ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Автор: Уилям Бранхам

Текстова транскрипция на проповедта от 11 декември 1960 г. на Богослужението в гр. Джеферсънвил, САЩ

Добро утро. Много съм радостен, че и днес сутринта съм тук да служа на Господа. Времето навън е лошо, но вътре е много приятно.

През ноща си починах добре и днес се чувствам много по-добре. Снощи имахме великолепно време, нали? Просто чудесно. Много ценя това.

Богослужението можеше да се сравни с това в Шревепорт. Беше нещо като продължение на следването на Духа в единство. Толкова сме радостни и и благодарни за Неговата доброта и милосърдие, а също така и за вас, които сте се посветили на Него в духа си и вървите заедно, така че Той може да ви води и напътства.

Вижте, ако слушателите не искат да приемат, тогава Святия Дух няма да открие нищо.

Вие трябва да достигнете до единство. Те били събрани наедно място в единомислие и тогава дошъл шум от небето. Дори ако много бих се молил, ако ден и нощ бих лежал пред Господа в молитва и бих се задълбочавал в Словото, и ако бих дошъл тук под помазание, но тук би се чувствало недоверие, Той ще отсгьпи натьжен и няма да открие нищо. Но когато човек дойде тук под помазание и чувства, че събранието е под същото помазание, тогава Святия Дух е в действие и прави велики неща за нас.

Още не съм говорил с пастора. Само чух да се пее „Само вярвай“ и влезох вътре. Не знам какъв план е имал за тази сутрин. Брат Невил, предлагай да взема време до 11 часа и после можеш да проповядваш.

[Брат Невил казва: „Не прекъсвай помазанието. Продължавай“].

Мисля, че помазанието е и там отзад. На тези, които не са от тук бих искал да кажа, че брат Невил винаги е бил много ласкав човек. Той живее според Словото от Писанието“ Имайте другите за по-горни от себе си“. Винаги в Христос. Винаги да даде предимство на другия. Винаги е бил такъв, не само от времето, когато е пастор тук, но много отдавна. Познаваме се вече много години.

Спомням си как се запознах с брат Невил. Бях отишъл да чуя неговага проповед в методистката църква. Беше в Хауарт Парк преди около 20 години. До скоро той работеше в горско стопанство, за да се изхранва и същевременно проповядваше. И аз правех същото до скоро. И накрая стигна до там, че не можехме да правим нищо друго, освен това. Толкова съм радостен заради новия си Шеф. И ти ли брат Невил? Много съм доволен от Него.

Довечера ще завършим с Лоадикийския период на църквата. Вчера вечер говорихме за века на Филаделфия, който преминава в Лоадикия. Бог ни откри големи тайни, които са станали между тези два периода — отворени врати, не голяма сила, да пазите Словото Ми и името Ми. Много сме благодарни на Бог за тези детайли, свързани с тези периоди, които Той така великолепно и реалистично ни откри.

Недейте да забравяте. Ако има между вас болни, ще се молим за тях в неделя, ако даде Господ. Забележете, че винаги казвам: ако даде Господ. Библията така ни учи да казваме. Ако е волята на Господа. Ние още не знаем. Той не ми е казал дали вие ще бъдете тук и дали аз ще бъда тук. Ако е Неговата воля, ние всички ще бъдем тук. Но ако не е волята My, нищо няма да стане. Брат Невил ще съобщи по радиото. И останалите братя ще направят същото. Когато има толкова много хора, както сега, по-добре е да се раздадат молитвени номера, за да не стане блъсканица. Имам впредвид да идват тук по един, за да няма суматоха и хаос. Всеки да стане от мястото си, когато бьде извикан. Така ще останете по местата си, докъто дойде вашият ред и няма да се умаряте да стоите прави. Когато бъде извикан вашият номер, ще дойдете тук за молитва и после ще слезете долу, за да направите място за следващите. Така ми се струва по-добре.

Обикновено тук имаме братя, които се грижат да има столове за тия, които чакат и не се чувстват добре. Извиквам ги само по няколко души. Който не се чувства добре, нека седне на стол, докъто дойде на ред да се молим за него.

Аз вярвам в Божието изцеление. То е едно от големите учения на Библията. Обаче при Божието изцеление не става въпрос само за Божието изцеление. Божието изцеление е доказателство, че Бог се връща. За какво свидетелства Божието изцеление? То е залог за нашето въскресение. Ако нямаше Божие изцеление, нямаше да има и въскресение. Ако сега не съществуваше Святия Дух, който ни кръщава, то не би съществувал вечен живот в бъдещия свят. Библията казва:

„Това е залог за нашего изкупление“ (Ефес. 1:13,14).

Знаете ли какво е залог? Ако искате да купите ферма, която струва 10,000 долара и вие дадете 2,000, това е залог. Ако кръщението със Святия Дух е залог за това, което ще дойде, какво ще бъде после, когато дойдете до пълнотата на наследството? Ще бъде превъсходно.

Днес сутринта, ако даде Господ ще се опитаме да обобщим някои от тези неща, за да ни стане ясно какво се е случило по времето на църковните времена. За тези 144 000, за остатъка, за разумните и неразумните девици, печата на Святия Дух и числото на звяра.

Ако бихме искали да вземем всичко, би ни трябвала цялата зима, за да можем да разберем как са свързани тези неща в книгата Откровение.

Забелязали ли сте, че цивилизацията е вървяла напред по същия начин? Хората са имали същите 5 сетива от времето, когато преди 6000 години са дошли на земята. През миналите времена човека се е предвижвал напред с волска каруца, а сега вече лети в ракети, които се движат със скорост 2000 мили в час. Погледнете какво стана в последните години. Особенно в тези последни 50 години.

Като момче бях в Utica Pike. Там живееше един мъж на име Елмер Франк и беше юрист. Беше женен с една млада дама. Името и беше Лушер, и моят баща работеше при нейния баща. И той имаше идин автомобил с един гумен клаксон, който трябваше да се натиска.

Говореше се, че достигал невероятна скорост от 19 мили на час. Баща ми донесе пясък, сложи го в чували и ги качи на автомобила, за да изпита дали наистина ще достигне тази скорост. О, ако бяхте видели тези пътища тогава. Колата мина 10 мили в една посока и 9 в обратната, общо 19 мили. Спомням си как майка ни ни уми, 5 деца и ни постави до оградата, за да го чуем. Чуваше се на мили далеч. Всички спираха каруците си и държаха конете. Нещо странно се движеше по улиците. Тогава бях на 7 години. Беше около 1914 година. Представете как са се променили нещата от тогава. Вижте какво стана през последните 40 години.

6000 години са били на разположение, за да стават тези неща, но в Библиятя е предсказано, че ще стават по този начин.

„В последните дни ще бързат насам и натам и ще се умножава познанието“.

Мислели ли сте някога за това, че Наум е видял как колите ще се движат с голяма скорост по улиците? (Наум 2:4 ). Той преди 4000 години е видял как ще изглежда Чикаго. Бил съм в старите земи, например в Осло, а и на други места, където улиците са толкова тесни, че може да се мине само с конска каруца.

Пророк Наум е видял тези широки улици и е предсказал, че ще се движат като светкавици и ще светят като факли. Ще се блъскат една в друга и ще правят катастрофи. Пророка е бил пренесен над своето време и преди 4000 години е видял какво ще става днес.

Помислете само каква инспирация. Ние сме на края на времето, приятели. Всичко става точно според Писанието. Стиховете в Библията, които се отнасят до последното време се изпълняват.

Ако ни помогне Бог, днес сутринта бих искал да обобщя колкото се може повече неща. Днес вечерта ще размишляваме върху последния църковен век — Лаодикия — как приема посланието, отвръща се от него, игнорира го и влиза в състоянието си на хладък, така че Бог ще го изплюе от устата Си. Само като си помисли за него My става лошо. Той казва „ще те повърна из устата Си“.

Отбелязъл съм си няколко места в Писанието, върху които искам днес да положа проповедта си. Вярвам, че не е проблем сега да се изправим за молитва.

Милостиви наш Отче небесни, днес, в тази празнична утрин ние отново идваме при Теб. Отвън вали и духа леден вятър. А ние сме толкова радостни, че имаме покрив над главите си и това малко място, на което можем да се съберем заедно и да хвалим и величаем името Ти, така както ни води нашата съвест, без да бъдем притеснявани. От Твоето Слово можем да разберем, че всичко това няма да продължи много дълго. Отче, ние се молим за специално помазание днес, за да можем да приемем най-доброто, което си приготвил за нас, за да бъдем подготвени за времето, което лежи пред нас и в което ще бъдем възпрепятсвани да правим това. Ние не знаем колко ще продължи. Може да е дни, месеци, или години. Не го знаем, но един ден няма да можем да се събираме така. Затова се молим, Отче, Ти да ни запазиш под Своето Божествено ръководство. Дано нашите мисли да бъдат насочени към Теб и мислите на сърцата ни да бъдат приятни пред Теб, о Господи.

Прости ни греховете. Ние Те молим за това, докъто ги изповядваме. Съгрешили сме и сме се отклонили от пътя. Не сме достойни да се наричаме Твои. Направи си от нас Свои служители, Господи. Съгласни сме да направим всичко, коего ни кажеш. Всяка задача, която ни повериш, съгласни сме да я изпълним. Само ни приеми в Своето царство, Господи, за да можем да служим на Теб в този страшен час, който идва на света.

Благослови ни сега с присъствието Си. Обучавай ни чрез Святия Си Дух. Нека чрез нашего присъствие да Ти бъде дадена славата. Молим за това в Исусовото име. Амин.

Най-напред бих искал сега да поздравя своите приятели, които видях сутринта. Вечер е по-трудно да разпозная хората, защото светлините светят не много удачно. Така че от подиума не се вижда много добре. Виждам много наши приятели от далечни земи. Не мога да ги извиквам поотделно, защото са много. Но искам да знаете, че много ценя това, че и след тези остри думи от Словото, отново сте тук. Трябва да ги говоря всичките тези неща, за да бъде донесена истината. Не това, което аз бих искал да направя, но което Бог е оставил да бъде написано тук, това е което трябва да се направи. Това е.

Виждаме тук много стари братя, които принадлежат към организациите. Много ви уважавам и молитвата ми е Бог да ви благославя и да ви помага.

[Брат Страйкер говори от името на събралите се: „Брат Бранхам, уважаваме те, обичаме те и се молим Бог да ти даде милост във всичко, през което минаваш. Ние исками да стоим до теб“. Събранието казва: „Амин“].

Благодаря, брат Страйкер. Благодаря на всички. Това са много мили думи. Извънредно много ценя това. Снощи ми се обади брат Фред и ми разказа за съня, или видението, което имал един брат. Видял ме да стоя на хоризонта и зад мен тъмен облак. Аз знам, че е в петите ми, но нищо не може да ми направи, докъто Бог не е готов с мен и не дойде времето да си отида от тук. Не искам да съм велик. Не, не искам. Обаче мисля за „Псалома на живота“.

Вижте какво е вършел Павел, Иренеус, Лутер, Уесли, Мартин, какво са извършили.

Живота на големите мъже ни учи,

че можем да живеем живота си възвишено,

в покорство и страх

за да можем след раздялата

да оставим следи в пясъка на времето.

Следи, които да намери някой,

докъто се движи в жизнения си път.

(След като аз си отида)

Някой самотен, съкрушен брат

(би намерил една от тези книжки)

и би се повдигнал отново.

Затова да сме усърдни в действие

от цялото си сърце в делото,

(Обичам това, и вие, нали?)

Не бъдете като неразумно стадо

Което трябва да бъде подтиквано

Бъдете герои в боя.

Обичам това. Брат ми Джордж много обичаше едно стихотворение. Споменах го на погребението му. Преди това, когато седяхме заедно аз рецитирах Псалома на живота, а той рецитираше стихотворението „Прекрачване на отделящата линия“. Сигурно я знаете.

Залез слънце и вечерница

и ясен повик за мен.

Да няма плач при раздялата

когато ще отплувам в морето,

(Вие често сте го слушали.)

Защото всичко там навън

се движи с времето и пространството,

а вълните могат да ме отнесат далеч.

Надявам се, обаче, че ще срещна

Водача си лице в лице,

когато прекрача отделящата линия.

(Сигурен съм, че той я е прекрачил.)

Моето звучи:

След като си отида ще оставя

следи в пясъка на времето,

за да могат тези, които

минат от там да се изправят

и отново да продължат напред.

Днес сутринта размишлявах върху това, защото в посолството до църквите не можем да говорим за всичко. Ако Господ даде, скоро бихме могли да имаме серия събрания, в които искам да говоря за истинската и неистинската църква, като започна от Битие и мина през цялата Библия до Откровение. За двете църкви и за това, какво ще правят, а после, един ден, ако даде Господ, ще уголемим залата, за да има повече места за седене. Бихте се учудили ако знаехте колко хора ни се обаждат, че дошли тук, но трябвало да си отидат, защото нямало никакво място. През лятото може да наемем физкултурния салон на университета.

