ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

ОБВИНЕНИЕ

Автор: Уилям Бранхам

Текстова транскрипция на проповедта от 7 юли 1963 г. на Богослужението в гр. Джеферсънвил, САЩ

Много ти благодаря, брат Невил. Да останем сега още малко прави за молитва. Да склоним главите си. Ако имате някакви специални желания за молитва, вдигнете ръката си. И докъто аз се моля за вас, вие мислете за това и вярвайте с цялото си сърце.

Отче Небесни, ние уважаваме това, че в този мрачен ден имаме привилегията да дойдем в Божия дом и да сме огряни от Божията светлина и да слушаме как Святия Дух лее и говори чрез хората. Благодарим ти за небесната слънчева светлина в нашите сърца. Много сме Ти благодари и за това. Твоят народ в това събрание сега е вдигнал ръцете си за ходатайствена молитва и очаква да им отговориш на нея. И аз се моля, Отче, да изпълниш техните желания. Цялата маса е пълна с молитвени молби: хората са болни, страдащи; телефонират ни от далечни места, понякога са 50 и повече за ден. О, Боже, какво да правим? Води ни, Господи, защото ние не знаем на къде да вървим и какво да правим, но Ти можеш да ни ръководиш. И Те молим да ни го дадеш, Господи, защото ние сме решили живота, които си ни дарил на тази земя, да го живеем за Твоя слава. Води ни сега в тези неща, Отче. Благославяй ни днес, когато сме се събрали да чуем Словото на Господа, да пеем песни и да се молим. Чуй молитвите ни. Радвай се с нас от нашите песни и ни говори чрез Словото Си, защото Те молим за това в Исусовото име. Амин. Можете да седнете.

За мен няма друго по-важно място от мястото зад катедрата за проповед, от където мога да разчупвам хляба на живота на чакащият, гладен и жаден народ. Това е голяма привилегия.

Едит, сестрата на Хати, познаваме я още като дете, което беше от тогава инвалидно, вече е жена; не е добре. Преди около една бях свидетел на първия пристъп и с Божията помощ разбрах какво става. Това дете страдаше от това, че крайниците и бяха притиснати и тя не можеше да ги движи. Причината беше страхотно напрежение на нервната система. Фактически страданието на това дете не е само телесно – освен парализа, който е от щестмесечната и възраст. Крещеше и плачеше през целия си живот до момента, в който се молихме за нея преди много години. И от тогава беше все щастлива. Сега, около една година тя е в климактериума, с други дум и има промяна в живота и – и нервите и са в много лошо състояние. Тази малка жена непрекьснато си мисли, че трябва да умре, че просто не може повече да живее, живее от час на час.

Вие знаете, че и други жени силни и здрави, в този период на живота си страдат и понякога се нуждаят от лекарска помощ. Бият им хормонални инжекции, някои лежат в болници, получават припадъци и т. н.

Живота на човек два пъти се променя. Момчето се променя в мъж, момичето – в жена.

В своите 16 години те се превръщат в общество на нощни скитници. Много трябва да преодоляваме себе си, за да успеем да ги понесем. И моята дъщеря Ребека е в тази възраст. Молете се за нея и за Били. Всеки от нас минава през тази малко луда възраст, затова трябва да имаме тьрпение с тях, като признаем, че това е нещо, през което те просто трябва да минат.

Едит е вече седем години в климактериума. Всеки седем години вашият живот се променя. А тя е точно на седем пъти по седем и затова е малко комплицирано. Това е тотална промяна и жените са доста притеснени тогава. Мъжете пък през такова време много често се държат странно, понякога дори напускат жените си. Жените след този период са неплодии. Всички трябва да минем през това. Трябва да помним, че това са неща, който трябва да разбираме и да носим заедно.

Малката Едит сега е в това състояние, много е отслабнала и не изглежда добре. Ще ви помоля някоя вечер да отидете у тях. Но не всички заедно. Нейното семейство е седяла при нея не един ден и нощ. Би могло някой от това събрание да отиде там и да помогне на семейство Райт. Сигурен съм, че ще го оценят. Идете там, поседете с тях, поговорете си, подайте им ръка. Знаете колко лесно забравяме за тези неща. Но когато опре до нас, тогава сме благодарни. И затова трябва да знаем, че и другите ще бъдат благодарни. Сигурен съм, че семейство Райт ще се зарадват на това. И знам, че ако знаехте тези подробности, досега щяхте да сте го направили. Но понеже не го знаехте, затова ви го казах.

Посетете семейство Райт и се опитайте да поощтрите Едит. Не и казвайте, че изглежда зле, кажете и, че изглежда добре. Сигурен съм, че след кратко време отново ще се чувства добре, ако стоим за нея. Затова сме тук. Тя е наша сестра и ние сме тук, за да се молим за това Божие дете. Точно така бих искал някой да се моли за мен, когато преминавам през изпитания, а и всеки от вас го желае за себе си.

Днешното послание е много обширно. Разглежда обвинението.

Надявам се, сестрата пианистка сега да дойде и да ни изсвири:

Когато разпаления въглен се допрял

до пророка и го очистил;

и когато Божият глас казал:

Кой ще отиде за нас?

той отговорил: Ето ме, прати мен.

Ние осъзнаваме, че библейския начин за установяване за проповедник е полагане на рьце. Но мисля, че братята от „Късния дъжд“ и Battlefordбъркаг, като са смятали, че чрез полагане на ръце могат да бъдат предавани духовни дарове. Ние не вярваме, че даровете ги получаваме чрез полагане на ръце. Вярваме, че полагането на ръце е потвърждение на това, което вече сме видяли. Разбирате ли? Значи „Амин.“

Когато са полагали ръце на Тимотей и други, те са знаели, че тези дарби са им дадени. Припомнете си: „Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите.“

Виждаге ли? Те са се молили за благословение и ние вярваме на това. Те не са полагали ръце на всеки. Ние не сме посредници за раздаване на духовни дарове. Ние само ги потвърждаваме чрез полагане на ръце, защото вярваме, че Бог дава такива неща на хората.

Нека да запеем сега песента „Когато разпаления въглен се допря до пророка“.

Сега братя, елате тук отпред (събранието продължава да пее).

Сега моля да дойдат отпред останалите братя проповедници, който ще полагат ръце. Те са от тази църква. Брат Рудел и брат Лемб.

Говори и аз ще Ти отговоря: Господи, изпрати мен. О, милиони умират сега в грях и срам; Чуйте техния тъжен и горчив вик; Побързайте, братя, побързайте за тяхното спасение; Отговорете бързо: Ето ме, изпрати мен. Говори мой Господи, говори, говори и аз веднага ще ти отговоря,

Говори мой Господи,

Говори мой Господи; говори и аз веднага ще ти отговоря: Ето ме, изпрати мен.

[Брат Бранхам продължава с полагането на ръце на проповедниците – бел. на прев.]

Колко сме благодарни днес на Бог за тази привилегия на църквата, да изпраща на мисийното поле проповедници в това последно време. Братя мои, нека ви съпровожда Божията милост. Надявам се Той да ви изпрати до далечни земи по целия свят, да проповядвате богатството на Исус Христос, навсякъде, където е потребно. Днешния свят извънредно много се нуждае от това.

А сега да пристьпим към темата, на която искам да говоря. Понякога ми е много неприятно да се занимавам с това страшно време.

Ако някой от вас не са били тук в неделя и не са чули проповедта „Третото излизане“ има го записано на лента. Мисля, че ще ви зарадва.

Кой е това? Болно момче? О, малък инвалид. Дано Бог го благослови… Веднага след проповедта ще се молим за болните.

Предполагай, че ще се снабдите с посланието „Третото излизане “ (изход). Това е третия път, когато Господния Ангел, светлината, коята вика хората да излезат, във видима форма се появи на земята. Мисля, че за мен това е наистина нещо изключително. Третия изход.

Ще се радваме ако пожелаете да чуете Третия изход. Имали сме много излизания, но със сигурност можем да твърдим, че в три изхода Бог е слязъл в огнен стълб, за да извика хората и да ги отдели. А сега е отделянето на хората.

Можем да установим, че когато е прогласил първия изход, вървял е пред хората в огнен стьлб и ги е завел в земята, в която по-късно се е явил в подобие на човек, който се казва Исус Христос. Дошъл е от Бога и се е върнал при Бога. После Го отхвърлили. Дошъл да изведе хората от зависимоста, в която са попаднали в Египет; отдали се на греха и на начина на живот на египтяните. И Бог ги извел.

После ги виждаме поробени под римско господство. И ходели в изповеди на вяра, като се отвърнали от искреното богослужение и Бог пратил още един изход. Явил се в подобие на човек, който повел хората.

В първия изход е бил огнен стьлб. После дошъл на земята като Агне; къде ги е завел? Колко прекрасен символ за Хилядолетното царство, към което Той сега води църквата. Ще Го видим така, както е. Ще имаме такова прославено тяло както Неговото.

И на нас днес ни свети светлината на огнения стълб, който се появи видимо, светлината на евангелието. Науката го видя. Всички списания поместиха снимката и трябваше да бъде признат както научно, така и духовно като същия онзи огнен стълб със същите чудеса и знамения.

И днес, в дните, които са изпълнени със фанатизъм и други подобии неща, Бог отново изявява Себе Си. И ние разбираме колко е чудесно, че тази земна хижа, това старо, крехко тяло, в което сме болни и тъжни, ще бъде променено и ще стане като Неговото собствено, прославено тяло. После ще Го видим така, както Той е и ще бъдем с Него в земята, за която днес вече сме определени. О, от това ни се иска да станем и да запеем песента. Избран съм за обещаната земя. Тази песен я пеем при кръщения.

Това послание не е адресирано до някакъв определен тип индивидуалност. Ние не искаме хората да си мислят, че сме група фанатици, който са се събрали, за да се отделят от църквите, или от Бога. Ние сме за църква, но само се опитваме чрез Святия Дух и с Неговата помощ да установим причината на това отделяне, в което днес се оказваме. Ние вярваме, че всички църкви би трябвало да общуват помежду си, а не да се отделят – методистите към своите си, унитарите, тринитарите, те всички се отделят. Ние вярваме, че те всички би трябвало да творят една обща група на тялото на Христос, очаквайки Неговото славно идване. Не би трябвало да има разделение.

Очевидно има причина за това, че сме разделени, а не заедно. Когато размислям върху това, установявам, че причината не е в цвета на кожата; дали са черни, бели, жълти, те всички са разделени в някакви организации. Ние всички ядем еднаква храна, еднакво се обличаме и т.н. Но аз виждам една причина: човек напуска пътеката на евангелието. Трябва да съществува някакъв начин, който в крайна сметка да може да посочи кое е правилно и кое не е. И единствения начин това да стане е да не се прибавя към Словото никакво тълкувание, Словото да се чете така, както е написано и така да Му се вярва. Всеки, който дава свое собствено тълкувание, става причина Словото да казва нещо друго.

Това ни води обратно към първата организация, към католическата църква, която вярва, че Бог е в Своята църква и че Словото няма нищо общо с това, защото Бог е в църквата Си. А що се отнася до протестантите можем да четем в Откровение 17; те всички се събират и католическата църква е майка на всички организации. Ние виждаме, че протестантските организации са точно толкова слепи и имат същия характер като католическата църква. Библията нарича католическата църква блудница, а протестантската – нейна дъщеря. Казва, че блудницата има дъщери. Блудница е жена с недобро име, която е нарушила обещанието за вярност, дадено на съпруга и.

Ние всички искаме да сме Невястата на Христос, но въпреки това сме изневерили. В какво се състои тази изневяра? В това, че не живеем според това, което Бог е определил за Своята Невяста. Да живеем според Библията. Това е мое собствено заключение и вярвам, че е непогрешимото Божие Слово.

Според това можем да установим, че протестантските църкви се отклоняват от светото Писание, за да си направят организации.

Техните проповедници се държат за най-различни неща. Стотици идват при мен и ми казват: Брат Бранхам, ти така призоваваш хората. Никой не може да се противопостави на това. Те знаят, че е истина. Никой няма да може да се противопостави.

А аз им казвам: Ами тогава защо не го правите?

А те ми отговарят: Ако го направя мога направо да отида да прося. Имам служение, имам го, за да служа на Господа. И за да служа на хората. После няма да имам никакви доходи.

Разберете: Само Исус Христос е нашата помощ, а Библията е основата. Виждате ли? Това води протестантската църква точно на мястото, където е и католическата. Не искам да бъда груб като кажа, че католическата църква изобщо не пита какво казва Библията. Те вярват в Библията, но имат апостолска иерархия. На това е поставена цялата католическа църква. Това е иерархия на папата и те наричат Петър първия папа. Те вярват и много базират на това.

А протестантите се групират и са организирани по същия начин, както е направил Рим на ницейския концил, където се е организирала католическата църква. И ние виждаме, че и двете са еднакви. Напускат Божието Слово, за да направят организация. И сега, когато се издигнат толкова много истини, вижда им се странно. Остава им чуждо, защото са обучени чрез църковните церемонии. Ние нямаме никакви обряди, само Библията. Нямаме нищо, освен святото Божие Слово и върху това градим.

Днес бих искал да прочета едно место от скъпото Божие Слово, което се намира в Лука 23 и искам да го използвам като основа, изходна точка за това, което бих искал да кажа; основна мисъл за темата, върху която искам да говоря. Да отворим Лука 23. Искам да прочета един стих. Лука 23 глава 33 стих.

„И когато стигнаха до мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците, единия от дясно Му, а другия отляво.“

От този текст бих искал да взема четири думи. Там те Го разпънаха. Темата я наричам Обвинение.

Произнасям обвинение срещу деноминационните църкви на днешното време, а също и срещу много независими църкви, че в тези дни отново разпъват Исус Христос. Обвинявам ги.

Темата на днешната сутрин е Обвинение. Бих искал тази зала да се промени на съдебна. Библията кязва, че съда започва от Божия дом.

Днес обвинявам църквите на днешното време. Божието Слово е моят свидетел. Не искам да включвам тук грешниците; адресирано е само до църквите. Ще бъде направен запис на магнитофон и ще се постарая да свърша колкото се може по-бързо.

Обвинявам тази генерация, че втори път разпъва Исус Христос.

