщиш бьдещите неща. Затова моля да ни го дадеш в името на Исус. Амин. Сега да отворим книгата Откровение. Днес ще преминем през периода на Тиатир — четвъртия голям период на църквата, който е известен като тъмен период. Започнал е в 606 година и е завършил в 1520 година. Много учени са на мнение, че звездата на този период е бил Патрик. Седемте звезди са били седемте ангела на седемте периода на църквата. Утре ще стигнем до Лутер, а след това и до Уесли. Не знаем кой е звездата на Лаодикия. В нея сме от 1906 година, когато е започнала новата петдесятница. Но ще излезе ангел, който ще задуши всички догми и ще подготви Църквата за завръщане в къщи. Ще излезе някой мощен в Духа с чудеса и знамения. Моля се Бог да ни помогне да го познаем.

Вижте, когато изучавах това разбрах, че Патрик е бил велик мъж. От старите ръкописи можем да прочетем, че не е бил католик. Той е протестирал срещу католическата църква. По времето на Реформацията е било доказано, че Патрик е протестирал срещу католическата църква и че тя го е отрекла. Но той е бил привърженик на организацията. Имал е своя собствена школа. Той е бил отвлечен заедно с малките си сестри на морския бряг. И повече не чул за тях. Възможно е да са били продадени в Рим като робини, защото и той е бил продаден и се грижел за прасета.

Той дресирал кучета, които са пазели прасетата и ги учел да реагират на различии звукови сигнали. Накрая успял да избяга като се скрил на дъното на един параход. Кучетата лежали върху него и го скрили, докато кораба излязъл далеч в морето. И се върнал в своето любимо отечество, Ирландия. Майка му и баща му били още живи. Патрик е бил племянник на великия Мартин, който е бил един от най-големите мъже от времето на Исус Христос. Неговите църкви са били изпълнени със Святия Дух. Всички говорели на езици и ставали най-различни чудеса и знамения. Във века, когато езичничеството и николаизма са сформирали католицизма и организацията, той се държал здраво за петдесятната вяра.

„Нико“ значи „да превъзмогна“; превъзмогване на лаиците и покоряването им. От събранието се отсранява Святия Дух и единствено свещенника става свят. Могли са да живеят както си искат, щом като изповядали греха си пред свещенника.

Снощи говорихме за това как Константин назначил главния епископ и им дал сгради на разположение. После направили голям празник на 21 декември, в най- късия ден на годината. И по този начин въвели блудно учение, като преместили раждането на Исус Христос от април в декември, като по този начин го съединили с раждането на бога слънце. През тези пет дена Римляните провеждали големи турнири, цирк и т.н. Така празнували този голям езически празник. Те облекли онзи мъж като бог и го сложили да седне вътре в църквата. Сега вече имали своя бог при себе си. И така между хората възникнало мнението, че църквата вече се намира в Хилядолетното царство. Виждате ли, били богати, нямали са недоимък — държавата и църквата били обединени. „Хилядолетното царство настьпи“. Това и днес още е учението на католиците. Ние знаем, че това е извратено. Хилядолетното царство ще започне след второто идване на Исус. Земята стене и очаква деня на освобождението, когато нашия Господ се върне на земята.

Колумба е бил голям Божи мъж. Имам тук записки за неговия живот. „Тиатир“ — четвъртия период на църквата значи „слободия“ (лекомислен), или „кален“ (замърсен). Това време на беззаконие продължило от 606 година до 1500 година. Колумба, звездата от Ирландия, е живял около 60 години по-късно от Патрик. Никога не е приел римското учение. Бил е голям мъж на вяра и е отричал римското учение. Никога не е отишъл в Рим. Не е бил обявен за светец. И Мартин и Иреней също не са били обявени за светци, защото са били в църква, в която са ставали чудеса и знамения както на Петдесятница, понеже са имали вяра. Колумба никога не е приел римското учение. Като основа на учението си взимал само Библията, както и неговата богобоязлива майка, сестрата на Мартин. Той е поучавал, че знаменията от Марка 16 гл. съпровождат всеки вярващ. Амин. Аз обичам този вид вярващи.

Той е чувал гласа на Бога. Това е също едно от нещата, които говорят за него. И нищо не можело да го спре.

Направил съм си бележки за някои чудеса и искам да спомена едно от тях. То станало, когато Господ го изпратил на едно място, а там не искали да го пуснат. Затворили портите на града и сложили там музиканти, за да заглушат гласа му. Но той започнал да проповядва и заглушил музикантите, а портите се отворили. Той влязъл вътре и проповядвал, и цяла група от хора били спасени. Искам да разкажа и още нещо. Отишъл в друг град — тогава градовете са били обградени със стени — и там също не му позволили да влезе. И когато си отишъл, синът на кмета се разболял много тежко. Така че те отишли след него, за да го върнат обратно. И той се върнал, отишъл при момчето, което умирало, легнал върху него и то оживяло.

Той не се успокоявал, докато всички в неговата църква не били изпълнени със Святия Дух. Изисквал го за всеки един. Протестирал срещу римската иерархия и я е ненавиждал. Аз вярвам, че той е бил звездата на този век на църквата. Какво е правил? Говорел е на езици, кръщавал в името на Исус Христос и продължавал в това, което е било в началото. Ако Бог не се променя, то и Неговата църква също трябва да остава същата като в началото. И тогава, когато е в малцинство. Тя почти е била изчезнала, но чрез Лутер отново е покълнала.

Сега ще започнем със стих 18.

До ангела на тиатирската църква пиши…

Забелязвате ли, че веста е адресирана до ангела, или проповедника, който в съответния период е носителя на светлината? Снощи разбрахме, че на ангела на църквата в Пергам е било обещано бяло камъче за победителите от този период.

Ние се занимавахме със значението на думата «камъче» и разбрахме, че символизира скалата. Ангела ще бъде като Петьр, който е бил наречен «камък». Също и вашето име има влияние върху вашия живот. Тези неща няма да ги разглеждам подробно, защото дявола си има лъжлива нумерология — това го знаем; хората започват нещо да чувстват и така нататък, и изпадат в спиритизъм. Спиритизма е от дявола. Затова трябва да бъдете внимателни.

Исус са Го нарекли Велзевул, дявол;, защото е изявявал помислите на сърцата. Обаче Той е бил Божието Слово. В Евреи 4:12 е написано:

Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.

Той е бил Словото. Той е живото Слово. Ако в нас влезе живото Слово, ще извърши същите неща. Ще бъде същото, защото това е същото Слово. Виждате го и всред нас. Едни говорят на езици, други тълкуват. Какво значи това? Словото всред нас отново става плът.

На ангела на църквата е било съобщено, че ще приеме бяло камъче, което не е собственната, а Божията праведност. На това камъче има написано име, което не знае никой, а само този, който го получава. Знае го само той, никой друг. Ако някой се опитва да ви баламосва, като ви каже, че е Йоан, Павел, или Мария, не му вярвайте. Защото ако наистина беше така, те щяха да мълчат по този въпрос. Всеки го знае, но го държи за себе си. Всеки съвършен победител ще получи такова ново име, но ще го знае за себе си.

Обърнали ли сте внимание, че Авраам се е казвал Аврам? Но когато Бог искал да го използва, променил името му на Авраам. Сара се е казвала Сараи, но когато Бог искал да я използва, нарекъл я Сара, което значи княгиня. Яков значи мошеник, лъжец. Исав значи рижаво-червен. Яков е бил лъжец, мошеник. Исав е казал, че заслужено се казва Яков лъжец. Обаче когато се борил с Господа цяла нощ, победил и е бил благословен. И Бог променил името му от Яков на Израел — Божи княз. Павел се е казвал Саул, до времето, когато се срещнал със Святия Дух в подобие на светлина, която го е осветила и името му е било сменено от Саул на Павел. Когато Симон срещнал Исус, името му било сменено на Петьр.

