ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Автор: Уилям Бранхам

Текстова транскрипция на проповедта от 8 февруари 1964 г. на Богослужението в Бекерсфилд, Калифорния, САЩ

 

Тази вечер ще прочетем от Изход, глава 12, стих 12 и 13. Вярвам, че би било добре да станем в покорство пред Бога, когато четем Словото.

Изход 12:12:

Защото в оная нощ ще мина през Египетската земя и ще порази всяко първородно в Египетската земя и човек и животно; и ще извърша съдби против всичките египетски богове; Аз Съм Иеова, И крьвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.

Да наведем главите си.

Боже, Отче, ние се молим, докато тази вечер иследваме дани тази кръв е достатьчна и дали можем да я достигнем и когато ще проповядваме Твоето Слово, да бъдем водени от Святия Дух. В името на Исус. Амин.

Може да седнете.

Този текст ни пренася в Изход. Изход значи излизане. Ние всички сме запознати с този период и с всичко, което се отнася до него.

Днешната тема ще я наречем „Белег“. Какво е белег?

Това е доказателството, че цената е била платена. Както, например, билета за влак или автобус. Когато ще пътувате с влак или със самолет, вие си купувате билет. Това е вашия белег (знак), чрез които вие удостоверявате, че сте платили съответната цена. Те изискват определена цена, която е била платена.

Така че темата, за която ще говорим тази вечер е това, което Бог, Иеова е изисквал от Израел. Той е изисквал кръвта на агне. Това е било изискването My и това е трябвало да бъде белега (знака). Този белег е показвал, че това, което Бог е изисквал, е било изпълнено.

Преди да се качите на влака, на самолета, или на каквото и да е превозно средство, вие трябва да имате белега (доказателството), че сте платили цената, която е изисквана. Когато вие имате този белег, тогава сте готови да се качите на превозното средство. Без него не може да го направите. Ако поискате да се качите на самолет и кажете, че искате да си купите билета в самолета, те няма да приемат парите ви и ще ви върнат. Трябва предварително да си осигурите билета. Вие сте задължени да имате този знак, а в този случай това е именно билета. Парите не са достатъчни. Вие трябва да имате знака (белега).

Живота е излязъл от жертвата и кръвта е била белега за това. Неговите изисквания са били изпълнени.

Това е, което е станало в Египет в онази страшна нощ, непосредствено преди да удари смърта, последната рана. Бог показал на Египет Своите знамения и чудеса, Своето търпение милосърдие спрямо фараона и целия негов народ. Той им изпратил много и големи знамения. Изпратил там Своя пророк, показал им чудеса и знамения, Огнен стълп и всичко, което е правил, но те въпреки това не са се покаяли. Не отошли при Бога. Те са игнорирали всичките Негови знамения. Игнорирали Неговия пророк. Игнорирали веста My. Те са искали своите си неща. Тогава търпението на Бога се изчерпало и Той казал: „Сега ще отделя вярващите от невярващите.“‘

Мисля, че ние сега живеем във време, в което Бог прави това отделяне. Хората или ще вярват, или няма да вярват.

Бог е изисквал белег, и този белег е бил невинно агне, което Той е дал като заместител на смъртта, която е дошла в Едемската градина. И когато са убили агнето и нанесли кръвта му върху вратите, това е бил белега, който е показвал, че изискваиията са били изпълнени.

О, мисля, че това за нас е голямо поучение. Ние можем да видим как онзи вярващ е станал идентичен със своята жертва чрез този белег на кръвта. Вярващият е трябвало да вземе агнето, да го убие и да нанесе кръвта му на вратата на къщата си. Кръвта е била нанесена с китка от исоп. Исопа е един такъв малък храст, който расте в онзи край. Ние бихме го нарекли обикновен бурен. Трябвало е те да използват тази кръв. Нанасянето на кръвта с исоп е изображение на вярата. Хората много често си мислят, че трябва да имат някаква необикновенна вяра, за да бъдат вярващи. Не е така. Исопа ни го показва. Само един обикновен бурен, който можете да откъснете където и да е, само се наведете, откъснете го, потопете го в кръвта и нанесете тази кръв.

Тази кръв е нанесена днес чрез простата вяра. Нищо необикновенно. То е навсякъде около нас. Простичко, като децата, протегнете си ръката, хванете го и нанесете кръвта. Исопа е простата, детинска вяра на вярващия. Не е нещо, което не можете да достигнете. Не е нужно да се присягате надалеч, за да го получите.

Исопа, който расте в онзи край, расте в пукнатините на стените и има малки, четвъртити листа. Можете да го намерите навсякъде. Точно както тревата, или бурените тук у нас. Само да се вдигне, да се потопи в кръвта и да се нанесе върху вратата.

Това е начина, по който трябва да се използва вярата. Вземете малко вяра и нанесете кръвта на Исус Христос на вратата на вашето сърце. Именно това е направило разликата между тези, който са излезли от Египетската земя и между тези, който са останали там и са загинали. Това е направило разликата.

По чуден начин Бог непрекъснато действа чрез белези, знамения и така нататък. Винаги е правил така. Това е начина, по който Той прави всичко. Бог никога не прави нищо, без тях. По какъвто начин започва да действа, по такъв начин и свършва. Той е Всемогьщ, Вечен, Всеприсъстващ, Всезнаещ. Той не се нуждае от ничия помощ. На Него не са Му необходими нашиnе тълкувания, както обясних онази вечер. Той не се нуждае от това: ние да тълкуваме Словото Му и да обясняваме какво значи То. Той казва, че това, което Словото Му казва, това ще стане. Това е тълкуванието. Когато Бог каже: „Да бъде това и това“, то става. Това е Неговото тьлкувание.

Ние бихме могли да кажем, че „Дните на чудесата са минали, такова нещо като кръщение със Святия Дух не съществува.“. Но на този човек, който вярва на това, Бог му говори и това е тълкуванието. Те са го получили. Те знаят, че го имат, защото Бог Сам е разтълкувал Словото Си.

Бог е имал изискване през онази нощ, за да отдели вярващите от невярващите. Вярващите са станали идентични със своята жертва. Трябвало е вярващия да използва кръвта. Не е трябвало само да се убие агнето, да се пусне там някъде малко кръв, или да се сложи в чиния, или да се отнесе до съседите. Вярващият е трябвало да използва тази кръв!

Същото е и тази вечер. Ние бихме могли да дойдем и да симпатизираме на всичко, което Бог прави, обаче не това е Неговото изискване. Вие трябва да го използвате. Докато не го използвате не е достатьчно. Кръвта трябва да бъде използвана. Това е, което ви прави идентични. Вярващият е полагал ръката си върху агнето и след това го е убивал. Това показва, че той е станал едно с тази жертва.

Същото правим и ние днес. Полагаме ръката си върху нашата Жертва и ставаме идентични с Него. А Той е Словото. Ние можем да бъдем едно единствено чрез Христос, а това е в случай, че сме едно със Словото, защото Той е Словото.

В началото беше Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. И Словото стана тяло и пребиваваше между нас. То е същото вчера, днес и завинаги. Това Слово е дадено на всяка генерация. Бог изпраща там някого и идентифицира това Слово чрез Своето собствено тълкувание.

Изповедите на вяра и всички тези неща винаги са дьржали църквата в хаос, защото всеки е говорил: „Това е така и така, а ти трябва да направиш това и това.“ Обаче Бог идва, изпълнява това, което е казал, и това е тълкуванието. На Него не My е необходим никакъв грешник, нито пък някаква организация, или деноминация, нито епископ, арциепископ, папа, или който и да е друг. Бог тьлкува така, че това, което е обещал, Той го прави. Както вече много пъти съм казвап: „Бог каза: Да бъде светлина“, и стана светлина. Това е тълкуванието. Не е необходимо нищо повече. Нищо, което се опитва да го обясни. Бог се тьлкува Сам.

Кръвта е била използвана и вярващия е станал идентичен с нея така, че я нанесъл на вратата на дома си, от където не може нито да влезе, нито да излезе без да е информиран за тази кръв. Съвършен образ за днешното време. Кръвта на Исус Христос.

Така че кръвта е била белег за идентичност. Днес белега за идентичност на вярващия е Христос.

Живота на животното. Тази кръв на животното е трябвало да се сложи върху вратата на дома, защото животното няма душа и неговия живот, който е в кръвта не може да се върне върху вярващия. Такъв човек изобщо не е станал по-добър.

Ние можем да видим как днес човека, в това паднало състояние, строи все по-хубави къщи, конструира все по-хубави коли. Взимаме от това, което Бог е сътворил и правим неща, за да можем да ги използваме. Това показва, че въпреки това, че сме паднали, ние сме Божии синове, защото имаме душа. Ние не можем да сътворим нищо, както е сътворил Бог, но можем да вземем от това, което Той е сътворил и да направим нещо подобно.

Животните не могат да го правят това. Кучето си живее все по същия начин, както и преди. Птиците все така си правят гнезда. Рибите си имат своите места, на който си хвърлят хайвера. При тях няма промяна, защото те нямат душа. А това доказва, че човека е по образа на своя Създател. Затова, когато животното е било убито и кръвта излята, клетката е била нарушена, а живота е в кръвната клетка. И когато клетката е била нарушена, вярващия е взел от този кръвен хемикал и я е нанесъл на горния праг и на стълповете на вратата, за да бъде видима за окото. Живота на животното, което няма душа, не може да се върне върху човека, който има душа. Живота на животно не може да дойде върху човешко същество.