За да мога да го направя, трябва да го докажа. Когато се произнася обвинение трябва да бъдат представени доказателства за криминалното престъпление, което е било извършено. За да мога да ги обвиня, трябва дам такова доказателство, което да важи пред най-визшия Съдия. Аз съм като прокурор.

Тъй като Божието Слово е моят свидетел, обвинявам тази генерация. Ще покажа, че хората в днешно време са под същия дух, който е причинил разпятието тогава и че те днес правят същото. Трябва да покажа на хората, че чрез същото отношение те извършват в духа онова, което тогава са извършили телесно, като са разпънали Исус Христос, Божият Син в тяло.

Така че днес бих искал чрез Словото и Святия Дух да покажа на църквите къде стоят и какво правят. Библията казва, че ще го вършат; и аз възнамерявам да докажа, че го правят точно сега, във времето, в което живеем. Това не можеше да стане преди няколко години. И преди петдесет години не можеше да стане. Но днес е актуално, защото времето върви към своя край. Ние сме в края на времето. И като Негов служител вярвам, че сме на път към другата земя.

Затова от гледна точка на народа, времето за покаяние е изтекло. Мисля, че този народ вече не може да се покае. Вярвам, че сме преминали границата между милоста и съда. Мисля, че равновесието вече е наклонено.

Чуйте това: виновни сме в същите грехове, заради които Бог е унищожил предпотопния свят. Виновни сме в същите грехове, заради които е унищожил Содом и Гомор. Цялата духовна яснота, която Бог е изпратил в милоста Си на тази генерация по целия свят, е донесла съд, защото е била отхвърлен. Бог би бил несправедлив, ако остави без съд това, че тази генерация, точно като онази тогава, е отхвърлила дадената милост.

Моят приятел Джек Моор беше казал: Ако този народ избегне Божието наказание, Бог би бил принуден да въскреси Содом и Гомор и да им се извини, дето ги е изгорил.

Ние знаем, че духовно те постъпват по същия начин; правят го по същата причина и по същия начин както тогава, когато са разпънали Господа телесно. Правят го от ревност, защото са духовно слепи, не искат да видят, не искат да чуят. По време на пребиваването Си на земята Исус е казал: „Вярно е казал Исайя за вас: имате очи, но не можете да видите, имате уши, но не можете да чуете.“

Същата причина, същата цел и същата аргументация причиняват повторното разпъване на Христос. Те дори и не се опитват да конфронтират. Не се осмеляват. Те знаят, че тук е доказателството; знаят, че Библията така казва; единственото, което могат да правят е да богохулстват. Така е.

Затова обвинявам там генерация, че отново разпъва Исус Христос, С мръсни, греховни, егоистични деноминационни ръце разпъват Княза на живота, който иска да изяви Себе Си на хората.

Може би ще попитате: „Същата личност ли?“

„В началото беше Словото… и Словото беше Бог. И Словото стана тяло“ и изяви Себе Си. Словото беше изявено в тяло, но те осъдиха това тяло и го убиха; В Евреи 13:8 се казва: Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги.

То е същото Слово. Виждате ли? И по същата причина те се опитват да разпънат Словото.

Сега да се върнем към темата, която започнах: четирите думи. Сега ще обясним думата „там“. Там, в най-светия град на света; там, в най-набожния град на света. Там най-религиозните хора на света, по време на религиозния празник Пасха, са разпънали Христос. Там, в най-святия град, на най-святото място, в най-голямата от всички организации, в главната квартира на всичко се събрали най-набожните хора от целия свят. Разпънали Го. Това е най-позорната смърт за един човек. Съблекли Го гол. На кръста Го овили в парче плат, но съблекли Неговото облекло. Там, в най-големия, в най-религиозния град, те, най-религиозните хора, разпънали, убили с най-позорната смърт Него, най-скъпоценната Личност.

Не е ли достатъчно това, за да бъде осъдена тази генерация. Там, на едно място, в най-религиозната организация се събрали най-големите от всичките църкви. Те, тия най-религиозни хора, който трябвало да са истинските почитатели на Бога, се събрали за най-големия свят празник, който са имали – Пасха, когато са били изведени от робство на свобода. И там, по това време, най-религиозните хора, на най-религиозния празник, на най-религиозното място, се отнесли по най-позорния начин към Княза на живота: съблекли Го гол, били Го, подигравали Му се, на Него, истинският Бог на небесата, взели дрехите Му и Го окачили на дърво. Там Го разпънали с римско смъртно наказание.

Днес растрела не е най-позорната смърт. Също и смърта в автомобилна катастрофа, или в пожар, или удавяне не е позорна смърт. Най-позорната смърт днес е, когато целия свят те осъжда и те признава за виновен. И целия свят положил ръцете си на този Мъж и Го обявил за виновен, макар, че е бил невинен. Умрял от ръката на неприятелите Си, не от приятелите, не чрез Своя закон, а Го разпънали враговете Му. Той, Княза на живота, най -съвършенната Личност, която някога е живяла на земята – Исус Христос. Запомнете това сега, докъто ще се занимаваме с настоящето време.

Можете ли да си представите, че на място като Иерусалим, в което най-малко 500 години са очаквали Месия – не знам точно кога Соломон е построил храма, но мисля, че около 800 години преди това. И от тогава те са очаквали Месия да дойде. Те се събрали там да празнуват Пасха. Само си представете, главния стан на фарисеите, садуцеите и каквото там имали още, огромно събрание, събрани да се покланят на Бога. На най-святото място в Иерусалим, където е стоял храма на Господа, Господния народ хванал самият Господ о Го осъдили на смърт чрез разпятие. Какво нещо!

Връщам се към четирите думи. Там (те) Го разпънаха. Оставете си още Библиите отворени. Вижте, това са само четири думи, но Библията подава истините си кратко. Докъто аз трябва да заобикалям, за да обясня това, за което говоря. А Библията нищо не трябва да обяснява. Тя е просто истината – цялата Библия. Затова и не е необходимо тя да обяснява нещо, защото тя е самата Истина.

Тук имаме четири думи от нейната голяма верига на истината. Ще се опитам да го обясня. Ако бих се опитал да обяснявам изчерпателно би се получила цяла библиотека. Самият аз не виждам начин как бих могъл да обясня тези четири думи. Обаче с помоща на Този, който е запричинил това тези неща да бъдат записани, ще се опитаме да обясним нещата така, че хората да разберат за какво става въпрос.

Така че какво стои сега пред нас? Пред нас е първото разпятие на най-святото място, от най-религиозните хора, чрез най-позорния начин по който трябвало да умре най-съвършенния Човек. О, какво противоречие! Каква мерзост!

Да вземем първата дума Там. Ще говорим за това няколко минути преди да произнесем обвинението. Ще го раследваме, за да видим какво са направили и да разберем дали обвинението е правилно, или не. Там, Иерусалим, най-святия град, защото там е стоял храма и Евреите от целия свят се събрали на това място за богослужение. Най-голямото място за поклонение на Бога било в Иерусалим. Там е бил храма. Както е писано: Всички хора ще се кланят в Иерусалим. Това е вярно, защото това е центъра за поклонение на Бога.

Днес чуваме да казват: „Отиваме на голяма конференция „, които се провеждат в деноминациите. Или пък се правят концилии във Ватикана, правят избори за папа и т.н. Всички казват: Да отидем на събрание на методистите, на баптистите, или пък: Да отидем в Рим, там е центъра на християнсвото – както те го наричат.

В последната война, когато Рим падна – това много мъже го знаят – немски войници влезоха във Ватикана и от там стреляха по Американците. Брат Функ, брат Роберсон, брат Билер, който са били на фронта го знаят това. И знаете ли какво стана? Получи се заповед Американците да не стрелят по този град. Те са стояли там и са били прицел за немците. Но във Вентсмистерското опатство в Анлия е можело да се стреля спокойно, та нали там са само протестанта. Така че там е било наред да се стреля, но не и срещу Ватикана. Онази вечер чух президента Рузвелд в предаването „разговор при камината “ да казва: Срамота е, че Рим падна, защото Рим е глава на всички християни. Можете ли да си представите, че това го казва протестант?

Така че взимаме го като център на християнската религия. Поставяме го на равнище с Иерусалим. Даже ако искате поставете на негово място Иерусалим. Главния стан на фарисеите и садуцеите. Наистина главния стан.

Що се отнася до организираната църква, трябва да признаем, че римскокатолическата църква е майка на всички. Със сигурност. Начапото е било на Петдесятница, но причината да стигнат до там, до където са стигнали е това, че са се организирали. Ние протестантите сме по – малките сестри на тази църква. Сега бих искал да кажа, че днес би трябвало да бъде същото както тогава в Иерусалим – днес във Ватикана – че хората би трябвало да ходят там да се покланят на Бога. Защо е трябвало да го правят в дните на Исус? Защо казвали, че всички трябва да се кланят в Иерусалим? Защото има само едно място, на което Бог иска да има общение с хората; и това е причината, че те са ходили в Иерусалим. Бог не се среща с хората никъде другаде, освен под кръвта. Ако огхвърлите кръвта, отнето е мястото ви за среща с Бога. Първото решение Бог го е взел в Едемската градина, че човек може да Му служи само под пролятата кръв на жертвата. Това е единственното място, на което Бог може да се срещне с човека; единственното място, на което Бог се е свързал с човека. И днес това е единственното място, на което Бог може да се срещне с човека.

Не ме е грижа дали си методист, баптист, пресвитериан, римски католик, или каквото и да било друго, ако можеш да забравиш разликите. Когато дойдеш под пролятата кръв, Бог се свързва с всеки един от нас. Там е мястото, на което ние всички можем да се срещнем и да имаме общение на еднаква основа. Но Той няма да се свърже с теб, защото си методист. Няма да се свърже с теб, понеже си петдесятен. Той ще се свърже с теб само при едно условие и то е пролятата кръв, когато си изповядал греховете си и когато в Негово присъствие са били отстранени. Кръвта е непрекъснато пред Него и затова Той може да ви види единственно чрез тази кръв. Когато сте изповядали там греховете си, вие сте бели като сняг; в противен случай въобще не сте там и нямате общение с Него.

Това е причината, поради която не можете да видите нещата, който стават в църквите; изповядват, че вярват в кръвта, но отхвърлят пътя – Словото, за да стигнат до тази кръв. Виждате ли? Има само един начин по който Бог потвърждава Словото Си. Никога не можете да отдадете чест на Словото, ако дойдете и кажете: „аз съм католик и изисквам да се извърши това и онова.“ Не можете да постъпвате така. Можете да направите единствено това, че под Божието милосърдие чрез Неговата милост да минете през кръвта на Исуса. Казвате: „Господи, аз искам обещанията.“ И после, когато наистина сте под кръвта, Бог е задължен да изпълни Словото Си. Но най-напред трябва да сте под кръвта. Разбрахте ли го сега?

Не е чудно, че не могат да вярват в чудеса. Не е чудно, че не можете да вярвате в свръхестествени неща. Не е чудно, че ги осъждат. По същата причина, по която са го осъждали тогава, осъждат и днес. Ако не сте под кръвта, вие сте виновни колкото можете да бъдете виновни. Брат, които в покорство се осмелява да вземе Бог за Словото My, изповяда греховете си и забрави за всички догми и подобни неща, застава под кръвта и вярва, е наричан фанатик. Слагат го в категорията на „странните“. В краен случай ние всички не сме ли странни? Вярващите се струват странни на невярващите и обратно. Тогава кой всъщност е странен? За търговеца фермера е странен и обратно. Виждате ли? Кой е всъщност странен?

Казвам ви, спасението е нещо лично между Бог и човека: всеки човек трябва да изработва спасението си в страх и трепет. Като служител на Христос не знам никаква друга основа, освен всичко да е поставено върху Словото. Не мога да го поставя на нищо друго.

Както вече казахме, Бог не може да се срещне с поклонника никъде другаде, освен под кръвта; и затова всички са ходили в Иерусалим. А Христос е Божието избрано жертвено Агне. Единственното място, на което днес Бог може да се срещне с човек, е под пролятата кръв на Исус Христос. Навсякъде другаде е осъждение и Бог не чува молитвите. Може да имате най-различни идеи и най-различни системи; можете да скачате, да се радвате, да се тресете, да има кръв, дим и всичко възможно; но ако такьв живот не е в съответсвие със Словото и ако такъв живот не изявява Бога, тогава въобще не се опитвайте нищо, защото сте извън. Бог няма да се срещне с вас, дожкъто не дойдете под кръвта. Това е така.

От Писанието виждаме, че има Иерусалим. И църквата го има. Той е в небето, небесния Иерусалим, където Бог е Бог. Не е правилно дето днес се опитваме да си създадем Иерусалим чрез изповеди на вяра и подобни неща. Методистите искат да си направят главния център в Иерусалим. Католиците са си го направили в Рим. Ние искаме да си направим своя Иерусалим там, където е главния стан. Обаче Библията казва, че небесния Иерусалим е майка на всички вярващи.

Така че Христос е избраното Агне на Бога. Виждате ли как значението на Иерусалим отслабнало. Кога? Кръвта на агнетата е действала до онзи ден. Но сега, след разпятието всичко се променило. Старата система свършила и дошла новата. Жертвата било Агнето. Това жертвено Агне е бил основата. Осъдили Го и направили точно това, което е трябвало да направят.

Благословен да бъде Бог за това, че виждаме тази чудотворна небесна светлина в тези последни дни, защото църквите днес правят точно същото. До часа, в който организираната религия ще бъде съдена и обвинена за това, че принасят в жертва Христовото Слово. От този момент важи само Словото. Старото Пасха – агне е умряло, а в дните на разпятието Христос е станал нашето Агне. А в този ден, когато деноминациите разпънаха Божието Слово и приеха изповеди на вяра вместо Словото, това е денят, в който Словото влезе в силата си. Това стана неотдавна.