Когато Исус е победил, името My е било сменено, в последствие ще бъде изявено. Всички, които победят като Него, ще бъдат с Него и ще получат ново име. На тях ще им бъде изявено. Неговото ново име — на всеки победител и на техните водачи. Не на всички Израелитяни са им били променени имената. Не на всички. Но водачите са получили ново име, след като са победили. Ние разбираме, че има скрита мана. Скритата мана е символ на присъствените хлябове. Присъствените хлябове са били определени само за свещенниците. Те са били приготвяни за тях по специален начин. Били са определени за водачите и за победителите. Цялото общество е получило мана, но той е получил скритата мана — особенно откровение кой е Исус Христос и всичко за Него. Виждате ли, ангела е получил откровение, след като е победил. Казано е: „дръжте здраво онова, което имате, защото на този, който победи…“ Било е адресирано до ангела на църквата.

Тази вечер ще започнем с това: „До ангела на тиатирската църква пиши: Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък и Чиито нозе приличат на лъскава мед…“

Ние го видяхме веднага в началото на Откровение в Неговия седморно прославен вид. Йоан го е видял в „деня на Господа“. Сега Той е Първосвещеник. Когато е бил на земята е бил Божи Пророк. Като Първосвещеник, Той е предстанал пред Отца със Своята собствена кръв. А когато се върне, ще бъде Цар. Той ще се върне като Цар. Пророк, Първосвещеник, Цар. Той е бил Божи пророк, оприличен на орел. Той е Божи Първосвещеник, Божи Агнец. Когато се върне ще бъде Лъвът от Юда, Цар на царете. Ние ще го видим тук, след като Той напусне светинята като Първосвещеник. Йоан свидетелства, че в Духа е бил преместен в „деня Господен“. Не в седмия ден, нито в неделя — тези неща не са верни. След като иследваме Писанието, ние можем да установим, че е било в „Господния ден“. Тези дни са „денят на хората“. Неговия ден ще настане с Неговото идване.

Йоан е бил пренесен в „Господния ден“. Той видял Господа, Който имал коси като бяла вълна, което Го представя като Съдия. В този момент Той не е бил свещенник, защото свещенниците са били препасани през кръста, когато са служели. Но Той е бил препасан около гърдите, което значи, че е бил Съдия. Амин. И Го виждаме всред седемте светилника. В пророк Даниил можем да прочетем за Стария по дни, Който седи в съда и косата My е бяла като чиста вълна (Дан. 7:9).

Старите английски съдии са имали на главата си бели перуки, когато са били в съда. Йоан Го е видял в деня Господен като Съдия. Амин.

Можем да прочетем, че очите Му са били като огнен пламък. Един ден тези очи са били заляти от човешки сълзи. Той стоял там и плачел за онзи умрял човек, въпреки, че е знаел, че след няколко минути ще бъде въскресен от мъртвите. Било е човешко съчуствие, зад което е имало такава сила, че е можел да види вътре в сърцето на човека и да му каже кога и какво е направил в живота си. Сега от тези очи е излизал огън. С тях Той е гледал цялата земя и е знаел какво става по нея. Къде ще стоиш ти в деня на съда? Твоите грехове ще са явни пред Него.

Погледнете! От устата My е излизал меч остър и от двете страни, който е Божието Слово. Краката Му са били като лъскава мед, което представлява неговата основа. Това е той, който истисква лина на Божия гняв. Той потьпкал всичко, взел греха върху Себе си, преминал и се харесал на Бога. Неговата основа е и наша основа.

Моето място е върху Христос, непоклатимата Скала, всичко останало е пясък, който се срутва. Ние виждаме, че във всеки период Той се представя с някоя характеристична черта на Своята божественост. Ние знаем, че на първо място е Божието откровение. „Не бой се, Аз Съм Алфа и Омега, Който е, Който е бил и Който иде, Всемогьщият“.

Виждате ли, това е първото откровение. Йоан се обърнал, за да види кой говори с него. Всеки крал, или който и да е най-напред се представя и казва: „Аз съм този и този. Ти не ме познаваш. Аз съм Уилям Бранхам. Или Джон Дое“, или който и да е.

Той казал: „Аз Съм първият и последният и живият; бях мьртъв, и ето, живея до вечни векове“. Това е Неговата божественост! Ние го виждаме тук представен в седем вида на Своето превъзходство. Във всеки период на църквата Той се представя с по едно Божие откровение за Своята слава.

В това послание ни се представя с очи като огнен пламък. Той гледа на Тиатир. През времето на този период католицизма се е обединил с езичниците, може и да се каже николаитите с езичниците, и се е родила първата организирана църква. Бог казал, че делата на николаитите в Ефес и Пергам са станали учение, и че това е учението на Валаам. Валаам е учил Израел да блудства с Моав. Моав символизира всеобщата хладка организирана църква. Бог свидетелства, че учението на николаитите е изтласкало силата от църквата, и е наложило организацията. Той е казал. „Мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя“. И пак казва: „Мразете ги и вие тези дела“.

Тук всичко е било в движение. Можем да видим как Църквата е била изтласкана навън. И от тази църква, за която говорим не е останало почти нищо.

В онова време Рим е изграждал църквата не върху откровение, а като строял своите големи каменни сгради върху слама и стърнище.

ТОЙ се обръща към църквата. Неговите очи все още са като огнен пламък, които гледат през целия период. Неговата основа не е слама и стърнище, а неподвижна мед, изпитана в огнената пещ. Тази основа е сигурна. Знаем върху какво стоим. О, това го обичам.

Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са по-много от първите.

Църквата е била почти отрязана. Липсвало е много малко. Отвърнали се от онези духовни събрания и започнали да уповават на делата. Бог не иска да уповаваме на делата си. Това е знака на организацията. „Ще донесем дърва на госпожа Джонсон и дрехи на децата“. Това е добре, но не уповавйте на тези неща. Не го правете! Брате, това е добро дело, но може да го направи всеки добър гражданин. Но за да станете християни вие трябва да преживеете новораждане и кръщение със Святия Дух.

Вместо да се възвърнат към любовта и вярата, те се опирали на делата, и все повече са затъвали в това.

Зная твоите дела и любовта и вярата, служението и търпението ти…

Сега ще четем стих 20:

Но имам против теб това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Мойте слуги да блудствуват и да ядат идоложертвено.

Е, това е „жена“. Снощи установихме, че „жената“ символизира църквата. Установихме, че тук се говори за николаитите, за учението на Валаам, а сега и за Езавел.

„Езавел“. Внимавайте в тези неща, защото това е историята. Можем да прочетем за това в Трета книга на царете 16 гл. Езавел не е била дъщеря на Авраам. Както и онази група езичници от Рим. Николаитите са били студени, формални християни, които са се отделили от истинските християни, и както изглежда са нямали вяра. Искали са от църквата да си направят нещо като ложа, както правят и днес. Духът въобще го няма там. Те казват: „Дните на чудесата са преминали., това се отнася за друго време. Ние сме братство“. Всеки може да си основе някакво братство. Всичко това е добре, но не може да замести новораждането чрез Исус Христос за спасение на душата.

И така, Езавел не е била дъщеря на Авраам. Тя е била дъщеря на един жрец. По това време нейното кралско семейството е било известно със жестоката си, сурова вярност към Ваала. Баща и бил жрец на богинята Астарта. Ахав е използвал същата стратегия, както Константин. По онова време онзи силен народ се е намирал до Израел.

Какво е направил Константин? Той не е бил новороден. Бил е политик. И какво е направил? Казал на християните – николаити, че ако те се молят за неговата победа, ще стане християнин. Сънувал сън и заповядал да нарисуват на щитовете на войниците бели кръстове. Към това по-късно са се върнали „Рицарите на Колумб“, обосновават се на това. Но Константин никога не е направил нищо християнско, освен че заповядал да поставят един кръст на църковната сграда на николаитите. Както и снощи казах, това е единственното нещо, което е направил, и с което е показал някакво отношение към църквата. От историята не можах да прочета нищо повече. И много учени го казват същото. Ние не знаем нищо за неговото новораждане. Цялото му усилие е било насочено да следва интересите на Рим.

