ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

(COUNTDOWN)

Автор: Уилям Бранхам

Текстова транскрипция на проповедта от 9 септември 1962 г. на Богослужението в гр. Джеферсънвил, Индиана, САЩ

Всички сме много радостни, че можем да бъдем тук днес сутринта живи и между тези, които могат да казват „Амин“.

Съжалявам само, че е препълнено. Казаха ми, че се наложило някои да си отидат.

Вярвам, знаете, че правим всичко, което е възможно. Простете ми. Бяхте ли радостни вчера вечерта? Всички, които бяха тук с нас, бяха благословени от Господа. За това послание би могло да се каже много повече, но аз вярвам, че ще се задълбочите в него, ще познаете и ще разберете часа, в който живеем.

Намираме се в края на времето. Вярвам в това. Естествено, това са го мислели всички още от времето, когато Исус е обещал да се върне. Вие обаче знаете, че през някои от тези дни Той ще дойде. Не знам какво още предстои да стане, освен грабването на Църквата. И преди да навлезем в посланието Каунтдаун (отбратно броене от 10 до 0 при старт), бих искал да съобщя, че довечера ще имаме проповед на тема „Жив в Неговото присъствие“.

Зная, че се прави запис, затова осъзнавам, че не говоря само на това събрание, но на целия свят. Тези касети ще отидат до много народи, дори и до племена в Африка.

Там седят проповедници и превеждат тези касети, дори и за такива хора, които не знаят какво е ляво и дясно. Също и за Австралия и навсякъде, където живеят хора.

Посланието, което слушате тук се слуша и там. Стотици мисионери взимат тези ленти, превеждат ги и ги пускат на хората.

Вижте, когато дойдем в дните на съда, тогава ще разберете какво нося на плещите си. Какво би било, ако заблудя някого? Представете си само една душа, която бих водил в заблуда.

Именно за това и мойте братя в организациите трябва да чуят тези неща. Повечето от тях са мили мъже. Но обикновенно става така, че водачите правят от това политика и заради това са принудени да се приспособяват. Играят си на политика и се отдалечават от Божието Слово.

Аз трябва да оставам със Словото. Трябва да стоя върху Него. Това е единственният начин, по който мога да се придвижвам напред. Плуваме в потока на времето. Няма да останем задълго тук. Чували сте тази песен: „Бъдете смели, не сме сами. Лодката на живота ще дойде скоро и ще отведе скъпоценностите у дома.“ Там ще си облека дреха, която не се износва – вечна. Затова трябва да стоя правилно пред Бог и да не забелязвам тия неща, които са на тази земя – докъто стигнем там. Там всичко е вечно.

През всичките тези 33 години на служението си съм се стремял да стоя правилно спрямо Словото. Не знам за нищо, което бе трябвало да променя, защото чета, както е написано в Библията. Разбрал съм, че ако Бог е казал нещо, ние трябва да вървим според Словото, за да може То да бъде изпълнено…. / тук пропускам няколко изречения за микрофона/

Оставайте върху Словото. Накъдето се движи Словото, натам се движете и вие в съгласие с Него. Само така ще завършите пътя си по правилния начин. Сигурен съм в това.

… Да се помолим към нашия Господ… Отче Небесни. Благодаря ти, че си ни дал да познаваме Словото Ти и да разбираме Духа, Който си ни дал. Въпреки това непрестанно се молим да ни дадеш още повече разбиране, за да не се появим пред Теб като някой, който си въобразяват нещо, но като покорни хора ; за да може Святия Дух да ни използва, за да се изпълни Словото Ти и да ни покаже мястото, на което трябва да стоим в часа, в който живеем. Трябва да стоим на правилното място и ние бихме го искали о, Господи.

Помогни ми сега, Господи с това кратко послание тази сутрин, което се нарича Каунтдаун. Помогни ми. Господи, за да можем да разберем къде се намираме. Освети ни, Господи. Отстрани нашите грехове и фишки. Дано нито една душа да не бъде изгубена днес сутринта. Дано заслуга сме станали достойни да можем да стоим там в онзи ден. Изповядваме всичко, което не сме направили правилно всички да бъдат подготвени, за да принадлежат към това множество, което ще те срещне там, на другата страна, и когато Господ ще вика Своите Си и едно име след друго ще бъде викано. Ние го очакваме това, Господи. Старите ще станат млади, променени в един миг, безсмъртни, стоящи в Неговото присъствие, сияещи по – ясно от слънцето, както е казал Даниил.

О, Боже дай да бъдем признати достойни чрез кръвта на Исуса. Ние нямяме никаква заслуга, но чрез Неговата и единственото ни желание е да стоим в Твоето присъствие заедно с този голям пророк Даниил и с всички останали, когато ще бъдат раздавани наградите. А до тогава, Господи, направи ни инструмента в Твоята ръка. Направи ушите ни да чуят Словото Ти днес сутринта. Направи от устата ми инструмент до Го говори. Молим за това в името на Исус. Нека нашето възприемане да е отворено за Божията воля. Амин.

Много е трудно да се започне. Има толкова много да се каже, а толкова малко време. Отворете си сега Евреи 11 и слушайте внимателно. Бих искал да подчертая 3-ти стих:

„А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за който се надяваме – убеждение за неща, който не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. „

Това е текста, който е основа за нашата тема. Видимото е станало от невидимото. Днес сутринта бих искал да използвам темата Каунтдаун. Снощи исках малко да поучавам, днес сутринта да донеса пророческо, а довечера евангелско послание.

Видимите неща са станали от невидимите. През тия години поучавах, че нещата в естественото са символ, или отражение на духовните неща. Мислете върху това. Когато гледате нещо в естественото, за него съществува духовен образ. Всичко видимо е създадено според невидимото. Видимото – естественото е отражение на невидимото.

Преди известно време чух по радиото един доктор в Америка да казва, че човечеството съществува 14 милиона години. Някъде в Италия през 19 век изкопали някакви кости и те си мислят, че са открили колко са стари. Този доктор, възрастен мъж, посветил целия си живот да иследва колко са стари тези кости. И казва: „Костите са на мъж и са стари 14 милиона години.“

Абсолютна безмислица! Този мъж, който е пропилял живота си по такъв начин, се опитва да противоречи на Божието Слово. Не е спечелил нищо, само една неконечна цел.

На всекиго е известно, че когато костите са в земята, те се променят след 20 години. След около 100 тодини от тях остават само части. Независимо от обстоятелствата, при който са били погребани. Какво може да остане от тях след 1,000, 10,000, или 14 милиона години?

Абсолютно безмислено е дори да се мисли на тази тема. Никаква кост не може да просъществува 14 милиона години. Това всеки го знае. Кой знае какви кости е намерил и как е възможно да се разбере колко е стара.

Ние знаем, че Бог е сътворил човека на тази земя преди 6 хиляди години. С това всичко приключва.

Наскоро някой спореше с мен в едно събрание. Говорех за създаването на човека и казах, че е стар приблизително 6 хиляди години. Въпросният мъж каза: Брат Бранхам, ние можем научно да докажем, че света е стар милиони години. Това, което твърдиш не е правилно.