Би било чудесно да вземем книгата Откровение и книгата на Даниил, да ги свържем, за да ги разберем. Още не сме стигнали до там, да се занимаем с еврейския народ. Както вече казах, католическата иерархия е била установена в тъмния период около 1500 година, когато църквата се е обединила с държавата и те са си мислели, че е започнало Хилядолетното царство. Наистина са си го милели, защото църквата е имала свой представител, който като Христос е седял на трона. Църквата и държавата са били обединени и всичко е било като че ли е Хилядолетното царство. Те все още вярват на това. Обаче е погрешно. Защото Хилядолетното царство не може да започне преди връщането на Исус Христос. Христос ще сложи началото на Хилядолетното царство. Тия хиляда години ще започнат след Неговото завръщане. Най-напред ще бъде грабването, вземането на църквата горе, а после ще се върне Христос. Мислете за това.

Какво очакваме като следващо? Грабването на църквата. Но да не бъркаме грабването със съда пред белия трон. При грабването на църквата няма да има никакъв съд. Вие вече сте били осъдени тук. И тези, които са в Христа, са били освободени от съда.

Исус е казал: „Истина, истина ви казвам, че който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Me е пратил има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърта в живота“. (Йоан 5:24) Как ще стане това с нас? Влизаме в Христа така, както е казано в 1 Кор. 12, че сме покръстени в едно Тяло. Едно Тяло — ние сме вкръстени в Тялото на Исус Христос, а това Тяло Бог вече го е осъдил. Той не може повече да ни постави в съда, защото Той е осъдил вече това Тяло. Чрез Христовата милост и прощение Той, според 1 Кор. 12 ни привежда в Себе Си. Защото чрез единия Дух ние се кръстихме да съставляваме едно тяло. Освободени от съда, защото Той взе осъждението върху Себе Си. Не сте ли благодарни за Него? Той е взел вашия съд върху Себе Си. Няма вече никакво осъждение. Обаче тези, които се колебаят да влезат в Неговото тайнствено Тяло… Как ще влезем в Него? Чрез ръкостискане ли? Не! Чрез някакъв начин на водно кръщение? Не! Чрез Духа, чрез Святия Дух сме били вкръстени в едно Тяло.

Мислете върху това. Днес сутринта ще го разгледаме остро. Или сте в това Тяло, или сте извън Него. Няма нищо друго. Не съществуват никакви“доста добри християни“. Или сте християни, или не сте.

Никъде не съществува черна бяла птица, нито пък трезвен пиян. Не става. Или сте християни, или не сте християни. Или сте в Христа, или сте извън Него.

Това е като поучение, макар, че съм далеч от това да бъда учител. Учителя е особен дар в Тялото на Христа. Като първи са апостолите, после са пророците, после учителите, евангелистите и пасторите. Пет дара на служение в Тялото. Учител е дар на Духа. Аз просто трябва да вървя напред с това, което виждам като правилно и искам да дам на хората това, което изследвам и давам съответните текстове от Библията. Тялото на Христос ще бъде признато само в Христос.

Трите първи глави на Откровението се отнасят до църквата. От евреите и от всичките народи на земята ще бъде взет народ за Него. Те са Неговото Тяло. От всички — черни, бели, кафяви — като един букет, който Бог полага на Своя олтар. Букет от всички народи и националности.

След третата глава свършват времената на църквата и Бог се заема с евреите. Църквата вече не се появява във времето на евреите. С евреите Бог се занимава като народ, не поотделно. Винаги като народ.

Неотдавна някой беше шокиран по повод проповедта „Хибридна религия“. Получих много писма заради забележката, която бях направил, че Библията говори за незаконородените деца, които ги наричат „бастарди“. Тях в старозаветно време до десета генерация не са ги приемали в църквата на Господа. Горе, долу това прави 400 години, в които извънбрачно дете не е могло да влезе в църквата на Господа. Толкова голямо е било престьплението, когато една жена е позволила на чужд мъж да живее с нея и да имат дете. Такова дете, което не е било от съпруга се е считало за смесица. И това е било толкова лошо пред Бога, че са били необходими 10 генерации, за да се изличи.

Но това не се отнася за нашия век. Вие сте новородени. Тогава е било само естественото раждане чрез оплождане. Сега имаме новораждане, което е духовно, чрез което сме очистени от всяка мърсотия. Ние сме нови създания в Исус Христос, новородени чрез Святия Дух. Нови създания. Така, както чрез естественото оплождане сте станали създание, родено на земята, така сега сте се родили като небесно създание. Ново Божие създание, нов човек. Новото създание е новородено. Трябва да има раждане. Както е необходимо телесното раждане, така е необходимо и духовното раждане.

Младите хора се женят и казват: „Първия ни син ще се казва Иван“. Обаче ако той не се роди, няма да има никакъв Иван. Така е. По същия начин може да имате някакви представи за небето, но ако не сте ново създание, никога няма да отидете там. Това е. Трябва да стане чрез раждане. Бог е установил Своите закони и всичко трябва да става според тях.

Остатъка от евреите ще бъде спасен. С тях ще се занимаем най-напред. Винаги са съществували три групи. Запазете го това в паметта си. Едните са вярващите, другите, които се считат за вярващи и невярващите. Тези три групи плюс евреите, които бяха отхвърлени, за да получим ние шанс. Съществува хладка църква и Църква, изпълнена със Святия Дух.

По времето, когато работих на обществена работа, президента на компанията един ден ми каза: „Били, Йоан май е ял на остров Патмос много лютиво и после сънувал кошмари“.

Аз му отговорих: „Господине, това не трябваше да го казвате“. Той ми беше шеф.

А той каза: „Кой може да ги разбере всичките тези неща?“

Отговорих му: „Ако Святия Дух го открие, всичко е разбираемо“.

Той ми каза: „Опитвах се да го чета, а и моя пастор се опитва. И стигнахме до страшни заключения. Мислехме си, че Невястата стой на Сион. После си мислехме, че змея е изплюл водата след Невястата, за да воюва с останалите от семето на жената. После пък Невястата беше на небето. Във всичките три случая едновременно“.

Казах: „Така става, когато няма духовно разбиране“.

А той ми каза: „Ами те са там в трите случая едновременно“.

Отговорих му: „Да, обаче не сте ги подредили правилно. Вие казвате, че Невястата са тия 144000, което не е вярно. Това са евреи. А тези, които змея преследва, са остатъка от семето на жената и имат свидетелството за Исус. А Невястата е в небето.

Тези 144 000 са показани в Откровение 14 глава на хълма Сион. Това е истина. Имали са името на Отца на челата си. Това е точно. Евреите. Остатъка от евреите. След това идва змея. Римската иерархия. (През това време Църквата е взета и е в слава на сватбата). После излиза змея. Червения змей е винаги Рим. За да ви убедя, че е така, ще прочетем Откровение 12. Змея е ядосан на жената, която ще роди мъжкото дете, което ще управлявя народите с железна тояга. Изпуснал след нея вода като река и отишъл да воюва с останалите от потомството и. Но преди това червения змей е стоял пред жената. Искал е да погълне детето веднага, щом се роди.

Кой се е поставил пред църквата — жената — Израел, за да погълне детето и — Исус, веднага щом се роди? Рим. Ирод е заповядал да бъдат убити всички еврейски момченца до 2 годишна възраст.

Същото е направил и фараона, за да убие Мойсей, който е бил прототип на Исус. Децата били убити, но Той не е бил докоснат. О, Бог знае как да укрие.

Не се ли радвате, че сте скрити? О, това скривалище! Библията казва: „Помне-те, че сте умрели и вашият живот е скрит в Христа и запечатан със Святия Дух“. Дявола не може да ви намери, дори и да иска. Нищо не може да направи. Вие сте скрити в Христа. Смятайте себе си за мъртви и вашия живот е скрит в Христа, скрит в Бога чрез Христа и запечатан със Святия Дух.

Останалите са неразумните деви, семето на жената, след които ще пусне водата и против които ще воюва. Какво е остатъка? Трябва да разберете този образ. Там е естествената църква. Ще се опитам да го нарисувам, за да стане по-ясно.

Брат Невил, прости ми ако отнемам от твоето време.

[Брат Невил: „Амин. Нямам никакво“].

Сега мислете: Какво има тук? Невярващите, това са грешниците. Останалите са формалната църква. А освен това съществува и спасената църква. Задръжге го това в паметта си. В спасената църква има две групи. В тази църква, която е в Христа. Едните са разумните деви, които имат масло в лампите си, а останалите са неразумните. Колко от вас го знаят това?

Сега ще го обясним. Но преди това ще споменем тия 144 000 от Откровение 7, за да стане всичко ясно. Така че размишлявайте върху това. Може да си го запишете, Откровение 7 глава. Ще вземем малко време за това. Кръщението ще бъде след богослужението. Имаме още два часа. Господ да ни помогне при това изследване.

Шестата глава говори за белия кон и този, който седи на него. После излизат останалите коне и се стига до този, след който са вървели смърта и ада. Всеки кон е имал и ездач. (Тази проповед е преди да бъдат отворени печатите. Коректурата е в проповедта за 7те печата.)

Най-напред е излязъл Святия Дух да побеждава. После идва времето на глада, където е казано: „Един хиникс пшеница за динар; а дървеното масло и виното не повреждай“. докъто Той не отвори печатите.

„След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог“.

Мислете върху това. Евреите винаги са били служители на Бога. Авраам е бил Негов слуга, но Невястата са децата, Църквата е син. Евреите са служители. Често отварям паралелни места в Библията, за да го разбера. Евреина е Божи служител, не го забравяйте и го следете в Библията, за да имате разбиране.

В Езекиил 9 можем да видим нещо великолепно. Казано е: „Виждаш ли какво правят тия?“(8:6) Той е минал през стената (8:8,10) и видял беззаконието. „И ето шест мъже идваха по пътя от горната порта..“. Имали са в ръцете си изтребително оръжие и минавали през Ерусалим. Но преди да тръгнат, с тях е имало един, облечен в ленено, който имал на кръста си писарска мастилница. На него Господ му казал: „Мини през града и тури белег върху челата на мъжете, които въздишат поради тия мерзости“. На другите е казано да не правят нищо, докъто онези не бъдат запечатани. Той излезъл и запечатал. После дошли онези шестимата с изтребителното оръжие. Не са имали никаква милост и са унищожили всичко. Изтребили деца, жени, мъже, всички, които не са получили печат от мъжа с мастилницата.

Това е станало след дните на нашия Господ. Той ги е предупредил в Лука 21 гл. с думите: „А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, да знаете, че е наближило запустяването му. Тогава ония, които са в Юдея нека бягат в планините, а които са всред града нека излязат вън. Защото това са дни на въздаяние“ (ст. 20-22).

Иосиф Флавий го е описал. Тези, които приели свидетелството на Исуса са се избавили. Те видели как в 70 година римската армия под ръкводството на Тит обкръжила града и затворили хората в него. Тогава се хранили с треви и кори от дърветата. Те наистина варили децата си и ги яли. Оставили ги да гладуват. И накрая влезли в града и ги избивали, така че кръвта течала към портите на града. Изгорили храма и съборили стените. Всичко е така и до днес. На мястото на храма била изградена Омаровата джамия.

Исус е говорил за това в Мат. 24:15: «Затова, когато видите мерзоста, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил…» (който чете, нека разбира), вижте, когато видите мерзоста — Омаровата джамия, „стояща на светото място…“ Днес на светото място стои мюсюлманска джамия.

Братя, забележете как Бог ги е предсказал тези неща чрез пророците. Те би трябвало да изострят вашето внимание и да разберем, че живеем в края на времето. Ние сме на края. Не остава вече нищо. Всичко става точно както Той го е предсказал. Затова трябва да се подготвяме. Исус ни е предупредил, казвайки: когато видите тези неща да стават, повдигнете главите си, защото е близко изкуплението ви.

Какво бихме имали от това да спечелим целия свят, след като така или иначе ще го изгубим. Можем да спечелим само по един начин — чрез Христа. Приемете Христа и имате печалбата. Всички трябва да си отидете от тук. Може да е и преди края на службата, или когато залезе слънцето. Може и през седмицата. Всички ще си отидем от тук, но не знаем кога ще бъде.

Вие знаете, че трябва да си отидем. Тогава не е ли наивно да отлагате тези неща? Играете си със смърта. Както едно време са обикаляли с шейни около нещо. Колкото се може по-близко. И преди да се усетят се обръщали. Същото го правите и вие. Ще се подхлъзнете. Не знаете в кой момент може да ви се случи нещо и това ще бъде вашият край. Сърцето може да спре. Катастрофа. Много са нещата, от които може да умрете. Вашата цел за вечноста е пред вас. Размишлявайте върху това, приятели!

Когато видите мерзоста, която докарва опустошение… В дните на Титус, след като Исус си е отишъл, Святия Дух е бил онзи мъж с писарската мастилница. Той е минал през Ерусалим и е белязал хората. Сега, вие, които сте членове на църква, искам да обърна вниманието ви на нещо. Вие имате представата, че притежавате Святия Дух. Той е казал: „Постави белег на тези, които въздишат като гледат мерзостите, които стават в този град“. Къде са днес тези, които се измъчват от състоянието на този свят? Те казват: „Аз съм презвитериан, методист, баптист…“ Къде е разликата? О, не се усеща вече бремето за изгубените.

Не позволявайте нещо да причинява горчивина в сърцето ви, в душата ви. Все едно е дали някой се е отнесъл зле към вас, или ви е засегнал с нещо. Никога не ставайте виновни като допуснете нещо да се закотви в сърцето ви. Защото по този начин наскърбявате Святия Дух и Той се отвръща от вас.