Сега забележете стратегията му и вижте потвърждението в Библията. Столетия преди да стане, Бог го е предсказал. Константин е използвал същата стратегия както Ахав. Така го казва Библията.

Константин е знаел, че по-голямата част от неговите хора са николаити. Петдесятните са били наричани „блудни“, лъжливи. Наричали са ги «еретици» и какво ли не. Но точно там при тях са ставали истинските чудеса и знамения. Тези, които са мислели по човешки, все повече и повече са оформяли организацията. Константин използвал един хитър трик. Привлякъл своите езически и християнски приятели и ги обединил в една църква. Вкарал езичеството в християнството. Това обединяване е станало в периода на Пергам.

Повторило се същото, което направил и Ахав. Когато Ахав искал да укрепи царството си, оженил се на Езавел, идолопоклонничката. По този начин е искал да укрепи царството си.

Същото се мъчат да направят и религиозните конфесии. Те искат да издадат Библия — тя ще бъде готова догодина, която трябва да задоволи и евреите, и католиците, и протестантите. О, брате, имам една изрезка от вестник. Днес не е у мен, но вие го чухте преди няколко дни.

Искат по такъв начин да се размножат. Те изопачат светите Божии неща по всевъзможни начини, само и само да спечелят повече хора. Това прави църквата днес. Приемат хората като им подадат ръка, и така печелят хора, отпаднали от вярата, а не обновени хора. Обаче в истинското тяло на Исус Христос, което не е никаква организация, а тайнствено Тяло на Исус Христос, можете да влезете единствено чрез кръщение със Святия Дух. Това е начина. Същите знамения, които са ставали по времето на апостолите, стават в църквата. Това е така.

Не е необходимо да правим компромиси и да казваме: „Ние ще се обединим с тази, или онази църква. С баптистите, с методистите и т.н“.

Ние искаме да се обединим с Христос. Излезте от всички тези неща!

Всяка една от тези организации е много симпатична, но те имат свои си учения и собствени неща. Трябва да искате разрешение от окръжния секретар, за да направите събрания в неговия окръг. И ако не го направите, тогава сте отхвърлен. И не може да се държите за Библията. Бог, обаче не може да се съгласи с такива неща. Той ги ненавижда тези работи, а и всеки новороден християнин ги ненавижда. Много от тях искат да правят правилните неща, биха искали да служат и да имат общение, но не можете, защото ще ви изгонят. Оставете се да ви изгонят! Вървете напред и ще получите Святия Дух.

Но те искат да се държат здраво за догмите. Те искат да ви държат там, за да имат много пари. В 1944 година баптистите имаха такъв лозунг: „Един милион повече през 1944 година“. И какво получиха?

И както казва големия евангелизатор Били Греъм: „Когато Павел отивал в някой град и там се обърнел един човек, а после след година Павел се върнел в този град, намирал е там тридесет души, които са се обърнали чрез този един. От един обърнат е преминавало към децата, и децата на децата“. И после казва: „А когато аз отида в някой град и тридесет хиляди се обърнат, а след година отида пак там, намирам ги едвам тридесет“.

Това, което казва е добра констатация, но не ми се вярва нашия мил брат да е прав, като казва: „О, вие мързеливи проповедници, аз ви давам имената и адресите, а вие им написвате по едно писмо и си качвате краката на масата, вместо да отидете при тях и да поговорите с тях“.

Аз съм му се възхищавал за тези неща. Обичам, когато човек е такъв, какъвто е, а не е лицемер. Стойте в това, в което сте. Това ми харесва. Но на него искам да кажа: „Били, а кой се е грижел за онези, които са се обърнали чрез Павел? Как е било, Били? Когато си казвал на хората да станат и да кажат: „Приемам Исус Христос като свой Спасител“, и те биха останали на това место, докато стария им човек умре и е дошло новораждането чрез Святия Дух, такъв човек ще доведе и други към спасение“.

Братя, такъв човек е като горящ пламък, който не може да бъде изгасен. Той е като горяща къща в силен вятър. О, разнася го навсякъде. Брате, който наистина се е обърнал към Христа, такъв човек няма да седи тихо в някой ъгъл. Той е в движение. О, аз съм толкова щастлив. Старовременното кръщение със Святия Дух ще запали душата ви. Няма да можете да останете тихо седнали. Над вас вее вятър. Мощния вятьр непрекъснато ще е над вас. Необходимо ни е само да прибавим нов „горящ материал“ и то продължава да гори. Да! Не е било необходимо някой да се грижи за тези, които са повярвали чрез Павел. Павел ги е завел толкова дълбоко в Христа, че са умирали за себе си и са били съживени в Христа, Който се е погрижил за останалото. Така е. Това е правилното.

Братята баптисти са мили. Но какво ги ползва един милион имена в повече? Достатъчно е само да седнат там и да ги запишат. О, братя, ние бихме искали тези имена да бъдат записани в Книгата на живота на Агнето, преди създанието на света; хора, умити в кръвта на Агнето, изпълнени със Святия Дух, следвани от чудеса и знамения.

Иследвайте Писанията! Много бих желал всички да прочетете книгата Ницейския концилиум, за да видите как онези мъченици са държали високо пламъка на Петдесятница. На вас, мои братя от баптистите, от методистите и т.н., искам да кажа: петдесятната организация не е истинската светлина. Истинската светлина е петдесятното преживяване. Цели седмици бях вглъбен в историческите книги. Пламъка на петдесятница е бил запазен до днешния ден, независимо, че е бил изтласкван навън.

Говори се, че „Великата католическа църква е устояла срещу вьлните, и с това се доказва, че тя е истинската църква“. Според мен това не е голям героизъм, след като зад гьрба им е стояла държавата и всичко останало. В такъв случай може да се устои. Изключителното е, че онази малка група, онова малцинство, което е било изгонено навън, което е било преследвано, тези, които са били хвърляни в затвора, които са били измъчвани, изключителното е, че те са устояли. Как е било възможно това? Единствено, защото в тях е действал Духа на живия Бог. И всичките пъклени демони не са могли да ги победят. „На тази скала ще поставя Своята църква и портите на ада няма да и надделеят“. Това е истинското нещо! Същите неща са били дадени чрез Святия Дух и на онези проповедници от методистите. Така те са заели своята позиция.

Ахав, онзи лицемер, отишъл там и казал: „О, само ако успея да обединя този голям народ! Ако се оженя с дъщерята на онзи старец, тогава ще се сприятелим“. И какво е направил всъщност? Продал правото си на първороден.

И когато сега протестантите се върнат назад и се обединят с католическата църква, ще стане същото, както тогава. Има три полунощни часа. Първия е бил на пътя на Израел. По времето на Ахав е било също полунощ. И сега, в днешно време отново се приближаваме към полунощния час. Това са три генерации.

Вижте! Ахав се оженил с Езавел, за да подсили народа си. Същото направил и Константин, когато им построил големите църковни сгради с големи мраморни олтари, когато ги облякъл и поставил над тях един мъж — папата. Той е бил като жив бог. Могьл е да разговаря с тях, да им казва греховете. Това се е харесвало на хладката църква, която е вървяла по своя си път. Но на новородения човек не се е харесвало, че са били въведени езически церемонии и че рецитирали молитви.

А какво направили онези? Смъкнали Юпитер и на негово място сложили Петър. Смъкнали Венера и я заместили с Мария. И по този начин езичеството влезло в християнството.