Аз го попитах: Те вярваш ли в Библията? Той ми отговори: Вярвам, че Библиятя са я писали хора. Казах му: Да, хората са сформирали буквите, но зад всичко това е стоял Святия Дух. Това го казва Библията. Той ми отговори: Трябва да се съгласиш, обаче, че по въпроса за сътворението не е така. Отговорих му: Библиятя никога, никога не лъже. Той каза: Може ли някой да твърди, че планините са от вулкани? Отговорих му: На теб просто не ти е ясно. Той каза: Бог е сътворил света за 6 дни. Аз му казах: Библията не го казва така, само ти си го мислиш. Ще ликвидираме твоя аргумент. В Битие 1: 1 е написано: В началото Бог сътвори небето и земята. ТОЧКА. Кога го е създал, не знам. Той не ни го е казал. В началото Бог създаде небето и земята. Точка. А земята беше пуста и неустроена. И Бог е започнал да я прави използваема. Блъскат си главите за нищо. Бог е сътворил земята. Това може да е станало и преди милиони години. Не знам преди колко време я е създал. Той не ни го е казал. Това не е наш проблем. Той казва: В началото Бог сътвори небето и земята. Това е. Света е бил създаден. Аз вярвам, че всичко, което е тук на земята, отразява това, което е на небето. Всичко тук се стреми към живот, защото всичко е отражение на живота там. Вярвам, че Бог е започнал от по-низшите форми, преди да създаде човека. Това го казва Библията. Най-напред е създал тревите и дърветата и най-после човека. Човека е бил създаден последен. На света не е било сътворено по-висше същество. Защо? Това е съвършенното отражение на Най-внешня на небето, койте е Бог, и Който се явява в човешки вид. Бог се изявява в подобие на мъж Доказано е чрез това, че когато Бог е пребивавал тук, е бил мъж. Виждаме съвършенството на сътворението, в което като последен е бил създаден човека, като верен образ на Бога. Вземете едно дърво. То е отражение на Дървото на Живота на небето. Всички тези неща се стремят към съвършенство. И както четохме в Евреи, видимото е от невидимото. Естественото е отражение на свръхестественото. Естественото е трябвало да просъществува вечно, заедно със свръхестественото, но чрез греха естественото е било повредено. И ако това е така, в което вярвам, то тогава всичко, което става на земята е отражение на това, което става в духа. Тук има естесвено тяло, което може да се размножава, тоест чрез деца. При телесното раждане най-напред излиза водата, после кръвта и после живота. Установяваме, че в духовното тяло на Христос най-напред идва водата, после кръвта и после живота. Прощаване на греховете, святост и кръщение със Святия Дух. Вижте отражението. Всички неща при естественото раждане отразяват духовното. Да вземем например брачната връзка. Най-напред ходят заедно, споразумяват се и после е сватбата. И с това нещата се завършват.

По същият начин е и с Христос и Църквата. Ходенето — Бог иска сърцето ни. После е бракосъчетанието, сватбеното угощение — Невястата приема името на Младоженецаа. Виждате ли? Така е с невястата. Тя винаги приема името на младоженеца.-

Има много неща, за които сега можем да говорим. Много неща съм си отбелязал. Да четем например 1 Иоаново 5:8 „Защото три са, които свидетелстват, духът, водата и кръвта и тия три са съгласни». Тези трима не са едно, те свидетелствуват за едно.

Духовното раждане е изявено чрез естественото.

Отец, Синът и Святия Дух в небето са едно; на земята са три — Духът, водата и кръвта. Те не са едно, но са съединени. Виждате ли? Вода, кръв и Дух, както при естественото раждане.

Ако някой смята, че само прощението е достатъчно, не е прав. Много църкви и от тетдесятните вярват, че е достатъчно да се покаят и да приемат Святия Дух. И това не е правилно. Трябва да включат в това и освещението, за да бъдат очистени, преди да влезе Святия Дух. Ако не приемете освещението, прескачате кръвта. Много хора си мислят, че новораждането е кръщение със Святия Дух. Това не е правилно. Кръщението със Святия Дух е нещо по-различно от новораждането. Новораждането е, когато се новородите. А Святия Дух идва, за да ви даде сила за служение. Точно така. Що се отнася до новораждането, вие сте го получили, когато сте повярвали в Господ Исус Христос. Когато сте получили вяра и сте Го приели като свой личен Спасител. Това е новораждането. Защото сте преминали от смърта в живота.

Ако искате да го имате доказано, прочетете Йоан 5: 25: „Истина, истина ви казвам. Който слуша Моето Слово и вярва на Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да отиде на съд, а е преминал от смърта в живота.“

Виждате ли, имат живот, защото вярват, но въпреки това е трябвало да минат през Петдесятница и да бъдат покръстени със Святия Дух. Святия Дух е сила за служение. Ако твърдите, че при новораждането сте приели и Святия Дух — имам впредвид методистите и други — то не е правилно. Не е в съгласие с Писанието. Ние трябва да приемаме нещата така, както ни го казва Писанието. Има ли някъде написано: „Когато дойде върху вас Святия Дух ще преживеете новораждане“? Не. Защо не? Защото в Деяния 1: 8 четем: „но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух.“ По това време те всички са били вече вярващи и са били приели вечния живот, обаче им е била необходима силата на Святия Дух. „Ще Ми бъдете свидетели, когато дойде върху вас Святия Дух.“ Святия Дух дава свидетелство за въскресението и ни води към пълнотата на Христовото мъжество.

Естествените неща отразяват духовните неща и събития.

На времето посетих със семейството си световното изложение. Бяхме по това време в този щат. Това беше преди много години в Чикаго и аз бях там с жена си Хоуп. Останахме там само един ден, понеже беше пълно с джебчии и с всякакви други неща. Жена ми имаше брожка, която и беше подарила моята братовчедка и макар, че бях до нея, някой и открадна брошката. Беше страшно. Така, че останахме там само един ден и си отидохме. Това световно изложение не беше по-голямо от изложбата тук, в Луисвил.

Но учените там демонстрираха постиженията си и главната им цел беше да покажат последствията от пушенето. Ако някой би продължавал да пуши, след като е видял нещата, които бяха показани там, значи нещо с него не е в ред. С очите видях как взеха една цигара, сложиха я в един уред, изтеглиха дима и го вкараха в друг уред с хемикалии, който от една единствена цигара се напълни с бял рак. И този мъж, който беше световно признат капацитет в тази област, каза: «Много хора твърдят, че не гьлтат дима». Той взе една цигара, дръпна и издуха дима от устата си, не през носа, без да диша. Издуха същите хемикалии без рака да е там. И попита: «Къде остана? В устата ми. Ако го глътна, отива в стомаха ми.»

Задаваме си въпроса: «А защо много лекари казват, че цигарите не са вредни?»

Този мъж каза: «Такъв лекар се е продал и спокойно може да излезе в пенсия, защото тютюнопроизводителите му плащат много добре. Той наистина е продал правото си на лекар, защото е под клетва, че няма да прави такива работа. Но въпреки това го прави».

И той каза: „Ето го механизмът. Ще ви го докажем с помощта на достижението на науката“. И там беше Юл Бринър, филмова звезда. И относно това малко количество никотин той каза: „Сега казват „цигари с филтър“.