Помня, че преди две, или три години бях казал нещо неправилно. Обади ми се адвоката. Жена ми, която седи тук знае какво главоболие имах тогава. Обадиха се и помолиха да ми предадат, ако е възможно след обед да отида у тях. Меда ми каза: „Това е адвоката“.

Аз излязох от стаята и казах: „Кажи му, че не съм в къщи“.

Тя каза: „Били!“

Аз повторих: „Кажи му, че не съм тук“. И излязох. Когато излязох се почуствах толкова зле, че трябваше да се върна. Тя вече му го беше казала. Но аз знаех, че я бях наранил. Излязох навън да се моля.

В това време дойде един мъж с малко дете да се моля за него. И когато исках да положа ръцете си на детето, чух глас да ми казва: „Ти си лицемер. Знаеш какво направи“.

Казах на този мъж: „Господине, не съм достоен да се моля за детето ви. Святия Дух в мен е натъжен. Няма смисъл сега да полагам ръце на детето ви. Изчакайте малко, трябва да въведа в ред едно нещо“.

След това съобщих на моя адвокат, че не постъпих правилно. Той ми каза: „Аз си мислех, че не си в къщи“. Признах му, че съм казал на жена си да каже нещо нередно. Казах му: „Много съжалявам, че го направих“.

И го попитах: „Ще ми простиш ли?“

Помолих и жена си да ми прости. След това отидох в Гриинс Милл. Това се случи през август. В гората беше много тихо. Целия следобед прекарах в молитва в една пещера. После излязох навън, стъпих на една скала и се загледах в планините наоколо и в красивите дървета. Всичко беше потънало в тишина.

Беше между 17 и 18 часа, лято, нищо не се случваше. И беше горещ ден.

Аз казах: „Небесни Отче, Мойсей е могъл да застане на скалата и Ти си минал покрай него. Ако си ми простил това лошо нещо, което направих, би ли минал покрай мен, за да мога да Те видя?“

От лявата ми страна на баира задуха силен вятър, който най-напред засегна листата на дърветата и продължи през гората. Плаках като малко дете. Върнах се в къщи и казах: „Знам, че греховете ми са простени“.

Вижте, винаги трябва да отстранявате всеки корен на горчивина, независимо кой какво ви е направил. Грижете се за това, Бог да остава във вас, за да не може злото да се приближи до вас.

Християните, които са послушали предупреждението на Исус Христос, са прототип на това, за което говорим днес сутринта. Християните, които послушали предупреждението излязли от Ерусалим, защото са разбрали какво се готви да стане. И сега внимавайте какво е станало с членовете на църквата. Те казали: „Идва войска, дайте да отиваме в дома Господен и да се молим“.

Но е било вече късно за тях. Нищо не им е помогнало. Обаче учениците внимавали на това, което Исус им казал и се отървали. Историците ги наричат канибапи, защото „ядяли тялото на този, който се наричал Исус и който изцелявал болните“. Имали са впредвид Господната вечеря. Историците не са знаели какво е това. Не са били вярващи, а само телесно мислещи. Но християните били предпазени от идващия гняв.

Вие знаете, че тогава целия Ерусалим е бил унищожен. Това е съвършен паралел. (Откр. 7 гл.). Внимавайте! От времето, когато Титус е обкръжил Ерусалим, и до 1914 година света не е бил в световна война. Господин Родфорд греши тук.

След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакьв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво“ (Ветровете в Библията значат боеве и войни. Дявола е княза на въздушната власт).

„И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето“ (Те е трябвало да унищожат света). „и каза: Не повреждайте земята, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог“.

При Бога не съществува време. Той е вечен. Ние сме във времето и използваме всякакви названия. Бог е вечен, без начало и без край.

В 1914 година целия свят се надигна на война против Германия. Ако сте забелязали, това беше много странно.

Много ще се радвам, ако моя добър приятел, бащата на брат Вуудс ме разбере правилно. Той беше свидетел на Иехова и се обърна. Всички влезоха във войната. Много от вас още си го спомнят. 1914 година. Не е ли странно това, което можем да прочетем за тази война? Аз имам в къщи много книги на тази тема. И до днес не се знае кой всъщност е свършил тази война. Цар Вилхелм твърди, че това не е бил той. Но войната изведнъж е спряла и никой не е знаел защо. Докъто още воювапи, било съобщено, че войната е свършила. Подписали мир без да разбират какво е станало. Необходими са ми поне два дни, за да мога да обясня всички зависимости. Никой не е разбрап как е свършило. Но ще подчертаем най-сыцественото. Бог е заповядал да се спрат боевете, за да се изпълни Неговото Слово.

Тук има Ангел, който е казал: „Спрете, за да бъде поставен белег на челата на служетелите на Бога“. Това е станало по времето на новата Петдесятница в годините 1906 – 1914. Колко от вас го знаят това? Има ли тук някой от старите петдесятници, които да помнят онези дни? Има. Тогава Святия Дух отново започна да слиза. Хората приемали Святия Дух, говорили на езици, молили се за болни и т.н. Започнало е на пролома на столетието.

В началото в църквата всичко е било оригиналното. После петдесятните започнаха да се групират в деноминации — Assemblies of God, Church of God и т.н. Отклониха се в своите системи, в които се намират и до днес. Ние сме в края на века. Всичко се движи към кулминацията на края.

Сега забележете числото 4. Първата световна война е свършила в 11 ден на 11 месец, в 11 часа. Помните ли какво е казал Исус? Работниците на лозето са започвапи в различии часове на деня, а последните са започнали в 11 часа. Така ли е ? Тук ги виждаме. Хората от 11 тия час. Били са спряни. Сега е време да влезат.

Евреите бяха събрани като народ. Те бяха разпръснати по целия свят. И в Иран и на разни други места, където изобщо не са и чули, че Исус е бил на тази земя. Не са знаели нищо за Новия Завет.

В репортажите на списанията Look и Life можете да четете за завръщането им в Израел. А не е ли казал Исус: „Когато видите да се разлиства смокиновото дърво..“. Евреите винаги са били смокиновото дърво.

„Това поколение (генерация) няма да премине, докъто не станат тези неща“.

Те се върнаха там. И имат свои пари, свое знаме и всичко останало. Бяха признати от ООН. Те са народ с крепко съществувание. И са готови. За какво? За запечатването на тези 144000. Веднага ще го поясним. Отнася се за Израил, за евреите. Не се отнася до онази група на Wall Street (банковия център в Ню Йорк). Не се отнася за тези, които подвеждат и лъжат. Имам впредвид истинските евреи. Тези Евреи, които спазват Божиите закони. Истинските Евреи се събират в Палестина, точно както е казал пророка. И както Исмаил и Исаак са се карали и са стояли един срещу друг, същото е и днес, точно както е предсказано. Исмаил не е много далеч от Исаак. Едните мохамедани, другите евреи, воюващи едни против други в ничия земя.

Дайте да видим дали нашето послание има нещо общо с това. В същия час, в който Израел беше признат като народ, в същия ден, аз се намирах в Гриинс Милл, в Индиана и ми се яви Ангел, като ми каза да отида на полето. Години след като се беше появил там при реката, Той ми даде напътсвие точно в часа, в който Израел стана народ. Всичко това е взаимно свързано.

Вижте, Ангела Господен е сега на земята. Той действа и подготвя всичко за идването на Господа. Той е същият Ангел, който тогава слязъл да види греха на Содом и намерил всичко така, както е било казано. „Понеже викът на Содома и Гомора е силен, и понеже грехът им е твърде тежък, ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до Мен“ (Битие 18:20).

Единият Ангел е останал с Авраам. Другите двама са отишли в Содом, проповядвали както днес Били Грахам и са ги извели от там. Ангела, който останал с Авраам е седял обърнат с гръб към шатъра и казал: „Аврааме, къде е жена ти Сара?“ От къде е знаел, че е женен? От къде е знаел, че името на жена му е Сара?

Казал: „Дал съм ти едно обещание“. „A3, съм ти обещал нещо“. Вие знаете кой е Той, нали?“ До година по това време Аз непременно ще се върна при теб и ето, жена ти Сара ще има син“. Сара била в шатъра зад Него и се засмяла в себе си. Ангела, обърнат с гръб казал: „Защо се засмя Сара?“ Виждате ли знамението, което е дал на избраната Църква?

Виждате ли знамението, което са получили в Содом? Ето ги пак трите групи. Имаме големи проповедници, които са много действени по целия свят. Когато Били Грахам прие Святия Дух, не можа да стигне до това тук. Неговото поле е там. Той го знае това. Бог го държи там с неговите интелектуални проповеди. И макар, че той ги чува тези неща, опитва се да извади от там неразумните девици и да им предложи милост.

Но тук е бил Авраам и неговата група. Исус е казал: „Както е било в дните на Содом, подобно на това ще бъде, когато се яви Човешкия Син“.

Вижте, тези ангели ще вършат на земята същите неща. Това е причината, поради която Били отива при баптистите и подобните на тях. Той трябва да отиде там.

Джек Шиллер и всички тези големи мъже, които са в тези съживления, те трябва да правят всичко това, за да ги изваждат вкупом. Там няма много чудеса. Само понякога. Но Този, който е бил с Авраам и неговата група, избраната Църква, Той е правил тези свръхестествени неща.

В 1914 година започна първата световна война. От този момент вече не е имало мир. Непрекъснато нещо е в движение. Непрекъснато се случва нещо. И какво направиха? Задържат. О, Боже, бъди милостив. Те здраво задържат онова нещо, което видях във видение Всичко беше унищожено. Те задържат атомната война, за да не се унищожат сами, когато настане унищожението.

И понеже Израел се е завърнал, евангелието ще отиде при тях и те ще бъдат запечатани с печата на Святия Дух, след като от езичниците е бил избран народ за Неговото име до този век.

После евреите ще получат посланието в три и половина години. Даниел го е предсказал. Това са 70 те седмици. През седемте години, които са определени за евреите, ще им бъде пророкувано три и половина години. Църквата се появява чак в Огкровение 19 глава. Мойсей и Илия ще се върнат, за да проповядват на евреите. Това са двамата мъже, които не са умрели и са помазани със същия Дух. След това ще бъдат убити и ще лежат на улицата на града Содом и Египет, където е бил разпънат и Господа — Ерусалим. И след три дена и половина в тях ще влезе жизнено дишане и ще бъдат взети горе. Тогава ще бъде унищожена десетата част от града. Те ще извършват знамения и чудеса сред евреите. Те ще проповядват на евреите. Света не може да бъде унищожен преди евреите да бъдат събрани. Така казва Библията. Той е видял четирите ангела.

Те също трябва да приемат Святия Дух, както и останалите. Мъжа с мастилницата е бил Святия Дух. Разбираме ли го това? Разбирате ли го всички, които четете Библията. Това е същия ангел, който идва с печата на живия Бог, Святия Дух. Ефесяни 4:30 казва: „И не оскърбявайте Святия Божи Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението“.

Всичко това ще стане след като Евреите се завърнат. Преди известно време те бяха приети в ООН. Готово. Ние сме накрая. Всичко вече е запечатано.

Забележете, че те са евреи.

„Не повреждайте земята, нито морето преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. „

И доказателството, че са евреи е в стих 4:

„И чух числото на подпечатаните, 144 000 подпечатани от всичките племена на израилтяните“.

Израилтяни! Къде се намират? Те сега се събират там. Там се приготвят, очаквайки деня на запечатването. От племето Юда 12 000, от Рувим 12 000, Гад — 12 000, Нефталим и т.н.

За момент да отидем в 14 глава:

„И видях, и ето Агнето стоеше на хылма Сион и с Него 144 000, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им“.

Агнето след грабването на църквата се връща на Сион, както наскоро го обяснявах при Иосиф, който изпратил навън всички езичници и се открил на братята си. Казал: „Аз съм Йосиф. вашият брат“. Те се уплашили. Когато се върне ще Го питат: „Къде си получил тези рани?“ А Той ще каже: „В дома на приятелите ми“. Те ще плачат, защото ще разберат, какво зло са сторили на своя Месия, на своя Бог. Всяко поколение отделно и плакали и плакали.

А Той ще им каже точно това, което Йосиф е казал на братята си: „Не се безпокойте, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да упази живота“. Библията казва, че Бог е заслепил очите на евреите, за да даде шанс на езичниците и да бъде взет от тях народ за името Му като Невяста. О, това е прекрасно, нали? Тук го виждате. Тук са тези 144 000. Да прочетем от 9ти стих на 7 глава:

„След това видях и ето, голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола, и на Агнето!

И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола, та се поклониха Богу, казвайки: Амин! благословение, слава и премъдрост, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин.

Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? И от къде са дошли?

И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.

Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седещият на престола ще разпростре скинията Си върху тях“.

Какво прави твоята жена? Тя служи в дома. Подава ти храна, глади дрехите. Служи ден и нощ в дома ти. А тия от всичките езични народи, които са Невястата, стоят пред трона на Бога с Него ден и нощ. Мислете за това, за което говорихме вчера вечерта.

„…няма да огладнеят вече, нито ще ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек; защото Агнето, Което е пред средата на престола ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им“.

Тези 144 000 от Израел очакват идването на Господа, но те ще бъдат прибавени едва след като бъде приключено делото с езичниците.