И Ахав направил същото, когато се оженил с Езавел. Вкарал идолопоклонството в Израел. А какво е правила Езавел? Убивала всеки пророк, когото успявала да хване. Така ли е? Същото са правили и папите. Винаги са убивали истинските християни, които са попадали в ръцете им. Но звездата на онова време е бил стария Илия. Със сигурност. Той не се е страхувал да им каже истината. Той е бил Божията звезда на онзи период. Един път казал: „Останах само аз“. Но Бог му отговорил: „Оставил Съм още седем хиляди, които не са склонили коленете си пред Ваала. Не ги знаеш къде са. Те са засега всред фарисеите, садукеите, методистите, баптистите, презвитерианите. Но Аз ще ги изведа от там. Бъди тьрпелив. Те са там. Те Ми принадлежат. Те не са склонили коленете си пред Ваала“.

Стария Илия е бил Божия глас по онова време. Той е бил праобраза на Божия глас при първото идване на Христос и според Писанието ще бъде отново този глас при второто идване на Христос по същия начин.

Когато Езавел дошла, започнала да събаря Божиите олтари и да издига свои. Станала причина израелитите да се кланят на идоли. Същото направил и Константин като сформирал католическата църква. Вкарал в християнската църква езичеството и ги накарал да се покланят на идоли. Илия е бил звездата по онова време. Ахав станал причина Израел да се покланя на Ваала. Същото направила католическата църква в Тиатир.

И още нещо открих в историята и бих искал да ви го покажа. Исус е казал, че тази жена нарича себе си пророчица. Вие знаете, че католическата църква не позволява на своите хора да четат Библията, защото казват, че свещенника е единствения, който може да обясни Словото. Именно това е служението на пророка. Пророка има божествено откровение на Словото. Това е истина. Как е възможно някого да наречем пророк и след това да му кажем, че има фалшиво откровение? Това е същата безмислица като „вечния Син“. Пророк значи „коректен (точен, безпогрешен, правдив) тълкувател“, защото към него идва Господното Слово. Той получава откровение. Думата пророк значи „този, който правилно споделя Божието Слово“. Писано е: «Ако има пророк между вас. Аз Господ, ще му стана познат чрез видения, на сън ще му говоря. И ако се сбъдне това, което казва, тогава го слушайте, защото Аз Съм с него. Но ако не се сбъдне, не го слушайте“. Святото Божие Слово е идвало при пророците.

Така, те са казвали, именно църквата станала «пророчица». Виждате ли го? При е станал преход: от николаитите — към… Езавел.

Снощи говорихме за Валаамовото учение, учението на николаитите. Едното и другото учение. Валаам беше този, който уреди блудството на израилтяните. А какво са направили николаитите? Направили организация. Сложиха християнството и езичеството, и стана «църква». Точно това. В Откровение 17 гл. се говори за голямата блудница, която стои при много води. Жена — блудница. В какъв смисъл е блудница? Тя е допуснала духовно прелюбодейство, обяснявайки лъжливо Словото. Отстъпете от този фанатизъм, защото именно това е фанатизма.

Нарича себе си пророчица. „Ние сме тези. Ние сме концилиум. Ние сме лаодикийския концилиум. Ние взехме решение за това и това. Слушайте ни нас!“ Човешки концилиум.

Един свещенник, който дойде при мен заради Елизабет Фразиер ме попита: „Кардинала и епископа искат да знаят дали си покръстил дъщерята на Фразиерови. Защото ще стане католичка“.

Аз отговорих: „Чух за това“.

Той попита: „Покръстил ли си я?“

Казах му: „Да, господине“.

Той попита: „Как си я покръстил?“

Отговорих: „С християнското кръщение“.

Той попита: „Какво имаш впредвид?“

Казах му: „Християнското кръщение според Библията. Има само един начин на християнско кръщение. Всеки един човек в Библията е бил покръстен на името на Исус Христос чрез потапяне във вода“.

Той си го записа и каза: „Знаеш ли, че и католическата църква преди това така е кръщавала?“

Аз го попитах: „Кога?“ и му обясних, че имам най-старите книги от историята на църквата, които можах да получа от Лондон и от всякъде, за да мога да чета, понеже знам, че е много близко часа, когато нещо ще се случи. Исках да узная от него, кога е било това. Той каза: „В Библията“.

Попитах го: „А поучавате ли го?“

Той каза: „Исус е организирал католическата църква“.

Аз го попитах: „В такъв случай Петър ли е бил първия папа?“

Той отговори: „Абсолютно точно“.

Тогава му казах: „Аз мислех, че църквата е непогрешима и не се променя. Литургията е била на латински, за да не може нищо да се промени“.

Той каза: „Да, така е“.

Аз казах: „Е, ама от тогава доста неща сте променили. Ако Библията е старокатолическа нкига, тогава и аз съм старокатолик“. Така е.

Той каза: „Библията е история на католическата църква. Бог е в църквата“.

Аз му отговорих: „Бог е в Словото Си“. Така е. Само Божието Слово е истина. Всяко човешко слово е лъжа. Книгата Откровение е единствената, в която Исус потвърждава Себе Си. Там Той изявява Своята Божественост. Направил го е по съвършен начин. Той е казал: „Ако някой прибави, или отнеме от думите на тази книга, ще му бъде отнето името от Книгата на живота. Благословен е този, който чете и слуша.… Проклет е онзи, който нещо отнема, или прибавя.

Виждате ли опасноста? Никога нищо не прибавяйте. Оставете го така, както е и продължавайте напред. Ако сте смирени, Духа ще ви го изяви. Не е сложно. Исус е благодарил на Отца, че го е скрил пред мъдрите и хитрите, пред свещенниците, епископите, кардиналите и го е изявил на младенците. Това, от което се нуждаем, е откровение от Бога. И може да стане само както тогава, когато Той е попитал: „Какво казват хората за Мен, кой Съм Аз?“ И Петър отговорил: „Ти си Христос, Син на живия Бог“.

Той му казал: „Това не си го научил в семинарията. Това не ти го е казал никой. Беше ти дадено като откровение от небето. И на тази скала искам да поставя Своята църква, и портите на ада няма да я надделеят“.

Същото откровение е имал и Авел в началото. И ако това е било откровение тогава, то е и днес, и винаги ще бъде. Виждаме, че жената представлява църквата. За кого ще се върне Христос? За Невястата. За чистата девица. А тази стара жена тук се изкарва да бъде Божията църква.

Жената беше облечена в багреница и червено, и украсена със злато, със скъпоценни камъни и бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и нечистотии от нейното блудствуване, с която блудсвуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване.

Така ли е? Тук е спомената Езавел. Веднага, след като ѝ се стабилизирало положението в Израел, тя е започнала да прави много лоши неща. Строяла собствени олтари и убивала когото си искала. Така ли е? Същото е правила и католическата църква. Ще четем нататък.

Ще останете много учудени. Понякога спира растежа ви, и после започвате да ядете повечко.

която нарича себе си пророчица (тя твърди, че е единствената, която има откровение на Словото) и която учи и прилыгва Мойте слуги да блудсвуват и да ядат идоложертвено.

Брате, ти който питаше за връзката между змията и яденето на плода в Едемската градина, сега виждаш ли какво се има впредвид? Говори се за ядене, но е мислено духовно.

И дадох ѝ време да се покае, но не иска де се покае от блудството си. Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло: и ще туря в голяма скръб ония, които нрелюбодействат с нея, ако не се покаят от нейните с тях дела. И чадата и ще убия с мор.

Тази жена е имала деца. Сега Откр. 17 гл. Предполагам, че всички сте били тук снощи. Откровение 17 описва онази стара блудница, католическата църква. Тя е наречена майка на блудниците. Това не са били синове, а църкви. От къде е излязла лутеранската църква и всички останали църкви? От къде води началото си всяка организация? Къде им е началото? Сформирали са я николаитите, и след това е продължило нататък. Нищо не може да се промени в това отношение. Илия в своето време е говорил за това. И Йоан в своето време е казал: „и не почвайте да си думате, имаме Авраама за баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама“.