Той каза: „Човекът, който прави това, просто показва умствената си изостаналост. Защото, ако няма дим, няма катран, а димът идва от катрана. И ако пушите цигара с филтър, ще ви трябва около три-четири броя, за да се задоволиш така, по който друг би задоволил. Защото просто е нужна повече смола, за да се задоволиш.“ Ако няма дим, значи няма и катран. Трябва да има катран, за да има дим. Това е. Каза: „Пушете, ако ще пушите. Пушете тези, които нямат филтър. Само една цигара ще ви достави удовлетворението, което биха ви доставили същото три цигари от друг вид, тъй като ще извлечете по-малко катран“. Това е просто трик за привличане на купувачи! Из цялата страна за привличане на купувачите има много хитрости и мерзости, и всичко останало.

После ни показа количеството, което отива в дробовете. Най-напред е бяло, после розово и накрая става лилаво. Отделните частици са малки като клетки и затова могат да се видят само през увеличително сгъкло. Той обясняваше, че като стане лилаво, имате рак. Човекът, който пуши по една кутия на ден, вероятноста да умре от рак е 70% по голяма от тази на непушач.

Наистина, много е наивно човек да се излага доброволно на такава опасност. После той отново сложи в уреда една цигара и я положи на нещо като бял мрамор, взе никотина от цигарата и намаза с него гърба на една бяла мишка. Всеки ден правеха това с една мишка и след седем дена я показваха. След седем дена рака беше на гърба и. А много от тях въобще не доживявали до седмия ден.

Два дена не можах да ям, след като видях това страшно нещо. До мен седеше един едър мъж и пот капеше от челото му. Каза: Впечатляващо е нали? Аз го попитах дали е пушач и той отговори, че е. Тогава му казах: Тогава би трябвало да ги оставиш.

Чрез наблюдения и опити доказаха, че пушенето запричинява рак.

И въпреки, че това се обяснява на хората, те не обръщат внимание. Мислят си, че това са стари проповедници моралиста. Виждате ли, те просто не обръщат внимание. Но това, на което искам да обърна внимание е следното: На Световното изложение бяха показани научните постижения в естественото.

Ние сме тук, за да покажем какво Бог е направил чрез хората, които вярват на Неговото Слово.

Мишката, върху която беше проведен опита изглеждаше ужасно. Бих желал да можехте да го видите. Исках да направя снимки, но не ми позволиха. Беше обезобразена.

Но ако можехте да видите душата, която отхвърля евангелието. Да видите колко ужасно изглеждат такива хора, над които дявола е взел власт и ги е обезобразил. Така ни вижда Бог.

О, той той може да е висок 1.80, да има широки рамене, къдрава коса и т.н., то не значи нищо. Вътрешното на човека е трайното. Външното е и така само прах.

Там на Изложението демонстрираха своите постижения и всичко, на което са способни. Обясняваха и за силата на атомната енергия. Фирмата за коли «Дженерал Моторс” показваше колата на бъдещия век. Показваха как е движена от атомна енергия и по какъв начин се шофира. Би било голяма удобство. Питам се обаче, дали като отворим днес сутринта Божията Книга ще можем да видим как ще изглежда църквата по това време и да забележим Божиите „постижения.“ О, тези събития тук на земята ни сочат нещо, което идва.

Но това, което се появява тук на земята, обикновенно е в изопачен вид, защото е в света на тьмнината и греха.

Съществува обаче истинското, което се намира в духовната сфера на друго измерение. Аз съм много радостен, че нещата от онази дименсия имат вече тук своето отражение.

Забележете постиженията през последните години. Ако даде Господ бих искал бързо да ви покажа нещо. Сега внимавайте!

Преди няколко години се пътуваше с кон и каруца. Не е отдавна времето, когато се предвижвах с каруца, или яздейки на кон. Когато бях на 15-16 години яздех на кон, а до града ходех с каруца. Тук беше блатист край с високи тръстики (където сега е и църквата). С коня пренасях фасул и други фермерски продукти. Сега минавам по тези места с мощна кола. Каква разлика само – от конския впряг до леката кола.

След това дойде ерата на самолетите, който се издигнаха от земята във въздуха. Вярвам, че сте духовно мислещи и разбирате.

Тези неща отразяват това, което Бог постига със Своята Църква. Размишлявайте върху това. Вестителя пристига винаги в края на дадения век на Църквата. Това вече сме го разгледали в „Седемте църковни времена“. Кое е времето, което можем да сравним с дните на конския впряг? То е края на века на лутераните — дните на конския впряг. Вярвали са в прощението на греховете. Бог извежда Църквата от римския католицизъм. Довежда я до първото духовно откровение „Праведния ще живее чрез вяра“. Дните, в които са излезли се равняват на конския впряг.

Следващото откритие на човека е автомобила. Забележете, че колите непрекъснто увеличават мощноста си.

Края на века на Уесли донася духовното откровение — освещението, което означава, че Църквата преминава от стадият на опрощението към стадий на освещението. Сега, бих искал да отбележа, че църква-деноминация, не е Църквата. Църква значи духовна Църква. Десетки хиляди лутерани вече са се присъединили към църквата-деноминация. Обаче нищо не знаят за опрощението. Нищо! По времето на Джон Уесли десетки хиляди са се присъединили към освещението, обаче нищо не са знаели за Божията сила и освещението. Абсолютно нищо не са знаели. Обаче, имало е и такива, които са го постигнали. Алелуя! Разбирате ли за какво говоря? Имало е и такива, които са знаели какво значи да бъдеш опростен пред Бога и да имаш мир с Бога чрез Исуса Христа, нашия Господ. И сред лутераните е имало такива, които са били верни. Вярвали са в това. Независимо от това, какво е говорила католическата църква, те са вярвали на Божието Слово, стояли са върху него, защото на вестителя на този църковен век е било казано „Праведния ще живее чрез вяра.“ Вярвали са в Божията милост за прощение на греховете и чрез тази вяра са го постигнали и са имали мир с Бога чрез Исуса Христа, нашия Господ.

След това са последвали методистите с освещението. Между тях е имало много, които наистина са били осветени. Имало е и такива, които са имали същите претенции, но не са знаели нищо за това. Методистката църква е поучавала за освещение. Едни от тях са поклекнали, плакали, станали и казали: „Слава на Бога, вече съм осветен.“ Обаче някои мъже и жени са били наистина осветени, отделени от света, живеели са чист и свят живот. Това можем да го сравним с века на автомобила, който е по-мощен от конската сила. Когато науката постигне нещо в естественото, Бог прави нещо чрез Духа. Виждате ли, непрекъснато се случва нещо. И след века на освещението е продължавало нататък. Можем да си припомним стария брат Беверингтън. Да си приломним Джон Уесли, Джордж Уайтфилд, Фини и много други стари методисти. Тук на земята са минали през пъкъла, през страдания, защото са вярвали на Божието Слово и са учили освещението като второ преживяване на милоста. Останали са да стоят непоклатимо върху това. Имали са вяра, и чрез тях са ставали чудеса.

Точно както Хенри Форд и останалите, изнамирайки автомобила като превозно средство, са се издигнали над века на конския впряг, така и Уесли е излязъл над века на Лутераните. След това идва Петдесятното движение.

След като произведоха автомобила, учените продължиха нататък и произведоха самолета. Самолета се издига горе във въздушния простор далеч над колата, която е на земята.

Братята Райт приведоха научния образец в действие и показаха какви неща се подготват в духа.