А нашата Жертва днес не е само едно обикновенно човешко същество, а е самият Бог, Който се е манифестирал в човешко тяло тук на земята. И когато е била нарушена кръвната клетка, тя не е изпуснала само душата на някакъв човек, или духа на човек, но на самият Бог, който е станал идентичен с човека. И така той се връща върху вярващия чрез кръщението със Святия Дух. И това е белега, който днес Бог изисква. Белега, който ние днес трябва да имаме е Святия Дух. Това ще ви го докажа чрез Писанието.

Вие не можете да покажете този белег без Святия Дух. Това е белега, който показва, че вие сте станали идентични със своята жертва и Бог ви е изпратил този Белег, за да ви каже, че сте били приети. Докато това не стане, не е важно колко сте добри, колко много сте начетени като професори в университета, или като проповедници, или каквито и да сте. Няма да бъдете признат, докато не покажете този Белег.

Когато Израел е излизал от Египет, трябвало е да имат този белег, който е показвал, че те са станали идентични със жертвата.

А тази вечер Бог изисква кръщение със Святия Дух като доказателство за това, че сме станали идентични с въскресението на Исус Христос. Без това не може да стане нищо. Библията ясно го поучава и ние трябва да и вярваме. Това е Божието Слово. Бог го изисква. Ние отново имаме изход. Това го знаем всички.

Израел е пътувал към обещаната земя, а невястата много скоро ще тръгне за дома си.

Всеки е станал идентичен чрез кръвта.

Нашия белег днес, който ни прави идентични с въскресението на Исус Христос е Святия Дух. Тази кръв се използва чрез вяра.

Ние знаем, че тази кръв не може да поръси всяко сърце. Тя е била пролята на Голгота и е поръсила земята. И когато тази клетка е била нарушена, тя е пуснала Бога, Който се е върнал върху вярващите, чрез посвещаващата сила на тази кръв.

В началото е бил Бог, Отец, който е пребивавал над всичко. Точно както онзи огнен стълп, който е водил децата на Израел в пустинята. Той е слезъл на планината. Ако някой би се допрял само до тази планина, щял е да бъде умъртвен. Бог е свят и в никакъв случай не може да не обърне внимание на греха. Не може да не го забележи. Ако човек се докоснел до планината щял е да умре. Дори и животно не е могло да се докосне и да остане живо.

Бог е свят.

След това Бог се е унижил и е слязъл във формата на човек, така, че „можехме да го докоснем“, както ни казва Библията. В тази малка, крьвна клетка.

Много Евреи твърдят, че Той е бил Евреин. И от нас има много, който го твърдят това. Но Той не е бил нито Евреин, нито езичник. Той е Бог. Той е бил Личност, сътворена от ръката на всемогъщия Бог. Бог Си е сътворил храм, в който е пребивавал Самият Той, а ние Го познаваме като Божи Син. Точно така. Божеството. Пълнотата на божеството е пребивавала в Исус Христос.

Петър казал: „Израилтяни, послушайте тия думи. Исуса Назарянина, мъж, засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, който Бог извърши чрез Него. Него вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници. А ние сме свидетели на Неговото въскресение.“ Това го е казал след като Святия Дух е дошъл върху тях.

Така че ние виждаме как чрез това Бог се е идентифицирал с Израел и е изисквал същата идентификация от тях.

На това Евреите биха могли да кажат: „Почакай един момент, ние сме Евреи, ние сме в Авраамовия завет, ние сме обрязани.“ Този завет е бил анулиран, в случай че белега е липсвал. Замислете се върху това! Аз говоря за Белега на този ден.

Ако тази кръв не е била нанесена гам на вратата, този белег – не ме интересува какво бихте могли да покажете, да твърдите, че сте Евреин, или да наговорите какво ли не, че вярвате и т.н. Може да сте рабин, свещенник, каквото и да е, важен е белега. Не така, или иначе. Където е видял кръвта, Той е подминал.

Някои биха могли да кажат: „Ела тук настрана. Аз мога да ти докажа, че на осмия ден съм бил обрязан. Свещенника го има записано. Името ми е там, в онази книга.“ Това няма нищо общо. Ако не е бил поставен белега, завета е бил анулиран. Нямал е никакво въздействие.

Ние трябва да помним какво казва Бог. Той никога нищо не е взел обратно, Той само допълва. „Чули сте, че на старовременните е било казано: да не прелюбодействаш, но Аз ви казвам, че който погледне на жена за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.“ Той не си е взел думата обратно. Той само го е допълнил. Разширил. Това прави Той. Той постепенно разширява делото Си.

Така преминаваме от един период на църквата в друг, от Лутер към Уесли, после към Петдесятните. Колкото по-напред отиваме, толкова повече Бог разширява същото Слово и така постепенно църквата ще вземе подобието на Исус Христос. Това ще е Неговата Невяста, която Той ще вземе у дома. Да, това е, което очакваме ние днес. Ние знаем, че църквата ще мине през голямата скръб, но Невястата няма да мине през нея. Тя ще бъде изведена от църквата точно, както е бил изведен Израел от Египет.

Сега разбираме, че Святия Дух е Единственния, който ни прави идентични с Исус Христос.

Евреите тогава могли да кажат: „Да, ние сме хора на завета с Авраам.“ Обаче ако са нямали белега, завета не е имал никакво влияние.

Същото е и днес. Не е важно колко сме добри. Вие може да кажете: „Да, ама аз съм направил това и това. Плащал съм десятъците си. Член съм на църквата и правя това и онова.“ Бог иска белега, който доказва, че ти си станал идентичен със своята Жертва. Това е единственното. Ти трябва да вярваш, че го имаш.

Петър е казал: „Покайте се и нека всеки един от вас да се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух. Защото на вас е обещанието, и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог ще призове при Себе Си.“

Кой е този грешник, който може да каже, че дните на чудесата са преминали? След като Той е казал: „Всеки, който призове името Господне.“ Защото това обещание е за вас и за вашите деца и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог ще призове при Себе Си. Той ще удари върху тях печата Си. Белега.

Това прави разликата между вярващите и невярващите. Едните са запечатани за Божието царство, а другите ще приемат белега на звяра. А тези, който са получили белега на звяра не могат да получат Божия печат.

Днес става точно това и ние можем да го видим с очите си.

Няма никакво значение колко сте добри, или колко твърдите, че сте вярващи. Бог изисква белега. Изисквал го е в Египет, изисква го и днес. Както е бил необходим тогава, точно толкова е необходим и днес. Не е важно дали сте били студента в библейско училище, или колко добре умеете да тьлкувате Писанието. Същото може да го прави и дявола. Но помнете, че това няма нищо общо. Бог изисква едно нещо и то е белега. Белега доказва, че сте идентичен със своята Жертва, на която както твърдите, се покланяте. Амин.

„Когато видя кръвта“, или белега. „Кръвта ще ви бъде знак. Като я видя, че ви подмина“.

Тогава смърта е била готова да удари Египет както никога преди. Било е много страшно време. Бог им е дат милост като им е показал Своята сила чрез знаменията. Но те не са искали да се покаят, да се обърнат. Те не са вярвали. Те не са повярвали на веста, която е последвала. Бог им е изпратил послание, но те не са вярвали. Те са искали да продължат да живеят по своя си начин.

Съвършен образ на днешното време. Всяко духовно събитие и всяко духовно знамение е предупреждение от Бога, че нещо ще става. Ако знамението идва от Бога. Ако идва от човек, няма нищо общо с това. Само, когато е изпратено от Бога! Всеки знае, че Бог изпраща знамения и те са следвани от послание. Той винаги е правил така.

Ние сме виждали и такива неща, който не са знамения от Бога. В такъв случай няма да се случи нищо, защото Бог не е в това. Обаче ако е от Бога, ще последва послание и това послание трябва да бъде според Писанието. То трябва да е библейско послание. Трябва да бъде ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Всяко духовно събитие е знамение от Бога.

Така, както днес посланието е съпровождано със знамения, така е било през цялото време и в библейското минало. А това днешно послание не е могло да дойде в никое друго време. Исус е казал: „Така, както е било в дните на Лот, така ще бъде при явяването на Сина на човека.“ Света до сега не е бил в такова състояние, в което се намира днес. Това е часът, в който Исус ще се изяви както никога до сега.

Спящите девици идват и се опитват да си купят масло. Това ще стане, когато невястата ще бъде взета горе, а остатъка ще остане тук на земята. Замисляли ли сте се какво е станало? Те са продължили напред проповядвайки Евангелието и с убеждението, че спасяват души, но те няма да го познаят. Те не знаят нищо за това. Ще продължат напред, уверени, че спасяват душите, а в това време Църквата – Невяста е запечатана. Те това не го знаят. Така е. И ще дойде време, когато мъже и жени ще викат към Бога и дори ще си мислят, че са получили нещо от Бога, но всъщност няма да имат нищо. Точно така е. Писанието го казва.

Също така трябва да помним, че Бог е дълготьрпелив и не иска някой да загине. Той непрекъснато изпраща Своите знамения и чудеса. А след това, когато се готви да направи нещо, Той отделя варващите от невярващите.

Обърнете внимание как Той се е погрижил после за Своя народ на обещаната земя. Вижте какво е направил, за да бъде сигурен, че няма да се смесят с някакъв „изъм“. Какво е направил? Изпратил им е пророка Мойсей, който е бил идентичен с Неговото Слово. А Той е бил там в огнения стълп, потвърждавайки Мойсей. Има посланник, послание, потвърждение и белег, който дава абсолютната сигурност, че не трябва да се страхуват от нищо. Не е важно колко рани са паднали, или кой какво е говорил. Те са били запечатани.