Наблюдавайте по-нататък. Най-напред беше там, в Иерусалим. После са те. Кой се има впредвид? Евреите, поклонниците на Бога. Представете си: поклонниците убили Този, на Когото според твърдението си са се покланяли. Можете ли да си представите, че интелигентни хора могат да направят такова нещо. Това са били свещенници, образовани и вероятно с академични титли. Трябвало е да бъдат от един определен род, за да могат да са свещенници. Трябвало е да са от рода Левия. Техните бащи са били свещенници. Техните пра – пра – пра – пра – дядовци са били свещенници. Трябвало е да живеят свят живот, защото и от една дума, която би свидетелствала срещу тях са могли да бъдат убити с камъни. Без милост. Святи? Да, но е била святост, определена от тях самите. Трябвало е да постъпват така, че да представляват нещо в църквата. Исус им казал: „отвътре сте пълни с мъртвешки кости.“

Възможно ли е да не обвиня на това място тези мъже, които знаят, че това Слово е истина и въпреки това правят компромиси само и само да представляват нещо в някоя организация. Имам право да ги обвиня според Божието Слово.

Виждате ли, те, почитателите на Бога, хора, които са очаквали обещанията, хора които векове наред са чакали и не са се занимавали с нищо друго, освен да седят в семинариите; обаче подредили Словото според учението в семинарията и се разминали с Неговата истина. Те, свещенниците, които са служили в онези дни; там, в главното седалище, свещенниците на тогавашното време са убили самият Бог – Агнето. Убили са точно Този, на Когото са твърдяли, че се кланят.

А днес аз обвинявам тази група дипломирани свещенници! Чрез своите изповеди на вяра и деноминациите си, те разпъват пред хората същият Бог, за Когото твърдят, че Го почитат и My служат. Обвинявам тия проповедници в името на Исуса заради техните учения, които твърдят, че дните на чудесата са преминали и че водното кръщение на името на Исус Христос не е достатъчно и не е правилно. Обвинявам ги заради всяко едно слово, което те са заместили с изповеди на вяра и ги обявявам за виновни, защото кръвта на Исус Христос е върху ръцете им, тьй като те отново Го разпъват. Публично разпъват Христа, като отнемат това, което би трябвало да дадат на хората. Заместили са го с нещо друго, с църковни изповеди, за да бъдат популярни.

Там, те, които би трябвало най-добре да знаят, Го разпъват. Ако някой трябва да знае, то това са свещенниците. Ако днес някой трябва да знае, то това би трябвало да бъде духовенството. Най-добре би трябвало да знаят епископите, апцибискупите, проповедниците и докторите по теология. А защо не могат? О, какво противоречие! Те твърдят, че се кланят на Бога, а убиват Княза на живота.

Там те са Го разпънали и днес правят същото, защото Той е Словото. Слово, което осветява. Това е Той днес. Отражение на Словото, което търси някого, в когото да се отрази.

А тези хора възпират масите от хора да не стигнат до Бог. Когато се случи нещо необичайно и се заговори за това в църквата, веднага го осъждат от подиума и казват: „Това е фанатизъм. Пазете се от това.“ Това правят, разпъват Христа, взимат от хората Словото. Същото както и тогава. Самият Той е бил това Слово, което Бог чрез Сина Си е пратил да свети, за да познаят, че Той е Йехова, за Когото са твърдяли, че Го обичат и Който чрез Писанието се е изявил с това, че е извършил точно това, което е било написано. Но от любов към своето църковно общество, те са осъдили Княза на живота. И аз обвинявам тази група и я наричам виновна пред Бога според Божието Слово, защото върши същото, което те тогава. Обвинявам тази генерация.

Припомнете си Евреи 13: 8 „Той е същия вчера, днес, и завинаги.“

Как са Го осъдили? Така, че техните изповеди на вяра не са Го приели. Но дълбоко в сърцата си те го знаят много добре. Не го ли е обяснил Никодем в Йоан 3? „Учителю, ние фарисеите и проповедниците знаем, че си дошъл от Бога учител, защото никой не може да върши тези знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.“ Виждате ли? Те са го потвърдили чрез един от техните мъже. И въпреки всичко са разпънали Христа заради своите изповеди на вяра. Всеки, които знае да чете, може да прочете Деяния 2: 38, и всичко останало, точно така, както и аз. Но поради своите изповеди на вяра и принадлежност към деноминациите (белега на звяра), заради членските книжки, които носят в джоба си навсякьде – когато се държат за тия неща, отново разпъват Исуса Христа за себе си, разпъват Го и пред обществото и богохулстват спрямо същия този Бог, Който е обещал, че ще извърши същите дела. Така те предизвикват осъждение за своето поколенние.

Те, а не грешниците са се сърдили тогава на онзи Мъж, Който е бил Словото. Сега те се надигат срещу Словото. Вярно ли е? Те са обявили за виновен Мъжа, който е бил Словото. Сега те отхвърлят Словото, което действа чрез мъж – човек, чрез когото действа Святия Дух. Бог така се изявява.

Как са могли да знаят тогава, че Той е Христос? Защото Неговите дела са доказвали кой е Той. Исус е казал: „Кой от вас може да Me обвини в грях? Не правя ли това, което е предсказало за Мен Писанието? Нека някой да Ми каже къде съм сбъркал. Нима знаменията, които правя не доказват, че Съм Месия, че Съм точно Този, който ви е бил обещан.“

Те казали: „Ние си имаме Мойсей, ние вярваме на Мойсей.“

Той казал: „Ако вярвахте в Мойсей щяхте да вярвате и в Мен. Мойсей видя Моя ден и желаеше да живее в него. А вие живеете в това време и го осъждате.“

Казал: „Лицемери, познавате знаменията на небето, а знамението на времето, в което живеете не можете да познаете.“ Точно това е. Знамението на времето. Какво са си мислели за Него? Че е луд и че е фанатик. Били са ядосани на този Мъж, който е бил Словото. Той е бил Словото. Доказва го и първата глава на евангелието на Иоан.

„В началото беше Словото и Словото бешеу Бога… и Словото стана тяло и пребиваваше между нас. „

Той е бил живото Слово на Бога, защото Бог се е проявил чрез Него. Така съвършеное бил поддаден на Божието Слово, че Той и Словото е било едно и също. Точно така би трябвало да бъде днес със църквата, да бъде едно със Словото на Бога. Как можете да бъдете част от Словото, когато на практика вие отхвърляте всичко от Него?

И причината за това не е в хората. Бог ми говори по повод на хората, на които казват Ricketas„, неустойчиви. Причината е в егоистичните деноминации, които довеждат хората до този начин на живот. Разпънали са истината и хората я наричат богохулство. Наричат я фанатизъм и не знаят, че богохулстват срещу същия Бог, на Когото искат да служат в църквата.

Затова днес обвинявам това духовенство. Обвинявам тази генерация в името на Исуса под авторитета на Божието Слово, че отново разпъвате Исус Христос!

Вижте, Той е същия вчера, днес и завинаги.

Сравнете двете Голготи и техните обвинения. Спомнете си. „Защото се прави равен на Бога, ние не искаме този да владее над нас.“ Какво е било обвинението, произнесено онази сутрин, когато са разпънали Исус? Че се е правил на Бог – Той е бил Бог; и че е нарушавал съботата – а Той е бил Господар на съботата. Осъдили Го, защото се правел на Бог: „Нямаш право да го правиш, нямаш право. Всичко трябва да дойде чрез свещенниците.“

Ами сравнете това с днешната Голгота. Когато Бог решил да въздигне Своя собствен Син, Святия Дух е осенил Мария и се е родило тяло, което е могло да My послужи при изпълнението на Неговия план. Бог е бил в Христос, в Него е обитавала телесно всичката пълнота на Божеството. В Него е било отражението на Бога, като същевременно е съобщил на света какъв би трябвало да бъде за Бога всеки човек: син и дъщеря. Той го е направил чрез един Мъж. И понеже Той не се е присъединил кьм нито една от техните организации, осъдили Го и Го разпънали. Да сравним тогавашната Голгота с днешната. Заради предрасъдъците на организациите и заради равнодушието на учените, които би трябвало да знаят Божия план и Словото, Бог може да използва само една малка група от хора, които искат да се покорят пред Словото на Бога, за да може да действа чрез тях и да изяви Себе Си.

Те са били свидетели на това, което Той е правил. Всичко е ставало пред очите им. Тяхната църква е била свидетел. Те не са могли да отрекат Неговите изисквания, защото Словото, в което твърдяли, че вярват, се потвърждавало чрез Него, защото Бог взел Словото, което е било Месия и Го изявил чрез един Мъж. Затова е трябвало да се отърват от Него. Единственния начин да продышат бил да се отърват от Него. Направили са го от заслепеност и незнание, без оглед на образование. Те са били както се казва образовани и интелигентни. Когато един млад богаташ се срещнал със Светлината, гледайте какво направил – отхвърлил Я – умен мъж. Павел, друг учен мъж. Светлината го докоснала. И какво направил? Приел Я и забравил всичко, което преди това знаел, за да може да познае Христа. Това е направило неговия живот достоен за евангелието. За това проповядвахме миналата неделя.

Днес е така. Някой мъж чувства, че е призван от Бог; отива в семинарията и се научава някакви установения на вяра. И после или трябва да живее според тези установения, или трябва да върне членската си книжка. Ако го направи, вече е белязан и никой повече не го иска, защото преди това е принадлежал към някаква група, но вече не е в нея.

Те са убедени, че с този мъж нещо не е наред и не го искат в своите събрания, защото тази група изисква само едно: той да вярва така, както вярват те. Като получи членска карта, той е методист. Като има друга, принадлежи към друга група – унитари, тринитари, към Божия църква, към петдесятните или най-различни други. Когато си вземе членската карта, това означава, че е бил проверен от главното управление, разумът му е бил изпитан и му е бил даден психиатричен тест, който има за цел да провери степента на неговата интелигенция, за да може да говори пред църквата. Ако не отговаря на изискванията, бива отхвърлен. Точно така е.

Обаче вижте, църквата би трябвало да внимава в това, което Бог прави. Би трябвало да види дали Той дава дадено служение, или не. На това трябва да се гледа. Днес, обаче отново разпъват Божия Син. Ако някой мъж е действен чрез Божията милост, защото е бил призван от Бога, Бог ще се изявява чрез него. „Делата, коита Аз върша и вие ще вършите,“ е казал Той.

Забележете в какъв ден живеем. Имат сьщата Голгота и същата причина; знаели са, че е вярно, но са били пълни с ревност и предрасъдъци. Какво им казал Исус? „Ако Аз чрез Веелзевува изгонвам бесовете, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова те ще ви бъдат съдии.“

А сега ги чуваме да казват: „Можеш ли да докажеш, че това е Божията ръка?“ Mora да си представя, че са Му задали този въпрос. Те са били доста умни.

Виждате ли, понеже се правел на Бог, те казали: „Ние не искаме този да ни бъде господар.“ Днес слушаме същото. „Библията са я писали хора и за това не е нужно да живеем според нея.“

Обаче тя е Божието Слово; самият Бог.

Вчера разговарях с един мъж и той ми каза: Все пак някой е трябвало да напише Библията.

Аз му казах: „Точно така. А името му? Познаваме Го като Бог.“

Писанието е било писано в продължение на около 4000 години, започвайки с Йов и до Новия Завет, често с паузи от стотици години. Писана е от много хора. И независимо от това, че въобще не са се познавали, живеели са на различни места, нито една дума не е в противоречие. Аз призовавам всеки да дойде под кръвта на Исус Христос и после да изисква всяко обещание на Словото. Бог е задължен да бди над Словото Си. Те, обаче не постъпват така. Идват и казват: „Господи, искам да правя нещо. Дай ми някакъв голям дар. Алилуя. Слава на Господа! Мисля, че го приех. Алилуя!“ По този начин няма да стане никога. Може да вложите в това голяма психология, но няма да има успех. Бог трябва да приеме покаянието; трябва да има покаяние. За това може много да се говори, но мисля, че разбирате за какво говоря.

Гледайте, те не искат Словото да им е господар. Аз им казвам: „Върнете се всички вие обратно, не сте правилно покръстени. Вие сте вкръстени в католическата църква.“

„Кой си ти да ни говориш такива неща?“ Не го говоря аз, а Словото.

„Ама нали ти казвам, че ние вярваме…“ Не се интересувам в какво вярвате. Става въпрос за това какво казва Библията.

„Не е задължително да живеем според това.“ Задължени сте, защото подлежите на съда на тази Библия, защото „който отнеме едно слово, или прибави едно слово, дялът му от Книгата на живота ще му бъде отнет.“ Независимо дали е проповедник, духовен, или който и да е. Вие трябва да дойдете под власта на Словото, защото Словото е Бог. Библията го казва. „Ние не искаме То да ни е господар.“ Вместо Словото на Бога, те имат своите изповеди на вяра, своите деноминации и техните дребни, несъществени неща, в които вярват и които са били приети чрез решение на хора.

Какво са направили? Когато Го разпънали първия път, те си избрали Варава вместо Божия Син. А днес те взимат човешко слово, което е лъжа и път към смърта и отхвърлят пътя на Живота – Словото на Бога. Обвинявам тази генерация според Божието Слово, че са изкривени. Виновни са че разпъват, или се опитват да разпънат въздействието на Святия Дух.

Навсякъде се вика за съживление. Как искате да имате съживление, когато Словото не може да действа в хората? Може ли някой да ми отговори на този въпрос. Как би могло да стане, когато вие отричате самото съживление. Не е ли говорил пророка за „формата на благочестие“? Техните форми и изповеди и установения на вяра отричат днес това, което може да им донесе съживление. Те се държат за деноминациите си, вместо за Словото и по този начин разпъват Словото на Бога и запричиняват, че То няма действеност в хората. Когато виждат Божието Слово така живо, те се смеят и се отвръщат от това. Това е богохулсво. Зощото самото Слово ни казва, че Бог е обещал, че ще върши тия неща. И точно сега ги върши. Те се опитват да разпънат самото Слово. Защо Го разпъват? Словото не могат да Го разпънат, точно така, както не могат да разпънат Бога. Те са могли да разпънат тялото, в което е пребивавал Бог, Божият Син. Това са могли да разпънат, но Бога не могат да разпънат. Той е трябвало да бъде жертвата по онова време, за да може да доведе Божиите синове, които са предопределени за вечния живот. Тогава е трябвало да го направят, но днес не могат да го направят. Не могат, защото Словото ще живее винаги.