Тук искам да кажа нещо съвсем лично. Вярвам, че ще го разберете правилно. Леви Петрус от Стокхолм, председателя на филаделфийските църкви е изпратил на евреите един милион бройки на Новия Завет. И аз получих един екземпляр с посвещение. Евреите четат отзад напред. Това произлиза от техния език. Те чели тези книги и казапи: „Ако този Исус, който е умрял е Месия и Неговия Дух се е върнал чрез Святия Дух, тогава ние искаме да видим знаменията на пророка, за да повярваме“. Поставено точно. И аз си помислих: „Господи, времето е дошло. Сега е времето“. С Били и с жена му отидохме на летището. Летях за Индия и реших на връщане да отида в Израел. Помислих си: „Ще отида да дам посланието на евреите, да ги събера и да им кажа ето я истината“.

Евреите вярват само на пророците, защото Бог им е казал, че Месия ще бъде Пророк. Бог казал: „Ако има между вас пророк, тогава Аз ще му стана познат чрез видения и сънища. И ако това, което каже се сбъдне, тогава го слушайте, защото Аз съм с него. Но ако не се сбъдне, тогава не му обръщайте внимание, защото не Съм с него. Но ако се случи, тогава го слушайте, защото Съм с него“. Евреите го знаят това.

И аз си помислих: „Не би ли било чудесно? Ще ги събера, 4, 5 хиляди, от тези, които са чели Библията и ще им кажа: „Ако това е Месия, тогава искаме да Го видим да прави знамения на пророка“.

Имах закупен билет за самолет. Оставаха само 30 минути да викат пътниците за арабската линия. Стоях там на летището в Кайро и мислех: „Ето, след два часа евреите ще приемат същото както на Петдесятница“. Бих им казал: „Вашите бащи са отхвърлили Месия, но вие можете да Го приемете. Вдигнете ръцете си. Той ще го направи и вие сега ще приемете Святия Дух“. А те след това ще евангелизират онази част на света.

В този момент нещо ме засегна и каза: „Не ходи сега там. Още не е дошло времето“. Вижте, времето на езичниците още не е завършено. Техния ден още не е приключен. Помислих си: „О, това беше само моето „аз“. Отново исках да тръгна, но беше толкова силно, че не можех да го понеса. Отидох на страна, склоних главата си и казах: „Отче, Ти ли ми говориш сега?

Той ми отговори: „Недей сега да ходиш в Израел. Този час още не е дошъл“.

Оставих билета да пропадне и си взех друг, защото часа още не беше дошъл. Но един ден посланието ще отиде и в Израел. Бог ще им изпрати Мойсей и Илия според Откровение 11; те ще вършат знамения и чудеса на Иехова. След като бъде завършена църквата на езичниците, милоста от тях ще бъде взета и петдесятния век ще приключи.

Деноминациите ще продължат и ние ще ги видим като неразумните девици. А в това време евреите ще приемат кръщение със Святия Дух. Там ще има съживление, при което небето ще бъде затворено. По времето, когато Мойсей и Илия ще проповядват, няма да вали. (Откр. 11) Те ще извършват всякакви знамения и чудеса, а след това ще задейства римската иерархия.

Евреите притежават богатствата на света. Римската църква ще прекъсне договора, който ще подпишат с евреите. След това тя ще отиде там и тогава Бог ще стане и ще воюва за Израел както в предишните времена. После тези двама пророци ще бъдат убити и труповете им ще лежат на улицата на Ерусалим.

Същото нещо направили с един петдесятен проповедник, с жена му и децата му. Лежали на улицата няколко дена без да ги погребат. Телата на децата се подули, а хората минавапи и плюели върху тях. Ще направят същото. Бибилията го казва. Ще ги убият и ще лежат три дни на улицата. След това в тях ще влезе дух на живот, ще станат и ще бъдат взети горе. В същия час ще пламне огьн. Това ще става в края на времето.

Но преди всичко това да се случи, църквата Невяста ще бъде взета горе у дома. Някои от вас в онази утрин ще закусват и единия ще бъде взет, другия ще остане. Мъж и жена ще пътуват в колата си, ще разговарят и изведнъж няма да има отговор, защото вече няма да са там. Много гробове ще бъдат отворени, но много ще останат и затворени. Защото останалите мъртви ще бъдат въскресени след хиляда години.

И тогава ще е краят.

Това идване ще бъде тайно. Никой няма да разбере, че е станало. На нас ни е заповядано да бъдем готови и да бдим. Ние не знаем часа. Но когато и да е, няма да изпреварим умрелите. Защото щом се появи Христос, всички ще станат, независимо дали са умрели, или са живи.

Най-напред ще се срещнем заедно, а после ще се срещнем с Него. Така казва Библията в 1 Сол. 4:15: „…че ние, които останем живи до Господното пришесвие, няма да предварим починалите“.

Онези скъпи, които са подпечатали свидетелството си със собствената си кръв… Нищо няма да може да попречи на починалите, когато затръби трабата. Нещо ще затръби и ще прогласи Неговото идване. И тези, които са умрели в Христа ще станат най-напред, а после ние, които сме останали живи ще бъдем променени. Докато стоим още тук ще усетим, че се променяме; ще изчезнат белите коси и бръчките. Това ще стане в един миг. После ще се срещнем с нашите близки. Тук е майка ни, баща ни, приятелите… О, алилуя! Подготвени ли сме? И както казва Библията ще бъдем грабнати във въздуха, за да се срещнем с Господа. Това е реда при грабването.

О, да видя отново старичкия си баща. Вижте, ние ще се срещнем с членовете на семействата си, които са повярвали и са умрели във вяра. Вижге Божията доброта. Той знае, че ако ние отидехме там по-напред, бихме Го питали: „А моята майка тук ли е ?..“ Успя ли да го достигне? Мощно проповядвахме, опитвахме всичко. Тук ли е? А чичо Джо, дали е тук? Тук ли е брат…? Най-напред ще се срещнем ние всичките. Господи, обичаме Те, обичаме Те“.

И после вече нямя да има нужда да се питаме, защото всички ще бъдем заедно. Не е чудно, че са стояли и са викали: „Благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин“ (Откр. 7:12). Двадесет и четирите старци са сложили короните си пред трона Му и се поклонили.

Един ден ще бъдем взети от този свят и ще бъдем заведени в другия. Няма да бъдем веднага на небето. Най-напред ще се срещнем с Него във въздуха.

Ревека веднага е взела решение да тръгне с Елиезер, за да се срещне със своя бъдещ жених Исаак. Никога преди не го е била виждала, но е знаела, че това е Божието ръководство. Авраамовия син Исаак се разхождал надвечер на полето. Забележете, че е било надвечер. Било е по вечерно време. Ревека била на камилата. Елиезер казал: „Ето го, това е той“.

Ревека слязла от камилата и се покрила с покривалото. Никога преди това не го е била виждала, не го е познавала. Той е бил мъжът ѝ. Но преди това никога не го е виждала. Срещнала се с него във вяра.

Не зная как изглежда Той, но, О, когато Го видя! Както тя, когато видяла Исаак, било е любов от пръв поглед. Срещнали се в полето и той я завел в дома на баща си и се оженил с нея.

Така и Църквата ще бъде взета горе във въздуха. Във въздуха ще срещнем Господа на път. О, какво ще бъде! Любов от пръв поглед. Ангелите никога не са били изгубени. Не могат да знаят какво значи да си спасен. Ние сме тези, които бяха изгубени. Тогава ще разберем какво страшно нещо ни е очаквало. Но Той ни е изкупил със собствената Си кръв — от всичките народи и езици. Какъв ден на възторг ще бъде!

[Брат Бранхам пее: Срещата ще стане във въздуха].

После ще дойдат тези 144 000, които са приели евангелието. Не могат да го приемат по времето, когато светлината свети на езичниците. Когато Църквата на езичниците бъде взета горе, светлината ще отиде при тях. След това Святия Дух ще дойде върху тези двама свидетели и евреите, 144 000 от всичките племена на израелския дом ще приемат евангелието. Но Невястата по това време вече е взета.

Имало десет девици. Веднага ще отидем в Матей 25. Имаме още време. О, така обичам Библията.

[Брат Бранхам пее].

Да прочетем Матей 25:

„Тогава небесното царство ще се уприличи на дecern девици, които взеха светилниците си и излезоха да посрещнат младоженеца.

А от тях пет бяха неразумии и пет разумни.

Защото неразумните като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.

Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. И докъто се бавеше младоженеца, додряма се на всичките и заспаха (в продължение на вековете)“.

През това време умрели и двете групи. Били изморени и заспали. Не са изгубени, само задремали и заспали. В очакване са. Не е писано, че умрели, а само че заспали.

„А по среднощ се нададе вик: Ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете.

Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.

А неразумните казаха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угаснаха.

А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.

А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влезоха с него на сватбата, и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни. (Вижте, те са били добри хора, не са били невярващи).

А той в отговор рече: Истина ви казвам, не ви познавам. И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа“.

Петте разумни са имали масло. В Библията това е символ на Святия Дух. Това го знаем всички. Затова мажем болните с масло. Маслото е символ на Святия Дух. Разумните са имали масло в лампите си, което е Святия Дух. Затова са били готови да влезат на сватбата.

Можем да отидем в Езекиил 9, за да го обясним, но имам тук още 15 други места в Библията. Всичките десет са били девици. Внимавайте! Едната е девица и другата е девица. Едната е неразумна девица, другата е разумна девица. Обаче и двете са девици. Ако иследваме думата „девица“, това значи свята, чиста, посветена. Думата „посветен“ обхваща в себе си „свят, чист“. Гръцката дума „посветен“ значи „чист“. На еврейски това значи „да направя чист“. На английски значи „чист“. Да вземем тези три думи, които звучат различно, но имат същото значение. Думиге „свят, чист, посветен“.

Ако бихме искали да преведем английската дума“dog“ на немски, ще бъде „hund“ — куче. Така ли е брат Норман? Ако искам да кажа куче по испански, ще кажа „ajo„. Виждате ли, звучи различно, но значи едно и също. Гръцката дума за „чист“, е посветен. Еврейската е „свят“. Чист и посветен е едно и също.

Тук не става въпрос за някаква нечиста, мръсна църква. Десетте девици са излезли да се срещнат с Жениха. Какво значи това? Това са всички онези църкви, които не са в римската деноминация, а са в деноминацията на николаитите.

Баптистите проповядват второто идване на Христос. Назареите проповядват второто идване на Христос. Така ли е? Всички са излезли да се срещнат с Жениха. Мислете върху това. Всички са на своя път, за да се срещнат с Жениха.

Ако за Бог беше важно само това, Той щеше да приеме всички. Помните, как преди няколко вечери Бог ни говори в притчи за учението на Валаам, по повод на църковните времена. Там стоял Валаам, който принадлежал към превъзходен, голям народ. Те вярвали в Бога. Забележете какво направил Валаам. Принесъл същите жертви на Бога — на Израилевия Бог Иеова — точно както го е правил и Израел. Поставил седем олтара — числото на Божието съвършенство. Шест дена Той работил, а на седмия си починал. Седем значи завършено. Шест дена е действал в света. След второто двухилядолетие е дошъл Христос. Сега се намираме в отсечката на третото двухилядолетие. На края на всеки две хиляди години нещо се е случвало и света е бил разтърсван. Той е сътворил света в шест хиляди години. Шест хиляди години църквата стой срещу светското.

Седмото хилядолетие е Хилядолетното царство. Става ли ви ясно сега? Църквата също има седем века. Само седем са. Това е съвършеиния брой на църковните времена. То е числого на Божието съвършенство. Седем века на църквата, седем хиляди години на сътворение; всичко е в седмицата.

Девиците излезли, за да се срещнат с Него. Неразумните нямали масло в лампите си. Имали всичко останало. Били чисти, вярвали в Христа, проповядвали Словото според деноминацията си. Проповядвали второто идване, жертвата на смирението; те са вярващи. Ако някога разговаряте с някой добър, баптистки познавач на Писанието, трябва да сте съвсем сигурни в това, което говорите.

И въпреки всичко погледнете в Матей 24:24, тези неща стоят така близко едно до друго. Прочетете си го веднага и ще видите, че Исус казва, че в последните дни тези два духа ще са толкова близко един до друг, че ако би било възможно, биха се излъгали и избраните. Толкова е близко, че петдесятните ще бъдат излъгани, колкото и да е невероятно.

Да прочетем заедно Матей 24:24:

„Защото ще се появят лъжехристи. и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно и избраните“.

Лъжехристи! Лъжепророци! Ето ви го! Ще се появят. Лъжехристи ще се появят и ще кажат: „Аз принадлежа на Христос“. Лъжепророците имат претенции за това и онова. И ако е възможно, биха излъгали дори и избраните. Има само една възможност да сте спасени — ако сте били избрани преди създанието на света. Това е то. Избрани според предузнание. Вашето име тогава вече е било записано в Книгата.

Големи знамения! Забележете тези две църкви. Само ако имах някаква възможност да доведа хората до там, да го видят. Гори ми в душата.