Както преди няколко минути казах, излизащият от Египет Израел е предобраз на Невястата, която излиза от църквата. Когато Мойсей е започнал своето служение, Израел се е събрал в Гошен, започнали са да се молят, понеже са знаели, че се е приближил часът, защото са знаели, че има някакво обещание.

Освободителя дошъл. Бог е работал, като е правил разни неща и по този начин е показал какво се готви да направи. Те са идвали от всички части на Египет, точно както ще дойдат в деня на Неговото идване. Ще бъдат взети хора от методисти ге, от баптистите, от лутераните. Всички, който са станали идентични с Христос чрез белега. Бог ще ги вземе със Себе Си, когато дойде. В посланието до Евреиге в десета глава, 26 стих четохме, че: „ако съгрегиаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на сьд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците.“ Това е. Ако ние съзнателно не вярваме, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грях. Това го запомнете! Не е важно какво мислите в сърцето си. Ако в края на краищата огхвърлите това, няма да може да използвате белега. Този, който съгрешава, или с други думи, този, който съзнателно не вярва.

Днес ние можем да видим знаменията, който са за края на времето. Ние сега се намираме точно в това, което е обещано в Словото. Всичко, което е обещано за края на времето, се изпълнява точно днес. Дори белега на звяра, обединяването на деноминациите и утвърждаването на власта на папата, всичко става точно така, както е предсказано. Там в далечината над света висят атомните бомби. А Бог, чрез служителите Си говори на църквата, показва им знаменията, който както е обещал, ще стават преди Неговото идване и извежда хората навън. Ние сме в края на времето. Сега се изисква белега. Да. Ние знаем, че всичко това е истина. Както тогава. Те са предобраз на това, през което ние днес минаваме. Знаменията, който ние виждаме сега, ни предупреждават, че края е близко.

Не съгрешавайте самоволно. Не бъдете съзнателно непослушни. Може би нещо във вас казва: „Добре де, не ми е ясно за какво ми е необходим Святия Дух. Аз вярвам, че съм го получил, когато съм повярвал.“

Павел е попитал онези хора: „Приехте ли Святия Дух, след като повярвахте? „

Святия Дух е белега. Човек вярва в Бога. Това е правилно. Обаче Святия Дух е дар Божи, то е нещо съвсем различно от вашата вяра. Вашата вяра го използва и това е правилно, но Святия Дух е свидетел. След няколко минути ще видите как действа и какво става, как може да сте сигурни дали сте наред, или не сте. Той ни предупреждава, че времето е близко.

Ние трябва да се обичаме. В сегашното време църквата и вярващите трябва да са неделими. Вярващите би трябвало да се отделят от всичко светско. Би трябвало да се отделят от всичко безбожно.

Виждате ли, те не са се срещнали, за да си говорят за това и да си казват: „Да, да, ние вярваме.“ Те са се събрали, за да използват кръвта. Не само да дойдат и да кажат: „Ама разбира се, че аз вярвам.“ И после да си отиде в кыци. Те са дошли, за да използват кръвта, така че белега да бъде видим. Да бъдат под него.

Така е и днес. Ние идваме да чуем посланието. Четем в Библията и казваме: „О, разбира се, че вярвам на това.“

Само че не е това, което Бог изисква. Не е важно колко вярвате. Вие трябва да го притежавате. Църкво, събуди се!

Америка, това е твоят последен час. Съда виси на везни над този народ. Ако Бог остави на мира този народ с нещата, който до сега са станали тук, Той би бил задължен да събуди Содом и Гомор и да им се извини за това, че ги е изгорил. Така е. Ние ще плащаме за греховете си. Ние правим същите неща, който те са правили в Содом.

Бог изпраща послание, точно както го е направил и в Содом. Точно по същия начин. Той е изпратил послание там вънка на църквата, до групата на Лот и до Содом. Той е изпратил послание до избраните. И потвърждава, че църквата се намира точно в същото състояние, както в дните на Лот, както е казал Исус. Приятели, всичко е в нашите ръце. Ние трябва да решим какво ще направим с това.

Ти казваш: „Кръвта на нашите ръце?“ Да.

Над какво мислите, е размишлявал Освалд, когато на следващия ден, след като е застрелял президента е седял в килията? Той е знаел, че ще трябва да застане пред федералния съд и да погледне в гневните очи на съдията, знаейки, че кръвта на президента на САЩ е на неговите ръце. Той се е потял.

А какво ще стане с човек, който е потъпкал кръвта на Исус Христос и е отхвърлили това? Няма да бъдете съдени само от най-висшия съд, а от самият разгневен Бог, Който може да хвърли душата в пъкъла.

Спрете се! Чуйте! Бъдете внимателни! Ние газим по Него и си мислим, че Той е толкова добър.

Един път един младеж ми каза: „Бог ме обича и това е достатьчно.“

Бог е добър Бог, това е вярно, но Той е и Бог на гнева. Той е Бог на съда. Ние нямаме разбиране за това. Вие Го правите на толкова добър, че сте направили от Него един добър, стар дядка. Той не е никакъв стар, наивен старец. Той е Всемогыцият Бог. Той няма никакви внуци. Той има синове и дъщери. Но не приети чрез ръкостискане. Вие трябва да бъдете новородени и да използвате кръвта. Това са Божиите синове и дъщери. Той не е никакъв стар дядо, който оставя децата и внуците си да правят каквото си поискат. Той не е дядо. Той е Отец! Така е. Всяко дете трябва да бъде родено от Него. Той е Отец на корекцията.

Ние знаем, че този час е вече тук. Съдът се е приближил. Какво ще правим? Бих се чуствал много неприятно, ако Неговата кръв е върху мен. Има само един начин да я отсраните.

Вие не може да я измиете. Пилат се е опитал да го направи. Той се опитал да се отьрве от отговорност и Го е изпратил при цар Ирод. Той казал: „Изпратете Го там, или някъде другаде, да видим какво ще решат. Обаче се е върнало обратно към него. Отново е паднало обратно точно върху него. Така е.

А ние днес се опитваме да казваме: „Аз бих, но моя съпруг…. Аз съм съгласен, но моята съпруга, или моята църква.“ Това е като бумеранг. Ще се върне точно върху вас. Вие казвате: „О, да, моята църква вярва на това.“ Обаче, когато Исус Христос идва в тези събрания и доказва, че е същият вчера, днес и завинаги; не ме интересува какво е вашето тълкувание, то ще се обърне обратно върху вас и ще остане на ръцете ви. Нищо не можете да направите, братя и сестри.

Приятели, вие който сте от Калифорния, помнете, че вие сте на края на западного крайбрежие. Минало е през цялата цивилизация и днес тук процъвтява всичката сган. И това, което следва е взимането на църквата, и после всичко ще се премести в Израел. Приемете предупреждението!

Има само един начин да отстраните кръвта на Исус Христос от ръцете си и да е да я положите върху сърцето си. Само това е начина. По никакъв друг начин не може да се направи. Той е казал: „Когато видя кръвта.“ Когато тя е положена на правилното място.

Добре. Вие казвате: „Аз вярвам в кръвта.“

Представете си, че те тогава в Египет са я сложили в задния двор. Или на курника? Или върху гаража? Не. Трябвало е да се сложи на едно определено място – на външната врата.

Днес Бог иска тази кръв да е в сърцата. Не иска тя да е на ръцете ви, но да е в сърцето ви,

Днес тя е върху ръцете ви. Ако не сте го приели и нямате печата в сърцето си, тя е върху ръцете ви. Идентификацията с Писанието в тези последни дни я поставя обратно върху ръцете ви. Какво трябва да направим с Исус, Който е Христос? Какво ще направим? Има само една възможност и тя е да покажете Неговата кръв така, че тя да бъде на сърцето ви чрез Святия Дух.

Ние носим отговорност. Бог не е отговорен за нито един от нас, който не е под тази кръв.

Тогава е трябвало да дойде цялото семейство. Не само един от членовете на семейството. А вие казвате: „Моя баща е проповедник и аз ще бъда спасен.“ Изобщо не е така. Твоят набожен баща и твоята набожна майка нямат нищо общо с теб. Ти си самостоятелен.

„Аз принадлежа към онази свята църква.“ И църквата също няма нищо общо с теб.

Не сыцествува нищо такова като „свята църква“. Няма такова нещо като „свята личност“. Има Свят Дух с хората. Святия Дух в църквата. Никакви свети върхове, никакви свети места. Бог е Свят. Не си ти, който си свят, нито пък аз, а Той е единственният, Който е Свят. Ние отговаряме пред Него, а не пред църквата. Ние сме отговорни пред Бога и Неговото Слово, а Бог е Словото. Библията казва, че той е бил Словото. Ние сме отговорни пред Словото. А Словото е Исус Христос.

Вижте какво е направил Той после. Ние разбрахме, че цялото семейство е било в безопасност, когато е бил поставен знака. Когато белега е бил поставен, те са били в безопасност.

Да погледнем във втора глава на книгата Исус Навиев. Тук намираме една вярваща блудница, която се е казвала Раав; блудница от езичниците зад реката, когато онези двамата дошли да съгледат земята. Цялото и семейство е било спасено единствено под този белег. Запомнете, че Божият Ангел погубител уважава този белег.