„Какво правят? Какво принасят? Какво казваш проповеднико? Как ще аргументираш, че Го разпъват?“ Те разпъват действието на евангелнето върху хората чрез своите изповеди и установения на вяра. Това е разпятие: хората седят в тия големи морги, наричани църкви и деноминации и приемат като правилни упътванията на изповедите на вяра, така че Словото не може да действа в тях, защото те отхвърлят нещата, за които Исус е казал, че ще стават. Няма да стане според техните изповеди на вяра, точно както и Исус не е дошъл според техните представи за Неговото идване. Той е дошъл по начин, по който Го е изпратил Бог и ще дойде точно според Словото. Не е чудно, че го е скрил пред мъдрите и гордите и го е открил на младенците, които са искали да се учат. Разбирате ли? Те са разпънали действието на Словото.

Имам тук някой места от Писанието. Бих искал да цитирам две, три ог тях. Ще кажете: „Как разпъват Словото?“ Исус е казал, че е същия вчера, днес и завинаги (Евр. 13:8), а те казват: „Исус е такъв и такъв.“ Виждате ли? Това е вярно. Когато Исус е дал на църквата последната заповед „Идете по целия свят и проповядвайте евангелието на всяка твар“ (Map. 16), това значи по целия сват, на всяко създание, а при това още не е достигната и половината. Всяка година умират милиони, които и не са чули за Исус. А това е все още главната заповед, това е все още Божията заповед да се отиде по целия свят и да се проповядва браговестието на всяка твар. „Който повярва и се покръсти ще бъде спасен; който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; и ако изпият нещо смъртоносно то никак няма да им навреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.“ Обаче те казват, че това се отнасяло за тогавашната генерация и по този начин тази Божия заповед не действа в живота им. И по този начин разпъват въздействието на Словото върху хората. Амин!

Господ Исус дал на Петьр ключовете от небесното царство и му казал: „Каквото кажеш ти тук, това ще кажа Аз там горе.“ В денът на Петдесятница при Петър дошли хора и го питали какво трябва да направят, за да приемат Святия Дух, защото видяли, че тия хора са пълни с радост, скачали, залитали и се държали така, като че ли били пияни (някой ги помислили за луди). Казвали: „Тия мъже са се опили със сладко вино.“

Но Петър станал и казал: „Тия не са пияни, както си мислите, защото е само третия час на деня, но това е, което е предсказано чрез пророка.“ Виждате ли? Той се обръща отново към Словото и показва, че Духа е Словото и Словото е Духа, Словото на Бога „… тук се е изпълнило обещанието чрез пророк Иоил: И в последните дни ще излея от Духа Си на всяка твар.“ Чуйте какво казва пророка, който стои там. Вижте го как стои там срещу групата, която се присмива и заплашва. Той казва: „Това е Писанието. Това е, което казва пророка. В последните дни ще излея от Духа Си на всяка твар и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу, кръв и огън и пара от дим.“ Петър чрез Словото е доказвал, че Исус е бил това Слово, но те въпреки това се смеели и присмивали и са отишли в съда; града е бил изгорен и те ядяли собствените си деца. А днес са народ, разпръснат по цялата земя, което показва, че Божият Дух е все още в Божието Слово, за да Го съживява.

Исус Христос е бил личност, човек, Бог. Алилуя! Бил е изявения Бог. Бил е в човешко тяло, като е било изявено Божието Слово за това време, за да бъде изпълнено Божието обещание отнасящо се до него. Хората е трябвало да го забележат и познаят. А Святия Дух днес прави същото. Той е Божият Дух върху написаното Слово и търси някого, чрез когото би могъл да се изяви, за да потвърди в този век, че Той е същия вчера, днес и завинаги. В евангелието на Йоан и написано: „Делата, които Аз върша и вие ще вършите.“ Исус е същия вчера, днес и завинаги. Винаги търси начин, по който да Се изяви.

Но хората не могли нищо да направят. Те така много са мислели за своите деноминации, за малките си гнезденца, които имат, за това как да нарекат църквите си, че изобщо не са Го слушали. Днес правят същото. Отново разпъват.

На Петдесятница Петър казал: „Юдеи и всички вие, които живеете в Иерусалим, внимавайте в мойте думи. Тези не са пияни. Запазете спокойствие и аз ще ви покажа какво е това.“ И той продължил и им го обяснил. Когато го чули, сърцата им били прободени като от меч и те питали: „Какво да правим, за да се спасим? Какво трябва да направим, за да получим спасение? Ние сме убедени, че твоите думи са истина.“

А той им отговорил: „Покайте се и нека всеки един от вас да се покръсти на името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете дара Святия Дух. Защото това обещание е за вас и за децата ви и за всички близки и далечни, които и колкото призове нашият Бог при Себе Си.“ Това е трябвало да направят. Да се покаят и да се покръстят в името на Исус Христос.

Днес римско-католическата църква е приела „Отец, Син и Святия Дух“ и го е поставила вместо това Слово. Те имат свято причастие и го наричат „еухаристия“. Изплезвате си езика и приемате една вафличка, а свещенника изпива виното и вие вече сте едно – вместо да приемете Святия Дух. Имат тринитарско кръщение на „Отец, Син и Святия Дух“, независимо, че в Библията не е написано такова нещо. Името на Отца и на Сина и на Святия Дух е Господ Исус Христос. И когато го кажете това на това извратено поколение както Петър казва: „Избавете се от това извратено поколение,“ те се присмиват и казват: „Нашата църква това не го учи.“

Тогава сте виновни. Виновни сте за това, че взимате на хората Божията мощ. Разпъвате Словото и погубвате себе си и слушателите си. Водите ги в примката на смърта.

Миналата неделя говорих на онези скъпоценни хора за проповедника Мартин Лутер Кинг, който ги води право в примката на смърта. О, само ако можеше някой да поговори с този мъж. Аз бих желал да мога да поговоря с него. Това въстание само заради някаква училищна наредба. Виждате ли? Има много различни мнения. Но ако хората нямат сърце да живеят заедно с хора, които имат друг цвят на лицето, тогава са осъдени и погубени. Народа им дава право. Но не въставайте срещу това.

Какво би станало, ако някой каже, че Ирландците, или Немците, или който и да било друг народ трябва да се отдели? Християните не биха се занимавали с това, те спокойно биха продължили нататък. А този мъж е християнин. Като проповедник не би трябвало да води хората към въстание, което може да причини смърта на милиони хора. Този бунт ще предизвика следващ. Срамота е да се правят такива неща.

Същото става и тук. Само ако хората искаха да погледнат на истината и да видят какво е истина! „Нашата църква не вярва така, ние имаме друг път.“ Добре, обаче не е правилен.

Петър казал: „Покайте се и нека всеки се покръсти на името на Исус Христос за прощение на греховете.“ Но те не искат да го направят. И какво правят вместо това? Това, което сега ще споменем е може би само една от стотиците неща.

Ако някой човек приеме „Отец, Син и Святия Дух“, изповеди на вяра, вместо Словото, титли, вместо името какво прави по отношение на хората? Разпъва действието на Словото върху хората. Докъто някой твърди, че Марк 16 е само за онази генерация, след като Самият Бог е говорил, когато Исус е казал: „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. И който повярва и се покръсти ще бъде спасен, а който не повярва ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите…“ Когато човек се опитва да отмахне това от Библията, той разпъва действието на евангелието върху църквата. Затова ви обвинявам в името на Исуса: виновни сте за убийството на Господа!

Църквата Го е ненавиждала. Защо? Та нали е бил техния Бог. Ненавиждали са Го и са Го отхвърлили като техен Месия. Не искали такъв Месия. И днес църквата прави същото; отхвърля Словото. Не Го искат. Противоречи на техните установения на които са научени да вярват. А Словото е Месия. Вярвате ли в това? Добре, а какво е отражение на Словото? То е отражението на Месия, което е Святия Дух сред нас. Той отразява Себе Си там, където може да намери лампа, чрез която може да свети, която не е засегната от установения и изповеди на вяра, лампа през която може да излъчва светлината Си.

Припомнете си. Те вдигнали лампите си и ги очистили, обаче било вече късно. Така че като гледате как методистите, пресвитерианите, лутераните се опитват да приемат Святия Дух, знаете, че не могат да го постигнат. Може да говорят на езици, да подскачат нагоре, надолу, но гледайте какво ще стане. Това е знамението на времето, че вече всичко свършва. Ние сме накрая. Всеки момент църквата би могла да чуе повика: Идвай горе. Амин. Святия Дух прави Исус Христос истинен чрез тези, чрез които може да действа, потвърждава Себе Си. Слиза, оставя да се направи снимка, показва я, прави знамения, говори за тях и с тези неща потвърждава това, което е обещал да направи, правейки точно това, което е обещал в Писанието. Никакви изповеди на вяра, никакви човешки мисли, а само потвърждаване на Библията.

Той има много имитатори, но така още повече ще се подчертае Словото. Така е. Нека да бъдем духовни хора, които могат да правят разлика между правилното и неправилното. Те Го отхвърлят. Отхвърлили са своя Месия. „Не Го искаме.“ Същото го правят и днес. „Ако трябва да отида там и да се държа като онази група, въобще не искам.“ Добре, затова и го нямате. Това е всичко. Виждате ли, и днес е същото.

Не Го искали, въпреки, че е бил точно потвърден. Ненавиждали са Го. Защо? Нарекьл проповедниците им „змии, рожби ехиднини“. Казал: „Вие варосани стени не сте нищо повече от гробища. Отвън носите украсени роби и обърнати яки, но отвътре сте пълни с мъртвешки кости.“ Не се е съобразявал с нищо. Бил е малък, незабележим галилеец, син на дърводелец, но не си е слагал никаква салфетка пред устата. Всичко им е говорел отворено.

Иоан, Неговия предшественик също е бил от тези, които не са се съобразявали с обстоятелствата. Той казал: „Не казвайте, че вашия баща е Авраам, защото Бог може и от тези камъни да събуди синове на Авраам. Секирата е при корена на дърветата и всяко дърво, което не дава плод ще бъде отсечено и хвърлено в огъня.“ Това е. Бог внимава за Словото Си.

Забележете. Исус е потвърден чрез Писанието. Разбирате ли ме? В Писанието Бог е потвърдил, че Исус и Месия. Съгласни ли сте? След малко ще стигнем до Петровото обвинение и вие ще разберете дали е така, или не. Бил е съвършенно идентифициран, като Бог, който се е изявил чрез човека, наречен Божи Син. Бил е точно идентифициран и потвърден чрез обещаното Слово като Месия. Мойсей казал: „Когато дойде Месия, ще бъде пророк и всички тези неща ще се случат. „Какъв е символа с онази малка жена с лоша повест при кладенеца? Че Бог в тези последни дни ще спаси отхвърлените.

Припомнете си когато говорех през една от миналите вечери за сватбената трапеза. Той казал: „Приготвих голямо тържество и поканих всичките големи мъже, но всеки от тях имаше някакво извинение.“

„Не мога да дойда, защото бих нарушил нашата изповед на вяра.“

„Не мога да дойда, защото се ожених и жена ми няма да ме пусне.“

„Ожених се с една църква. Майка ми беше методистка, баптистка, или католичка, не мога това да го потдържам.“

Той казал: „Щом не искат да дойдат, идете вън и доведете всички проститутки, пияници и всички подобни. Доведете ги вътре и Аз ще ги поправя. Приготвил съм вечерята, масата е постлана за гостите Ми и някой ще бъде там.“ Не дошли. Това е било осъждението на Евреите. А как е днес?

„Аз съм презвитериан.“

„Аз съм лутеран.“

„Аз принадлежа към унитарите.“

„Аз съм такъв и онакъв; не мога.“

Ето ви го. Тогава няма да сте там. Точно това е казал Той.

Явно потвърдения Месия, точно потвърденото Слово, обещаното Слово. Бог в Словото Си е обещал, че Месия ще дойде и че ше бъде точно такъв. И Той идва и им казва: „Кажете ми в какво съм съгрешил, или в какво не съм правил правилните неща? Ако не можете да вярвате на мен като на човек, вярвайте на делата, които върша; защото те са, които свидетелстват за Мен. Те потвърждават, че Съм Месия. Не искате да Ми вярвате, защото си мислите, че съм се родил там, в онова малко градче, в малка колиба и че възпитателя Ми е дърводелец.“

А когато дошъл в Галилея и искал там да извърши нещо, те казали: „Кой е този мъж? Не са ли тук между нас неговите братя и сестри? Майка Му не се ли казва Мария, а баща Му Йосиф? Откъде се намери? Какъв семинар е посещавал? Няма никаква членска карта и няма никакво пълномощно.“ Библията казва, че Му се присмивали. Не можал да извърши там никакви велики дела и си заминал като им казал: „Никой не е пророк в дома си, в града и областа, от която произхожда.“

Внимавайте сега. Това е ясно потвърдения Месия. Той не е търсил собствена заслуга. Той казал: „Аз не мога нищо да върша от само Себе Си, а само каквото виждам Отец Ми да върши.“ И ти е предизвикал да изпитат дали е Месия.

Погледнете на онази малка, пренебрегната жена. Тя Го е познала. Не е била специално образована. Морала и бил съмнителен. Вероятно никой не е одобрявал това, което правила. Божиите закони го осъждат. Била е с нисък морал, но Бог не ви гледа според това кои сте и какви сте. Не се интересува дали сте големи, или малки, известни, или неизвестни; Той гледа сърцето ви, какви искате да бъдете.

Тя вече не искала нищо от старите неща в живота си. Искала да има това, което светело пред очите и в онзи момент. Човек съди според външния вид. Бог гледа в сърцето. Каквато и да е била, Светлината светнала и това е било решаващото. Тя разбрала същноста на вечния живот.

О, Голгота! Там са Го разпънали. Разпънали Го без да познаят, че обещаното Божие Слово е било потвърдено. Защо са Го разпънали всъщност? Какво е бил направил? Не е бил направил абсолютно нищо. Защо? Защото не са познали кой е Той.

Днес е същото. Днешните проповедници, модерните учители учат хората, че това е магьосничество, че е дявола, че е телепатия, че е лъжа и че са трикове. Така че хората не могат да познаят, че това е Словото на Бога за това време. Това е знамението на последното време.