Тези църкви са точно така чисти и свети, както и тази едната. Всички са девици, еднакво чисти. Единствената разлика е в маслото в лампите — в Святия Дух. Ако там се намираше Святия Дух, Той щеше да предизвика същия огън както на Петдесятница, но те нямат масло в лампите си. Имат ритуали, хубави церемонии — нямам нищо против тяхните изповеди на вяра, които разтърсват съвеста, песни като ангелски хорове. В живота им няма нищо, на което бихте могли да посочите с пръст. И въпреки всичко е извратено. Имат едната част от това, но нямат цялото. Това са тези, които ще пропуснат грабването.

Бъдете внимателни! Там се намирал Моав. Ще го обясня така, че да можете да го видите. Тук е Моав — голямата организация. Моав приготвил седем олтара, и Израел приготвил седем олтара. Моав донесъл седем телци като жертва и Израел донесъл седем телци. Моав казал: „Ще дойде време, когато Христос ще бъде на земята. Това ще е Божият Агнец, Който носи греха на света. Затова ще жертваме седем агнета на олтара“.

Израел казал: „Това е точно така. Седем агнета на олтара“.

Съвсем в началото Каин изградил олтар, принесъл жертва и се покланял на Бог. Направил същото както и Авел. О, разберете го това. Станало е без Божието откровение. Исус казал: „Върху тази скала ще изградя Своята църква“. То е откритата истина чрез Духа — Исус Христос в Своята изявена Божественост. „Върху тази скала ще поставя църквата Си“.

Вие, методисти, баптисти, презвитериани, петдесятни и т.н., ако Бог не очакваше от вас нещо повече от това, да говорите за Неговото идване и всички останали неща, които са наистина библейски, то тогава Той трябваше да е длъжен да приеме и двете групи (девици). Но ето ви тук стоите — неразумии девици — без откровение. А тук са разумните девици. Те са били организация. Били са голям народ. Преди няколко вечери четохме, че тези хора няма да творят организация. Те ще се скитат по земята, покорни, бедни, живеещи в палатки.

Той казал: „Не се опитвай да ги проклинаш, защото Аз съм с тях“.

Онзи народ вярвап в същото, в което и Израел. Покланяли се на същия Бог, обаче нямали знамения и чудеса. Израел е имал медената змия, ударената скала, радоста на Краля, Божие изцеление, пророци и всичко останало.

Другите са го нямали. Имали са обряд без благословение, без масло. Същото е и в разликата между разумните и неразумните девици. И двете са били осветени. Но едните имали масло, а другите нямали. Те си мислели: „Ние сме точно толкова добри, колкото и вие“. Ако става въпрос за това, никой от нас не е добър.

„Вие сте само една група от святи фанатици“. Добре, всичко е наред. Никой от нас не е добър, всички сме грешни и нямаме Божията слава.

Възможноста да Го познавате не е в това да лристъпите към някаква църква, нито като се опитвате да водите добър живот, а в това да приемете Христа. Не е в това как живея аз, а в това кой е Той. Той е станал подобен на мен, за да мога аз чрез Неговата милост да стана равен на Него като син Божи. Виждате ли го?

Сега, ние виждаме неразумнте девици и разумните, с маслото в лампите си. Изведнъж се чул вик: „Ето го, идва жениха. Излезте да го посрещнете“. Събудили се и тези, които имали масло в лампите си, влезли. В това се състои разликата. Останалите не могли да влезат, защото нямали масло в лампите си. Отишли да се молят да приемат Святия Дух.

Но докъто отишли там, всичко се свършило. Деноминациите ще кажат: „Може би сме сбъркали. Сега ще се върнем и ще търсим кръщението със Святия Дух“.

Точно това се опитват да правят сега. Забелязяли ли сте го?

После дошъл Жениха. Колко близко сега е Неговото идване, когато те се опитват да получат масло. Разбирате ли го това? Докъто те отиват и се опитват да купят масло — а те се опитват да правят точно това сега — всички тия църкви се опитват да имат съживление. Опитват се да се върнат назад. Дори Били Грахам пише в „Herald of Faith„: „Не можете да игнорирате петдесятното движение. Не можем да ги отстраним, защото те имат за една година повече спасени от всички църкви взети заедно“.

Вижте, огьня вече гори. Всичко е разтьрсено. Мрежата е хвърлена и изтеглена. Исус е казал: „Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид, и като се напълни изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха“.

Това става чрез петдесятното послание, което се носи по света. Мрежата е хвърлена и в нея се е хванало всичко възможно. Но в нея има и добри риби. Това са тези, които принадлежат на Учителя.

Е, добре. Сега ви питам вас, братя, които вярвате според закона: кога те са станапи риби? Когато е била хвърлена мрежата ли? Не, те са били риби от началото. Ето го. Избрани преди началото на света. Те само не са били употребени от Учителя преди това.

Как е със жабата? Когато изхвърлите стара жаба на брега тя отново скача във водата. А стария рак, който седи там казва: святи колела, и се скрива отново в тинята с голяма скорост. Това е истината. Старата змия изсъсква:

„Мисля, че дните на чудесата са преминали. Каза ми го доктор Едикойси. Мене не можеш да ме излъжеш“. И тя се връща по пътя си. Той е змия от началото. И жабата е от началото. В Библията ни се казва: „Отидоха си от нас, защото не принадлежаха към нас“.

Добре, да се върнем към неразумните девици. Разумните с маслото в лампите се приготвили, докъто онези другите отишли да си купят — това се опитват сега. Тези големи евангелски църкви се опитваг да намерят тези големи неща и да се върнат към Библията, защото казват: „Нуждаем се от петдесятното благословение“. Можете да си представите какви са техните богослужения. Те няма да отсранят всичките тези гримове и т.н. Не са съгласни да ликвидират своите женски клубове. И те като Исав се опитват с едната ръка да се държат за света, а с другата за Бога. Това не е възможно. Не можете да бъдете кривоглед християнин, опитващ се едновременно да гледа на света и същевременно на Бога. Голгота трябва да бъде в средата. Останете там. Опитват се да се върнат назад. Размишлявайте колко е близко всичко. По същото време, когато те отишли да си купят масло. Жениха дошъл. О, брат Щрайкер, много сме близко. И в една от тези сутрини…

Когато зазвучи Господната тръба, тогава ще премине времето,

и вечното утро ще настане ясно и розово.

И когато спасените се срещнат на брега на небето

И Господ ще извиква Своите Си, аз ще бъда там.

О, колко ще бъде прекрасно. Какво ще стане с неразумните девици? Сигурно искате да го знаете, нали? Бих искал да обясня какво ще стане с тези църкви. Какво ще стане с хората, които са следвали Исус в една част от пътя, но не са извървяли целия път с Христос. В Римляни 8:9 е написано: „Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов“. Принадлежите на някаква организация, но не на Бог. Ако Божия Дух не е във вас, тогава не Му принадлежите. Вие трябва да имате Святия Божи Дух, за да принадлежите на Бог. Добре. Те ще трябва да преминат през голямата скръб.

Ще останат отвън — „там ще бъде плач и скърцане на зъби“ (Мат. 22:13). Отнася се за голямата скръб.

Ще го повторя още един път. Става въпрос за остатъка. Вижте сега, тук има парче плат. Шивачката го разпростира и иска да ушие някакво облекло. Има на разположение целия плат и той е от едно и също естество. И двете са девици. Вярвали са в Христа, имали са определен вид богослужение, правили са добро и са помагали на другите; нищо не може да им бъде изтъкнато срещу действията им и всички тези неща.

Той казва във всеки век на църквата: „Зная делата ти“. Зная делата ти, но още не ти достига…

Шивачката решава как да положи кройката върху плата и как да го отреже. Взима достатьчно плат и го употребява според кройката. Всичко е един и същи плат. Но тя отрязва отделимте части според кройката. Това, което остане се нарича остатък. Така, кое е кройката? Как възниква? Жената е направила избор.

Още преди създанието на света, Бог, Който по предузнание знае и края преди началото, е направил избор, какво трябва да бъде отрязано. Знаел е разликата между Исав и Яков. Знаел е разликата между грешния и святия. Той е знаел тези различия. Той знае мотивите на всяко сърце и затова ни е избрал преди създанието на света и е записал имената ни в Книгата на живота на Агнето. А също така е избрал и Агнето, което е трябвало да бъде убито (нашите имена са били записани преди да бъде То убито).

Библията казва, че Христос е това убито Агне от създанието на света (Откр 13:8).

Нашите имена са били записани в Книгата, когато Агнето е било избрано да бъде убито за нас. Били сме избрани да бъдем тези, за които Той е трябвало да бъде убит.

Всички са били девици. Тук е остатъка. Не е отпадъка. О, не! Няма да бъде унищожен, а ще бъде използван за нещо друго, независимо че не е бил скроен като Църква. Ще трябва да минат през съда — през голямата скръб. Имам впредвид остатъка. Разбрахте ли го? Църквата си отива у дома. Остатька остава тук.

После виждаме тези 144000. Йоан не е ял нищо друго, освен храната на Святия Дух. Всичко е точно. Нищо не е извратено.

Колко от вас знаят, че Библията казва относно края на времето, че светиите ще съдят света? 1 Кор. 6:2. Казал го е Павел. Сега да отворим книгата на Даниил и ще четем за белия трон. Можем да го прочетем и в Откровение, но предпочитам да го четем от Даниил 7. За съда пред белия трон. Ще започнем от стих 8.

„Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха; (знаем, че това се отнася за Рим.) и ето, в тоя рог имаше очи, като човешки очи, (Размишлявайте върху това. Този рог не е имал корона. Това е било подла работа. Останалите рогове са се превърнали в животни. Точно в това е хитрината. Било е мъж, палата, вместо езичничеството) и уста, които говореха надменно. Гледах, догдето се положиха престоли. (След това ще дойде краят на всички езични царства. Пророка е говорил. Всичко е станало точно както Той го е казал. Знаем го от историята) и Старият по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, (Вие знаете кой е Той, преди няколко вечери го разглеждахме — Исус.) и космите на главата Му като чиста вълна, престолът Му — огнени пламъци и колелата Му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха, (Там се връща Църквата) и мириади по мириади стояха пред Него; (Там излиза Невястата с остатъка от света.) Съдилището се откри и книгите се отвориха. Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше; гледах догдето звярът биде убит, и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън. А колкото за другите зверове, тяхното владичество биде отнето; животът им, обаче се продължи до време и година“.

Съда започнап, книгите били отворени. Това ще стане, когато се върне избраната Невяста, Църква — и ще започне съда. Църквата, тези, които ще бъдат взети, ще се върне. В Откровение е написано, че останалите мъртви ще станат едва след хиляда години. Колко от вас са го чели това? Те не са оживяли, докъто не минали хиляда години. А Исус ще се върне и със Своята Невяста.

Както вече казах, всичко е в тройка. Неговото идване по три начина. Най-напред е дошъл да изкупи Своята Невяста. Втори път ще дойде, за да вземе Невястата Си. Като в някой любовен разказ ще я отнесе през ноща на този свят. Тя ще се срещне с Него във въздуха. Това е тайно идване на Господа.

Втори път ще дойде да Си вземе Невястата. Първия път е дошъл да я изкупи, втория — да я заведе у дома. Третия път ще дойде с нея — Крал и Кралица. Ще се върне за съда на народите. Павел е казал: „Когато някой от вас има нещо против другиго, смее ли да се съди пред неправедните, а не пред светиите? Или не знаете, че светиите ще съдят света?“

Съда е предаден на Христос и на тези, които са Негови. Те са прокурори. Той седи на трона, Невястата е прокурор. После идват останалите. Книгите ще бъдат огворени и още една Книга Книгата на Живота. В първите книги са записани грешниците, които са отхвърлени. Те са осъдени от началото. Това са козлите. Те нямат никакъв шанс. Грешници. Ще бъдат отхвърлени.

Овцете ще устоят в съда. Трябва да бъдат съдени. Светиите ще ги съдят. Бог не е несправедлив. Ако в държавата има някакъв езичник и построим за 8, или 10 милиона долара златна светиня, вместо да им донесем посланието, Бог ще ни държи отговорни за това, но няма да ни унищожи, Бог не е несправедлив.

Ако всичко това не го знаехте, не би била търсена отговорност от вас. Но сега сте отговорни. Ние носим отговорност за посланието. Отговорни сме дали ще го приемем, или не.

Ще пристъпят езичниците; хора, които се кланят пред своите кутийки. Не знаят друг начин. Нищо не знаят. Бог не е несправедлив, Той няма да ги осъди ако имат шанс. Ще получат някакво място.

В църквата, през всички векове, започвайки в Ефес, е било проповядвано оригиналното послание както в началото: кръщение със Святия Дух, силата на въскресението, говорене на езици, тълкуване, дарове на изцеление, кръщение на името на Господ Исус Христос, и всички тези неща, които Той е правил.

Всички, които принадлежат към Невястата ще стоят там като свидетели. Тук някой е призван към отговорност. „Ти имаше събрание там и там, говори ли му за това?“

Свидетеля ще каже: „Да, казах му го. Ето тук е написано в книгата. Не може да го отрече“. Дори нашите мисли са записани там. Нищо ни можем да отречем.

„Да казах му, че може да се покръсти там, в молитвената зала в Джеферсонвил“.

„Да, знаех за това“.

„Ето тук в книгата е написано. Каза ли им, че трябва да го направят?“

Той дори провери в Писанието и установи, че е правилно, но не направи нищо“.