Когато всичките тези църкви се срутили, градът се срутил, кмета и губернатора загинали, всички тези красиви и образовани жени загинали, мъжествените мъже, всички талантливи, многоуважаеми и т.н. хора, всичко, което не е било под този белег, се е срутило. Амин.

Така ще бъде и при идването на Божия Син. Неговият Ангел погубител ще унищожи всички, който нямат върху себе си белега на кръщението със Святия Дух, като доказателство за вашата идентичност че сте умрели за себе си в Жертвата, и сте родени в Божия Дух и там сте били запечатани със Святия Дух. Има само един Бог и Той е единственния, който говори истинското Слово, а именно това е То. Никой не може да отнеме нищо от това.

В Ерихон са били чули какво е правил Бог за Израел. Ерихон е чул това слово. Спомняте ли си какво е казапа онази блудница: „…страх от вас ни нападна, и всичките жители на тая земя се стопиха пред вас, понеже чухме как Бог пресуши Червеното море. И сега, както аз показвам милост към вас, ще покажете ли и вие милост към бащиния ми дом?“

И мъжете са и казали какво трябва да направи и как да върже въже от червена прежда на прозореца и как всички да се съберат в къщата под този белег. А тя попитала: „Mora ли да доведа баща си и майка си?“

А те и отговорили: „Доведи всички, който можеш да прибереш под този белег.“

Същото е и днес, брат. Това не значи: „Mora ли да доведа методистите?“ Или: „Mora ли да доведа баптистите?“ Всички, който са готови да влязат под това, Бог ще ги приеме. Това е единственното, което ви прави идентични с Него. Разберете го това.

Те са били чули за Неговата голяма мощ и за чудесата, който е правил. Те са знаели за това. Защо и днес, когато като виждаме, че Бог прави това, което е обещал, да не можем да имаме такива честни мъже и жени като онази жена? Защото след това идва съда. Те са вярвали, че са в безопасност зад онези дебели стени. Вярвали са, че техните семейства, техните градове са в безопасност, понеже стените са били дебели.

Сега говоря много сериозно. Много хора днес казват: „Аз принадлежа към най-голямата църква, която е в този град. И майка ми принадлежеше към нея. Тя е една от най-старите църкви.“ Това няма нищо общо. Белега трябва да бъде използван.

И те тогава са могли да си мислят, че тази голяма система в този голям град ще ги упази. Но ние научаваме, че всичко, което не е било под белега е загинало. Така ще стане и при идването на Сина на човека. Той го е казал.

Там е имало някой от онези момчета със записите, или някой, който е стигнал до онези хора и им е пуснал някой запис, или нещо друго и са били издирени избраните. Тя е взела всички, който са принадлежали към нейния дом и е приела онези посланици.

И след като са се събрали всички вярващи в белега, който са били в този град, когато тя е прибрала там всички, тогава е дошло унищожението. Когато Бог е сринап всички онези големи системи, Той е запазил само онзи белег (знак). Именно белега е залазил нейния дом. Само този знак, нищо друго.

Не е станало според това колко много общества са били и колко добри неща са направили за Червения кръст (което не е нищо лошо), или колко благотворителни дружестваса имали. Всичко, което не е било под онзи знак, е загинало. Замислете се върху това. Всичко е загинало! Не ме е грижа колко големи са били църквите им и колко голяма е била деноминацията, към която са принадлежали. Или дали е бил царския дворец.

По същия начин и в Египет е загинало всичко, което не е било под този белег.

Е, Бог не променя начините си на действие. И днес Той има Белег. Мои братя и сестри, по-добре приемете това. По-добре е, когато Го притежаваш. Запомнете, че това е предупреждение.

Исус Навиев е предобраз на Исус Христос. Исус значи Иеова Спасител. Исус Навиев е бил верен спрямо този знак, който са проповядвали неговите посланници. Така сыцо и Исус Христос, когато дойде, ще бъде верен на този знак, който са проповядвали Неговите посланници. Всичко, което се е намирало под този белег в Египет, е било запазено. Всичко, което се е намирало под него в Ерихон, е било запазено.

А как е днес? Ние знаем, че кръвта на агнето е била предобраз на Исус Христос. Това е така.

В посланието до Евреите в тринадесета глава е написано „вечен завет“(20). Тогава Бог е имал с тях завет. Но сега тази кръв е вечен завет. Кръвта на Исус Христос. Божиите обещания чрез обвързващата кръв ни правят свободни от греха, от собственото ни аз и от всичко, което е от този свят. Не е важно как се стараем да модернизираме този свят. Всичко е мъртво. Но ако сме в Божиите, в кръвта обвързани обещания, ние не виждаме нищо друго, освен тази кръв. Възможно ли е те да гледат вън от тази врата и да не видят кръвта? Как можете вие да гледате на каквото и да е, преди да сте видели кръвта на Исус Христос? Ако сте в Христа, вие я виждате, за да Го прославяте и доказвате Неговите обещания в сила. Той е обещал, че тези неща ще дойдат. Чрез Неговата кръв – обвързаните хора са в Него – запечатани там със Святия Дух и гледат единственно на кръвта и на обещанията. Те не могат да гледат на света. Те са умрели за света и света е мъртъв за тях.

Но днес има християни, който правят същите неща, които прави и света. Живеят като тях, пият като тях, кълнат се като тях, пушат като тях, и се рият в свинщината на греха на танцувалните зали и на всичко в този свят. И при това могат да твърдят че са християни? Приятелю, ти не можеш да правиш тези неща. Поради тази причина хората не могат да повярват в Божията сила, в Божиите чудеса и знамения. Те са умрели за тези неща и са въскръснали за света. Но тези, който са умрели за света, са издигнати в Христос и търсят Неговите обещания.

Нов Завет значи Нов Договор. Живота в кръвта, самият Живот в тази кръв е този белег. Живота, който е излязъл от тази кръв е белега. В Стария Завет е трябвало да се използва истинската кръв на агнето. Сега това е белега на кръвта, това е Живота от тази кръв и това е белега в човека. О!

Този нов белег е новия живот, който идва чрез Исус Христос, когато Неговата кръв е била пролята, за да бъде осветена църквата Му, за да я изпълни със Своего присъствие и да може да манифестира Своего Слово и Своите обещания на хората. „Бог, Който по много начини…“ (Евреи 1), е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни ни говори чрез Сина Исус Христос“

Какво е Неговия Син? „Словото стана плът и пребиваваше между нас.“ А това е огкровение – пълнотата на Христос. „Който прибави една дума, или отнеме една дума, ще му бъде отнет дела от Книгата на Живота.“ Това Откровение съществува. На нас ни е необходим само този белег, за да съживи отново Словото. Затова ни е даден. И това е потвърждението. По това ние разбираме истината.

Този нов белег показва, че Исус е изплатил всички изисквания, и че Той е тук, новия белег. Белега на Святия Дух е доказателство, че ние знаем, че Исус е умрял за нас, за да ни освободи от всички неща в този свят и този белег, който е върху нас е доказателството, чрез потвърждаването на това, което Той е казал.

Възможно ли е човек, който не приема Словото да твърди, че има този белег? Не е възможно. Не може да бъде по този начин. Бог не може да лъже за собственото Си Слово.

И тъй като Той е тук, ние имаме право на всички неща, който Той е изкупил за нас. Забележете за какво е бил този белег. За изкупление. Това е цената, която е била платена. Когато имате този Белег, имате правого да го покажете за всичко, което е било изкупено за нас. И никой не може да го купи без това. Може да бъде изкупено единственно чрез този Белег.

Ако сте пристигнали тук с автобус може да кажете: „Аз имам билет, имам този знак, и там е написано от Меин до Ню Хемпшир. Това не важи в Калифорния. Вие трябва да си купите билет според изискванията на трасето, по което ще пътувате. Това ще покаже, че вие сте платили цената, която е изисквана за дадената линия.

А когато можете да покажете Белега на Святия Дух, това показва, че сме били приети в Христос и това е нашия Белег, че всичко от което се нуждаем вече е изкупено от Него. Ние сме се идентифицирали с нашия Белег. Той трябва да е там.

Кръвта на завета не се признава без този белег. Словото го потвърждава чрез обещанието. Белега е сигнал, че цената за изкуплението е било платена.

Пълното послушание на Божието Слово ни дава правото да притежаваме този белег. Няма никакъв друг път. Не може да стегнете до него, докато не сте послушни на това Слово. Не на това, което някой е прибавил, а на това, което е казал Бог!

Той е казал: „Трябва да се родите отново.“ Това обаче не значи да подскачаме нагоре надолу пред олтара, нито да си стиснем ръцете с пастора. Не е нито една от всичките тези глупости, който сме ниждали да стават. Нито пък това, да запишат името ни в книгата на членовете на църквата.

Да се родите отново значи смърт на вашето старо естество и живот на вашето ново естество. Това значи, че кръвта е била използвана и вие сте станали идентични с живота на Исус Христос. И ако Той е лозата, а ние сме пръчките, тогава живота, който е в пръчките произлиза от Лозата. Това ще ражда плодове.

Тогава е израснала първата пръчка, онази пръчка от Лозата, която след това е написала книгата Деяния. А когато един ден израсте нова пръчка, когато Лозата пусне нова пръчка, тогава те ще пишат нова книга Деяния, защото това ще бъде същия Живот. Ако вие имате лоза със синьо грозде и тя пусне нова пръчка, и новата пръчка ще роди синьо грозде.

Казвам ви, че днес имаме много прьчки на тази Лоза – всичките тези деноминации, със изповедите си на вяра и какво ли не още. Всяка присадена пръчка живее от живота на Лозата, обаче ражда неправилния плод.