Тя е имала деца. Онази Езавел там имала ли е деца? Да!

Децата на католическата църква са протестантските деноминации, които са вкръстени в нея с небиблейско кръщение. Ръкостискане — вместо кръщение със Святия Дух. «Отец, Син и Свят Дух» — вместо «Исус Христос». И просто всичко го правят в противоречие с Библията. И влизат направо в него.

Дъщерята на Езавел се е казвала Готолия. С нея се оженил Иорам, юдейски цар (2 Лет. 21:6), и много скоро след това в Ерусалим били издигнати олтари на Ваала. Не е нужно да го търсите в историята. Ще го намерите в Библията. Дъщеря ѝ Готолия се омъжила за Иорам, сина на Иосафат. И нейните дъщери са правели същите неща, като майка си. О, можете ли да го видите? Виждате ли, братя, какво са направили организациите? Лутер ги е върнал назад. Обаче те отново и отново се организират, вместо да оставят Святия Дух да ги води. И петдесятните направиха същото. Не са се оставили да бъдат водени от Святия Дух, за да вървят напред. Всяка светлина, която идва, трябва да бъде изпитана чрез Божието Слово. Те не са успяли да предадат ръководството на Святия Дух, направили си организации и по този начин са се откъснали от всичко, което още е имало да дойде. Върнали се назад и са се свързали пак със същите неща. Ще видите какво ни чака, когато стигнем до този период. Те са се върнали назад.

Исус казва, че Езавел нарича себе си пророчица. Той казва, че ще я хвърли болна на легло и че ще убие децата ѝ. Как ще бъдат убити? Вие виждате, че днес те са духовно мъртви. Те нямат никакво откровение. Те знаят за своите организации, за катехизма, знаят ученията на своите църкви, но за Бога не знаят нищо. Така е. Става въпрос за истинско познание на Святия Дух. Когато е в действие дара разпознаване на духове и се изгонват дяволи, те казват за Святия Дух, че това е магьосничесгво и че е от дявола. Те казват: „О, тази група, те не принадлежат към нашата организация“. И после ви прикачат разни имена „Само Исус“, или нещо друго. Те не го разпознават. Близко е часа, когато всичко това ще бъде разкрито. Така, както знам, че стоя днес зад тази катедра, знам, че Бог ще го направи. Той ще изтръгне Своите деца навън. Сигурен съм в това. Бог в небето го знае.

Ако вярвате, че съм пророк и служител на Господа, послушайте ме какво ви казвам. Той е близко. Нейните деца ще бъдат убити с духовна смърт. Погледнете ги! Те са студени и формални. И то не се отнася само за презвитерианите и баптистите, а за всички, които са вече мъртви от години.

Ако те бяха продължили напред след съживлението с прощението чрез вяра, днес в лутерантската църква щеше да е Петдесятница. Светлината щеше да ги поведе чрез Уесли в освещението. Лутер не е стигнал там. И виждате ли, те вече са били лутерани.

После излязъл Уесли. И какво е станало след неговата смърт? Организирали се и направили разни методистки църкви. Имали са големи съживления, но всички се втурнаха в организация. И когато на Петдесятница е дошъл прелома с говоренето на езици и с възвръщането на духовните дарове в църквата, те не са могли да се придвижат напред и казали, че това е от дявола.

А какво направиха сега петдесятните? Същото като другите. И къде се намират сега? Те са мъртви като пироните, забити във вратата.

Ще я хвърля на болно легло и ще убия чадата ѝ.

Мисля, че беше стих 23.

Ето, Аз скоро ще я тръшна на болнично легло; и ще потопя в голяма скръб онези, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят за нейните дела заедно с тях.

Тези хора, които са хвърлени в голямата скръб са неразумните девици, които не са имали достатьчно масло в лампите си. Макар, че принадлежат към организацията, те са добри хора, ходят на църква и т.н. Но когато тръгнали да си купят масло, било вече късно. „Аз ще я хвърля в голямата скръб“. Католическата църква със своите деца ще отиде в голямата скръб.

Ако не се покаят от нейните делата…

Това не са хората, които са там, а самата църква. На мен ми е мъчно за тези нещастни католици, презвитериани, баптисти и петдесятни.

„Християнин ли си?“

„Да, аз съм презвитериан“. Това обяснение се равнява на твърдението, че оседланото прасе е състезателен кон. Може ли да се направи нещо по този въпрос? Не може! Това не го мисля като майтап. Мястото, на което стоя не е за правене на майтапи, а за говорене на евангелието. Аз исках само да ви го обясня нагледно. Те нямат нищо общо с цялата тази работа.

„Аз съм петдесятен!“ И това няма нищо общо. Може да принадлежите към петдесет различни организации, обаче въпроса е дали сте новородено Божие дете? Обичате ли всекиго от цялата си душа и от цялото си сърце? Обичате ли Бога и доказвате ли го всеки ден, независимо как се отнасят към вас? Ако веднага се развикате, това доказва, че Святия Дух се е оттеглил от вас, ако въобще някога сте Го имали.

Ако не се покаят от делата си, и чадата ѝ ще убия с мор…

Нейните деца! Децата на Езавел. Какво е правила Езавел? Омъжила децата си в Юда, в другото коляно. Обърнете внимание на духовното значение. Може да успея да го изобразя. Следете ме внимателно. На едната страна е Езавел и Израел. На другата — е Юда с цар Иосафат. Тук, в Израел е цар Ахав. Тя дошла и направила така, че целия Израел започнал да идолопоклонства. Същото нещо е направила католическата църква в дните на Константин, когато николаитите се обединили с езичниците и създали езическата форма на християнството. Не искам да обидя католиците, но аз имам отговорност пред Бога.

Католическата църква не е нищо друго, освен езическа форма на християнството със суеверие, идоли и много други неща. Точно това е езичеството. Такава е истината. Дори ако бих умрял в този момент, пак знам, че това е истината. И протестантите се намират в същото положение.

Забележете какво е направила Езавел. Така ще познаете дявола.; тя му е била толкова преданна, че дала за жена дъщерята, която родила, на сина на онзи велик и свят мъж, и по този начин вкарала идолопоклонството в царството на Иосафат.

Студени и формални! Николаитите искали организация и се обединили.

Забележете го същото и тук. Езавел, католическата църква, взима своите дъщери, организации и ги връща при себе си. Нейните деца са духовно мъртви. Те сами се организирват към смърт и ние можем лесно да установим, че Духа е отстьпил от тях.

Кажете ми! Позволете ми да ви задам един въпрос — предимно на познавачите на историята, които днес са тук. Мисля, че са пет, или шест души. Елате и ми докажете с Библията, дали някога някоя църква, която е паднала, като се е върнала към организацията, отново пак да е станала и да е преживяла съживление. Отговорете ми! Имала ли е някога съживление, след като се е организирана? Не! Духа ги е напуснал. Към тях се числят и петдесятните. Когато дойдоха тези големи благословения и всички говорехте на езици — вие старшите, които преживяхте това велико петдесятно благословение — след време си проведохте своя „велик концилиум“. Организъма е правилното, но организацията — не. Виждате ли, вие не можахте да го понесете, и трябваше да се върнете обратно и да станете деца на сатана, като се организирахте. След това проникна следващ лъч на светлина — за името на Исус Христос. И те казаха „Слава на Бога! Ако не приемете името на Исус Христос, отивате в ада. Ние го имаме, но вие го нямате“. И какво направиха? Умряха по пътя, направиха си организация, вместо да позволят Светлината да продължи чрез църквата. Тя щеше от само себе си да заеме място си, но вие се организирахте. И какво стана? Дете на Езавел. Всички, без изключение са умрели.

Сега искам да ви попитам: Съвзеха ли се вече някога Assemblies of God, или унитарите, или която и да е петдесятна организация чрез някакво общо съживление? Не, никога!