„Махни се от Мен ти, който вършиш беззаконие“. Там ще отделя козите от овцете. Едните ще бъдат поставени отляво, другите отдясно. И ето ви ги отново трите групи. Но тази група никога няма да принадлежи към Невястата.

Вижте, Невястата е с Него в храма. Останалите работят и донасят своята слава в царството. Но Невястата е постоянно със Жениха. На останалите не е позволено. Те ще служат там и няма да са отхвърлени, защото ги е разделил като овцете от козлите. Козите не са имали разбиране за това. Не ги е интересувало. Били са задоволени като козли. И това е решило всичко. Но овцете Бог ги е залазил.

Един път стоях тук с езичници, които никога не бяха чувапи за това. Когато проповядвате на хората евангелието… Аз трябва да стоя на това място. Спомняте ли си за онова, което Той ми даде да преживея преди известно време, как стоях там с онези хора и от мен беше търсена отговорност за тях? Видях там милиони и попитах: „Тези всичките Бранхамови ли са?“

Отговора беше: „Не, това са тези, които са се спасили чрез теб“.

Аз казах: „Искам да видя Исус“.

Отговори ми се: „Още не, ще мине известно време още, докъто Той дойде. Ще дойде при вас и ти ще бъдеш съден според Словото, което си проповядвал“.

Казах: „С всички ли така ще се постъпи? И Павел ли така ще трябва да отговаря?“

„Да, и Павел ще трябва да застане тук с групата, на която е проповядвал“.

И аз казах: „Проповядвал съм същото послание както и той“. И онези милионите вдигнаха ръцете си и казаха: „Да, ние потвърждаваме“.

Той каза: „После заедно ще отидем на земята, ще приемем тяло, което може да яде и да пие и на вечни векове ще живеем там“. Това е пришествието на Господа.

Времето напредна и още ще има богослужение с кръщение. Затова само още идин момент. По времето на този църковен век, в който се намираме, можем да видим нещо много интересно. Това го обичам. През цялото време на църковните времена в действие са две духовни сили една до друга — едната е в деноминациите, а другата е Святия Дух. Исус е казал, че те ще бъдат така близко един до друг, че ако би било възможно и избраните биха били излъгани. Всяка една от тези духовни сили слагат белег върху своите хора за бъдещия съд; сатана е обещал на своите, че ще са повече от тези на Христос. И ги има.

Моля ви сега обърнете внимание на следното нещо. Много хора са като Ева. Ева е останала много дълго време да стои и затова е била измамена. Ако не се е била спряла, никога е нямало да бъде измамена. Но Ева се е спряла. И когато го е направила, била е подведена, вместо да продължи нататък.

Успявате ли да ме следвате в обясненията? Чуйте! Причината, поради която Ева е била измамена е, хайде да го кажем заедно, за да съм ситурен, че ви е ясно, причината поради която Ева е била измамена е, че не е спазила цялото Божието Слово. Сатана го е цитирал, но не е казал цялата истина. И неговите деноминации днес правят същото. Останала дълго да стои, за да вземе една част от Словото, но не взела цялото Слово.

Точно в това е и днес причината. Неразумните девици са се спряли на едно място много дълго и са взели една част от Словото, но не цялото Слово. Те са честни и откровени. Ева е била измамена.

Библията казва, че Ева е била излъгана. Адам не е бил излъган. Адам много добре е знаел, че постъпва неправилно. Обаче неговата жена, която направила това, което направила, го наговорила да вземе участие в забраненото. Вижте, той е бил мъж. Вие разбирате какво искам да кажа с това. Той е знаел, че постъпва неправилно, обаче Ева е мислела, че прави правилното нещо. О, не го ли виждате? Точно заради това Павел е написал, че жена не може да проповядва евангелието, защото тя е била излъганата.

„А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива. Защото първо Адам бе създаден, а после Ева. И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление. Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат във вяра, в любов и в святост със целомъдрие“ (1 Тим. 2:12-15).

Не и е позволено да поучава и да има авторитет. Павел е казал, че не и е позволено. Той е, който е казал: „а мисля, че и аз имам Божият Дух“.

Някой казват: „Ама тук има пророци, които пророкуваха и казаха, че можем да проповядваме“.

Той казал: „Що? Божието Слово от вас ли излезе? Или само до вас ли е достигноло? Ако някой мисли, че е пророк, или духовен, нека признае, че това, което ви пиша е заповед от Господа“. (1 Кор. 14:36,37) Знаел е за какво говори. Казал още: „Но ако някой не иска да признае, нека не признае“. Точно така е. Ако някой не иска да слуша, оставете го, нека си върви по своя път. Ще падне в ямата. Вие продължавайте нататък. Виждате — двата духа.

Поставят жени като милиционерки на улицата. Това е срам за американското знаме, да поставят майките по улиците, докъто десетки хиляди мъже са без работа. Защо? Защото това е народ на жени. Жената ще превземе всичко. Това е преклонение пред жената, католически дух, догматичен дух, да се кланят на жена като на Бога. Виждате ли? Всичко е подготвено.

Бог не е могъл да даде на мъжа нищо по-добро от истинската жена. Обаче ако тя се издига над това, излиза отвън. Бог не е искал жените да бъдат участии в работи от такова естество. Жените трябва да възпитават своите деца. Те всички са малки проповедници, но тяхното служение е в къщата им, при децата им.

Тези два духа много си приличат. Както Ева. Сатана казал: „Бог каза..“. Да, Бог каза. Това е така. „Бог каза… ама Той няма да ни отхвърли затова, че кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Не е ли добре и това?»

Ти отвратителен лицемерецо! Бог не го е казал така. Нищо такова не съществува. То е мъртво. Кажете ми какво име е Отец, Син и Свят Дух? Такова име не съществува. Затова това е мъртва формула. Възникнало е в Сардис, в мъртвата църква. Нищо такова не съществува. „…на име си жив, но си мъртъв“. Казваш: „Ние сме християнска църква“, но сте мъртви. Така е. Нищо такова, че Отец, Син и Святия Дух са имена, не съществува.

„Ама не е ли едно и също?“ Не!

Павел попитап: „Приехте ли Святия Дух, след като повярвахте? Даже не сме чули дали има Святи Дух“. И рече: А в що се кръстихте?“ И ги покръстил отново на името на Исус Христос. Казал: „Дори и ангел от небето да дойде и да ви проповядва друго евангелие, да бъде проклет“. Това е истината. Отговорен съм само за това да го кажа. Вие разбирате, че това не се отнася само до вас, но и до всички онези, които ще слушат касетите.

Ева била измамена, взела само част от Словото. Моав бил измамен. Неразумните девици са били измамени. Останете при Словото. Това е единствената възможност. Оставайте да стоите върху него. Не се отдалечавайте от него. Останете при него и правете това, което е казал Бог, независимо кой какво казва. Дръжте Божията линия.

Неразумните девици загубили мястото си. Това го знаем. Ще дойдат пред съда. Ако някога са чули истината ще бъдат осъдени. Само ако можехте да се върнете отново на мястото, в което сте Го напуснапи. Вие питате: Възможно ли е неразумните девици да бъдат под инспирация на дявола? Абсолютно.

„Независимо, че живеят чист живот?“ Да! Юда Искариот е правил същото. Спасен, посветен, проповядвал Божието изцеление, гонел демони. Вървял е право напред, почти толкова колкото и останалите. Но преди да дойде петдесятница, бил изявен. Той не е приел Святия Дух. Отвърнал се и предал Господ Исус. Същото са го правили църквите, що се отнася до петдесятното благословение. Отдалечили са се от това. О, нима не го виждате?

Днес вечер ние идваме при големия връхен Камък. Един момент. Мисля, че имаме още малко време. Бих искал да спомена още няколко неща и да ви покажа белега на звяра. Да отворим на Откровение 13:15: „И позволи му се да даде дишане на зверовия образ..“. На протестантските църкви. Той е имал тази сила, защото те са създали този образ — протестантските църкви. ОПЦ (обединени протестантски църкви) ще даде възможност на всички протестантски църкви да се обединят. Кой от вас е чел за онази огромна сграда на ОПЦ? Също като на ООН. Те всички са включени в това. Кучето се върна при бълвоча си и окъпаната свиня се върна в калта. Връщат се и вършат същото. Почти са се отрекли от евангелското си становище. Станали са важни и се държат като останалия свят.

Както Израел, когато гледал другите народи и казал: „И ние искаме крал“.

„И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ“.

Образа на звяра са протестантските деноминации, не католиците. Това, за което говори тук се отнася за Америка. Според 13 глава звяра идва от земята (11ст.) Всички останали зверове идват от морето, което значи народи, множества и езици. Обаче звяра, който прилича на агне, идва от земя, в която преди това не е имало хора. Имала два рога и говорела като змей. И те направили образ на звяра, който бил в Европа: Обединение на протестантските църкви и общества. След това ще проявят насилие върху останалите църкви, така че няма да могат нито да купуват, нито да продават, единствено ако признаят образа на звяра. Внимавайте какво става тук. (ст. 16)

„И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува, или да продави, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име. Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е числото на човек; и числото му е шестотин шестдесет и шест. „Ние знаем, кой е той — римската иерархия, папата. Бях там и с очите си видях трона, на който е седнал първия папа Бонифас III в началото на католическия век. Там е написано: VICARIUS FILII DEI (VICARIUS на латински се пише VICARIVS), което значи „Заместник на Божия Син“. „DEI„се отнася за Божеството. Погледнете само, заместник на Божия Син. С други думи седнал на земята вместо Божия Син. Има власт да променя Библията както си иска. Затова рецитират Аве Мария. Ако папата каже: „Трябва ни Аве Мария“, всичко е приключено. Става така. Каквото каже папата, това се прави. Заместник на Божия Син.

Преди известно време провъзгласиха нова догма, че Мария не е била погребана, макар, че много добре знаят къде и е гроба. Казват: „Не, тя е била въскресена, защото папата го каза“. Заместник на Божия Син. На всеки, който би искал да разбере кой е този звяр и от къде идва неговата сила, се казва: „Който е разумен, нека сметне числото на звяра“. Мъдроста е един от даровете на Святия Дух. „Тук е нужна мъдрост“. Който я има, да сметне това число, то е числото на човек — числото на звяра. Това е числото 666. Достатьчно е само да пресметнете названието VICARIUS (VICARIVS) FILII DEI и да напишете сбора от числата. 

После направили образ на звяра в тази земя (има впредвид Америка), чрез обединяването на деноминациите. Николаитите се срещнали и окончателно се съюзили като братство, не като католици. Обединили са се като братство и се опитват да отстранят комунизма. Библията обаче свидетелства, че Бог е въздигнал комунизма, за да отмъсти на народите за това, което са направили на Неговите деца. Казал е, че в онзи час те ще предадат силата си за отмъщение за хората, чиято кръв е била пролята. Ако атомна бомба, или каквото и да е засегне Ватикана, римската иерархия приключва. Писано е: „и там се намери кръвта на пророците и светиите и на всичките убити на земята“. Той е там (звяра), а тук е неговият образ: обединените църкви. Няма да мине много време и ние ще трябва или да затворим вратите, или да приемем деноминационния знак. Ние ще затворим вратите. Предпочитаме, отколкото да влезем там.

Сега бих искал да пристъпя към най-важната част. Божият печат е Святия Дух. В Откровение 9:4 четем за Божия печат на челата им. Във втора Коринтяни 1:22 е написано „Който ни е запечатил и е дал в сърцата ни Духа в залог“. В Ефесяни 4:30 четем: „и не оскгьрбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението“.

Излязъл Ангел, за да сложи белег, (печат) на челата им. Това не значи, че е поставил някакъв видим знак. Вашето чело говори за откровение. А ръката ви говори за това, което вършите. Вижте, тук става въпрос за духовно белязане, а не за някакъв видим печат, който е ударен върху челото ви.

Преди няколко години възникна.N.R.А. (план за обновление) и хората си мислеха, че това е то. Не го очаквайте тепърва, то е вече тук. Библията свидетелства, че вече е започнало. Сега е дошло до края. Запечатали ги с белег. Какъв е бил този печат най-напред? Как е изглеждал? Били са изпълнени със Святия Дух. Техните дела са били делата на Исус. Полагали ръце на болни и те се чуствали добре. Правели са всички видове чудеса и знамения. Челата им са били белязани чрез откровението, че Той е Божият Син. А те действали с Него — с божественоста на Исус Христос. Това е белега (печата).

Някои казват: „Той е втората личност“. В такъв случай още не сте запечатани. Предположете го. Със сигурност сте още отвън. Не сте в съгласие с Писанието. Не можете да намерите в Библията нищо такова . Някои казват: „Аз вярвам в светата Троица“. Вие изобщо още не сте влезли, защото в Библията никъде не се споменава нещо такова. Ако намерите в Библията думата „триединство,“ или „троица,“ елате да ми го покажете. В Синовноста е наречен „Син“. Сега е във вас чрез Святия Дух. Святия Дух е бил Бащата на Исус Христос. „Още малко и света няма да Me види“ — е казал Исус. „Излязох от Бога и отново се връщам при Бога“. Отново Святия Дух. „Ще бъда във вас и със вас до края на света. През цялото време ще бъда с вас и вие ще вършите делата, които Аз върша. Тези дела, които Аз върша ще продължават винаги. И това ще е знамението за вярващите“. „Идете и проповядвайте, кръщавайте на името на Исус Христос и те ще бъдат изпълвани със Святия Дух“. Тогава тези знамения ще съпровождат повярвалите до края на света. „Аз ще бъда с вас до края на света“.