Това от което се нуждаем днес е още едно кръщение със Святия Дух, за да имаме истинската Божия сила, която е идентична с делата, който Исус е обещал за този ден. За днешния ден. Обещанието, което Той е дал за сега. За тогава Той е обещал да излее Святия Дух. Това Той го е обещал и за днешното време.

Странното е, че ние винаги гледаме в миналото, а никога не гледаме напред. Такива са хората. Прославят Бога за всичко, което Той е направил в миналото и Го хвалят за това, което ще направи в бъдеще, но игнорират това, което Той прави в този момент. Винаги са правили така. Винаги е същото. Пълното подчинение на Словото довежда Бога във вас. Вечното Слово – това е белега Когато Словото е във вас, Христос е във вас. Когато се молим, ние се легитимираме с този белег. И когато сте болни, или ако сте съгрешили, ако сте в нужда, вие имате право да искате, защото имате този белег.

Когато имам в ръката си билета за автобуса, никой не може да ми попречи да се кача в него. Те са приели парите ми и аз имам белега за това.

Но в случая на спасението аз не съм в състояние да платя изискваната цена, но Той е платил за нас и ни дава този белег. Амин.

Аз имам право на божествено изцеление. Исус Христос е умрял, за да мога да имам божествено изцеление. Аз получавам правото да изисквам всяко обещание в Библията. А кога може да го получите? Когато имате този Белег и когато можете да го представите с вашата молитва. Но ако го нямате…

Знака на пълното подчинение; пътните са платени.

Павел казва: „Кръвта говори…“

Кръвта ли говори? Тази кръв говори ли? Кръвта може ли да говори? Този белег говори ли? Да.

Ако погледнем в Битие 4:10 „гласа на кръвта на Авел вика срещу Каин.“ В посланието до Евреите 12: 24 е написано, че „кръвта на Исус говори по-добри неща от Авеловата.“ Кръвта говори. Как е възможно това химично вещество да говори? То е Живота, който е в кръвта, той способства кръвта да говори. Душата, която е била в Авел, тя е викала. Това е живота който е бил в Исус Христос, който говори по-добрите неща. Говори, и то говори силно. Това е Святия Дух. Той говори ясно. Той ни говори, че времето е вече тук. Когато разберем за кое време е говорил Той това, и като виждаме как днес, то идва и става идентично с това което Той е казал, не остава нищо друго, освен да вярваме, че това е истината и да я приемем.

Вярвай за себе си и използвай този белег за цялото си семейство, както са го направили в Египет и в Ерихон. В Деяния 16:31 виждаме как Павел е казал на онзи римлянин: „Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и домът ти.“

Излезте! Има някой хора, който искат да използват кръвта, но остават в своите си неща. Използвайте кръвта и изритайте всичките тези боклуци от дома си. Време е да изчистим домовете си. Вие жени, откажете се от всички шорти. Вие мъже, хвърлете цигарите, а също и вие, жени. Отсранете всичкия този боклук, който се е събрал в живота ви чрез тази система тук, която се нарича свят. „Който обича света, в него няма любое към Отца“ (Шоан 2:15). Ако сте готови да използвате този Белег, очистете се от всичко и се подгответе за това. Не можете да служите едновременно на Бога и на мамона.

Минал съм през цялата тази страна. Споменавал съм за госпожа Кенеди и нейната Езавелина фризура и за всичко останало. За накьдрените и наондулирани коси и за всички тези жени. Любопитен съм дали госпожа Кенеди е чула тези проповеди и дали е оставила косата си да и расте. Минал съм през тази страна нагоре и надолу и навсякъде съм говорил за това, че според Словото е срамно за жена да си стриже косата. Но дори и петдесятните жени продължават да си стрижат косите. Тя може да стане в съдния ден без да знае за това, но вие го знаете много добре. Това показва, че кръвта не е била използвана. Белега не е там.

Дългата коса е Назарейски обрек. Това показва, че вие сте се отрязали от този свят, за да спазвате Словото. Самсон не си е стрижел косата заради назарейсгвото. Обаче ние правим тези неща.

Жените се обличат и вчесват така, а мъжете им го позволяват. Това е една банда от безхарактерни мъже. Те дори и не приличат вече на мъже. Днес можем да видим мъже с розови обувки – дори и проповедници. Това е срамота. Харесва ми, когато мъжа е мъж. Нека жените да са жени, дами. Когато е използван белега, те ще се върнат към това. Бог ги е сътворил различии и те са различии. Но днес мъжете искат да изглеждат като жени, а жените като мъже.

Всичко това е извратено. Над това е духа на тьмнината. Хората са в голяма тьмнина. Това е часът на излизане. Преди излизането над Египет е паднала тьмнина а след това е бил използван белега.

Сега е времето църквата да получи белега, защото човечеството е в тьмнина. Страшна тьмнина.

Да, изчистете долапите, изчистете дома. Нека да стане едно основно старовременно почистване. Да бъде използвана кръвта а после ще дойде и белега. Изчистете се. Осветете се. И след като сте се очистили, с увереност използвайте този белег в молитвата си. Отделете се от нещата в този свят. Изхвърлете всичкото неверие. „Не ме интересува какво говорят хората. Ако Божието Слово казва така и обещава тези неща аз го вярвам. Щом като го казва Словото, То ще се погрижи за това. Не ме интересува кой какво приказва.“ Виждате ли?

И като извършите всичко това, като сте повярвали на цялото Слово и сте използвали кръвта, след това вземете белега и с увереност го използвайте в молитвата.

В Ефесяни втора глава стих 12 можем да видим какво е казал Бог за това, когато е използван този белег. Забележете „служение на живия Бог“ чрез живи дела, с живи знамения, със жив белег. Не мъртвите дела на плътга. И в Евреи 9:11-14 ни се казва същото. Не мъртвите изповеди на вяра, а живия белег. Те изобщо не вярват, че има нещо такова като крыцение със Святия Дух. Но ние, който вярваме в Словото много добре знаем, че това е Неговото живо присъствие при нас в тези дни. Ние сме отделени от мъртвите дела и Святия Дух влиза, за да потвърди Словото. Евреи 13:8 го доказва. Доказва, че Бог Го е въскресил от мъртвите според Своето обещано Слово. От тогава са изминали почти две хиляди години, обаче този белег е още тук и именно това е доказателството, че Бог Го е въскресил на третия ден. Ако имате само Словото, имате Словото. Обаче, когато използвате този белег, тогава Христос във вас е реалност и Той днес прави това, което е правил тогава. Така че неверието им се връща обратно към тях. Те няма могат да се отьрват от това. Бог го е обещал и то е тук. Този белег трябва да бъде използван. Приемете белега.

Когато приемете Неговата кръв, тогава Той ни дава Живот, Живота на белега, който е обещания печат. Ефесяни 4:30: „И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението.“ Така че когато сме се крьстили в Него – Първа Коринтяни 12 – станали сме части от едно тяло.

В Него е пълнотата, абсолютната пълнота за всичко, от което се нуждаем. Той е моята радост. Той е моя живот. На мен не ми е нужно да пуша цигари, за да се успокоявам. Аз имам долинския крем. Той е опиума. Той е това, което ме прави да крача в облаците. Той е моето пълно снабдяване. Той е моята надежда. Той е моят Спасител. Той е моят Бог. Той е моят Изцелител. Той е всичко, от което се нуждая. Защото аз съм умрял, ние сме умрели с Него и сме вкръстени в Него, а в Него е всичко от което се нуждаем.

Вече ще свършвам, така че слушайте внимателно. Когато сатана се опитва да ви пробута нещо от своите си неща, например някаква болест, знаете ли какво да направите? Само му покажете белега. „Аз съм изкупен. Вече е платено за моето изцеление. Аз съм Божи продукт, защото имам белега на Святия Дух. Ти не можеш да ме държиш настрана от този главет път. Не можеш да ме задържиш извън моето изцеление. Аз ще ти покажа този белег, защото „в Неговите рани аз съм изцелен.“ Сега в този момент тук в мен е въскресението на Исус Христос, за да ти го докаже. О, това е реалност! Това е белега!

Поради тази причина хората не вярват. Това е причината, че те не могат да видят всичко това. Разбирате ли? Затова те казват: „О, дните на чудесата вече са минали.“ Правите го заради слепотата.

Исус е казал: „Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието. Който повярва и се покръсти ще бъде спасен, който не повярва ще бъде осъден. И тези знамения ще следват повярвалите…“ По целия свят. На всеки човек. „В Мое име ще изгонват демони, ще хващат змии, ще говорят на нови езици, на болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват.“ Използвайте този белег и после претендирайте за правото си. Размахайте го пред сатана.

Шофьора в автобуса казва: „Момент.“ Мъжа в самолета казва: „Момент, вие не може да се качите на този самолет.“

„Ето го знака. Заповядайте.“ Амин!

„Вие сте много окъсан. Не сте достатьчно елегантен. Много зле сте облечен. Ние не возим такива хора. Возим само големци.“

„Обаче аз имам в ръката си белега.“ Амин! „Вие не може да ме държите отвън.“ Алилуя!

Аз имам същото право, както и останалите. Аз имам същото право, което е имал и Павел. Аз имам същото право както всеки един, който е бил покрьстен със Святия Дух. Имам същото право, защото имам същия белег, който показва, че ме е изкупил същия този Бог, по същия начин, на същото място, в същия ден, на същата основа.