Когато братята Райт издигнаха човек във въздуха, падна Сватия Дух както на Петдесятницата и издигна вярващите във въздуха чрез кръщението със Святия Дух и духовните дарби. Той ни издигна в облаците, о Алелуя! Издигнал ни е от земята нагоре във въздуха. О, колко по-високо се е издигнал от конския впряг, колко по-високо от автомобила. Намирал се е във въздуха. Всичко се е тресяло и бръмчало, но той е летял. Вижте, всичко, което хората изнамират на земята е имитация на нещата в невидимото. Бог е могьл да постига неща чрез такива хора, които са били изпълнени със Святия Дух, които са били гладни и жадни и са оставали с Неговото Слово.

Уесли е един от големите Божии учени. Лутер е бил голям Божи учен. Лутер не се оставил да бъде задържан от това, което казва католическата църква. Той е вярвал, че праведния ще живее чрез вяра. Алелуя! Взел части от Божието Слово, подредил ги в цяло, и църквата продължила напред във вяра.

Уесли подчертал значението на пролятата Кръв и е донесъл доказателство, че Църквата е била осветена (направена свята) чрез Кръвта. В Петдесятното движение са вярвали, че кръщението със Святия Дух е обещано на нас и на децата ни, колкото и далеч да са.

Съединили части на Божието Слово в едно цяло, продължили и се вдигнали във въздуха.

Алелуя! Вдигнали се и са били в състояние да го постигнат.

Защо тия мъже са били в състояние да направят всичко това? Защо го е намерил Лутер? Защо го е намерил Уесли? Защо останалите са го намерили? Защото всичко е било тук на земята. Както с частите на автомобила. За да стартира автомобила е необходимо електричество; бензина е бил на земята, за да може колата да върви. А цилиндъра, стартера, цялата механика е трябвало да бъдат изнамерени.

Бог е Сътворителя. Той е положил тук всичко. Хората са вярвали, че могат да проникнат в областа на естественото, провеждали са различии опити и не са се успокоявали с негативен отговор. Те са вярвали в това, което са искали да докажат, то е било като откровение в сърцата им и са продължавали, докато не са го доказали.

По този начин Джон Уесли доказа освещението. Материала, който той донесе е тук, в Божието Слово. Той е вярвал в това. Без да обръща внимание на това, че цялата англиканска църква го е отхвърлила, той е стоял върху своето убеждение и го е доказал. Петдесятното движение е доказало, че има материал и че Святия Дух е истинен. Издигнали са се във въздуха. Обръщали ли сте внимание на факта, че всяко научно откритие предхожда следващото и че всичко придобива все по-висши форми? Автомобила е по-прогресивен вид транспорт, отколкото конския впряг. Самолета е по-прогресивен вид транспорт от автомобила. Учените са правили едно откритие след друго. Конската сила! Ако всичко това се постига чрез конската сила, какво тогава е Божията? Как е чрез силата на Святия Дух? Чрез тази сила сме оправдани и същата тази сила може да ви изцели. Силата на Святия Дух ви освещава и може да ви изпълни с Нетовото присъствие. Някои неизвестни учени, които едвам са знаели азбуката са правели големи открития. Те са били прототипи на духовните учени. Виждали са дадено нещо и са вярвали. В естествената област учените постигат това чрез образование; духовните учени го постигат чрез откровение. Едните с образование, другите с откровение. О, само ако можехме да се отворим. Целия материал ни е под ръка. Това е така. Ние можем да видим как протича всичко и, как Бог е позволил и спомогнал да дойдат до целта. Петдесятните са били вдигнати във въздуха и в Църквата са се върнали изцелението, говоренето на езици, откровения и даровете на Духа, за които нито Лутер, нито Уесли са знаели нещо. Те не са поучавали за тези неща, защото не са ги знаели. Било е извън техния период от време.

Какво е знаел Хенри Форд за самолета преди дните на братята Райт? Вижте, те не са могли да го знаят. По тяхно време се е пътувало с кон и каруца, както петстотин години преди това. Те не са знаели нищо за транспорт без кон. Само Библията го е предсказвала. Впоследствие са го постигнали чрез научни наблюдения. И всичко е било символ на това, което Бог е правил във Своята Църква. Видимото е отражение на невидимото. Виждате ли го?

По време на Петдесятното движение през последните петдесет години, през целия свят премина вълна. От съживление, в което имаше всичко. Слепи проглеждаха, куци прохождаха, болни и инвалиди бяха изцелявани. И мислите ли, че света повярва на това? Не! Не повярваха на Лутер, не повярваха на Уесли, не повярваха на петдесятното съживление.

Ние вече преминахме през периода на Петдесятница. И както разбрахме, чрез него църквата навлезе в периода на Лаодикия.

Но сега се случи нещо друго. Сега вече имаме космонавти. Джон Глен беше нашия първи космонавт.

Самолета може да преодолее само определено съпротивление. Но чрез атомната енергия стана възможно да се лети много по-високо от самолета. Хората го постигнаха. Така че в естественото днес е века на космонавтите.

Помним, че вестителя идва винаги в края на периода на Църквата. Това вече го доказахме. Сега се намираме на площадката на астронавтите, на която ни е поставил Бог. Амин. Знаем, че космонавта излита на такава височина, че не може да бъде видян с естествено око. Тъй като космическия кораб издържа високо напрежение, може да излети на такава височина, че космонавта може да види около себе си весмира. О, какво време настава. Излиза от естественото в другия свят.

Какво ни представя това? Духовен период, духовно време, в което Бог ще има Своите духовни космонавти, които ще вземат Словото на Бога и ще докажат, че Той е същия вчера, днес и завинаги, и които не се страхуват да вярват в Неговите обещания. Те са вече тук, орли, които могат да излетят над всяка друга птица, духовни космонавти. О, слава на Бога! Много съм щастлив, че живея точно сега.

Какво постигнаха учените в естественото? Те успяха да направят всичко това.

А Бог извършва всичко чрез хора, който взимат Библията и независимо от това кой какво твърди, остават върху Божието Слово и изповядват, че Той е същия вчера, днес и завинаги. Вие можете да станете духовни космонавти, които се издигат далеч над деноминационното мислене. Излизате навън от всичките тези неща в църквите. Вие, космонавтите ще излетите с Бога и ще останете само с Него.

Мислете върху това. Космонавта трябва да влезе в космическия кораб, но той не го управлява. Необходима е атомна сила, която го издига нагоре, управлява се чрез радар и се контролира от контролната станция. Слава на Бога!

Така e и с Божиите духовни космонавти. Влизат в кораба — тялото на Христос. После вече това не са те, както не беше вече Джон Глен, но кораба, в който се намираше. Той не направи нищо, а машината, в която се намираше. Той просто имаше мъжеството да влезе там. Той каза: Това е правилно, науката го доказа. Бог иска хора, които ще влязат в Христа и ще вярват, че Той е същия вчера, днес и завинаги, които не постыпват по собствено усмотрение, но се издигат и се оставят да бъдат ръководени от Святия Дух. Космонавти. Колко са далеч от конския впряг, дори и от самолета — колко по-далеч от оправданието, освещението и кръщението със Святия Дух. Те стават орли. Най-напред могат да бъдат сравнени с гущерчета, после с кокошката, после с враната и накрая с орела. Орела превъзхожда всички птици. Той е особенна птица. Той може да излети по-високо от която и да е друга птица. Той е оборудван, вижда надалеч и държи главата си в равнонесие. Някои хора успяват да скочат високо, но не знаят къде се намират, не виждат по-далеч от мястото, на което се намират. Но има и такива, които се издигат и виждат това, което се случва. Това са орлите. Те остават мълчаливи, докъто разгледат всичко. Докъто чуят посланието и разберат какво трябва да говорят. Това са Божиите космонавти.