Щом не сте от тяхната организация, църквите казват: „А, това са само празни приказки, всичко е лъжа. Погледнете само на това, на онова…“ Но нека да го докажат, че е лъжа. Нека докажат, че не е правилно. Но не могат да го докажат. Не може да е фалшиво, защото това е Бог.

Разпънали са Исуса, защото не са познали кой е Той. Не са знаели, че в онзи ден се е потвърдило Божието Слово. Станало е в ден, в който са се спазвали законите и всички наредби, което е било правилно. Но точно това е бил белега на времето, в което Той е трябвало да дойде и да стане човека, който е трябвало да бъде. Имали са първата част, но втората не я приели.

Същото правят и днес. Имат църкви, вярват в Исус, поне го твърдят, но отричат времето, в което живеем. Точно, както казва онази поговорка: Човек слави Бога винаги за това, което вече е направил и очаква това, което ще прави. Обаче игнорират това, което прави в момента и така се погубват. Те си мислят: Бог е велик, Той ще прави велики неща; Той ще дойде, един ден ще е грабването и ще си отидем у дома. Но не приемат истинските знамения и чудеса за времето, за което пише в Писанието. Те се разминават с това. „Когато слепия води сляп и двамата ще паднат в ямата,“ е казал Исус. Молете се Бог да ни отваря очите в това последно време.

Същото правят и днес. Те отричат и разпъват същия Бог, защото не Го познават. Когато отричат тези неща, които Той прави днес, те не разпъват точно Исус, но говорят срещу Святия Дух. Какво са говорели тогава? Наричали са Исус Велзевул, защото е разпознавал тайните на сърцата им. Казвали: „Той е дявол.“ С други думи магъосник. Вижте, 400 години те нямали пророк и са били отвикнали. Имали само закона. И казали: „Този е Велзевул.“

Исус им казал: „Аз ви прощавам, но когато дойде Святия Дух и вие кажете една дума против Него, няма да ви бъде простено.“ Помнете го това. В никакъв случай. Няма милост. Ако вие богохулствате срещу Святия Дух, срещу Словото на Бога, което е потвърждавано от Святия Дух, а вие казвате, че е нечист дух, преминавате границата между милоста и съда и не може да ви бъде простено. Това е причината поради която обвинявам тази генерация. Богохулства срещу изявения Божи Син.

Негово е обещанието, че в последните дни ще бъде както в дните на Ное и както в дните на Содом.

Той (Исус) е потвърденото Божие Слово. Нито една дума против Него няма да е простена. И какво искате да правите сега? Къде ще застанете? Всички те са осъдени и чакат часа, в който ще се излее Божият гняв. Те разпъват за хората Божия Син отново.

Тази генерация обича човешките учения и догмите повече от потвърденото Божие Слово. О, бих желал да говоря повече за това. Тази генерация с пренебрежение отхвърля Божието откровение, но ние крачим по същия път, по който са вървяли апостолите. Това е вярно.

Вие казвате: „И другите говорят същото.“ Но Бог го потвърждава.

Исус е казал: „Ако делата Ми не свидетелсват за Мен, тогава можете да кажете, че говоря от Себе Си. Но делата свидетелстват и би трябвало да вярвате на тях, защото е дошло времето.“ И още казал: „Вие можете да познаете какво ще е времето според това дали небето е червено или сиво. Можете да познаете времето според знаменията на небето, но знамението на времето, в което живеете не можете да познаете. Ако познавахте Бога щяхте да познаете и Моя ден.“ А те Му казали: „Ти се правиш на много велик. Правиш се равен на Бога.“ И Го разпънали на кръста.

Святия Дух днес не е трета личност. Той е самият Бог. А те разпъват същото изявено Слово. Разбирате ли? Хората днес разпъва! Христос чрез това, че отхвърлят потвърдения и изявен Син Божи, Който се изявява сред хората чрез делата Си, които е обещал, че ще прави по това време. Той е казал в Йоан 14: 12: „Делата, които Аз върша и вие ще вършите.“ Евреи 13:8 „Той е същия вчера, днес и завинаги.“ Йоан 15

„Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде.“

Помислете само, тези които са Го разпънали са били религиозни хора. Това не са били хора, които са стояли отвън. Това са били най-набожните хора по онова време. А тези, които правят това днес са също най-религьозните хора. И днес е същото.

Разпънали Го. И после? После отхвърлили изявеното Божие Слово и вместо Него приели своите изповеди на вяра. Не се ли прави същото и днес? Със сигурност. Правят същото. Той е Словото, а те отхвърлят Словото. Бих желал това да не ви убегне. Той е бил Словото и когато Го отхвърлили, отхвърлили Словото. И след като Го отхвърлили, те Го разпънали. Същото правят и днес. Отхвърлят Божието Слово и си запазват своите установение на вяра и така разпъват в събранията си действието на Святия Дух. Виновни са и аз ги обвннявам в името на Исус.

Петнадесет години преживявам как Той разклаща земята насам, натам, но те се държат за своите установения. Затова са виновни. Те хванаха Словото, което трябваше да направи от църквите едно голямо братство, като свърже петдесятните с останалите и Го отхвърлиха. Не само Го отхвърлиха, но Му се присмяха и Го нарекоха с най-различни имена. А сега се опитват да вкарат вътре федерацията на църквите, която е в плана на сатана и казват: „Дойдохме да си купим масло.“ Но ще бъдат отхвърлени.

Виновни са за разпъването на Исус Христос. Вие трябва да приемете условията на Бога. Вашите условия не важат.

Навремето отхвърлили Божието Слово заради своите изповеди на вяра. И днес правят същото. Той е бил Словото. А както знаем Евреи 13: 8 казва: „Той е същия вчера, днес и завинаги.“ Отново Го разпъват. Знаете ли, че Библията говори, че това може да бъде извършвано? Кой от вас би искал да знае нещо за това? Да отворим 6-та глава на Евреи и нещо ще прочетем от там. Да видим дали е възможно отново да Го разпъваме. Божието Слово е истина. Така ли е? Евреи 6: 1-3:

„Поради това нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщения, за ръкополагане, за въскресяване на мъртви и за вечен съд. И това ще сторим, ако Бог позволи.“

Виждате ли? Павел подчертава, че тези неща са от голяма важност. Кръщения, полагане на ръце, въскресения, второто идване на Христа. Всичко това има вечна стойност. Те са абсолютната истина. И сега забележете. Да четем по-нататък от 4 ти стих:

„Защото за тия, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век и са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докъто разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват. „

Е, това мое Слово ли е, или Неговото? Забележете, че те никога не са го приели. Били са вярващи на граничната линия. Ние сме били водени към познание на Божието Слово като сме Го чели и сме размишлявали върху Него. И ако след като сте приели това познание и после го отхвърлите, не можете вече никога да бъдете спасени. Прочетохме ли го точно сега? Схванахте ли го?

„които веднъж са били просветени… „

Ако само сте го разбрали все още не сте го постигнали.

Точно така е било, когато вярващите са излезли. Третото излизане е точния тип на всички останали.

Погледнете назад. Дайте ми още петнадесет минути да ви покажа нещо. Израел си избрал дванадесет мъже, от всяко поколение един, глава на деноминация, да отидат в обещаната земя и да им покажат добрите неща, които е трябвало да превземат и да бъдат техни. Те се върнали и започнали да се оплакват. „Нямаме сила да ги превземем.“ Но сред тези дванадесет имало двама, Исус Навиев и Халев, които гледали в Словото и казали: „Бог е казал, че това ни принадлежи и ние сме повече от способни да го направим.“ Нали е така?

Какви са били? Вярващи до граничната линия. Фактически те са били родени в църквата. Били са водачи на народа. Така да се каже епископи. Отишли там, където Словото на Бога било изявено като истина. Там имало една земя, в която те никога преди това не са били. Те не са знаели, че е там. Но отишли и я видяли. Била там. Исус Навиев и Халев взели от там грозде и те всички опитали от плода на земята. И после казали „Не можем да го направим. Просто не сме в състояние.“

Същата група от хора ги виждаме по времето на Исус. „Раби, ние знаем, че си учител пратен от Бог.“ Виждате ли? Граничната линия. „Ние знаем, че си учител, пратен от Бога, защото никой не може да върши тези неща, коита Ти вършиш, ако Бог не е с него. Ние виждаме, че Бог е с Теб.“ Но не Го приели. Защо? Там е била граничната линия.

Те са тук и сега при третото излизане. Същите знамения, същия Христос, същия Свят Дух, същите дела, същия Бог, същото послание и въпреки това не могат да го разберат. Защото ще трябва да върнат членската си карта. Защо? Те са били вече веднъж просветени. Познали са истината. Видяли са, че е абсолютната истина. Не могат да го отрекат. Видяли са го и в списанията. Доказателството беше и там. Те са га видяли. Снимки, вестници, доказателства за въскресения от мъртви, за изцеления, смъртни актове, потвърдени лекарски диагнози. Те трябва да признаят, че това е Той. И всички пророчества. Нито едно не е било фалшиво, всичко се е изпълнявало. Не могат да кажат нищо друго, освен че това е Бог. И въпреки всичко не могат да го приемат.

300 души от групата на проповедниците в Чикаго искаха да дойдат и да се покръстят на името на Исус Христос. Защо не го направиха? Цената е висока. Не могат да го направят. Те сами избират между милоста и съда.“ Защото за тия, които веднъж са били просветени – те са били доведени до там да го видят – които са имали познанието на истината, вкусили са от небесния дар и са вкусили колко е добро Божието Слово и са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, за да могат да кажат: „Сега вече го искам.“

Вие, презвитериани, баптисти, методисти, лутерани и вие търговци с пълното евангелие, които твърдите, че идвате към това, но се отвръщате от посланието. Отделни личности го приемат, но църквите като цяло – не. Вие трябва да напуснете църквите, за да го постигнете. Виждате ли? Това е. Отделни личности могат да го постигнат.

Обаче ако си мислите, че презвитерианската църква ще приеме Святия Дух и те всички ще захвърлят своите документи – забравете за това. Вие, методистите си мислите, че ще го постигнете. Никога няма да успеете! А вие, привърженици на триединството си въобразявате, че някога ще приемете името на Исус и ще се покръстите в Него? Няма да го постигнете. Но отделни личности ще излязат и ще го приемат. Това е знамението на Неговото пришествие. Но за църквите, които са видяли истината и после са я отхвърлили на своите конференции, това е невъзможно.

Виновни са, че са разпънали Исус Христос. Обвинявам ги чрез Словото на Бог.

Как можеш да ги обвиняваш, брат Бранхам? Обвинявам ги, защото независимо от това, че Бог в тези последни дни ясно се идентифицира със Словото Си и така ни известява и потвърждава, че е същия вчера, днес и завинаги, те хладнокръвно Го отхвърлят. Виновни сте, защото богохулствате срещу Святия Дух.

Сега ще отидем в Евреи 10. Тук се казва, че не само е невъзможно, а това ви отделя навеки от Бога. Вие няма да можете никога повече да дойдете в присъствието на Бога, след като сте отхвърлили Святия Дух и Му се присмивате.

Вижте, опитали сте Словото. Това е границата за вярващите. Вие казвате: „О, тия момчета не са били никакви вярващи.“ Те са били вярващи, във всеки случай са се представяли като такива, докьто са били сравнени с Божието Слово. Те са били Израилтяни. Излезли под охраната на кръвта. Излезли под знаменията на Мойсей. Те са видели знамения в действие.

Бог им казал: „Аз ще ви преведа там.“

Но когато дошло до изпълнение на обещаното Слово какво казали? „О, не можем да го направим.“ Виждате ли? А при това се върнали с гроздето и други добри неща от плодовете на земята, за да докажат, че земята наистина е добра. Божието Слово е истина.

Бог казал: „Аз ще ви дам тази земя.“ Но обстоятелствата. „О, ние сме пред тях като скакалци. Не можем да ги победим.“

Преди няколко години, когато още бяхме в старата зала, при мен дойде един мъж и ми каза: „Били, ако продължаваш да говориш тези неща ще останеш да приказваш на четирите стени.“

Аз му отвърнах: „Ще проповядвам на четирите стени, защото Бог е мощен и от тях да събуди Авраамови деца.“ Така е, това е истина. После му казах: „Ако имаш нещо, с което можеш да ми докажет, че това е невярно, кажи ми го.“

Много е лесно да се издигнем над някого, обаче по-трудно е, да докажем, че сме прави. Това е проблема.

Разпъват Го със своите изповеди на вяра.

Ще продължим с 6-та глава на Евреи. Забележете, Те в себе си отново разпъват Божия Син. Какво са направили? След като опитали и познали истината, са се отвърнали и са я отхвърлили. Какво правят?

Същото прави и този народ. Същото направиха църквите. Отхвърлиха го и разпънаха посланието. Разпънаха истината пред хората. Какво са направили с Исус? Опозорили Го, съблекли Го и Го разпънали на кръста. Него, Княза на живота. Същото направиха днес със своите изповеди на вяра. Направиха същото. Съблекоха от Него най-различни неща, лишиха Го от благоста и облеклото на евангелието, като ги заместиха с други работи и Го сложиха на кръста. О, защо?

Там Го разпънаха… Сега да вземем последната дума Него, Него, най-скьпата личност. Защо са го направили? Не са Го познали! Защо го правят днес? Не познават, че това е истината. Те са глухи и слепи, но не го знаят. Това е причината. Техните изповеди на вяра и техните традиции са ги отвели настрана от Божието Слово.

Сега се обръщам към вас, които сте тук. Ще свършвам и затова ви моля сега да внимавате. Знам, че е горещо. И на мен ми е много горещо, но брате, това е Словото. Това е живота, ако се ръководиш от Него. Ние не говорим за неща, които ще се случат. Говорим за това, което е вече тук, сред нас и се случва. Не нещо, което ще бъде, а нещо, което е. Ние не казваме само: „О, Той това е направил и онова ще направи,“ но говорим за това, което Той прави. Виждате ли? Това е нашият час. Може да не доживеем грабването. Може да умра днес. Ти можеш да умреш днес. Аз не знам. Но грабването ще дойде. И когато дойде, ние ще бъдем там. И всички онези, които през всичките тези векове са вярвали и са го очаквали ще бъдат там. Не се безпокойте. Те са ходили в Светлината на своето време и това сега тук е Светлината. Исус Христос същия вчера, днес и завинаги. Откажете се от своите изповеди на вяра и вярвайте на това Слово. Това е истината. Словото е истината. Исус казал: „Моето Слово е Дух и живот.“ Как искате да приемете живота като не приемате това Слово? Как искате да приемате догмите, коита са смърт и същевременно да приемате Словото на живота? Искате да отхвърлите Словото на живота, за да приемете смърта ли? Не е възможно да приемете и двете едновременно. Не е възможно. Всяко човешко слово да е лъжа, всяка догма е лъжа. Само Божието Слово е истина.