Ето ви го. Кръв, кръв, кръв. Белега, не химикала на кръвта, но белега, Святия Дух, Живота в тази кръв, която идва. Идва, за да потвърди това, което е било платено за този белег. Този белег е потвърждение на това, което е било платено с кръвта. Кръвта е платила за нашето изкупление. И този белег е доказателството за това. Кръвта. „Той биде наранен поради нашите престъпления; бит биде поради нашите беззакония. На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме. „

Виждате ли? Всичко е кръвта, кръвта. След това, когато идва белега, той е доказателството, че вие сте станали идентични с тази жертва. Амин! Дявола не може да ви държи настрана от това.

Това е, когато стоя тук на подиума лице с лице с демоните и света. Божието Слово го е обещало. Докато мога да виждам, че кръвта е била използвана, държейки Святия Дух в моето сърце, дявола не може да каже и една дума срещу това. Така е.

Ние ще крачим по същия път, по който са крачили апостолите, защото той е бил платен. Белега е доказателството, че пътя е бил платен и ние сме Го приели. И за да ни бъде доказано, че Бог ни е приел, даден ни е този белег.

Един път един проповедник ми каза: „Брат Бранхам, Авраам е повярвал в Бога и това му е било вменено за справедливост.“

Отговорих му: „Да, така е.“

Той каза: „Тогава какво повече може да направи човек, освен да вярва?“

Аз отговорих: „Това е напълно правилно.“

„Ами тогава от къде си взел този Свят Дух, освен вярата?“

Казах му: „Обаче Той му е дал печата на обрязването като потвърждение на вярата му.“ Амин.

И ако Той още не ви е дал кръщението със Святия Дух, това значи, че Той още не е погвърдил вярата ви, за която твърдите, че я имате. Белега е потвърждението.

Аз може да кажа: „Имам пари, платих долу в канцеларията.“ Трябва да имаш билета – белега. Ти трябва да го покажеш. Когато покажа белега, тогава имам право. И когато мога да покажа белега на Святия Дух, тогава имаме правото на всички неща, за който Исус Христос е умрял. Дръжте този белег над вашата непоколебима вяра в обещаното Слово. Аз вярвам, че Исус е казал: „Молете се на Отца в Мое име и Аз ще го направя.“ Дръжте вашия белег над това обещано Слово и вървете смело напред. Аз Съм Господ, Който изцелява всичките ти болести. Той е бил ранен за мойте преступления и с Неговите рани аз съм изцелен. Дръж белега над своята молитва и кажи: „Господи, Боже, Ти си го обещал. „Когато вида белега. Обещал Съм, че ще го направя.“ Той не може да направи нищо друго. Той гледа право през кръвта на Своя Син. Там е използван белега. Той трябва да го направи, защото го е обещал. Ангела, който е погубвал първородните не е могьл да влезе и да си вземе някого. Не е могьл да го направи, защото там е била кръвта на агнето – изискването на Иеова.

А изискването Му за днес е кръвта на Собственния Му Син Исус Христос, белега на Святия Дух.

Ние можем да сме баптисти, петдесятни, презвитериани, може да скачаме, да викаме, може да бъдем много образовани. Това няма нищо общо. Трябва да покажете белега.

След това вие сте обект за въскресение, защото Силата на въскресението е във вас. Този белег е въскресяващата сила, показващ, че Исус е бил въскресен. А вие сте въскръснали от мъртвите дела на неверието и сте били съживени в Словото на Исус Христос. Вие вярвате и това Слово живее чрез вас.

„Ако останете в Мен и Моето Слово във вас, тогава искайте каквото пожелаете.“ „Който варва в Мен, делата, който върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца“ (Иоан 14: 12).

„Още малко и светът вече няма да Ме види, но вие ще Ме видите, защото ще Съм с вас, дори във вас.“

Как ще е с нас? Не в тяло, защото то седи отдясно на Величието, показвайки, че Исус е въскръснал от мъртвите. Но белега, че сте Го приели и Той ви го е дал обратно. Вземете белега и искайте каквото пожелаете. Бог го е обещал.

Винаги съм казвал, че срещам две групи хора: фундаменталиста и петдесятни. Фундаменталиста, който иследват Писанието и имат разбиране. Те казват: „Да, ние сме Божии синове.“ Те го вярват наистина, но нямат вяра. А петдесятните имат много вяра, а не знаят, че са Божии синове. Както човек, който в банката има пари, а не е способен да попълни чек. А онзи другия може да попълни чека, но пък няма пари в банката.

Само да можехге да сьберете тези неща заедно така, че мъже и жени да могат да го разберат. Вие, който наистина сте били вкръстени в Святия Дух, имате белега и може да го покажете, вие имате право на всяко изкупено благословение, което Бог е обещал. Дръжте вашия белег над непоколебимата ви вяра, когато се молите. Вярата в Неговото Слово. Всичко, което Той е обещал е ваше.

В миналите времена Бог е дал един белег на хората и това е била дъгата. Слушайте внимателно. Вече свършваме. Бог е останал верен на този знак. Тогава. в дните на Ное Бог е дал на света знамението на дъгата като знак. И Бог винаги изявява този знак, макар, че са минали хиляди години. Той никога не го е забравил, защото Той внимава за своите знаци. През всичките тези хилядолетия Той ни показва този знак, за да ни покаже, че Той никога не забравя.

И Той сега очаква от нас да покажем този белег посредством нашата вяра на групата на сатана, на невярващите, на разните култове и т.н., на всички, който не вярват, да им покажем, че вярваме в Неговите обещания, във всичко, което е казал и че Исус Христос е въскръснал от мъртвите и е жив веред нас. И точно това е белега. Живота на Исус Христос във вас, който е идентичен със Словото. Нищо повече не е необходимо.

Този белег показва, че пътните са платени. Показва, че вие сте обект за въскресение. Този Бог, Същага тази Сила, която е въскресила Исус и Го е вдигнала от гроба, вие я имате като белег. Святия Дух във вас е белега, който ви изважда от гроба. Защото това е самият Бог, Святия Дух, който е вечния живот. Произхожда от гръцката дума „Зое“, което значи „Собственният живот на Бога“ във вас. И това е единственото нещо, което изплаща цената. Как се готвите за въскресението, ако този белег не е там?

Брат, сестра, застанете тази вечер честно пред Бога и Неговото Слово и пред времето, в което живеем. Някой не вярват, но този белег е днес тук. Той е тук от времето, когато е умрял Христос. Защо не умрете тази вечер към своите мисли и не станете идентични с Неговата мисъл? „Нека мислите на сърцето ми да са Ти угодни, о Боже и нека Твоето Слово…“ „Ако останете в Мен и Моето Слово ако остане у вас, тогава каквото и да поискате, ще ви бъде дадено.“ Вярвате ли в това? (Събранието казва: Амин). Да наведем главите си.

Колко хора има тук, който знаят, че този белег не е там? Вие напълно вярвате в това, но го нямате, вие знаете, че го нямате. Бихте ли си вдигнали ръката и да кажете: „Моли се за мен, брат Бранхам.“ Нека всички глави да са наведени. Бог да ви благослови.

„Нямам го. Нямам, брат Бранхам. Опитвал съм се да го приема. Вярвам в това, но засега истински не съм го приел. Оглеждам се в огледалото и виждам, че не съм там. Чуствам какво има в душата ми. Пълен съм с гняв, завист, злоба.“ Ох. Това би натъжило Святия Дух. Виждате ли? Виждате ли?

„Аз виждам това Слово, и го виждам потвърдено; но аз имам една група от хора, с който ходя на църква, или в обществото, или да играем карти. И други подобни неща. Не мога току така да ги изоставя.“

Това показва, че нямате белега. Ако обичате нещата от този свят, Божията любов не е във вас. Библията казва: „Излезте изсред тях и не се докосвайте до нечисто.“

Приятели, не е възможно това да се направи по-реално, отколкото е в момента. Не е възможно. Този Белег е тук, ако ние вярваме. Вярвате ли го? (Събранието казва: Амин) Приемете го. Добре.

Господи Исусе, те сега са в Твоите ръце. Този белег, че Исус не е мъртьв. Белега на това, че Исус е въскръснал от мъртвите и тази вечер е тук. Той е белега на Своего въскресение. Сам Той е Словото. Той е тук, за да потвърди всичко, което е казал. Ако хората биха могли поне един път да го видят, Господи, че то не е нещо, което само си въобразяваме. Това е нещо, което ние трябва да знаем, Господи. Не е това „ще опитам отново“. Не е възможно да се връщаме и да опитваме отново. Трябва да бъде направено сега. Моля се, Боже, този вечер да го приеме всеки един и този белег на кръвта да бъде върху всяко сърце. И след това може да стане голямо съживление, което да премине през цялата страна. Отче, ние ти го предаваме в Твоите ръце в името на Исус Христос. Амин.

А сега, докато се молим, нека всеки един да стой смирен. Останете за момент неподвижни.

Вярвате ли, че това е истина? Че този белег трябва да бъде показан? (Събранието казва: Амин)

През всичките векове, по всяко време този белег е трябвало да бъде показан.

Е, какво е този белег? Потвърждаването на Неговото Слово. Показва ни, че Той е Словото. Е, това Слово ни казва, че той е въскръснал от мъртвите и че живее вечно. Той живее в Своя народ, същия вчера, днес и завинаги. Вярвате ли в това? (Събранието казва: Амин) Ако вярвате, тогава имате това право; Ако имате Белега на Святия Дух в себе си, имате право на всичко, което е било изкупено чрез Неговата смърт. Или не вярвате в това?