През всичките векове естествените постижения са вървяли редом с духовните. И днес е така. Космонавти за Исус. които не се издигат в своята си сила. Те биват изстрелвани нагоре. Единственото, което е необходимо е да влязат вътре. Това е всичко. Те влизат, а Бог поема грижата за изстрелването и за управлението. Това вече не е силата на бензина, това вече не е силата на църковните постановления. Това е Божията атомна енергия, която ви взима нагоре. Амин. Какво символизират космонавтите? Те не са останали при опрощението, нито при Словото за освещение, а са влезли в цялата Библия. Амин. Те влизат в цялата пълнота, защото вярват, че Бог е в състояние да изпълни всяко обещание, което е дал. Той чака. Словото само ще се изяви. Ако сте болни, влезте в Христа и очаквайте обратното броене. Така е, вие нямайте грижа. Той ще ви издигне нагоре. Ще стане, защото Бог го е обещал.

О, колко по-високо е космонавта, и всички тези неща днес превъзхождат старите конски сили, мощността на колите и дори мощността на самолетите!Виждате ли, космонавта се намира на такава височина, че може да види неща, които не могат да се видят от кола, или от самолет. Той се е издигнал над интелектуалното мислене. Амин. Слава на Бога! Така е, издигнал се е над всички изобретения, далеч над всичко, което е в организациите и деноминациите. Казва се: «Трябва да принадлежите към методистите, към баптистите, към унитарианците, към вярващите в две личности и т.н.

Не. Вие сте космонавти. Били сте изстреляни нагоре и се намирате в космоса. Амин. О, колко съм благодарен за това.

Космонавта е управляван с радар. Вие видяхте как беше спуснат Джон Глен на земята. Видях „Cape Canaveral“ и онова голямо радарно устройство. Той не се виждаше, но чрез радара беше съобщено къде се намира.

И ние имаме радар — молитва. Молитвата е радарното устройство, което ръководи космонавта. „Каквото и да поискате от Отца в Мое име, това ще направя.“ Внимавайте в каква посока отива молитвата. Наблюдавайте пътя, който Той сочи. Внимавайте как се моли църквата, защото това определя височината, на която ще излетят ракетите. Според това как се моли църквата, ще разберем как се придвижват напред космонавтите. Ако църквата се моли: „Господи, ние не вярваме в тези неща“, о, там космонавта се приземява. О, брат, та нали всичко е възможно. Господи, излей Духа Си върху Църквата и дай й това, от което се нуждае. Излей Святия Си Дух върху нас и отнеми от нас всяко интелектуално възражение, за да вярваме в Словото по правилния начин и да заемем спрямо Него правилната позиция.

Ние можем да наблюдаваме на екрана как космонавта е издиган все по-високо. Великолепно! Излита над всички деноминации и вероизповедания.

Опрощението на греховете се разглежда като изповед на вяра. Така е с лутераните и с останалите видове течения. Те приличат на сателити, които не са се издигнали от земята.

Погледнете на „Освещението“ и на различните течения на вяра, от които е заместено. Кои са видовете лутерани? Христовата църква и много други. Кои са видовете методисти? Назареи, Святи пътници и т.н. После следва петдесятното и неговите видове. Всичко това се равнява на самолета. Обаче! Виждаме разликите във вярата. В Единен, Двуединен и Триединен Бог. Те всички се намират в деноминациите и в установенията на вяра.

Но космонавта преодолява звуковата бариера. Не се оставя да бъде задържан и излита навън над всичко. Излиза нагоре, където всички неща са възможни. Живее в Божието присъствие.

Той го е обещал. Неговото Слово казва, че Той е Първосвещенник.

Вие знаете по какъв начин радара ръководи всичко. Виждате ли огромния радар, който стои там и се движи? Внимавайте какво прави Той в събранията на Църквата. Ще можете да видите как Святия Дух слиза в подобие на огнен стълп, точно както Той е обещал. Истинския вярващ няма да седи и да се опитва да го обясни научно.

Къде е Той? Екрана на радара. Обърнете Му внимание. Той започва да извиква поединично тук и там. Амин. Той посочва определена личност, космонавт, на когото е казано: «Ти имаш рак на това и това. Дошъл си от това и това място. Господ Исус те изцелява». Алилуя! Космонавта пътува нагоре. О, каква църква би трябвало да бъде! Тя е тук.

Всичките постижения са научно доказани. Те бяха показани на Световното изложение. На всички е известно, че живеем в ерата на космонавтиката. Видимото е копие на невидимото.

То е копие на това, което е в небето. Бог е в по-висша димензия. Става въпрос за Божията сила. Ние трябва да стигнем до там, че да бъдем също издигнати в тази димензия, над това «Да отидем при гроба и да плачем“, над тъгата и раздялата. Алилуя! Както космонавта, така и ние ще бъдем взети горе, ще видим всичко и пак ще се върнем. Слава. Ще си отидем в къщи горе, над звездното небе, извън и над всяко интелектуално мислене. И по-възрастните ще бъдат променени в един миг. Там ще видим всички стари мъже и жени отново млади. „Откъде знаеш?“ Библията го казва. БОЖИЯТ КОСМОНАВТ отиде горе. Това го знаем. Той отново ще се върне. Той ни е уведомил за какво става въпрос. Не е необходимо да се страхуваме от смърта. Смърта е нищо, защото тя значи живот. Единственото, което е необходимо е да бъдем издигнати от земята и да можем да отидем нагоре. О, колко е великолепно!

Всички тези неща Той ги е обещал в Словото Си. В Евреи 13: 8 четем: „Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги.“ Бог може да извършва нещата единственно чрез хора, които абсолютно са предали живота си на Него, които вярват на Божието Слово, защото както вече казах, Бог винаги стои зад Словото Си.

Знаете ли между впрочем, че космонавтите не са нищо ново? А Илия? Той не е ли космонавт? Ако не е, не съм видял нито един. Излетял е там, където Джон Глен не би могьл и да си представи.

Вие знаете, че и преди това е имало един, който свободно се е издигнал нагоре. Казва се Енох. Той просто е излетял нагоре. Космонавт. Издържал е на съпротивлинието, не е трябвало да бъде променен. Той вече е бил променен, когато започнал да пътува. Могьл е да преодолее съпротивлението. Просто е излетял над всички измерения и е влязъл в Божието присъствие.

И един друг, уморен и остарял, който вече не е могьл и да ходи добре. Излязъл срещу Езавел, против подстриганите й коси, срещу всичките й гримове, а Бог изпратил огнена колесница и един следобед го издигнал при Себе Си. Космонавт!

А когато се изпълни времето, Той дойде, за да умре за нас. И на третия ден Бог Го въскреси от мъртвите. Повече от петстотин са Го видяли, когато е бил взет в облака. Той е обещал, че пак ще се върне. Ангела е казал: „Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.“ Алилуя! И знаем, че ще имаме подобно променено тяло като Него, защото ще Го видим както е. О, Алилуя! Той е пробил всяка звукова бариера, всички интелектуални възражения и се е издигнал над всичко.