Аз сега се обръщам към всеки, може да е епископ, какъвто и да е и от където и да е, може да дойде в кабинета ми, или пред това събрание и да ми покаже едно място в Новия Завет, според което някой някога е бил покръстен в името на Огца и Сина и Святия Дух. А аз ще ви покажа как е бил покръстен всеки един, а тези, които са били покръстени по друг начин е трябвало да се покръстят отново, за да могат да получат Святия Дух. И сега какво искате да направите? Ще останете ли със своите изповеди на вяра? Останете при своите догми и ще умрете. Виновни сте, защото с мръсни ръце сте взели Княза на живота, Словото на живота и сте го разпънали за хората.

Не са знаели. И днес хората ходят в незнание. Те не знаят, че това е истина. Мислят си, че е някакъв вид теория. Не копаят дълбоко, за да получат дух на откровение. Не се молят достатъчно, не викат достатьчно към Бога. Всичко взимат леко. „А, добре, вярвам, че това е Бога. О, да.“ И дяволите вярват. Дявола вярва повече от някой хора, които твърдят, че вярват. Дявола вярва и трепери. Хората вярват, но продължават да си вървят, докъто дявола трепери, защото знае, че го чака съд. А хората вярват, но не се замислят, че идва съд.

Виновни са за разпятието. Със сигурност. Обвинявам тази генерация, че е виновна пред същото това Слово, което ги е обвинило в началото. Исус казал: „Кой може да Ме обвини?“ Той е бил Словото, което е станало тяло. И днес това Слово е станало тяло.

В Деяния при своята защита, Петър казал – дайте да го прочетем веднага. Той защитил Христос. Обвинил ги, че са убили Човека Христос, Който е бил Словото. Аз обвинявам тази генерация, че се опитва да убие Словото, което е изявено чрез човек. Обърнете внимание какво казва Петър в Деяния втората глава от 22 стих.

„Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете, „

(Представете си какво им е било.) „Израелтяни… (мъже на църквата, святи мъже, свещенници, мъже, за които се предполага, че сте Божии мъже) чуйте тези думи: Княза, Исус от Назарет беше потвърден от Бога всред вас.“ Сега говоря на вас духовните, Исус от Назарет е тук в личноста на Святия Дух, който е бил живота, пребиваващ в Него. Той действа тук в хората и потвърждава Себе Си чрез знаменията и чудесата, които извършва. Тук седят хора, които са били разядени от рак, а сега се чувстват добре. Има и такива, които са били мъртви и са били въскресени, слепи, които виждат, куци, които ходят. Това е Исус от Назарет.

„Него, предаден според определената Божия воля и предузнание (бил е предопределен за това дело), вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници. “Това не е ли обвинение? И кого обвинява? Главните свещенници. А аз днес обвинявам федерацията на църквите; обвинявам петдесятните; обвинявам презвитерианите, баптистите и всяка деноминация на света. С нечисти ръце и егоистична амбиция сте хванали Словото на Живота и сте Го разпънали пред хората, поругали сте Го и Го наричате фанатизъм. Но въпреки това Бог остави То да покълне сред вас, за да докаже, че Той е същия вчера, днес и завинаги. Обвинявам тази генерация.

Бог даде доказателство, че е жив. Той доказа, че това е Неговото Слово. Какво имате вие освен догмите си и изповедите си на вяра? Къде можете да изявите живия Бог? Вие сте отхвърлили Словото на Живота, което може да ви даде тия неща. О, какъв час, в който живеем!

Петър казал: „Разпънахте Го чрез ръцете на беззаконници.“

„Но Бог Го въскреси, като развърза болките на смърта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея. “

Чрез своите изповеди на вяра, организации и деноминации, с формата на благочестие, вие сте отрекли силата на Неговото въскресение. Но часа вече е дошъл. Последните дни са тук и Бог е обещал в Малахия 4:5-6, че в последните дни ще изпрати някого и ще обърне сърцата на хората обратно към първоначалните благословения и към петдесятната вяра на бащите. Не можете да го отречете, нито да му се противопоставите. Обвинявам ви пред Бога и ви обявявам за виновни, че със своите нечисти, деноминационни ръце сте разпънали Словото на Бога пред хората. Обявявам ви за виновни и готови за съд. Амин. Казвам същото, което и Петър. Той е призовал към покаяние онази генерация. Аз призовавам към покаяние тази генерация. Към покаяние пред Бога и възвръщане към първоначалната истина на Словото. Върнете се към вярата на нашите бащи. Върнете се към Святия Дух, защото Бог не се променя. Щом като Бог е казал: „И тези знамения ще придружават повярвалите“. Той стой зад това Слово навеки. То е Неговото Слово. Вие смятате, че чрез подаването на ръка, или участие на светото причастие, или с изповед на вяра, чрез някаква идея, ще изпълните изискването. Това може да го направи всеки човек, всеки пияница, всеки невярващ, всеки имитатор, всяка проститутка. Разни форми на благочестие може да има всеки. Но Исус е казал, че отличителните знаци ще са тези: „Тия знамения ще (не, може би, а ще) придружават повярвалите във всички генерации. В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди;на болни ще възлагат ръце и тс ще оздравяват. “ Болни изцелявайте, мъртви въскресявайте, даром сте взели, даром давайте.

Днес се правят големи планове за придобиване на пари и други неща. Затова не е чудно, че с всичко това отиват в съда.

Още един път. Тук има призив за покаяние. Вижте моето обвинение. Тази нова Голгота е църквата, така наречените най-свети места. Големи подиум и, католически олтар, както те го наричат. На най-светите места при методистите, баптистите, презвитерианите, петдесятните са нанесени най-големите рани. Новата Голгота! Къде? На най-светите места – в църквите. Кой Го разпъва? Свещнниците. Лицемери, вие би трябвало най-добре да го знаете. Не съм ядосан, но нещо в мен е сърдито. Бог се потвърди съвършенно сред вас.

Кой Го прободе? Къде получи раните? На Голгота. Къде ги получава днес? На подиума от който се проповядва. Откъде дойде тогава? От Иерусалим. От къде идва днес? От деноминациите, които претендират да Го обичат. Втората Голгота се състои в това, че Той е нараняван с раните, които са насочени срещу Неговото Слово. Това Го ранява. Защото Той е Словото.

Като проповедник на евангелието на Исус Христос, съпровождано от знамения, които доказват, че Той е Бог, имам право да обвиня тази генерация, защото най-острите рани Му нанасят проповедниците, които критикуват и казват: „Не ходете там да слушаге тия безмислици. Те са от дявола.“

И това се казва точно от мястото, на което се твърди, че Го обичат.

Знаменията, които Исус е обещал стават. Словото на Бога е по-остро от меч и издирва помислите и намеренията на сърцата. И То е наричано дявол. От кого? От проповедниците на святите места. О, Боже, как ли гледа Той на нас отгоре? Всичко е само от милост и милосърдие. Не можем нищо да направим, само да очакваме съда. Там се намираме вече.

Замислете се само, че най-тежките рани идват от проповедниците. Там Му подготвят новата Голгота. Разпъват на подиума Словото Му. Как Го разпъват? С формите си на благочестие. Точно така е.

Слушателите Го коронуват, присмиват Му се; Той получава нова корона от тръни. Присмиват Му се от подиума, нараняват Го и Му слагат корона. Нима не е разпъван отново? Бичуват Го с изповедите си на вяра, които са установени от хора, учители в деноминациите, и които стоят против Неговото Слово. Те са Го разсъблекли и позорно са Го отхвърлили.

Исус е казал: „Напразно Ме изповядвате с устата си.“ Не правят нищо добро. На кого се кланят? На същия Бог. И при първото разпятие са се кланяли на същия Бог. Но напразно. Същото е и днес. Напразно са направили деноминации. Напразно имат семинарии. Излишни са им изповедите на вяра. Те проповядват учения на хора, които отричат Божието Слово. Виновни са, защото учат човешки учения, вместо Божието Слово и така разпъват Княза на Живота. „Напразно Ми се кланят.“ Бичуват Го, и Му слагат корона от тръни.

Когато на улицата видят жена с дълга коса, казват, че е старомодна. Помнете, че това са подигравателите. Това, което носите на главите си е корона. Бог е казал, че това е вашата слава. Носете го с чест. Алелуя. Носете дългите си коси с гордост, като че носите корона от тръни за вашия Господ. Не се срамувайте. Той го е казал. Все едно какво казва днешната Езавел и тия мошенници, които стоят на подиумите и разпъват Христа. Няма никакво значение какво казват. Вие носете с чест дългите си коси. Бог го е казал. Останете верни на това.

Подигравателите отново My слагат венец от тръни.

Той има нова Голгота. До какво Го доведоха. Тия униформени хорове, жени в шорти, с остригани коси и гримирани лица – в хора пеят като ангели – приличат на онези стриптизерки, които са под защитата на закона. Содом и Гомор.

Погледнете на някое женско кученце на улицата. Когато всичко е нормално, никакво куче не се обръща след нея. Само, когато нещо с нея се случи – вие знаете какво.

Защо жените ходят полуголи по улиците? Не ми твърдете, че причината не е същата. Недейте да обвинявате мъжете. Но тия жени са под охраната на содомските закони. Аз твърдя, че е незаконно така да ходят по улиците. Нека проповедниците да си сложат поли. Стоят, гледат го и го позволяват. Срамуват се да говорят срещу това, защото деноминацията им ще ги изгони. Разпъвате за хората Словото на Бога, което казва, че е срамно жена да си стриже косата и че е мерзост да носи дрехи, които са определени за мъжа. Осъждам това. Обвинявам ги, че по този начин разпъват за хората Словото на Бога. Жени, които носят къси панталони, стрижат си косите и после застават в хора на подиума.

Преди няколко дена една жена ме попита: „Какво си мислиш, къде ще отидат?“ Чрез разпознаване в Духа, стоиш там и гледаш тия неща над тях: неморални, просташки, пушачки, които продължават да пушат, но стоят там на подиума, в хубавата униформа и в тоя си вид са показвани пред останалите, които после казват: „Щом може тя, защо да не мога и аз.“

Проповедници, християнския живот е в чистотата и светоста. Обвинявам ги в името на Исус Христос за нечистота и поквара. Те опозоряват евангелието. А пък тези, които искат да стоят верни на Словото са наричани фанатици. Викат: „Това е старомодно.“ Глупости! Обвинявам ги в името на Исуса.

Тия модерни стриптизерки от улиците, пеят в хоровете, пушат цигари, говорят мръсни вицове, имат по няколко мъже, но продължават да пеят в хора, защото имат хубав глас. Вие бедни, интелектуално духовно недоразвити, вие четете същата Библия, която могат да четат всички хора, но вие сте отхвърлили Святия Дух и както казва Библията, ще повярвате на лъжи, за да бъдете погубени. Всъщност вие вярвате, че стоите в истината, но Библията казва, че чрез точно тази лъжа, която вие приемате като истина ще бъдете погубени. Затова ви обвинявам чрез Словото на Бога. Вие заблуждавате хората и разпъвате принципите на Христа, принципи на святост и живот отгоре.

По улицата върви уважавана личност, но в действителност зад това се крие нещо съсвем друго. Проповедниците стоят по спортните игрища, пушат цигари – камъни за спъване. И другите глупости, с които се занимават. В събранията им ходят жени с остригани коси, с панталони, с шорти и с гримирани лица. Те се обръщат една към друга и си казват сестра тази и тази. Но Библията осъжда тази безмислица. „Ходи да се забавляваш, прави каквото знаеш, остани член на църквата, пази изповедта на вяра и живей както ти са харесва…“

Недейте да мислите, че сега говоря само за презвитерианите. Говоря и на вас, петдесятните. Да! Едно време знаехте истината, но си мислехте, че няма да успеете да я носите. Мислихте, че няма да можете да издържате пастора си. Вашия пастор не би могьл да има няколко стотин долара седмично и голяма, красива сграда в която би могьл да проповядва, а също и да язди на кон и да живее както останалите, ако би осъдил всичко това. Организацията би го изгонила. Така че той трябва да се подчини. Продават правото си на първородени за супа от този свят, както е направил Исав. И какво получава срещу това? И двамата ще паднат в ямата и ще бъдат погубени. Обвинявам ви за това, че продавате евангелието.

Неотдавна бях в едно от най-известните места на петдесятната църква. Имаха хор. Седях в стаята на проповедника, когато се събраха четири или пет хора заедно. Те не знаеха, че съм в кабинета на този брат в Оклахома. Седях там на мястото, в което се подготвя проповедника преди да излезе на подиума. Там имаше няколко гримирани Ricketas. Нито една нямаше дълги коси; всяка беше късо подстригана, всяка беше гримирана и всички бяха еднакво облечени. Те стояха там наоколо. Един мъж събираше пари за мисии. Държеше се като че ли е сляп, обикаляше с чинийката и нещо набързо обясняваше по повод на сбирката. После се качиха горе и се опитваха да пеят песента „Месия“. Не го направиха най-добре, защото нямаше отзвук. Беше мъртво. Виждате ли? Това е новата Голгота.

Представете си как би изглеждала една млада девойка с дълга коса, негримирана и прилично облечена. Щяха да и се присмиват. Ако проповедника би се осмелил да каже нещо по този въпрос, ще го изгонят от организацията. Вие отново разпъвате Божия Син и Го опозорявате публично. С претенции, че проповядвате евангелието, вие Го разпъвате. Обвинявам тази генерация, която отрича Христа в тези последни дни чрез Словото на Бога и Неговата мощ, която потвърждава, че Той е жив.

Да, те са против очистващото, потвърдено Божие Слово. Техните организации не могат да приемат това.