Това последно съживление, което дойде, след като в 1933 г. Святия Дух слезе там при реката долу — много от вас бяха тогава там — и беше казано, че тези богослужения с изцеление ще обиколят целия свят, то не дойде чрез никоя от тези организации. Бог започна това съживление извън техните редици, и издигна хора почти езичници за да започне това съживление. И виждате всичко, което се случи.

Щом като е възниквала организацията, те са умирали. Той е казал: „Ще убия децата ѝ“. Моля ви, не ми се сърдете. Бих бил лицемер, ако мълча за тези неща, след като ги знам. И после бих отговарял заради това пред Бога. Аз бих искал да бъда като Павел, който е казал: «не се посвених да ви изявя цялата Божия воля».

Когато Езавел се омьжила за Ахав, в Ерусалим се градяли олтари, а в Израел е имало картини, на които са се кланяли. Точно по този начин се е съединило учението на николаитите с езичеството. Смъкнали Юпитер, и издигнали Петър. Смъкнали Венера, и издигнали Мария.

Библията казва, че целия Израел е паднап в грях заради нея (Езавел). Точно така и католическата църква е станала причина всичките ѝ дъщери да влезат в организацията. Това е грях.

Когато е възникнала иерархията, папа Бонифаций III е заел престола, и така си имали един бог на трона. Повече не са се нуждаели от кръщение със Святия Дух. Направили си свои постановления и станали формални.

Всяка една организация, която приема тези догми — а това го правят баптистите, методистите, презвитерианите и т.н. — потиска свободата на Святия Дух в църквата. Постепенно са увяхвали и изсъхвали, както е казал Исус за пръчките на лозата. На знаменията и чудесата на Святия Дух се е гледало като на нещо, което принадлежи към миналото. Те са богати, както е и тя. И те са докарали в грях целия свят, защото тя и нейните дъщери са проникнали във всеки народ.

Забележете как Той накрая вика този остатък да излезе навън, взима навън избраните, малката група, заради която ще бъдат съкратени дните, защото иначе никой не би бил спасен.

Както е написано в Откр. 13:16, където Той каза, че тази жена ще принуди всички да приемат белега. То ест този звяр ще принуждава всичките — и бедни, и богати — да приемат белега на звяра, който е римско-католическата църква. Според Откр. 13:14, бил е направен образ на звяра. Хайде да прочетем този текст:

И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра (това е тази конфедерация на църквата), като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.

Езическия Рим получи смъртна рана, но оживя чрез папския Рим. Виждате ли, направен и е бил образ. Какво значи това? Точно това, което правят днес. Започват да обединяват църквите в тази конфедерация. Всички конфесии принадлежат към тази организация, и всички отиват в една група. Сега подготвят и обща Библия. Папа Йоан призовава всички да се върнат. И арциепископа на Кентърбери вече е поел този път. Виждате ли, връщат се отново при майка си, защото са блудници от самото начало. Те казват: „Ние искаме да се обединим, за да воюваме заедно против комунизма“. Те не знаят, че Бог е издигнал комунизма. Това мога да го докажа с Библията. Той е вложил в тяхната мисъл да отмъстят за кръвта на светиите, която е била пролята на земята. Бог е въздигнал комунизма, както едно време е въздигнал Навуходоносор, който е наказал Израел. Той е въздигнал комунизма, който един ден ще помете Рим от лицето на земята. Точно така е. Бог каза така.

Виждате ли, тя се е погрижила всички, и богатите и бедните да получат белег. Обаче има само една група, до която не може да се докосне.

Слушайте внимателно това, което сега ще чета:

И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена. Отнася се за седемте хълма, вчера го разглеждахме. И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. Същия змей, червения дракон, който е застанал пред жената, за да изяде детето, което има да се роди. Всички знаем, че това е Рим.

И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя очудена отиде след звяра…

Католицизма се е разрастнал във всеки народ под небето. Даниил е говорил за желязото и глината. Бих искал сега да ви кажа нещо по въпроса за желязото и глината. Казвах ви за онази голяма конференция, която се проведе тук и на която Хрушчов събу обувката си и удряше с нея по масата. Бяха се срещнали представителите на пет западни и пет източни нации. Хрушчов като глава на източните, а Айзенхауер като глава на западните народи. Двама водачи, два големи пръста. Хрушчов значи «глина», а Айзенхауер — «желязо». Ние сме на края.

и поклониха се на змея по причина, че даде власта си на звяра; поклониха се и на звяра, казвайки; Кой е като тоя звяр? И кой може да воюва против него?

Вие знаете, че Айзенхауер в Америка е на почит. В Рим той не е на почит, в Русия не значи нищо. Хрушчов е велик в Русия, а в Америка е никой. Обаче има един мъж, който е велик навсякъде. Това е папата. „Искаме да се организираме и да се обединим“.

И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца.

Говори горделиво с устата си. Поучава човешки наредби и предания.

Те са надути, горделиви, повече обичат удоволствията, отколкото Бога. Имат вид на благочестие, но се отричат от силата му.

И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му… Използва формулировката «Отец, Син и Святия Дух», вместо «Господ Исус Христос».

и скинията Му, а и ония, които живеят на небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе е люде, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земятя, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне.

Нашите имена са записани в Книгата още от създанието на света. Исус е казал: „Никой не може да дойде при Мен, ако Отец Ми не го привлече. И който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя. И всички, които Ми е дал Отец, ще дойдат при Мен. Мойте овце слушат Моя глас. — Това е Храната. Виждате ли? — И след чужд няма да тръгнат».

Казват: „Аз принадлежа към едикоя си църква“. Това не е храната за овцете. Тук е храната: „Преместени в небесни места в Исус Христос“. О, Той е толкова превъзходен, нали? [Събранието казва: Амин.]

Преди да завършим ще прочетем втора глава, стих 23:

И чадата и ще убия с мор. И всички църкви ще познаят, че Аз Съм, Който изпитвам вътрешности и сърце; и ще въздам на всеки от вас според делата му. А на вас, останалите от Тиатир, които не държат това учение…

Кое учение? Организации, епископи, арциепископи, папи. Те нямат това учение. Снощи установихме, че Израел още не е бил нация, когато са минавали през Моав. Живеели са на земята като свободни хора. Така ли е? Пътували са, живеели са в палатки и т.н. Същото е и с петдесятни групи, с истинските петдесятни вярващи, скитащи от едно място на друго.

които не държат това учение и които не са познали сатанинските дълбини (както те ги наричат)…

Е, ние знаем къде е трона на сатана. Снощи го разгледахме основно. Къде е бил този трон в началото? Във Вавилон. Когато кралския свещеник бягал пред халдейците от Вавилон, преместил се в Пергам. Там се преместил и трона. Преместил обиталището си от земята Синеар в Пергам. Снощи го четохме от историята. Там е започнала да се сформира католическата църква., която все още е майката — Вавилон — трона на сатана.

Няма да наложа на вас друг товар; но дръжте онова, което имате, докъто дойда.

Тази малка група в тъмния период е била изтласкана навън. Трябвало е да минат през 1500 години тъмнина. Но дръжте онова, което имате, докато дойда. С други думи, все още имате в сърцата си петдесятното благословение. Дръжте го здраво, докато ви освободя, и започне друг период от време.

И на този, който победи и който се пази докрай, за да върши дела, чисти като Мойте, ще дам власт над народите (и той ще ги управлява с желязна тояга; те ще се строшат като грънчарски съдове), както и Аз получих от Отца Си.

Виждате ли какво ще стане, когато тази църква от тъмния период застане в съда срещу онази езическа група, как тези крака от мед ще я смачкат. Казвам ви: Той ще ги разбие като глинени съдове. Това го казва Библията.

И ще му дам зорницата. Вие знаете, че зорницата е Исус Христос. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите.

Не сте ли щастливи? Имам още много за казване, макар, че вече е късно.