Всеки човек, който живее за Бога, трябва да се издигне над сферата на петте сетива, да се отвърне от всяко човешко познание, за да може да вярва на Бога. Трябва да пробие над всичко, да остави всичко настрана и да излети в небето. Амин.

О, какви неща са постигнати в областа на естественото, а Бог чрез Своята Църква постига същото в сферата на духа чрез духовни хора, изпълнени с вяра. Всеки мъж, всяка жена, който когато и да е се осмелят да вземат Бог за Словото Му, са духовни космонавти.

Някои хора казват: „Ама това не е разумно. Погледнете ги тия хора, плачат, смеят се… не е разумно това.“ Те не разбират нищо.

Някой веднъж ми каза: „Ти нали си имал сън, брат Бранхам, и си го видял онова място.“

Не беше сън. Аз стоях там, гледах надолу и видях тялото си да лежи на кревата, възможно е да съм спял в кревата, но сега стоях там горе и гледах към себе си долу. И в онази сутрин Той ми даде един полет на космонавт и ми показа до къде ще стигна. Оказва се, че вашия радар точно сочи къде се намира това място. Не аз, но Той. Вашият дух е този, който вярва на това послание. Това е Святия Дух, който е на това място, на което сега стоя. Вие вярвате по същия начин и така се осъществява контакта и вие получавате отговор. Ние сме космонавти ! Амин. О, колко превъзходно!

Науката е доказала велико достижение. Вие знаете ли, че то толкова е мощно, че самите те се страхуват от това. Това е така. Постигнали са такива големи неща, които им навяват страх. Вие помните, че преди три години беше казано: „Има три минути до полунощ.“ Те са уплашени. Какво направиха? Хората в естестваното можаха да достигнат до космонавтиката. И сега си мислят, че когато Русия някога започне да взривява тази страна или някоя друга държава, те ще отплават на луната.

Преди няколко дена видях една карикатура. Двама индиянци си разговарят. Имаха пера на главите си, подаваха си ръка и казваха: „Брате, много скоро тази земя отново ще си е наша, белите отиват на луната.“

Те имат намерение да конструират много космически кораби, за да могат да отидат там. Атомния век е тук. Те смятат, че ще унищожат света и ще се преместят на луната. Тук на тази земя всичко да свърши и там, на луната да започнат всичко отново. Няма да могат да го направят. От цялото си сърце вярвам, че там няма да успеят.

Истинските вярващи днес се намират в Исус Христос и се качват на космическия кораб.

„Защото ние всички се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло“. И и така влязохме в космическия кораб, който може да преодолее всяко съпротивление. Изпитано е в огнената пещ. Огнеопорна е, не може да изгори. Пещта е била разпалена седем пъти по-силно. Изпитано е и всичко е наред. Духовните учени са доказали, че могат да преодолеят всичко. Истинския духовно вярващ е екипиран и се намира в Христа. Божият Космонавт, вярващ във всичко и отхвърлящ всяко постановление, било то от петдесятници, баптисти, или методисти. Този, който се намира в Него като космонавт, пита: «Господи, кога ще бъде?» О, какво прави той? Той идва на тези малки събрания, слушайки обратното броене на Божието Слово.

Вие знаете, че когато онази сутрин Джон Глен седеше вътре, всички слушаха обратното броене: «Десет, девет, осем, седем, шест, пет, четири, три, две, едно, нула. Излитай!»

Вече е толкова късно, че те твърдят: «Остават три минути, докато нещо ще излети.“ Те не знаят какво е това. „Три минути до нулевия час.“

Внимавайте! Истинския вярващ е в Христа. Няма осъждение за онези, които са в Христа. Проповядвайте Словото и стойте върху Него. Не ме интересува какво говорят деноминациите и зная, че истинския вярващ вярва на Словото, остава върху него, защото то е СЛОВОТО. Деноминациите предизвикват раздори, гонят ги и казват: «Вие сте полудели», или нещо подобно. Те, обаче остават със Словото по правилния начин. Щом Бог нещо е обещал, те заемат своето становище, защото са космонавти. Вярват на Словото. Не можете да са отървете от тях. Но един ден те ще бъдат отнети от вас, а за сега ги оставете на мира. Те са били преместени в небесното в Христа Исуса и внимават в обратното броене. Тия неща ги разгледахме в църковните векове и в други проповеди. Чувствате се добре, когато слушате «Countdown”, нали?

В какво се състои Каунтдауна? Всички дадени обещания се изпълняват тук. Тук протичат всички неща, които са били обещани. Това, което е било обещано за тези дни, се случва сега.

Каунтдауна е започнал от времето на Реформацията. Прощение на греховете, освещението и т.н. Какво става сега? Очаква се грабването, нулевият час. Амин.

Църквата се приготвя за полет. Това е великото време на Каунтдауна. Сега бих искал да ви обясня какво имам впредвид като казвам Countdown. Ние го разглеждахме вече на това място. Когато космонавта в естественото се подготвя да излети, започва обратното броене от 10 до 0. Не се опитвам да давам на всичко духовното му значение, защото нямаме толкова време. Но едно нещо искам да ви обясня. Десет е числото на света и на човека. Но седем е числото на Божието съвършенство. Бог е сътворил небето и земята за шест дни и на седмия си е починал. Шест хиляди години света, по-точно Църквата, воюва срещу греха. Седмото хилядолетие е Хилядолетното царство. Сабат.

Седмицата е числото на Божието съвършенство. Той ни е дал Каунтдаун, който не започва от 10, а от 7. Точно довършихме „Седемте периода на църквата.“ Чрез книгата Откровение установихме, че Каунтдауна е започнал в първия век на църквата. Следвал е вторият и така до седмия. Ефес, Смирна, Пергамон, Тиатира, Сардис, Филаделфия и до седмия Лаодикийски век. След това за Църквата идва нулев час, време да бъде взета горе, след като седемте времена са извършили своето. Ние знаем, че всеки век на църквата има начало и край. Сега сме на края на седмия църковен век и именно това е Каунтдаун.

По повод на седемте века на църквата можем да си припомним, че Той държеше седем звезди в Своята десница, конто са седемте ангели (посланници) на седемте църкви. Всеки един от тях беше съвършенно е идентифициран във времето на Божият Каунтдаун. От времето, когато Той влезе във славата, до времето, когато отново ще се върне, Той събира хора за Своето име. Започнал е на Петтдесятница, като първа е била църквата в Ефес. Звездата, вестителя, на тази църква е бил Павел, както вярваме. Излязъл е, и с това бил отброен номер първи.

Втория век на църквата е Смирна с Иреней. И той е свършил. Следва третия, Пергамон, с Колумб. Също осветен от Бога. После идва тьмното средновековие с Мартин, това е времето на преследвания. Мартин е бил във Франция. Вестителя (звездата) на петия периодвек на църквата е бил Мартин Лутер. В шестия век на църквата Каунтдауна е продължил с Джон Уесли. Сега сме в седмия църковен период, Лаодикия. Ние очакваме вестителя, който ще дойде в духа и силата на Илия. Щом той се появи, Каунтдауна е на нулата и Църквата ще бъде взета у дома. Ще излети във въздушния простор и като се срещне с Исус, ще отиде в Небето, подминавайки звездите и луната.

Как е възможно ли? Къде са отишли? Вътре в Христа. Така, както първите са влезли в Него, Космонавта, така и всички през следващите периоди трябва да влязат, защото броят на взетите ще е много голям.