Големите църкви и деноминациите са Неговата нова Голгота. Повтарям – Тия модерни стриптизерки пеят в хоровете. Най-висшия свещенник на всяка деноминация казва същото, което Първосвещенника в онези дни. „Слез долу и ни покажи чудо.“ Това е било първото разпятие. Днес е същото. Чувал съм да казват: „Ти въскресяваш мъртви. Тогава защо не го направи и тогава? Жена ти и детето ти лежат в гроба.“

Незнанието ражда незнание.

Преди известно време имах едно малко предаване по радиото в Аркансас. Говорих за една жена, която беше изцелена. След предаването, един мъж, който принадлежеше към една църква на една деноминация направи следното изявление: „Призовавам всеки човек да ми покаже чудо.“ Отидох и доведох един лекар и един мъж, който беше изцелен от рак. После доведох и една жена, която беше прекарала двадесет години на инвалидна количка и беше изцелена от артрит. Взех я със себе си, отидох при този мъж и му казах: „Искам тия хиляда долара.“

Той каза: „Да… добре… но аз ги нямам тук. Те са във Вако, в Тексас, там е централата ни.“

Казах му: „Добре, ще отидем там. Ти се приготви и утре ще заминем.“ Казах му още, че с нас има лекар, който ще потвърди, че тези хора са били болни от рак. „Носи със себе си рентгеновите снимки на които всичко се вижда. А за тази жена всичките и съседи могат да потвърдят, че двадесет години е била на количка, а сега ходи съвсем добре. Лекували са я един лекар, след друг без успех. А сега е здрава. Е, ти каза, че ще дадеш хиляда долара. Аз искам да ги дам за мисии. Бих искал да ми ги дадеш.“

Той каза: „Те са в Тексас.“

Отговорих му: „Утре ще отидем там.“

Той ми каза: „Чакай още малко. Искам нещо да ти кажа. Ще взема със себе си едно малко момиче, ще порежа ръката и, ти ще я изцелиш пред братята и те ще ти дадат хиладата долара.“

Казах му: „Ти, дяволе!“

„Ако си Божи Син, слез от кръста. Познай кой те удари.“ Завързали Му очите, били Го и казвали: „Познай кой те удари, ако си пророк.“

„Ако си Божи Син, слез от кръста.“

Слепи водачи, които водят слепи. Мъж, който прави такива неща, или говори такива работа се нуждае от изцеление на разума си. Очевидно.

Стария, познат глас. „Покажи ни чудо. Искаме да ни покажеш чудо.“ А при това те са ставали непрекьснато, според това как Бог е искал. Но те не са присъствали. А ако присъствали, наричали Го Велзевул, дявол. Виждате ли? „Ние желаем да го правиш така, както ние искаме.“ Точно така. „Да отидеш там, където ние искаме, да правиш това, което ние искаме.“ Но не са могли да Го сложат на каишка. И поради тази причина Го изключили от средата си. Да! И днес се опитват да направят същото. И ще го постигнат чрез съединяването на църквите. Всички ще се съединят. Това е стария познат глас.

И днес можем да видим как срещу Него са застанали тия най-големи и изкусни теолози на най-религиозните места. Най-добрите теолози, които би трябвало най-много да знаят, най-големите църкви, най-добре обучените теолози. Те са Го отлъчили от средата си. Не Го искат. Може би ще кажете: „Не си прав, брат Бранхам.“ В такъв случай не сте присъствали тук да чуете за Цъковните времена. Не сте били, когато се е говорило за Лаодикийския период, който е единственния, в който са Го изгонили навън и Той стои отвън и чука на вратата да Го пуснаг да влезе.

Изгонили са Го, защото не им е нужен. Отново Го разпъват. Амин! Колко време имаме още?

Спомнете си, че пророк на Божието Слово във второ Петър 3: 3 ни казва, че в последно време ще дойдат подиграватели и ще бъдат надменни, горделиви, хулители, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, много образовани, клеветници, предатели, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му (2 Тим 3). Отвърнете се от тях, защото те са, които ходят от място на място да пленяват късо подстригани жени, които си гримират лицата и носят шорти. Точно така е. И казва: „От такива оставай на страна.“

Послушайте пророка. Отвърнете се от тези неща в последните дни. Дойдохме до тук. Сега го съобщавам това на Църквата. Да, оставайте на страна от тези неща.

Днешните проповедници би трябвало да знаят всичко това. Тогава е трябвало да могат да разпознаят Исуса в Неговите дни. И днес би трябвало да Го разпознаят, но не могат.

Точно както тогава в Неговите дни еврейските учители е трябвало да Го познаят и днес би трябвало да познаят ясно потвърденото Негово Слово. Той е бил Словото и го е доказал. Доказал е, че е бил Словото за тогавашния ден. А Бог днес доказва, че Той е Словото за днешния ден, светлината на този час. Тогава е трябвало да Го познаят и днес би трябвало да Го познаят. Но тогава са Го разпънали и днес Го разпъват. В това ги обвинявам. Обвинявам ги, защото Бог ще иска да платят за това.

В онези дни Бог отново е бил на земята и Исус е казал: „Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти Съм искал да събера твоите чада, но не искахте.“ И как сега, в тези последни дни Бог иска да събере Своя народ, но не искате. Вие сте дали предимство на своите изповеди на вяра и ще бъдете предадени на унищожение. Това се е случило с Ерусалим. Бил разрушен и изгорен. Вече го няма. Същото нещо ще се случи един ден с всичките тия големи неща. Вашите изповеди на вяра, вашите деноминации един ден ще умрат и ще изчезнат, но Божието Слово пребъдва до века. То е вечно живо.

Най-дълбоките рани ги е получил в дома на така наречените приятели. Размислете. Тук искам за малко да се спра. Проповедници, помислете върху това. От къде са Неговите рани? Получил ги е в дома на така наречените Си приятели. Точно, както е било тогава е и днес. Само помислете. Около Голгота не са стояли варвари и езичници, а проповедници, които са имали претенциите да Го обичат. А днес, когато евангелието е така съвършенно потвърдено и се доказват знаменията на Неговото въскресение, срещу нас не застават хората от улиците, а точно тия така наречени проповедници. Тези, за които се предполага, че Го обичат. Точно те са, които Го обкръжават като врагове. „Ние не искаме тези неща. Не искаме този да ни командва. Няма да го подкрепяме. Няма да работим с него, след като там стават такива неща. Това не е нищо друго, освен спиритизъм. Всичко това е от дявола.“ Не познават Божието Слово. Слепи водачи, които водят слепи. Точно както и тогава. Същото, което са правили тогава, правят и днес. Помислете върху това.

Силата, която изцелява, която освобождава мъже и жени от любовта към този свят от Езавели с късо подстригани коси, с гримираните лица, които ходят по улицата в шорти, пушат цигари, клеветничат и говорят вицове, но при това си казват християнки.

Помните ли онзи мой разказ за роба, който бил кралски син? Какви би трябвало да бъдем ние мъже и жени? Тия духовници зад катедрата за проповядване. От тях Той получава раните Си днес. Те са приели начина на живот на хората и го одобряват. И с това Му нанасят рани. Отричат силата, която може да освободи хората от тези неща и одобряват живота, който е в противоречие на Божието Слово. Одобряват остриганите коси, гримираните лица, късите поли и панталони. Тези неща противоречат на Божието Слово, но те са ги приели и така приготвят нова Голгота. Къде става всичко това? На улицата ли? В баровете? Не, зад катедрата за проповед!

Касъв беше пак този крясък? „Той се прави на Бог.“ Те отричат Неговата Божественост. Те се опитват да Го разделят и да направят от Него три Бога. Но Той е Бог. Той е бил Бог и ще бъде Бог завинаги. Когато им говорите за един Бог, те ви се присмиват. „Ние вярваме в светата Троица.“ Аз вярвам в един свят Бог в Неговата сила, която изцелява, освобождава и изтръгва хората от любовта към този свят и ги прави свободни така, както е освободил Мария Магдалина.

Припомнете си. И тя е била една малка гримирана Езавел. В нея имало седем бяса. Била е същата такава стриптизерка по улиците както и днешните. Където и да сте, можете да ги видите. Ако не вярвате, че днес хората се кланят на идола гола жена, достатьчно е само да излезете на улицата. Както е било в дните на Содом, така ще бъде. Навсякъде го срещате. Отворете вестниците, списанията, рекламите. Какво намирате там? Спомнете си: „Когато Божиите синове гледаха, че човешките дъщери са красиви взимаха си ги за жени.“

Вижте скандала в Анлия. Вижте скандала тук. Всичко се превръща в публичен дом. Защо е така? Защо Русия стана комунистическа? Заради простотията, немоща и нечистотията на католическата църква. И точно заради това този народ ще приеме комунизма във федерацията на църквите и ще се съедини с католицизма. Това ще стане тук. Защо? Защото отказаха да приемат евангелието, което ги отделя и ги прави други хора. Там е причината. Проповедниците ще го приемат заради поканите на обед, заради финансовото им състояние, което им е усигурено от изповедите на вяра. Те казват: „Принадлежа към…“ заменят силата на Бога с образование.

Той ги освобождава от това извратено поколение, както Мария Магдалина. Но те осъдили силата, която направила от тази малка стриптизерка от улицата християнка, която започнала да се облича прилично и да се държи като жена. Осъдили тази сила и разпънали на Голгота Мъжа, Който я притежавал.

Сега те наричат това евангелие и Святия Дух, който може да хване тези малки стриптизерки днес и да направи от тях християнки, фанатизъм и не искат то да влезе в техните събрания. Това внася в техните редици безпокойство. И какво правят? Отблъскват тази сила, както са го правили и тогава. Сега разпъват Словото като казват, че това не се отнася за нашето време. Отново ги обвинявам. Да, точно така както са били обвинени тогава.

Знамението запричинило това, че мъжа, от когото била изгонена легия демони, се облякъл. Мислете върху това, че човек, който се съблича е пометен. А как стои тогава въпроса със жените? Онзи човек, обладай от дявола бил луд. Ходил гол. Бог приложил силата Си и го накарал да се облече. И после със здрав разум той седнал при краката на Исус. Погледнете тази сила, която точно всред техните изповеди на вяра е отворила очите на стария Вартимей. Когато Исус е бил на земята, тук е имало точно толкова неверие, както и днес. Но това не Го е спряло; продължил е по пътя Си. Нищо не е скривал пред тях. Казал им: „Вие сте от баща дявола.“ Той осъдил всичко това.

Силата, която е извела Лазар от гроба, която върнала на онази жена си на, (О, Боже), която можела да каже нещата предварително ( гам ще намерите едно магаренце), силата, която вършела всички тези неща; за Мъжа, който притежавал тази сила казали: „Махнете Го, не Го искаме в своя народ. Той нанася обида на нашето учение.“ И Го разпънали.

Същото е и днес. „Махнете Святия Дух.“ Не искат да имат с Него нищо общо. „Ами Той осъжда нашите неща и говори на хората такива работи. Ние не искаме това да влезе в нашата организация. В противоречие е с нашите изповеди на вяра.“ Отново Го разпъват.

Бъдете внимателни сега, когато ще свършваме. Трябва да направим заключение. Отново говорят за фанатизъм. Него Го наричат фанатик, твърдят, че е полудял. Всички знаят, че в Библията е писано, че фарисеите казали: „Ти си Самаритянин и имаш бяс.“ Това значи, че е луд. „Този Мъж е луд и Го следва една група от луди. Той е Велзевул.“

И днес отново говорят същото: „Това е някакьв вид магьосничество.“ И отново Го опозоряват и Го слагат на кръста. „Какъв кръст, какво опозоряване? Той е потвърденото Слово, а те Му се присмиват, правят Го на луд и казват на хората, че е дявол. Той казал: „Те твърдят, че тези святи дела на Бога са от нечист дух.“ Няма да им бъде простено, че опозоряват Неговото Слово, опитват се да Го осъдят и означат като фалшификат или фанатизъм.

„Не ходете там, не посещавайте тези събрания.“ Какво доказват с това? Забиват пироните на изповедите на своята деноминация. Тези учители светски, безбожни, обичащи удоволствията; в своята сектарска заслепеност взимат пироните на деноминациите си и разпъват чрез своите проповеди Божия Син. Защо го правят ли? Защото повече обичат славата от хората и своето положение в църквата, отколкото Божието Слово. Осъждам това. Те не могат да бъдат в единство със Словото, защото вече са в единство със света. Този ден, в който живеем е лицемерен ден.

Не беше ли достатъчна една Голгота за моя Господ? Защо искате да правите тези неща? Вие, за които се предполага да Го обичате; вие, които познавате Неговото Слово, които в Откровение 22 можете да прочетете: „Който отнеме, или добави една дума…“, защо го правите? Не Му ли стига една Голгота? Аз съм тук, за да Го защитавам.

Обвинявам ви чрез Божието Слово. Променете нътищата си, защото ще отидете в пъкъла; вашите деноминации ще се разпаднат. Обвинявам ви в присъствието на Съдията. Вие, със своите форми на благочестие. Това е лицемерие. Как го наричате вие? Не е ли достатъчна една Голгота?

Как го е казал Стефан в защитата си?: „Кой от бащите ви не го е правил?“

И Петър е казал: „С нечистите си ръце разпънахте Княза на живота.“

А не е ли казал и самият Исус: „Кой от бащите ви не е убивал пророците? А сега им избелвате гробовете.“ Това е била участа на праведните през всички векове.

Така че обвинявам тази високо поставена група от хора, които ходат на църква, но се отричат от Христа. Вие, със своите форми на богослужение разпъвате моя Христос втори път чрез това, че твърдите на хората, че тези неща се отнасят до друго време, а не за днешното. Обвинявам ви. Виновни сте за същото престъпление, както са били виновни в онзи ден, в който са Го разпънали.

ПОКАЙТЕ СЕ И СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ БОГА, ЗАЩОТО ЩЕ ЗАГИНЕТЕ!

Отново ще го кажа. Тук, в църквите; те, учителите; разпъват Него – Словото, чрез това, че богохулстват срещу Него. Бог да е милостив!

Между разпукнатите скали и мрачното небе

Моя Спасител склони глава и умря

Но отворената завеса откри пътя

за небесните радости и вечният ден.