Бил е взет горе в слава. Ние очакваме Неговото завръщане. Сега вече знаем какво е Божия печат.

Мислете върху това! От евреите ще бъдат запечатани само 144000. Това е остатъка от евреите. Но в църквата от езичниците ще бъдат десет хиляди по десет хиляди. Към тях принадлежат и мъчениците от всичките векове. В онзи ден те ще въскръснат от мъртвите и ще участват в съда.

Какво мислите, че ще стане, когато краката от мед се вдигнат на съд през онзи ден и мъчениците се поставят срещу Римляните, т.е. николаитите, които са ги горяли на кладите, хвърляли са ги на лъвовете и т.н. Те ще стоят като прокурори в съда. Комисията е на своето място, Съдията седи на трона. „Проповядвахте ли им евангелието?“

„Да, своето свидетелство съм запечатал с отмъщението на лъва“.

Ох, брате, когато прозвучат думите „Отстъпете от Мен!“ Пъкъла ще им се види добър. Така е. Познавам николаити, които твърдят, че са изпълнени със Святия Дух. Но не са. То е очевидно.

Така е. О, какъв час се приближава! Колко страшно време е! Бог ще отмъсти. „На Мен принадлежи отмъщението“. Всяко несправедливо нещо ще бъде справедливо обсъдено. Всичко, което сте мислели, или правели през живота си, там ще застане срещу вас. На тази огромна звукова лента е записана всяка мисъл, която е минала през мисълта ви. Деца, покайте се! Има само една възможност да се избегне всичко това и то е да влезете в Христа. Ако Го виждате с тези скъпоценни пет рани на Неговото тяло, ако виждате Неговото прободено ребро, скрийте се там в тях и кажете:

„Ти вечна Скало, не съм достоен. Скрий ме, вечна Скало“.

Ще почуствате скъпоценния Свят Дух умирате сами в себе си и влизате в Тялото на Христос. Изправяте се и започвате да възприемате новите неща. Около вас е нов свят. Греховете, които са ви се харесвали преди това, са вече минало. Нито минало, нито бъдеще, нито смърт, нито каквото и да било не може да ви отдели ог това. Чрез Святия Дух вие сте запечатани вътре до деня на изкуплението. Имате откровението кой е Той. В сърцето си знаете, че сте преминали от смърта в живота.

Внимавайте какво правят вашите ръце. Виждате ли го? Преставате да крадете, не вършите вече нищо лошо, ръцете ви са чисти от всякаква кръв. Стоите тук, проповядвате евангелието, говорите правилните неща и Святия Дух е с вас. И ежедневно се доказва чрез чудеса и знамения. Бог ви дава потвърждение: „Ти си мое благословено дете. Аз съм с теб. Независимо къде се намираш, Аз съм с теб. И в тъмните часове ще бъда с теб“.

О, каква котва! Моята душа е закотвена в пристанището на мира. Дори и когато смърта един ден започне да се върти около вас и да бръмчи като пчела ще можете да кажете „О, смърте, къде ти е жилото?“ Както един път дъщеря ми и дьщерята на брат Колинс бяха написали на едно листче за какво ще говоря на следващото събрание. Четохме го с майка и. Беше написано: Книга Революция, вместо книга Откровение. Амин, (на английски „revolution“ значи революция, arevelation„- откровение)

Вие знаете онази история със смърта, която разправях. Чули сте, че смърта вече няма жило. Сигурно сте били тук, когато го разказвах.

Едно време смърта е имала жило. Сатана не е бил съвсем сигурен, дали Исус е Божият Син. Той стоял там. Сатана дошъл при Него и казал: „Ако сега направиш някакво чудо, ще знам, че си Божият Син. Казвам ти го, защото е написано в Библията. Покажи ми едно чудо. Ето вече 40 дена не си ял нищо, гладен си, защо не кажеш на тия камъни да се обърнат в хляб и да се нахраниш? Покажи ми, че можеш да го направиш и аз ще повярвам, че си Божият Син“.

Обаче Той казал: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие Слово“.

О, дявола разбрал, че това не е Мойсей, защото Мойсей разбил каменните плочи. Разбрал, че тук стой някой, който е много повече от Мойсей.

После Го взел на върха и казал: „Виж, всичките царства. Ето я Америка там е Великобритания, те всичките ще се появят през вековете и аз ще ти ги дам всичките“. Той ги владее.

Казал Му: „Те ми принадлежат и аз мога да си правя с тях каквото си поискам. Mora да им изпратя война и всичко, което си поискам. Ще ги дам на Теб, ако ми се поклониш“.

Обаче Той казал: „Отстъпи от Мен, сатана“. Знаел е, че е наследник и че на края ще Му принадлежи всичко. Казал: „Отстъпи от Мен, сатана“.

По-късно дошъл деня, в който Му се присмивали и Го биели по лицето. Мисля си, че са завързали на очите Му някакъв мръсен парцал. И Той стоял там ранен и с кървящи рани. Сутринта духал студен вятър. Кръвта се стичала надолу. Нещо Му преметнали през раменете. Кръвта се залепяла на гърба Му. Стоял там с корона от тръни на главата Си. Цялото Му лице е било в кръв и войниците Го плюели. Не е ли страшна картина? О, Боже!

Може би ще кажеш: „Ако бях там, щях да направя нещо“. Защо не направиш нещо сега? Иначе и тогава не би направил нищо.

Стоял там, присмивали Му се и Го плюели. Учениците Му стояли надалеч и си казвапи: „Възможно ли е това да е същия този мъж, който вдигаше хора от гроба? Гледайте как изглежда сега“. Те все още не знаели и не разбирали Писанието.

Кръв и плюнки върху лицето Му. Вързали Му очите и казали: „Казаха ми, че има духовно разпознаване. Той е пророк. Можел да каже всичко на хората. Казал на онази жена при кладенеца, че имала петима мъже. На Симон казал как се казва баща му. Хайде да видим какво ще направи сега“. Казали: „Хайде да Го изпитаме“. Това е бил дявола, който е действал чрез хората. Вързали Му очите, взели една пръчка, били Го с нея по главата и казали: „Ако си пророк, кажи ни сега кой Те удари“. Обаче Той не си отворил устата. А сатана казал: „Това не може да е Бог“. Същото нещо казва днес и онази стара деноминация. „Тази група“ светци „, това не може да бъде Бог“. Не са го разбрали, това е всичко.

Намотали около Него дрехата Му. Мария и Марта Му я ушили без нито един шев. На нея имало капки кръв. А Той вървял нагоре и отслабналото Му тяло влачело стар кръст. Били Го и Го бутапи да върви напред. Раменете Му били одрани. Залитал и после пак продължавал напред. Малките бодвания се увеличавали, докъто се превърнали в едно голямо петно. Стария сатана се приближавал като една голяма пчела, смърт. Разбирате какво имам впредвид. „О, Бог не би направил такова нещо. Този е само обикновен човек, който се прави на нещо“. „Той само си играе на нещо, ще Го бодна със жилото си. Ако е Бог, не може да умре. Ще забода жилото си в Него и ще направя един експеримент“.

Когато висял на кръста, пробол Го със жилото си. Но като го направил, загубил си жилото. Тук бил някой, който бил повече от човек.

Този път забил остена си в Бога. Затова и Павел е могьл да напише: „О, смърте, къде ти е жилото?“ Вие знаете, че когато пчелата бодне и жилото остане вътре, тя никога повече не може да ущипе. Извадена е от строя. Може да бзучи, да издава звук, но не може да ущипе, защото няма жило. Смърта вече няма жило.

Когато се готвели да убият Павел и смърта вече бзучала около него, той написал: „О, смърте, къде ти е жилото?“ Гроба вече го очаквал. „Ще те хвана, Павле, ще те погълна“. Бил съм на мястото, където са го обезглавили. Гроба се подготвял, за да се разложи тялото в него. А той казал: „О, смърте, къде ти е победата? Но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос“. За него смърта е изгубила остена си и затова е могьл да каже: „Подвизах се в доброто воинстване, попрището свърших, вярата упазих; отсега нататък се пази за мен венеца (правдата), който Господ, праведния Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мен, но и на всички, които са обикнали Неговото явление“. Амин.

Бийте, щом искате. О, това е, брате мой. Това е истинския християнски дух.

А сега, как ще стигнете до там, да приемете белега на звяра?“ Бих искал още да поговоря за това преди да свършим. Как ще приемете белега на звяра? Искате ли да го знаете? Какъв е резулгата? Какво е белега на звяра? Вече знаем какво е Божия печат. Какво е Божия печат? Ще го намерим в Ефесяни 4:30. Можете да си го прочетете сами. Можем да четем и във 2 Кор. 1:22 „Който ни е запечатил и ни е дал Духа в залог“. Има много места. Намерете си в конкордацията думата „печат“ ще намерите всичките места в Библията.

„И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. „

Какво е Божия печат? Святия Дух. Добре. Който няма Божия Дух, той не е Негов. Ако имате Святия Дух, вие сте част от Бога и Му принадлежите. Той ви е запечатал и действа във вас, така че правите знаменията, които Той прави. Всички разбрахте ли го това? Нужен е Святия Дух, за да принадлежите на Бога. Ако сте от Святия Дух, правите делата, които е правил Исус. Вие Го обичате. Ако ви оплюват и ако ви бият, никакъв корен на горчивина няма да порасне във вас. Той ги е гледал и казал: „Отче прости им, защото не знаят какво вършат“.

Те не са знаели. Можете ли да си представите? Неговите собствени деца крещяли: „Кръвта Му върху главите ни“.

Сътворителя на небето и земята е висял на кръста, на дърво, което Сам е сътворил. Неговите собствени деца! Бащи, помислете си, ако това бяха вашите деца. Те крещяли: „Махни Го. Пусни ни Варава, онзи убиец“.

О, и аз бях като Варава. Аз трябваше да умра, но Той зае моето място. Как се е чуствал този Варава онази сутрин, когато пазача е отворил вратата. Стария Варава си казал: „Ето го, това е моят край. Аз съм убиец и крадец. Днес ще ме убият. Знам, че трябва да умра“. Цяла нощ се разхождал нервен из килията като всеки грешник. После дошъл пазача. И гой си казал: „Това е. трябва да умра“. Вратата се отворила и пазача казал: „Излизай, Варава“.

„Да, знам, че трябва да излязя“.

„Не, излизай и си иди по пътя“.

„Какво?“

„Отивай си и прави каквото си искаш. Свободен си“.

„Как съм свободен? Нали съм осъден на смърт. Осъден съм“. Това е истина. Бог е осъдил всички грешници на смърт.

„Те ме осъдиха. Как мога да съм свободен?“

„Ела тук, Варава, погледни там на онзи хълм. Виждаш ли как кръста се докосва до земята? Чуваш ли как забиват пироните в ръцете Му? Виждаш ли Го как плаче, сълзите Му се смесват с кръвта от раните Му? Варава, Той зае твоето място. Той умря вместо теб“.

„Мислиш ли, че съм свободен, след като Той умря?“ „Да“.

„Значи мога отново да убивам“.

О, каква неблагодарност!

„Ти заслужаваше да умреш“.

Като гледам към този чудотворен кръст, на който е умрял Княза на славата, цялата моя слава е нищожна. Не е чудно, че един поет е написал:

„Като жив Си ме обикнал,

умирайки Си ме изкупил,

В гроба My е сложен дълга за греха

Въскръсвайки от мъртвите ме опрости завинаги,

скоро ще се върне, о, прекрасен ден!“

Как бих могьл да Го отхвърля, като знам какво е направил за мен. Как бих могьл? Съгласен съм да загубя всеки приятел, когото имам на земята. Готов съм да приема да бъда отхвърлен от всяка организация и от всичко останало, щом погледна към мястото, на което Той е заел моето място, когато съм бил осъден на смърт. Да, Господи! Всичко смятам за загуба. О, позволи ми да прегърна този кръст, Господи.

Всред разпукващата се скала, при затьмненото небе,

Спасителят ми навел глава и издъхнал.

А отворената завеса откри пътя към небесната радост.

О, Исус, дай ми да бъда близко до Теб. Не се отвръщай от мен с прободеното Си ребро. Дай ми да виждам тези пет кървящи рани. О, Кралю на небесата, как Си умрял? Ти си умрял за мен. Ти си умрял, за да мога аз да живея. Осъден, в оковите на греха, в плен на ада, осъден, виновен, умиращ, унищожен завинаги, а Ти зае моето място.

Един ден, когато бях 18, 20 годишен, дойде върху мен Святия Дух. И аз казах: „Кой съм, откъде идвам и накъде отивам?“

Той каза: „Той зае твоего място. Там трябваше да отидеш ти. Той зае местото ти. Той е там“.

И аз казах: „О, Ти, Агнец Божи, идвам, аз идвам. Нямам какво да Ти дам, нямам и какво да Ти предложа, Господи. Просто ще се притисна към Твоя кръст. Нищо повече нямам“.