По времето на Ное е имало само една врата. Тя е била единственния вход. Всеки, който е влязьл вътре, независимо дали е останал в първия етаж при опрощението, или се е изкачил на втория, или третия етаж, е влязъл през същата врата и по същия път. Точно така е и днес във времето на космонавтите. Трябва да влезем там по същия начин, по същия път, чрез същото послание, чрез същия Христос, чрез същата сила, която са приели тогава на Петдесятница. Така е било през всичките времена, защото вратата е една и съща. Как ще влезем в това Тяло? През Вратата. Исус е Вратата на това тяло.

Ние сме родени в Божието царство и посредством Исус Христос влизаме през тази Врата вътре. Близко е времето, когато тази Врата ще се затвори. Вече отбива последния Каунтаун на Църквата. Тя се подготвя за грабването. Ще бъде взета високо над всички скърби в Божието обятие на небето.

През онзи ден, в който Джон Глен започна своя полет, много хора паднаха по лице, някои плачеха, някои се молеха. Питаха се какво ще посгигне с това. Най-напред излезе огьн, когато атомната енергия изстреля този голям космически кораб от Cape Canaveral. Хората крещяха, плачеха и се питаха какво ли ще стане с техния космонавт.

О, и Църквата изхвърля огьн. Амин. Каунтдауна ще дойде. Амин. Опрощение, овещение, кръщение със Святия Дух. Ние сме на края на Лаодикийския век на църквата. Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги.

За какво става въпрос? Десет, девет, осем, седем, шест, пет, четири, три, две, едно, нула.

Те няма да плачат. Те ще ликуват и ще хвалят Бога, когато излетят нагоре, за да бъдат завинаги с Исус Христос. Амин.

В естественото отиват на луната. В Духа ще отидем на небето. Естествения космонавт търси място на луната. За нас мястото на небето вече е подготвено. Исус казва: «В дома на Моя Отец има много обиталища… и Аз отивам да ви приготвя място, и после ще се върна да ви взема при Себе Си». Каунтдауна вече тече. Вярвате ли го?

Огъня започва да се разширява. Служението ни ще бъде короновано във великолепието, в славата. Ние сме готови да бъдем взети. Нашата цел не е луната, а Славата. Божият огьн се разширява все повече. Църквата ще отиде там горе. Ще бъде издигната чрез силата на Святия Дух, подминавайки луната, звездите и всичко, което са постигнали хората. В една от тези утрини Църквата ще започне полета си към Божиите ръце в небето. Приятели, хората в естественото са постигнали много неща, а аз ви доказвам, че и Бог в духа прави големи неща.

Вие, космонавти, бързайте да влезете в космическия кораб, защото вратага скоро ще се затвори. Каунтдауна тече. Учените казват, че е без три минути. Времето се предвижва напред и се подготвя да удари нулевия час. Време е да влизаме.

Да склоним главите си.

Отче Небесни, Десет, девет, осем, седем, шест, пет, четири, три, две… о, Боже, народите се разпадат, Израел се пробужда. Стават знаменията, които са предсказани чрез пророците. Дните на езичниците с техните грижи и беди са преброени. Върнете се в наследството си, вие разпръснати. О, какъв ден е! Има светлина привечер. О, Боже, молим се всеки невярващ да остави настрана всичките си мисли, получени от образование, всичките си понятия, всичко, което противоречи на Словото. Тази сутрин ние искаме да влезем в превъзходния космичен кораб. Ние сме били вродени вътре, за да станем част от Него, Космонавта.

Моля се, Небесни Отче, да покръстиш днес със Святия Дух вярващите на тялото на Христос. Нека днес сутринта хората да изповядат греховете си, да се покръстят в името на Исус Христос, за да влязат на палубата на космическия кораб. Господи, тя ще подмине луната и звездите, по-високо от всички устави и деноминации. Ние имаме своя Каунтдаун. Отче, Ти ни обясни за трите степени на тези неща. Ти ни каза за периодите на църквата, как точно са протачали от първия до последния, в който се намираме точно сега. Сега тече Каунтдауна.

Всеки век е имал свое развитие -— века на Лутер, века на Уесли, века на петдесятните. Господи, Ти събираш космонавтите в кораба. Ние гледаме през огромния телескоп в Славата. Ние можем да видим Исус в цялата Негова мощ. Виждаме Го във всичките Негови обещания. Ние ще бъдем отражение на всичките Негови обещания. Благодарим Ти за това.

О, Боже нека Църквата колкото се може по-скоро да влезе в безопасната зона, защото скоро ще удари нулевия час, вратата на големия космически кораб ще се затвори, и ние ще бъдем като Ное, който влязъл в арката и е бил пренесен над водите на съда. О, Отче, ние бихме искали да влезем в Теб, за да можем да бъдем изтеглени от зоната на времето и да прелетим около Марс, Юпитер, Венера, Млечния път, за които космонавтите в естественото не знаят нищо. Ние разбираме, че Ти ни даваш знак, за да се подготвим за взимането. Ще се откъснем от земята. Дай го, Господи. Молим се за това в името на Исус Христос.

Господи, тук лежат кърпи, които са изпратени от болни. Те вярват, Господи. Дано днес те достигнат пълното членство при космонавтите. Нека моща на всемогьщия Бог, за която Библията ни свидетелства, да се прояви както при Павел, когато са взимали кърпи, полагали са ги върху болните и те са били изцелявани. Дано вярващите, когато бъдат докоснати, да бъдат изстреляни нагоре като космонавти, о, Господи. Всяка болест да отстъпи! О, Господи, нека точно сега всеки вярващ да влезе в Христа Исуса, в Неговото Слово, в Неговите обещания. Господи, Ти си казал: «За каквото и да се молите на Отца в Мое име, това ще направя». Нека сега да започнат да смятат обратно броене и да дойдат до нулата. Нека да станат от леглата, от инвалидните колички, или от каквото и да било. Нека да се изправят от болеста, която ги е държала вързани и да бъдат издигнати в сфера, за която лекарите и науката не знаят нищо. Чрез Божията мощ сме получили обещания и чрез духовно откровение от Библията знаем, че Бог остава вечно същият. Той винаги ще бъде Бог и Той е Безкрайното, Всеприсъстващо, Всемогъщо, Вездесъщо Същество — Бог, Който спазва Словото Си. Той може да прави всичко, и ни е обещал, че всичко е възможно за тези, които вярват. О, Боже, дай ни го.

И нека всеки своенравен мъж, всяка жена, всеки младеж и всяка девойка, които не обръщат внимание на Божият Каунтдаун, днес сутринта да познаят, че сме вече почти на нулата. Всеки един момент може да настане нулевия час и Църквата да бъде взета.

Посланието се приближава към края си. Забелязваме, че започва преследване, както и се очаква. Знаем, че времето е близо. Каунтдауна е на свършване.

Отче, Ти беше тук на подиума и ни помагаше да разберем църковните времена, всичко да дойде на мястото си и да разберем, че може (грабването) да се случи всеки момент. О, Всемогъщи Боже, Сътворителю на небето и земята, изпрати Своята милост и дай на хората това, което си приготвил за тях. Молим Те за това в Исусовото име.