Това сега го казвам за записа и за тези слушатели тук. Говоря под инспирация на Святия Дух: „Който е на страната на Господа, да дойде под Неговото Слово!“

Бог със сигурност ще доведе тази, отричаща се от Христа генерация на съд за богохулство и разпъване на Неговото потвърдено Слово. Ще отидете в съда. Когато огнения стьлб бил там като доказателство, Мойсей казал: „Който е от към Господа, нека дойде при мен.“ Кой е на страната на Господа? Да приеме Словото, да се отрече от изповедите на вяра и ежедневно да следва Христа. И в онази сутрин ще се срещнем.

Да наведем главите си за молитва.

О, Господи, Боже, Дарителю на вечния живот и Автор на това Слово, Ти, Който си възвърнал Господа Исуса от мъртвите и всичко Си потвърдил точно, пред генерацията невярващи хора; днес беше много дълго. Има много хора, сградата е препълнена. Записите са направени, за да отидат по целия свят. Проповедниците ще ги слушат в своите стаи. Моля се за тях, Господи. Дай, тези думи да паднат дълбоко в сърцата, да вникнат и отстранят всичко светско, за да могат да кажат като онзи методист проповедник в Кентъки, който дойде при мен и каза: „Когато чух Седемте църковни века и чух възванието: ‘Излезте от вавилонските стени!’, отказах се от всичко и напуснах. Не знам по кой път да вървя и какво трябва да правя, но напуснах всичко.“

Нека е благословена смелоста на този млад мъж. Той има две, или три деца и жена.

Боже, дай много хора да намерят пътя към Божието Слово, това е единствения път на Живота, защото Той е Словото. Моля се за всеки един, Отче. Когато говоря всички тези неща, прозвучава твърдо, но е в любов; защото любовта сочи пътя. И се моля, Отче да бъде възприето така, че е мислено като корекция на посоката на пътя.

Ти, Който си ги коригирал, Си се молил за тях на кръста и си казал: „Отче, прости им, защото те са слепи и не знаят какво правят.“ Моля се за днешните проповедници, които отново разпъват Словото със своите изповеди на вяра, с деноминациите си и с догмите, които са поставили вместо Словото на живота. А още и критикуват пред хората истината, която е потвърдена от Бога. Молим се за тях, Отче, отново да ги повикаш на сватбената трапеза на Агнето. Нека да дойдат, Отче и да не търсят извинения, защото знаем, че това е последната покана. Дано не е и кьсно. Надявам се, да не е.

Благослови това малко събрание, което е тук, тези няколкостотин души, които седят днес тук в тази горещина толкова дълго. Слушат вече два часа, а може и да е по-дълго. Никой не излезе навън, всички седяха тихо и слушаха. И децата им и жените им са тук. Те се държат здраво за Словото.

Господи, знам какво би се случило с мен в дните на съда, ако излъжа тези хора. Съзнавам го това, Господи, съзнавам го така ясно, както осъзнавам, че се мъча да ги доведа при Словото, за да живеят чрез Него. Казвам им, че Ти Си същият вчера, днес и завинаги, че Този велик Свят Дух е Исус Христос в подобието на Святия Дух, същия Човек. Ти си казал: „Още малко и света вече няма да Ме види, но вие ще Ме видите, защото ще Съм с вас и във вас.“ И аз знам, че това Си Ти, Господи. Вярваме Ти, защото Те виждаме да правиш същите неща сред нас.

Днес, в това събрание ние Ти се предаваме. Дано точно в тази минута, Господи, всеки мъж, всяка жена, момче или девойка, всички, които са тук, или слушат този запис, да могат да вземат решение да предадат цялото свое аз в служба на Бога.

Слез върху това събрание, Господи, със силата си и изцели болните. Беше казано, че тук седи малко момче инвалид. Нека великият Свят Дух да го направи, защото знаем, че сме в Неговото присъствие. Ти можеш да преминеш и чрез радиото и телевизията през различните земи, за да изцелиш болните – Ти изпращаше Словото Си и То ги изцеляваше. Ние знаем, че можеш да го направиш и тук. Моля се, Боже, да изцелиш всеки един болен, всеки инвалид и всеки, който има някакво бреме и слуша тези думи.

О, Боже, направи го. Моята молитва е за тях. Принасям Ти ги с Христовата любов, която е в моето сърце и със съчуствие към техните страдания. Принасям Ти ги на жертвения олтар, където лежи разкървавеното тяло на Агнето като примирение за нашите грехове и болести. Моля се за милост за тези хора. Бих искал да застана за тях като Мойсей в пролома, Господи, и да кажа: „Боже, бъди им милостив още малко време и им дай още един шанс.“ Направи го точно сега, Господи. Дай, евангелието още да продължи да тича.

Те са осъдени, Господи. Моля се Твоята милост и милосърдие да достигнат и до онзи последен човек, чието име е записано в Книгата но живота. Не е тежко да се молим в единство с Божието Слово, искам да кажа, Господи, с обещаното и потвърденото Слово, с това Слово, което е избрало и предопределило тези хора още преди създанието на света. Не е трудно да се молим да спасиш тези, чиито имена са в Книгата на живота, защото знам, че ще го направиш. Исус е казал: „Всички, които Ми е дал Отец ще дойдат.“ И никой не може да дойде, ако не му е дадено.

Моля се, о, Боже, навсякъде, където сега паднат тези думи, дали тук в залата, или от магнитофонната лента, Святия Дух да извика сега всяка предопределена личност, чието име е записано в Книгата на живота на Агнето преди създанието на света. Нека днес да чуят, че говори тихият, нежен, спокоен глас на Бога, който говори в сърцата и казва: „Това е пътя, ходете по него.“ Дай го, Отче, в името на Исуса.

Докъто ние всички тук сме с наведени глави и вие вярвате, че всичко това е истина, аз полагам ръцете си на тези пакетчета и кърпи, които лежат тук за болни и страдащи.

Бих искал сега да ви попитам нещо съвсем искрено. Аз не идвам тук, за да бъда чут.

Изморен съм и съм изтощен. Не съм вече млад и знам, че дните ни са броени. Знам, че трябва да говоря и за най-малките детайли, които се отнасят до Божието царство. Старая се да говоря по най-добрия начин, по който мога. Винаги, когато проповядвам, в мен се поражда надежда. Трябва да вървя, независимо как се чувствам. Идвам тук, защото чуствам, че трябва да дойда. Искам да дойда. Аз ви обичам. Тези неща ги казвам така строго и остро, не защото така го искам, а защото съм вътрешно подтикван към това. Това потвърждение ме кара да го правя. Говоря го в любов и доброта. Нямам намерение да отлъчвам мъже, или жени. Не, това не го искам, брате и сестро. Аз само искам да ви доведа до високо място, от което да можете да познаете смъмрянето на Господа и Неговата метла, че това е, в което сега вие трябва да влезете. Не го отлагайте. Не се бавете.

А вие, които имате желание да застанете на страната на Господа и изцяло да Му предадете сърцата си, вие, които сте днес тук и вие, които слушате тези думи на магнитофонна лента, не вдигайте ръцете си, ако не го мислите искренно. Само ако наистина искате да дойдете при Господа с посветен живот, тогава ви моля да вдигнете дясната си ръка. Бог да ви благослови. Вие отново се посвещавате на Исус и сте готови да носите Неговото бреме. Кажете: „Съгласявам се днес да взема върху себе си Неговия позор.“ Аз вдигнах и двете си ръце. „С радост бих понесъл преследването на Исуса Христа. С радост ще нося названието ‘светец,’ или каквото и да било друго за Него. Ще го нося с гордост, защото е заради Господа. Ще го нося с гордост.“

Не бихте ли искали всички да направите същото? Вдигнете ръцете си и кажете: „С Божията милост бих искал да го направя.“

Учениците се радвали и приели като голяма чест да претьрпят опозоряване за Исусовото име.

Или бихте предпочели да носите опозорение за някаква звезда от Холивуд, или от телевизията, или пък за някой член на църква? Или искате да претьрпите опозоряване за Словото на Исуса Христа? Дай ми опозорение за Словото Ти, Господи. Знам, че Той е понесъл опозоряването на Словото на Бога. Дай и на мен да го нося, Господи. Искам да нося този свят кръст докъто смърта не ме освободи, после ще отида у дома, за да приема короната…

Един ден там ще бъде приготвена корона за нас. Сега е подготвяна. Чак когато приключи този земен живот, тогава ще знаем, че всичко е наред.

Тук няма достатьчно място да могат всички да се съберат около олтара. Така че приемете като олтар мястото, на което сега се намирате. „Тези, които повярват…“ Да се молим.

Небесни Отче, струва ми се, че всички, които са днес тук и млади и стари, вдигнаха ръцете си. Моля се, където и да прозвучат тези думи, хората да вдигат ръцете си и да коленичат. Татко, майко, минете на другата страна, хванете се за ръце и кажете: „Скъпи, много дълго бяхме членове на църква. Хайде сега да влезем в Христа.“ Дай го, Господи. Благослови тези хора тук. Моля, благоволи да им дадеш посветен живот, Господи. Много от тях са добри хора, Господи. Те са Твой народ, само не са знаели истината. Моля Те да им покажеш Своята истина. „Твоето Слово е истина.“

Както Си казал в Йоановото евангелие, мисля в 17 глава: „Освети ги чрез истината; Твоето Слово е истина.“ Твоето Слово все още е истината. Винаги ще е, защото То е Бог. Моля се, Боже, да ги осветиш чрез истината. Да „освети“ значи да очисти от всички изповеди на вяра и деноминациите. Да очисти от всичко светско за посветен живот на Божието Слово. Дай го, Господи. Те са Твои. Ти си обещал да го направиш. Като Твой служител аз жертвам сега тази молитва за тях. В името на Исус Христос.

Докъто още главите ни са наведени, нека да изпеем тази песен и да останем в молитва.

Исус изплати всичко,

за всичко благодаря на Него;

Грехът ми червен като кръв,

Той обми бял като сняг.

Вчера на едно място един мъж ми взе мерки за костюм, който ми купи един брат от тук. Той ми каза: „Твоя костюм изглежда да е дебел и много топъл, затова ти купих по-лек.“

Отидох при него да си го взема и той ми каза:

„Едното ти рамо е по-ниско. Сигурно си носил нещо тежко.“ Помислих си: „Да, бремето на греха, но Исус изплати всичко.“ Исус изплати всичко, за всичко благодаря на Него Грехът ми червен като кръв, Той обми бял като сняг.

Боже, бъди ни милостив в това време на дълбок размисъл. Дай Словото Ти да влезе дълбоко в сърцата. И макар, че хората закъсняха много за обед, това е повече от храна, това е живот. „Моето Слово е храна,“ Си казал. С това са хранени нашите гладни души.

Така че, вземи ни, Господи, оформяй ни. Господи, вземи ме с тях. Искам да вървя с тях. Сега отивам във вяра на Голгота, Господи! Отивам заедно с това събрание. Претворявай ме, Господи. Не постъпвах правилно. Преди известно време исках да престана да проповядвам. Хората отказваха да ме слушат. Продължаваха в това, което са правили непрекъснато и аз загубих смелост. Получих комплекс. О, Боже, когато преди няколко седмици там навън Ти ми даде знамение и когато четях Библията видях, че Ти си казал на Мойсей точно това, което беше в онзи сън, че и там е имало една планина, която е трябвало да бъде знамение за него. И тогава най-накрая разбрах, че съм изоставил куп болни хора и че служението ми не е само пророческо, но и да се моля за болни и да проповядвам Словото. Ти допусна един мъж тук да падне мъртьв и след това отново го върна в живота като потвърждение, че всичко е истина. Ти винаги потвърждаваш Словото Си.

Господи, потвърди Го и сега, когато стоя пред Твоя трон. Приеми всеки един от тези хора, Господи. Отстрани от нас всичко светско. Приеми ме, Господи, докъто сме в Твоето присъствие. Вземи Словото Си и разкъсай сърцата ни. О, Боже, отдалечи ни сега от света и светските грижи. Дай да бъдем посветени християни, Боже, които в любов, доброта и сърдечност носят плодовете на Духа. Няма ли да го направиш, Господи? Ние сме пред Твоя трон. Греха е оставил следи върху всеки един от нас, но Твоята кръв може да ги прикрие, Господи, и да ни избели, че да бъдем като сняг. Дай го, Господи, докъто очакваме на Теб. Приеми ни. Ние сме Твои. Посвещаваме на Теб живота си. В името на Исус Христос. Дай ни го на всеки един от нас, Господи.

Съкруши сърцето ми, Господи. Виждам всяка своя грешка и всяка своя заблуда. Боже, от този момент ще старая да живея така, че да помогна. В тази сутрин, в която произнесох обвинение срещу приятелите си там навън, срещу духовните, аз отново посвещавам живота си на Теб. Принуден съм да говоря твърди неща, Господи, но го правя под инспирацията на Твоя Дух. Осъзнавам, че Ти ме караш да го говоря. Сега вече то падна от раменете ми, Господи и аз съм радостен, че падна. А те нека сега да постьпят с това както искат. Моля се да го приемат.

Моля да спасиш всекиго, Господи. Нека от това да произлезе съживление и в църквата Ти да дойде голяма мощ, преди да си отиде у дома. Не е трудно да го измолим, защото Ти Си го обещал. Ние сме в очакване на третото изливане, Господи, за което знаем, че ще е съпровождано от големи чудеса и знамения сред нас.

Твой съм, Господи. Полагам се на олтаря и се посвещавам както най-добре знам. Отнеми от мен всичко светско, Господи. Премахни от мен всичко, което е преходно и ме изпълни с неща, които не са преходни. Със Божието Слово. Дано бих успял да живея в такова единство със Словото, че Словото да бъде в мен и аз в Словото. Дай го, Господи. Нека никога да не се отвърна от Него. Дано здраво да държа меча на Краля, дано го хвана здраво. Дай го, Господи.

Благослови ни всички заедно. Ние сме Твои служители, според това как днес отново посветихме сърцата си на Теб. Ние сме Твои в името на Исус Христос, готови да Ти служим.

Исус плати за всичко…

(Бог да те благослови, брат Невил)

За всичко благодаря на Него…