[Брат Бранхам пее].

Не е ли превъзходен? Вие обичате ли Го? [Събранието казва: Амин.]

Нещата, които не успях да разгледам, ще бъдат включени в книгата. Не е възможно да минем целия период на църквата в една вечер. Днес говорих малко по-тихо, защото съм прегракнал.

О, нали е превъзходен? Аз Го обичам.

[Брат Бранхам пее.]

Спомням си как една вечер кацнах в Мемфис от Катанога, и самолетът беше долу — в Тенеси. Заведоха ме в един хубав хотел и ми казаха: „Вашия самолет ще излети утре сутринта в 7 часа“.

После отидох да пусна в пощенската кутия писмата, които бях написал. По пътя Святия Дух ми каза: «Продължавай напред». Направих го и се отзовах в един квартал, в който живеят чернокожи. Спрях се и си помислих: „Виж, вече е време да излети самолета ти“.

Обаче Святия Дух ми каза: „Върви нататък“. Както и неотдавна стана в гората. Вие сте го чули.

По едно време забелязах някаква дървена барака, в който живееха бедни негри. Видях една стара, типична негърка, която си беше омотала около главата мъжка риза и се беше навела през портичката.

Аз тръгнах към нея и пеех: „Аз принадлежа към гях…“ Алилуя!

От тогава са минали четиринадесет години. Бях стигнал на един блок разтояние от нея, но забелязах, че ме наблюдава. Продължих нататък и спрях до нея. Когато се приближих до нея, видях в очите и големи сълзи. Тя ме погледна и каза: „Добро утро проповеднико“. Аз я попитах: „Как се чустваш, лелко?“ Цялото и лице се усмихваше. Попитах я: „От къде знаеш, че съм проповедник?“ Тя ми отговори: „Знаех, че ще дойдеш“. Попитах я: „От къде знаеше? Ти познаваш ли ме?“ Тя отговори: „Не, но знаех, че ще дойдеш. Чувал ли си за онази сунамка?“ Казах: „Да“.

Тогава ми каза: „Бях такава жена. Господ ми даде дете и аз обещах, че ще го възпитам за Него. Аз съм бедна. Пера и гладя на белите хора, за да се прехранвам. Възпитавах това момче както можех най-добре. Но после попадна в лошо общество и се зарази от лоша болест. Научихме, когато вече беше късно. Сега лежи в леглото и умира. Два дни вече е в безсъзнание.

Лекаря каза, че болеста е преминала в кръвта и е повредила сърцето. И че никакво лекарство не може да помогне. Каза, че ще умре. Обаче аз не можех да гледам как умира като грешник. Молих се и молих цяла нощ. Той вече два дни е в безсъзнание и нищо не усеща. Молих се и казах: „Господи, Ти ми даде дете като на онази сунамка, но къде е Илия? Кьде е? Как може да ми се помогне?“ И така, на колене, заспах. Но Господ ми говори на сън и ми каза: „Излез навън и чакай при портата. По улицата ще дойде един мъж, който ще е облечен в тъмен костюм и със светла шапка. Той ми каза: „Този мъж ще говори с теб“.

И тя каза: „Застанах тук още преди да се разсъмне“. Г’ърба ѝ беше влажен от росата. «Видях те, че имаш светла шапка и очаквах, че ще носиш малка чанта“.

Аз казах: „Оставих я в хотела“.

И казах: „Сина ти е болен“. А тя отговори: „Той умира“. Аз и казах: „Казвам се Бранхам. Ти познаваш ли ме?“ Тя каза: „Не, господин Бранхам, никога не съм чувала за теб“.

Аз ѝ казах: „Аз се моля за болни“. Това не я интересуваше. Тя само не искаше сина ѝ да умре като грешник. Минах през портичката и влезох вътре. Имаше само две мънички помещения. Кухня, и другата беше и хол, и спалня. Всичко беше много чисто.

Когато влязох, забелязах на вратата малък надпис: „Бог да благослови нашия дом“. В ъгъла имаше легло, на което лежеше младеж, дълъг около 180 см. Стискаше в ръцете си одеялото и стенеше: „О, о…“ Тя каза: „На мама момчето“. Аз си помислих: „На мама момчето, което умира от венерическа болест“.

Тя го целуна по челото, погали го и каза: „На мама момчето“. Това ме докосна в сърцето. Помислих си: „Да, независимо колко дълбоко е паднал в грях, той си остава нейното момче“.

После си спомних словото, което казва, че дори и ако майка ти те изостави, Бог няма да те изостави, защото името ти е врито в дланите Му. Как би могъл?

Видях тази стара, осветена сестра да ходи наоколо. Брате, в дома ѝ нямаше нищо, но от друга страна имаше нещо, което би трябвало да го има във всяка къща в Индиана и навсякъде. Бог. Това ми е много по-скъпо, отколкото прекрасна къща с фотомодел и с всички ония мърсотии.

На масата лежеше отворена Библия с изхабени листа. Чух я да казва: „Дошъл е проповедник да се моли за теб, миличък“.

Той стенеше: „О, о… тъмнина, о!“

Попитах я: „Какво казва?“

Тя отговори: „Той не знае. Лекаря смята, че той вече нищо не възприема. Мисли си, че е на параход, загубил се в широкото море и тласкан от вятьра. Точно това е, което не мога да понеса, проповеднико, че детето ми умира и е изгубено. Но знам, че си дошъл да ми помогнеш, защото така ми каза Господ“. Аз казах: „Ще се моля за него. Може Бог да го изцели“. Това не я интересуваше. Тя искаше само да бъде спасен. Това напълно ѝ стигаше – да знае, че е спасен. Защото един ден така, или иначе ще трябва да си отиде. Само да бъде спасен.

О, ако всички ние можехме да имаме тази позиция. Тя зняеше, че там, на другата страна ще живее с него във вечния дом. „Само да го чуя, че е спасен“.

Помолих я да клекнем и да се помолим. Хванах го за краката. Бяха студени и вкаменени. Одеалото не стигаше за краката му. Той го теглеше към себе си, мислейки, че е гребло. И непрекъснато повтаряше: „Тъмнина, тъмнина“.

Тя се опита да му каже нещо, но той отново повтаряше: „Тъмно и студено е“. После я помолих тя да се помоли. Тя каза: „Добре“. В стаята бяхме тя, аз, това момче и Святия Дух. Тази стара, осветена жена започна да се моли. Личеше си, че тя и преди това е говорила вече с Него в молитва. Тя знаеше на Кого говори. Тя каза: „Господи, не знам какво ще направиш, но всичко стана така, както Го каза“.

О, аз съм толкова радостен, толкова щастлив, че Той е същия Исус, както с онези светии в миналото. Той е същия и днес. Въобще не я попитах дали е баптистка, или петдесятна. Това не беше моя работа. Просто следвах ръководството на Святия Дух, и тя правеше същото.

Искахме да видим какво ще направи Той. Докъто клечахме тя се молеше. Когато свърши, стана, целуна сина си и каза: „Бог да те благослови, детето ми“.

После ме попита: „Ще се молиш ли и ти, проповеднико?“ Казах и: „Да, госпожо“. Беше вече около 8.30 часа, летището беше на около две мили, а самолета трябваше да излети в седем. Нямах представа кога ще се върна обратно.

Положих на него ръцете си и казах: „Небесни Отче, не разбирам това, което става, защото трябваше в седем часа да отлетя. Но Ти ми каза, че трябва да вървя напред. И тук намерих това. Тази сестра свидетелства, че Ти си и казал, че ще дойда. Ако Ти Си Този, Който ме доведе тук, тогава полагам ръцете си на този млад мъж“. И в същия момент той извика: «О, мамо, в стаята стана светло». Малко след това вече седеше и прегръщаше своята майка.

Аз излезох бързо навън, взех си куфара от хотела и отидох на летището, мислейки си, че ще трябва да чакам някакъв друг самолет.

