ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

онези Яни и Ямврий с всякакви трикове, за да направят това, което направи Мойсей, това ни най-малко не повлия нито ...