ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Състоянието, в което сега се намират отделните Божии деца и Църквата, няма да остане същото до края. Бог е обещал ...