Тази вечер не се готвим да се молим за болни. Ще го направим утре след обед. Но тази вечер искаме да повикаме хора при олтара.

Приятели, ако сте били някога изцелени и после живеете още много дълго, може отново да се разболеете. Обаче ако един път вземете този белег, имате го завинаги. „И не натъжавайте Святия Божи Дух, чрез когото сте запечатани за деня на изкуплението.“ Не до следващото съживление; вие не сте били запечатани, а сте имали някакво емоционално преживяване. „Но вие сте умрели и вашия живот е скрит с Христа в Бога и вие сте запечатани със Святия Дух.“ Ако сте били един път покръстени със Святия Дух. Вие може да паднете, това е вярно. Обаче не може да излезете от това запечатване. Вие сте запечатани в това.

Така че ако нямате този печат, дайте наистина да бъдем искренни. Тук има място за всекиго и всеки може да приеме Святия Дух. И ако Той изцелява болести…Защо сега Той полага това в сърцето ми?

Същия този Исус, Който е въскръснал от мъртвите, е сега тук. Така че слушайте. Словото не може да говори едно нещо, а да има впредвид нещо друго. Той е казал: „Там, където са двама, или трима събрани в Моето име, Аз Съм всред тях.“ Истина ли е това? (Събранието казва: Амин)

Тогава проверете го това. Колко болни има тук, вдигнете си ръцете. Само кажете: Болен съм, или имам някаква нужда…“ Не е необходимо да си болен. Просто кажи: „Нуждая се от Бога, брат Бранхам. Нуждая се от Бога заради нещо. Аз вярвам, че Исус е тук.“

Е, тогава дръж здраво белега точно над молитвата си. Позволи ми да ти кажа, че Той не може да прави нещо противоположно на Словото Си. Той вече е изкупил вашите желания, ако са според Неговата воля. А волята My е да изцелява болни. Неговата воля е да ти даде желанието на сърцето ти. Той няма да откаже нищо добро на тези, който ходят пред Него и имат този белег.

Вие сте ми непознати. Но почакайте един момент и ще видите. Тук зад мен седят проповедници. Навсякъде наоколо има хора. Тук има вяра и неверие. Винаги е така. Може да почуствате как идва. Това е помазанието на Святия Дух, а Святия Дух е белега. Той е Белега.

Е, не е необходимо вие да го правите. Не всички са били Мойсей. Мойсей е бил един, но хората са го следвали. Така че вярвайте, че днес Той е жив. Той е тук като свидетел. Всеки един от вас има някакво желание в сърцето си. Молете се. Ако Той сега беше тук, бихте ли казали: „Господи, Исусе, ще ме изцелиш ли?“ А Той би ти отговорил: „Аз вече Съм го направил.“ Виждате ли? Той не може отново да го направи. Той вече го е направил, но единственното, което иска е да го вярвате.

Е, Той е обещал, че в последните дни ще направи същото, както в дните на Содом, когато е разговарял с Авраам в човешко тяло. Той е обещал, че това ще се повтори в последните дни. Той го е обещал. Ще удържи ли на думата Си?

Той е обещал в Малахия 4, че ще го направи и че ще манифестира Своето Слово, „за да обърне сърцата на децата обратно към бащите“, обратно към оригиналното петдесятно Слово.

Петдесятните, петдесятната организация имат претенциите, че това са те. Но не са. Петдесятница е преживяване, а не някаква организация. Те са се опитали да го организират, но то не е възможно. Нали го виждате? То не може да се организира. Петдесятница е преживяване, то е Божия печат, Святия Дух, който е дошъл на Петдесятница.

Е, вие сте вярващи. Погледнете насам и вярвайте, че ви говоря истината. И ако Той се заманифестира; аз не знам дали Той ще го направи, или не. Но ако го направи, това ще е доказателство, че кръвта е била използвана и че белега е тук, което доказва, че Исус Христос е въскръснал от мъртвите. Вярвате ли го? (Събранието казва: Амин)

Би ли могло да бъде по-ясно от това? Разбирате ли го? Само вярвайте.

Брат, сестра, приятели, в името на Исус Христос, вярвайте го заради душите си и заради останалите хора. Никога няма да имате друга възможност.

Ако Бог би ми говорил преди създанието на света, когато съм бил в Неговите мисли, както и вие, и би ме попитал: „В кой век би искал да живееш?“, бих Му казал, че точно в този. Това е най-славното време. Вярвате ли на това, или не? Вие може да разберете, че Исус Христос е жив. Молете се сега в сърцето си и кажете: „Господи, Ти Си нашия Първосвещенник, Който съчуства на нашите слабости и аз вярвам, че този Белег Си Ти. Говори към мен, за да бъда изцелен.“

Нека сега всеки да бъде истински смирен още извесно време.

После ще бъде доказано. Ако някой човек говори нещо, а Бог не стой зад това, тогава не е от Бога. Обаче ако е от Бога, тогава Той стой зад това, което казва. Нека всичко да става за слава на Бога, докато стоя тук, за да представя Словото като истина.

Там седи един мъж…

Бих желал сега да може да видите в тази димензия тази светлина. Сега, точно сега стана нещо. Той само го измъкна навън, като че ли тази част от тялото остана навън. Това е дар. И когато той е в действие, като че ли сте в друг свят.

Там седи един мъж и се моли. Какво му има? Той е бил опериран в червата, или нещо подобно. Минало е доста време от тогава, но не е наред. Надявам се да не го пропусне, Единствено ако Бог ми помогне ще го нарека по име. Господин Прис, вярвай ми, аз не те познавам. Аз съм ти чужд. Ако това е истина, изправи се. Истина ли е? Да, истина е.

Виждате ли? Белега. Той е доказателството, че Исус Христос е въскръснал от мъртвите и е същия вчера, днес и завинаги. Изявяващ се чрез човешко тяло, както тогава с Авраам, който е бил избраната църква. Преди Содом. А Исус е казал, че това ще се повтори, когато се яви Сина на човека.

Тук има още един мъж. Той гледа точно в мен. Това е истински контакт. Този мъж има проблеми със стомаха и с гърби. Казва се Фленигън. Аз не те познавам, но това е истина. До теб седи твоята жена. И тя е болна. Вярваш ли, че Бог може да ми го открие и ти да намериш контакт на вярата си? Твоята жена има болен гръб. А също и женска болеет. Това е ТАКА КАЗВА ГОСПОД.

Е, какво е това? Кой го прави това? Библията казва, че Той е Първосвещенник, който съчуства с нашите слабости. Библията казва, че Божието Слово е меч остър от двете страни. Когато се проповядва, то разсича и разделя, като не обръща внимание на никаква човешка слава, нито на някаква деноминация, нито на нищо. И какво прави още? Разпознава мислите на сърцата. Така ли е? Само да можете да го повярвате. Само вярвайте от цялото си сърце.

Тук седи една госпожа. Тя има тумори. Тя не е от тук. От Сакраменто е. Името и е госпожа Брейдли. Госпожо, ако е истина, стани. Ние не се познаваме. Ако е истина, вдигни ръката си. Така ли е? Аз наистина вярвам, че те вече са унищожени.

А там отзад седи друга госпожа. Има шапка, кафява шапка с пера. Точно си сваля очилата. Тя се моли. Моли се нещо да стане. За какво се моли? Точно сега тя беше изцелена от болест на сърцето. Тя се моли за брат си, който е болен от сърце. И още се моли за зет си, който не е спасен. Тя се моли за неговото спасение. Това е ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Госпожо, ако това е вярно, изправи се да те видят. Тя седи там и се моли за тези хора. Ако това е истина, госпожо, размахай ръката си нагоре, надолу, за да могат хората да видят.

Възможно ли е аз от подиума да разбера за какво се е молила?

Тук седи един мъж, точно пред мен. Той има проблеми с коленете си. Той се моли за своя приятел, който е парализиран. Той, той не е от тук. Той е от Санта Мария. Града се казва Санта Мария. А той се казва Тони. Изправи се, ако е истина. Ние не се познаваме.

Дрьж белега над молитвата си. Бог…. когато онзи Ангел Господен ме срещна преди години, когато дойдох тук за първи път, аз хващах хората за ръката и ви говорих, че Той ми каза, че тези неща ще стават. А сега това е нещо по-голямо. Виждате ли, виждате ли? Непрекъснато продължава напред, държейки този белег. Разбирате ли? Святия Дух, самият Той, Той е жив. И Той е единственният, Който прави това. Той го е казал.

Ако някой се съмнява, е, тогава идете при тези хора и ги попитайте дали съм ги срещал някога, или дали ги познавам. Те са тук. А това е само началото на това, което сега става в цялата тази сграда.

Сега ми позволете да ви кажа нещо. Това е вашето състояние тази вечер. На вас ви е необходимо кръщение със Святия Дух за да получите белега. Вие си мислите, че го имате, но го нямате. Не изпускайте тази възможност, приятели. Повярвайте ми. Ако вярвате, че съм Божи пророк. О, извинете ме, не исках да кажа това. Аз не се наричам Божи пророк. Божи служител. Ако вярвате, че съм Божи служител. Сега ви говоря в името на Господа.

Сега, докато са наведени главите ни…. Това е много важен призив. Бих искал всеки един, който не е християнин, да дойде тук горе на подиума за един момент и да ми позволи да се моля за него и да възложа на него ръце, докато Святия Дух е върху мен и докато помазанието е тук. Белега е поставен. Останете тихи. Сега напуснете местата си и елате тук.