Вие знаете колко беше трудно да се хване самолет в онези следвоенни години. Бях се приготвил да чакам един, два дни. Но в момента, в който таксито ме доведе на летището, чух да съобщават: „Самолета за Луизвил, Кентаки е приготвен за излитане“. Бог задържа самолета толкова дълго заради мен. Аз вярвам, че е така.

Две години след това пътувах с влак, заедно с брат Моор и някой други за Аризона. Отивахме при брат Шаррит. По пътя влака спря за няколко минути в Мемфис. Сандвичите, които купуваме другаде по 15 цента, във влака струваха 60. Затова чаках да спрем някъде, за да си купя нещо за ядене. Исках да си купя един хамбургер, за да имам за остатъка от пътуването. Слезох от влака и бързах, защото влака нямаше дълы престой. И чух някой да казва: „Ало, проповеднико“. Обърнах се и видях един младеж с червена шапка да мига с очи. Каза ми: „Не ме ли познаваш?“

„Мисля, че не те познавам, сине“.

„Ела, и ме погледни по-внимателно“.

„Не, смятам, че не те познавам“.

Той каза: „А аз те познавам. Ти си проповедника Бранхам“.

Казах му: „Така е. Ти сигурно си бил на някое мое събрание“. Той каза: „Не! Спомняш ли си, когато дойде пред нашата къща и моята майка те чакаше при портата?“

„Ама това ти ли си?“

Той каза: „Да, аз съм. Проповеднико, аз съм напълно изцелен и здрав и не само това, но съм и християнин! Слава на Бога!“ [Брат Бранхам пее: „И аз съм един от тях“]

Какъв е бил пътя на тази религия от старото време? Започнало е още от началото тук [Брат Бранхам се обръща към схемата; същата е в началото на текста], и целия път е напоен с кръвта на Исус.

О, колко съм благодарен за това евангелие! Какво е това евангелие? Същото като на Петдесятница. Не може да се организира. [Брат Бранхам пее].

От Петдесятница до Ефес, през Пергам и Тиатир, през Сардис, Филаделфия и до Лаодикия е имало мъченици. И както ни свидетелства Библията, всички ще влязат вътре, и този звяр ще се надигне в Америка.

Спомняте ли си за онова видение, което имах в 1933 година и което ви прочетох тогава? Тази сграда тогава още не беше построена. Тогава аз още не знаех какво е видение. Казвах му грабване. По онова време бях млад баптистки проповедник. През целия си живот съм имал видения. Ще помоля да станат всички, които биха могли да кажат, кое от тях не се е изпълнило. Не е имало такъв случай. Не би могло да има. И никога няма да има.

Когато се готвих да отворя неделно училище, имах видение. Тогава ние бяхме една малка група и се срещахме в онзи стар „Masonic Ноmе“, където живее Чарли Кърн. Видях как президента Рузвелд води света в световна война. Тогава предсказах, че ще се издигнат три системи: нацизъм, фашизъм и комунизъм. Кой от вас го помни това?

Казах да заострите вниманието си върху комунизма, защото в него ще се влее всичко. Казах, че Мусолини ще нападне Етиопия, но ще пропадне. После предсказах, че ние ще влезем във война с Германия, но че Германия ще се обгради с бетонови крепости. Всичко това го казах единадесет години преди да бъдат изградени.

После казах: „Накрая ще спечелим войната, и щом като тя свърши, ще започне голям прогрес в науката и ще стават големи открития. Колите все повече ще заприличиват на яйца.

После видях една кола, която се движеше по една автострада и никой не я шофираше. Беше ръководена по някакъв друг начин. Такава кола вече е произведена.

Казах: „Ще дойде ден, когато жените ще получат право да гласуват. Този народ е народ на жените. Дори в пророчеството е символизиран като жена. И числото 13 е споменато в пророчеството. Това е народ на жените, които тук имат свобода. И те ще го докарат на дъното. Ще унищожат света“.

Брате Рой, получих съобщението ти за криминалноста в Америка. Във всеки един от случаите беше замесена някаква неморална жена. Предсказах още и това, че когато жените получат право да гласуват, ще изберат неправилния човек. Точно това стана при последните избори. Така те укрепиха позицията си.

По някое време в Америка ще се издигне една велика жена, която ще бъде добре облечена. В кавички съм си написал, че това може да е католическата църква, която ще завладее Америка. На външност ще бъде много привлекателна, но сърцето и ще бъде зло.

След това видях Америка разбита на парчета. Нищо не беше останало от нея. Всичко, което тогава предсказах беше „Така казва Господ“.

Представете си, че пет от тези неща вече се изпълниха. Власта на католическата църква все повече се засилва. Времето се приближава към края си.

Казах, че видях нещо като димящи дървета и пропукани скали. Цялата Америка беше в развалини. То там, до където можех да виждам от мястото, на което стоях.

После казах: „Според това как бързо напредва времето, тези неща би трябвало да станат приблизително между 1933 и 1977 година. Вероятно всичко ще става бързо едно след друго, ако изобщо продължи толкова дълго“. Приятели, ние седим върху бъчва с динамит. Всичко е приготвено.

Но нашия любим небесен Отец ни е дал обещание. Не е ли превъзходно да служим на Господа? Ние имаме привилегията да видим всичко, което Той е обещал. Той живее всред нас, сега е с нас и знае тайните на всяко сърце. Той знае всичко за вас. Неговите пламъци проникват в сърцата ни. Знае всичко за нас. Той ни обича. Не сте ли щастливи, че седите тази вечер всред тази група, която се държи здраво за вярата?

Неговото обещание е: „Не бой се малко стадо, защото вашият небесен Отец е решил да ви даде царството“. „И ако не се съкратяха онези дни, не би се спасило никое тяло“. Виждате ли, ние сме съвсем в края на времето.

Петдесятните охладняват, стават хладки и Бог ще ги изплюе от устата Си. Само една малка група ще бъде грабната. И във всичко това ще се чуе вик: „Младоженецът идва“.

Внимавайте! Писано е за тези нощни бдения. Всички девици от всички периоди ще станат. Амин. О, какво е това — същия Свят Дух.

Църквата-невяста ще бъде грабната. Това го разглеждахме в неделя вечер.

Когато Йосиф се е открил на братята си, неговата невяста-жена му е останала в двореца. Той е стоял заедно с евреите и им казал: „Аз съм вашият брат!“

Писанието ни съобщава, че всяко домочадие ще жалее насаме (Зах. 12:9-14). Те ще Го питат: „Какви са тези рани между мишците Ти? Той ще отговори: Това са раните, които Ми нанесоха в дома на приятелите Ми“ (13:6).

Ще Го видят тези, които Го прободоха. Той стои там.

Йосиф е казал: «Не се притеснявайте. Бог ме изпрати пред вас, за да запази живота ви».

Става въпрос за живота на Църквата от народите. Избрал е народ за името Си от всичките народи.

О, братя, ние сме на края. Слава да бъде на името на Господа!

Хайде да изпеем онази стара, хубава песен както петдесятните братя и сестри заедно. Вие може да казвате: „Аз съм баптист“. Но ако сте получили петдесятното благословение, значи сте петдесятни. Добре.

Скъпи мои приятели, ако в сърцето ви се промъкне горчивина, не я оставяйте там. Изхвърлете я навън. Не пускайте нищо такова да влезе вьтре!

Да бъде благословена тази връзка, която ни свързва в Христа. И нека да останем сплотени, както ще бъдем на небето.

*****

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Издател: Мисионер Евалд Франк

Freie Volksmission е. V.

Postfach 100707

D — 47707 Krefeld

GERMANY

E- mail: E.Frank@freie -volksmission.de

Сайта на мисията: http://www.freie -volksmission.de

Уеб страница на български език: http://bg.vevangelie.info

Е-mail на български:bg@vevangelie.one