Докъто всички глави са наведени; ако има днес тук такива, които още не са преживяли Христа като личен Спасител и искат да Го познаят и биха искали да влязат в това космическо състояние на Божията милост, за да участват във взимането (грабването), моля ви вдигнете си ръката и кажете: «Бих искал да бъда подготвен за грабването, брат Бранхам. Моли се за мен».

Бог да те благослови, Бог да те благослови, Бог да те благослови! Където и да се намирате извън, или вътре, вдигнете ръцете си и кажете: «О, Боже, вземи ме вътре!» Бог да ви благослови.

Бих искал да чуя Каунтдауна. Бих искал да съм сигурен. Не искам, когато излезе огъня, да се окажа в конска каруца, нито в църква, която в духовно отношение е в автомобила.

Не искам да остана там, където не могат да се издигнат от земята. Искам да се намирам там, където ще бъда взет над луната и звездите. Искам да мога да чуя Каунтдауна, а не някакви постановления на някаква организация. Искам да бъда в Христа. Искам да бъда издигнат над всичко и да не бъда задържан от човек. Искам да вървя нагоре.

Има ли още някой преди да започнем да се молим? Бог да те благослови, Бог да те благослови! Бог да ви благослови всички! Виждам вашите ръце. И Бог ги вижда.

Искам заедно с вас да преживея Каунтдауна. О, Боже, дай всяко бреме да бъде отстранено. Бог да те благослови, брате! Кажете: «Бих искал да отмахна всеки грях. Понякога съм ядосан, брат Бранхам. О, така не бих могьл да отида горе. Моли се Бог да го вземе от мен».

«Отвреме навреме пия, брат Бранхам. Но искам да престана с това. Моли се да мога да престана».

«Още пуша, но вече не искам. Бог го знае. Тия неща ме вързват. Не мога да се избавя от тях. Знам, че не трябва и вече не искам да го правя».

Има ли тук болни? Вие казвате: «Брат Бранхам, аз съм вярващ и имам Святия Дух. Прекачил съм се от самолета на космическия кораб и съм готов за Каунтдауна. Излязъл съм от деноминациите и от всичко, обаче съм болен. Има още неща, които трябва да направя за Господа. Чувам Каунтдауна, но бих искал да бъда здрав. Затова сега влизам в Божието Слово. В Него всичко е изчислено. Той е същия вчера, днес, и завинаги. Бих искал днес да Го преживея като Своя Изцелител. Вдигам ръката си и те моля, брат Бранхам, моли се за мен».

Бог да ви благослови. Влезте вътре.

Мнозина дойдохте напред. Навсякъде стоят хора, затова не можем да направим молитвена редица, но не ни и трябва. Вие вече влязохте. Вие сте космонавти. Вие сте отишли по-напред от Лутер, той не е могьл да вярва на всичко. Уесли се е молил като е полагал ръце. Петдесятните помазват с масло. Вие сте космонавти, подминали всички разсъждения. Просто защото Словото казва така, аз продължавам напред.

Може би казвате: «А Лутер не е ли вярвал? То не е ли било Словото? Естествено, че е било, но Уесли е отишъл напред. Започнал е да помазва болните с масло. Вярвате на това? Така е. Петдесятните са гонели демони, полагали са ръце и са вярвали, че в ръцете им има сила за изцеление. Всичко е точно. Обаче вие се придвижвате напред. Уесли не се е обръщал назад към Лутер. Петдесятните не са се оглеждали за Уесли. И ние също не се оглеждаме към петдесятните. Ние сме космонавти. Ние сме направили крачка напред. Трябва да вървим напред. Исус ни е заповядал.

Как ще стане? Един евреин казал на Исус: «Ела, положи ръце на дъщеря ми и тя ще оздравее». Исус отишъл и го направил. Обаче онзи римлянин, космонавт, казал: «Не съм достоен да влезеш в домът ми. Кажи само една дума, Господи и слугата ми ще оздравее». И Той вече го е казал. Така е.

Ние искаме да издигнем серцето си към Бога, и заедно с него издигаме и ръцете си. От каквото се нуждаете — спасение, освещение, кръщение със Святия Дух, изцеление, каквото и да е, — издигнете своите ръце и своето сърце в Божието присъствие. Вие трябва да разберете, че в Исуса сте били пренесени в небесни места. Вие сте космонавти на вяра. Броенето започва: десет, девет, осем, седем, шест, пет, четири, три, две… О, Исусе, направи го. Сега ние използваме силата на Твоето име.

Както проследихме вчера вечерта, Павел ранил един мъж със слепота. На другите е позволил да му причинят болка. Ние знаем, че Господ Исус е вършил всички видове чудеса. После, накрая на Своя път е бил бит, оплюван и т.н. Хората не го разбират това. Те не разбират, че Бог допуска всичко това, за да бъде Неговото Слово потвърдено като правилно и вярята на хората да бъде изпитана. О, Господи, докъто ние стоим тук виждаме как слепи проглеждат, болните са изцелени, и болните от рак също са изцелявани. Бяхме свидетели и на това, как хора, мъртви няколко часа, отново се връщаха към живота. Ние знаем, че всичко тово го извършва Исус, Който ни е взел в Своето тяло. Сега протича Каунтдауна. Ние вярваме днес в нашего изцеление, в нашего спасение, и във всичко, от което се нуждаем, защото молим за това в името на Исус Христос. Той е обещал: «Каквото и да помолите Отец в Мое име, това ще направя».

Сега трябва само да призовем Неговото име и всичко трябва да стане.

О, Господи, грешниците са вдигнали ръцете си. Те искат промяна в сърцата си. Те искат този стар грях да бъде отнет. Много от тях пушат, но искат да престанат. Много са направили неща, които не трябвало да правят, но са съгласни да се махнат от тях. Молим Те, Всемогыци Боже, в името на Исуса Христа, вземи от Твоята Църква всичко, което е препятствие за нея, било болест, или грях, и подари на тази църква освобождение. В името на Исуса, нека моща на евангелието и огьня на Святия Дух да се засилват и нека най-дълбоките желания на сърцата на Твоя народ да бъдат изпълнени. Дай го, Всемогыци Боже. Те принадлежат на Теб. Нека сега да приемат своето спасение, своето изцеление, или каквото и да е, от което се нуждаят. Предавам ги на Теб в молитвата си, полагам ги върху Твоя олтар, на който се намира кръвта на Исуса Христа. Нека в името на Исуса да приемат това, за което се молят. Амин.

Вярвяйте. Да бъде! Аз вярвам на това. Знам, че Той е Бог. Знам, че сме подготвени за това голямо Божие събитие. В какво то се състои? В това, че ще напуснем тази земя и ще бъдем взети горе. Църквата на Бога ще бъде както онзи космонавт взета в другия свят, Небето. Каунтдауна върви. Амин. Обичате ли Го? [Събранието казва: Амин] Тогава вдигнете ръцете си и пейте: «Обичам Го, обичам Го, защото Той пръв ме е възлюбил».

Xвалете Господа! Бог да ви благославя, докъто се срещнем отново довечера.

*****

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Издател: Мисионер Евалд Франк

Freie Volksmission е. V.

Postfach 100707

D-47707 Krefeld

GERMANY

E-mail: E.Frank@freie-volksmission.de

Сайта на мисията: http://www.freie-volksmission.de

Уеб страница на български език: http://bg.vevangelie.info

Е-mail на български:bg@vevangelie.one