Нека някой да ни свири.

Качете се тук горе. Всеки, който не е християнин, елате тук и застанете при олтара. Само за малко. Така е добре. Бог да те благослови, брате мой. И теб да те благослови Бог, сестра. Застанете тук около олтара.

Ела тук, душа, която си обременена с грях.

У Господа е милосърдието.

Ще го направите ли? Това е правилно. Елате тук и останете за малко. Вие, който сте без Христа. Вижте, вече се смрачява, приятели. Ангела на смърта може всеки момент да отдели невястата от църквата.

Всяка душа, обременена от греха

У Господа е милосърдието.

Няма ли да дойдете, докато пеят?

Той ще ей даде да си починете.

Защо? Когато ви даде този белег, тогава вече вие сте в почивката. Разбирате ли? Вие ставате идентични. Само Му имай доверие.

Християни, вие които имате този белег, молете се. Вие, грешници, който сте без Христа, елате тук, докато Той е ясно идентифициран чрез този белег. Това е белег, че Той не е мъртьв. Че Той е въскръснал от мъртвите. Ще дойдете ли?

Той ще те спаси, ще те спаси сега.

Само Му вярвай…

Само вярвайте в Него. Имайте Му доверие. Вие казвате: „Брат Бранхам, аз не знам как да го направя.“ Елате тук. Това е всичко, което трябва да направите. Да слушате Святия Дух. Само това е начина, по който действат тези неща. Само Го слушайте. Той го е обещал. Както е обещал, че ще прави тези неща в днешното време, така е обещал, че ще спаси загиналите.

Вие казвате: „Ама аз принадлежа към едикоя си църква.“ Не ви питам за това.

Аз ви питам сега: Спасени ли сте? Християнин ли сте? Ако не сте, елате тук горе. Аз ви моля в името на Исус Христос. Елате. Само Му вярвай…

Ето това е. Елате точно под олтаря, ела брат. Той ще те спаси Той ще те спаси сега.

Какво трябва да се направи?

Само Му вярвай, само Му вярвай

Той ще те спаси, Той ще те спаси сега.

Ето така е правилно, елате тук, отпред, приятели. А вие, християни, сега всички се молете. Помнете, че това би могло да бъде последната възможност, която може да имате. Той разпознава мислите на сърцата. Той ми говори сега това, и то е истина. Много от вас, който сте тук сега, не позволявайте на сатана да ви лъже. Сестра, брат. Приемете Божия белег тази вечер. Елате сега. Сега!

Само Му вярвай, само Му имай доверие,

Само Му вярвай;

Той ще те спаси, Той ще те спаси сега.

О, Боже, аз се моля в името на Исус да погледнеш долу на тези хора и да направиш проверка. Моля се, този велик Свят Дух, Който е тук сега, за да потвърди, че Исус е същия вчера, днес и завинаги….Господи, сатана няма никакъв шанс да се промъкне в това. Тук Ти изявявяш Самия Себе Си, стоейки тук в човешко тяло, като се идентифицираш чрез този Белег, който винаги доказва Твоята личност. Този белег е за това, за да идентифицира Исус Христос, Неговото въскресение, като прави тези неща, който е правил Той, когато е бил тук в човешко тяло. О Боже, нека тези хора да могат да видяг, че това Слово се изпълнява по съвършен начин.

Нека сега да дойде всяка една душа, Господи. Иди още веднъж, Отче, и говори във всяко сърце, за да съм сигурен… Молих се и знам, че Ти ще го направиш. Ти винаги си отговарял на нашите молби. Още един път говори, Господи, защото чуствам, че някой се колебаят. Направи така, Господи, че да дойдат. Моля в името на Исус.

Станете с наведени глави. Елате тук, докато още веднъж пеем песента. Точно сега чуствам в сърцето си; Никога не е било фалшиво. Разбирате ли?

Само Му вярвай.

Ще се изправите ли? Елате тук и застанете около олтара. Може това да е последната възможност, която имате. Ако в сърцето ви има някакво малко съмнение, не позволявайте да ви отнемат възможността. Приятелю, не позволявай да ти бъде открадната тази възможност. Виждате ли, дъжда идва, а хората не го разпознават.

Ангела на смърта е ударил. Хората са мислели, че няма да стане, но Мойсей им го е казал. Той е бил ясно идентичен с Бога.

Вие казвате: „Ама аз съм презвитериан, аз съм баптист.“ Това няма нищо общо. Разбирате ли?

Елате! Аз ви моля, елате сега и истински го приемете. Винаги преди дълъг път вие проверявате гумите на колата си. Правите проверка на колата. А ще имате ли в себе си идентичноста с въскресението? Ще дойдете ли? Бог да те благослови. От тогава дойдоха още седем осем души. Не искам така да завърша. Бог да те благослови, госпожо.

Сега Той ще те спаси.

Той ще те спаси.

Бог да те благослови, младежо, ако искаш да знаеш, ти беше един от тях. Това е то.

Само Му вярвай.

Вижте, Святия Дух никога не греши. Точно така е.

Той ще те спаси, сега.

Сега вече сигурни ли сте? Докато идвате, мелодията ще продължи да звучи. Можете ли да Му се доверите? Може ли да Го хванете за Словото Му?

Кажете: „Господи, винаги съм копнял за по-близко общение. Това е нещо истинско. Аз наистина го желая, Господи, но съм видял толкова много имитации.“

Това е сатана, който иска да тръгнете по неправилен път. И аз съм ги виждал. Това само доказва, че някъде съществува истинското. Ако намерите фалшив долар, то е само заради това, че съществува истински. Разбирате ли? Няма ли да дойдете? Имайте Му доверие, заради Святия Дух. Той го направи пред петстотин хиляди души в Бомбай. Направи го пред около сто и петдесет, или сто и седемдесет хиляди в Дурбан, Южна Африка, когато три хиляди домородци дойдоха при Исус. Виждате ли?

Приятели, евангелието тук в Америка е в края си. Върви към края си. Ако ми вярвате, че съм свързан с Бога, вярвайте, че ви казвам истината. Ще дойдете ли?

Ще помоля нашите братя, служители да дойдат и да застанат тук наоколо и да се молят.

А вие, останалите, ако не искате да дойдете, наведете главите си, докато те стоят около олтара. Ще се моля с вас.

Искам сега вие да слезете долу, защото тези хора ще се присъединят към вашите църкви. Те са дошли сега да приемат Христа.

Ако иска още някой да дойде, да дойде. Олтара е все още отворен. След кратко време вече може да бъде късно.

Виждате ли, Святия Дух, Който е идентичен с Исус Христос идва след две хиляди години и изявява Себе Си, правейки това, което е обещал, че ще прави.

Толкова съм благодарен за вас, приятели. Вие стоите тук в единадесетия час. Само да влезете. Много съм радостен, че идвате. Знайте, че Бог е казал на всеки един от вас да го направите. Вие не бихте могли да го направите, в тяло. Бог ви е накарал да го направите.

Някой от вас са били заблудени. Някой идват за първи път при Исус. Вие, братя, застанете до тях. Минете помежду им и им кажете: „Аз съм едикой си пастор и съм тук, за да се моля с теб, брат. Обичам те и съм тук, за да се моля с теб.“

Точно така, идете всред хората. Положете ръката си на нечие рамо и се молете. Кажете им: „Брат, сестра, идвам при теб да ти помогна, да се молим заедно. Ще бъда радостен да направя нещо за теб.“

Сега ще се молим. Помолих събранието, всеки един да наведе главата си, докато се молим.

Всеки пастор, хванете някого и се молете за него. Положете ръцете си на хората около вас. Точно така.

Нека всеки един сега да изповяда, че не е стоял по правилния начин. И помнете, че Исус е сега тук. Светлината е сега точно всред вас. Той е Христос. Молете Го да ви прости, и нека Бог да ви очисти от всеки грях. Стойте сега там. А пастора ще ви води към покаяние и право към Белега.

Господи Исусе, ние Ти даваме тази вечер всички тези кърпи и всичко, за слава на Бога, да изцелиш всички, всеки един за Своя слава.

Отче, ние Те виждаме толкова ясно да се изявяваш чрез Своето Слово. Идентичен с личноста на Господ Исус Христос тук във формата на Святия Дух, Който се движи между хората и разпознава мислите на сърцата, Който изцелява болните и ги води към покаяние. Този велик Божи Син. Аз ги предавам на Теб, Отче, като вярващи в Твоето обещано Слово. В Словото, което си обещал, че ще изпълниш. Аз вярвам, Господи, че Ти ще им го потвърдиш. Те са Твои. Те са дарове на любовта. Аз ги предавам на теб, Отче. В името на Исус Христос, спаси всеки един от тях, Господи. Напълни всекиго със Святия Дух. Дай го, о Вечни Боже. Нека Твоя Дух и Твоята милост да бъдат върху тях, за Твоя слава. Амин.

*****

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Издател: Мисионер Евалд Франк

Freie Volksmission е. V.

Postfach 100707

D-47707 Krefeld

GERMANY

E-mail: E.Frank@freie-volksmission.de

Сайта на мисията: http://www.freie-volksmission.de

Уеб страница на български език: http://bg.vevangelie.info

Безплатни материали (книги, брошури, DVD) на български и други езици може да поръчате на е-mail: bg@vevangelie.one

Материалите и изпращането до вас са напълно безплатни.

канал на ютуб «Служението на мисионер Евалд Франк»