Той ме прие. Облекъл ме е както Отец загубения си син. Дал ми е нова дреха, не моята собствена, но дрехата на Неговата справедливост. Така ме е преоблякъл и ми е дал пръстен за сватбената трапеза, за да принадлежа в онзи ден към Невястата. Охраненото теле без недостатък е било убито. Радваме се, защото преди това бях мъртъв, а сега съм жив. Бил съм изгубен, а сега съм намерен.

О, милост Божия, голяма и чиста,

как бих могьл да я разбирам,

(бил съм по-лош и от Варава)

Изгубен преди, сега съм Твой,

сляп преди, а виждащ сега.

Милоста ме учи на страха от Бога,

но е отнела моя страх от времето,

когато Господ се склони над мен

и ме дари със вяра.

Когато бъдем там, светещи като

ясно слънце за славене ще има време

както във началото.И после ще сме във вечноста. О, обичам Исус, защото Той пръв ме е обикнал. О, колко превъзходно! Тези корекции на Святия Дух! Ще говорим за това как да Го приемете и какви последствия ще донесе. Как ще приемете белега на звяра? Искам да ви покажа какво осъждение носи то със себе си. И така, белега на звяра.

Да отидем в Изход 21 гл. Искам да го наблюдаваме в Стария Завет, за да можете да го видите в Новия Завет. Имам достатьчно места от Писанието, които вие всички добре познавате.

„Ето съдбите, които ще представит пред тях. Ако купит роб Евреин, шест години ще работи, а в седмата ще излезе свободен, без откуп. Ако е дошъл сам, сам да си излезе; ако е имал жена, то жена му да излезе с него. Ако господарят му му е дал жена, и тя му е родила синове, или дъщери, то жената и чадата и ще бъдат на господаря и, а той ще излезе сам“.

Вижте, не е важно какви са майка ви, или баща ви. Става въпрос за вас, не става въпрос за жена ви. Жена му и децата му не са важни в този случай. Става въпрос за него. Майка ти и баща ти са може би посветени. И майката и бащата на Исав са били, но той е имал твърда шия. Това е изцяло твой личен проблем. Може да кажете: „Баща ми е проповедник“. Това няма нищо общо с теб.

„Майка ми беше жена, посветена на Бога, сега е в небето“. Може и да е истина, но как стои въпроса с теб? Става въпрос за теб.

Забележете белега на звяра. Нямам толкова време всичко да взема, но искам да ви кажа това. Всеки седем години е идвало особено време — след шест години, в седмата година. Тези, които познават Библията и проповедниците, които са тук, знаят, че е истина. Всяка седма година е била година на умилостивение, всичко е почивало. В седмата година нито се е сяло, нито се е жънало. Земята си е почивала. Всичко почивало в седмата година. Княза дал знак да се затръби. И ако някакъв мъж е бил роб, независимо как се е провинил, можел свободно да излезе. Това е символ на тръбенето на евангелието.

Може през всичките години да сте служили на дявола, може да сте били във веригите на алкохола, на цигарите, на хазарда, каквото и да е; абсолютно все едно какво сте правили, чуете ли тръбенето на евангелието, това е знак да излезете свободни. Можете да си отидете. Вярата идва от слушане на Божието Слово.

Чули сте пълното евангелие. Не е необходимо повече да бъдете вързани. Ако седите тук и кажете: „О, аз слушах, но не забелязах нищо,“ тогава то не е за вас. То е за тези, които чуват.

Внимавайте сега какво е казал Той тук. Моля ви да слушате внимателно. За да го докажем, ще четем: „Но ако робът изрично каже: Обичам господаря си и жена си и чедата си; не желая да изляза свободен“. „Бих искал още да танцувам. В никакъв случай не мога да се огкажа от танцуването. Не мога да изоставя всичките тези неща, жена си, всичко, което обичам на тази земя“.

„Брат Бранхам, мислиш ли, че наистина трябва да направя всичко това?“

Не е необходимо ти да преставаш с нещо. Влез вътре и то ще престане от само себе си. Обаче ти казваш: „Не бих го направил. Не е необходимо да го правя. Принадлежа към една църква ходя там редовно и съм точно толкова добър, колкото и ти“.Добре, брате. Чуй сега истината. Не става въпрос за титли „Отец, Син и Свят Дух,“ но щом искате да останете там, останете.

Вие чухте гласа на тръбата, този звук стигна до вас. Библията го казва. Внимавайте! О, Боже! Не би ли могло това да бъде текст за цял час? „Ако тръбата издаваше неопределен звук…“

Ако вашите деноминации използват тези фолмули [Отец, Син и Свят Дух] то не е звук на тръба. „Защото ако тръбата издадеше неопределен глас, кой би се приготвил за бой?“ (1 Кор. 14:8)/

Но ако робът изрично каже: „Обичам господаря си…., обичам дявола, който ме кара да върша тези неща..“. Нека си отива.

„Аз си мисля, че вие там сте много ограничени. Просто сте ограничени. Аз обичам тия неща. Мисля, че трябва да имаме всички тези големи неща и да взимаме участие в светските радости. Даже в църквата ни има хазардни игри. Много добре се забавляваме и сме поне толкова добри, както и тази ваша група. Не искам да загубя свободата на Духа за когото вие говорите“. Добре.

„тогава господарят му ще го заведе пред съдиите, и като го приведе при вратата, или при стълпа на вратата, господарят му ще му промуши ухото със шило; и той ще му бъде роб завинаги“.

Къде ще го доведе? Кой е тази врата? [Събранието отговаря: „Исус Христос“].

„Поставил съм пред теб отворена врата“ (Откр. З:8). Кога е започнал белега на звяра? През века на отворената врата. Довършва се през века на отворената врага. Довежда ги до вратата, до стълповете на вратата. Това е Голгота. „и господарят му ще му промуши ухото със шило; и той ще му бъде роб за винаги“.

„Какво искаш да кажеш с това, брат Бранхам?“ Ако чувайки гласа на евангелието се колебаете да тръгнете според него, после Бог прави знак на ухото ви, така че никога повече не можете да го чуете. Прекрачили сте линията между живота и смърта. Ще продължите да вървите с вашите деноминации и организации през остатъка от живота си, завинаги.

Деца, ходете в светлина, защото иначе ще останете завинаги да служите на онзи господар. Не го искайте. Чуйте! Тръбата тръби. С Божията милост всеки може да излезе свободен. Това е годината на тържественото завършване. Дните на греха са минало, брате. Говоря на всички вас, които служите на греха, на вас, които сте тук и на вас, които ще слушате този запис: дните на греховноста са отминали. Исус е умрял. Не е необходимо повече да служите на греха. Не е необходимо да бъдете под бремето на изповедите на вяра и на деноминациите. „Когото Синът освободи, той е наистина свободен“.

Ако искате да служите на Сина, свободни, освободени от всичко, излезте навън. Амин. Ако не го поискате, тогава вашата организация, вашият господар, на когото служите, ще продупчи ухото ви и вие никога повече няма да го чуете. Ако го отхвърлите, ще приемете белега и сърцето ви ще стане твърдо за истината. Това е белега на дявола, белега на звяра. Какво ще сте случи чрез този белег? Отвежда ви обратно към Рим — към деноминациите. И никога повече няма да може да излезете и да бъдете свободни. Завинаги оставате роби. Ето го белега на звяра.

Приятели, знам, че е твърдо, че е остро. Но за това аз не нося отговорност. Аз казвам само това, което казва Библията. Това е бил символа в стария Завет за тези, които ще чуят радостната вест на евангелието: „Излезте, вие сте свободни“. Не е необходимо да оставате повече вързани. Вие сте напълно свободни в Христа Исуса, вече без грях и подобии неща. Библията казва: „Ако люби някой света, в него няма любов към Отца“ (1 Йоан 2:15).

А какви са тогава всички тези грандиозни неща, които се правят днес по света под названието „религиозни“? Това са светски неща. Хората го глътват като прасе в свинско.

„О, всичко е превъзходно, всичко е точно“. Вижте ги, те са белязани — отстранени.

Разбирате ли кои са остатъка от евреите? Тия 144000? Те са тук в този час и са в очакване. Сега вече може да видите, че неразумните девици, които нямали масло, ще станат в дните на съда, когато ще се отделя истинското от лъжливото. Разбирате ли, че в същия момент, в който неразумните започнат да се усещат и започнат да търсят, времето на идването на Младоженеца е много близко? Колко близко сме? Времето вече е много кратко. Не знам колко още ще продължи. Може да не успея да кажа и Амин, не знам. Може да продължи година, десет години, четирдесет години, или четирдесет минута. Аз не знам, не мога да кажа. Но знам, че е много близко.

Ще настане време и преди да се усетите църквата ще охладнее. Колко от вас са забелязали, че в последните години църквата охладня? На къде крачи? Лаодикия.

Днес ще се занимаем и с това, ще покажем ангела на Лаодикия, за да го разберете и да видите неговото послание. На края на периода на Лаодикия времето ще премине във вечноста. О, аз Го обичам! И вие ли?

Какво е Божия печат? Святия Дух. Какво е белега на звяра? Отхвърлянето Му. Това са тези две неща. Колко са тези, които не са го приели? Всички, които не са били запечатани са приели белега на звяра.

Божия печат е Святия Дух. Така го казва Библията на различии места. Божия печат е белега на Бога. Тези, които го нямат са всички ония, които не са го приели. Как не са го приели? Колебаели са се да го слушат. Така ли е ? Мислете върху това.

Как получавате вяра? Чрез слушане. Къде е бил положен белег а? На ръката ли? На главата ли? Не. На ухото. Продупченото ухо. Виждате ли, ухото — слушането. Какво е станало? Рана на ухото. Казват: „Повече не, повече не, не искам да имам с това нищо общо“. Точно както тогава.

Бих искал още да спомена и това, че е невъзможно тези, които веднъж са били просветени, отново да влезат в Божието царство. Евреи 6. Отнася се до вярващите, които отиват до най- далечната граница.

„Защото за тия. които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век и са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докъто разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват… (Евр. 6:4-6) …и са счели за просто нещо проляната при завета кръв, с която са били осветени и са оскърбили Духа на благодатта (на милоста)“ (Евр. 10:29).

Вижте, не е възможно избраните да направят такова нещо. Такъв не може да го направи. Какво да направи? Да счете за просто нещо проляната при завета кръв. Ако е избран, ако принадлежи към групата на избраните светии, не е възможно да направи такова нещо.

„Защото земята, която се е поила от дъжда. що пада често на нея, и която ражда трева, полезна за тия, за които се и обработва, получава благословение от Бога; но ако ражда тръни и репей, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне и сетнината и е да се изгори“ (Евр. 6:7,8).

Пшеницата ще бъде прибрана в житниците. Животодарния дъжд пада и на двете. На бурена и на пшеницата. И двеге се радват и двете чустват същото и са радостни, че дъжда ги е напоил. Но ще ги познаете по плодовете им. Дали е плод на бурен, или е плод на пшеница. Ето това е равносметката. Опитвам се да ви представя тези девици, за да ви стане ясно.

Сега внимавайте какво се случило с тези вярващи, които стигнали границата, с децата на Израел в Кадис- варни. Четох ви разни места от книгите на Мойсей, и се опитвах символично да ви представя нещата, за да ги разберете.

Когато след излизането от Египет, Израел стигнал до Кадис-варни, Бог провел там съд. Там Израел е бил съден. 11 дни, след като приели приказанията на Хорив, били съдени. Второзаконие 1:2. Дошли до Кадис-варни и били съдени. Може би Бог би ги превел за три дни, но те се върнали и пътували през пустиняга, независимо, че получили заповедите (приказанията). Върнали са се въпреки всичко, което е станало. За 11 дни дошли до Кадис-варни и приели съда. Какво се случило? От всяко племе избрали един човек. Отишли да огледат земята, да видят каква е. Те отишли и я огледали. Върнали се и донесли такива големи чепки грозде, че трябвало да го носят двама мъже.

И какво направили като се върнали? Видяли аморейците и всички останали, разказвали за гигантите, синовете на Каин, които живеели в онази земя. И казали: „Там има гиганти. Не можем да я превземем тази земя. Всичко е оградено с мощни стени, ние сме кано скакалци пред тях“.

Какво направили? Те видяли земята опитали от плодовете и Халев и Исус Навиев донесли от гроздето като доказателство. Опитали от плода. Останалите не влезли навътре, но Исус Навиев и Халев я обходили и се върнали с доказателство. Те казали: „Ние сме повече от способни да завземем тази земя“. Защото гледали на Словото.

Бог казал: „Тази земя е ваша. Там живеят аморейците, но навсякъде където ви стъпи крака, дал съм ви я“. Това е. Крачете напред. То е ваше. Но останалите казали: „О, ние не можем да имаме такова съживление“.

А защо не?

„Ами защото ще дойде кардинала, епископа, презвитера, или някой друг и ще ни изгони“.

Вървете напред и ще я превземете.

Тези двамата казали: „Ние сме повече от способни, защото така е казал Бог“. Но останалите вярващи дошли до самата граница достатъчно близко, за да вкусят от плода.

„Да, много е вкусно. Но, ах, ние не можем“.

Ето къде се намират вярващите днес. Забележете някого. Бог го повиква. Спасен е. Майка му го изпраща някъде на библейско училище, да се научи да проповядва. Той отива. Винаги, когато види неморапно облечена жена, вътрешно е засегнат. Когато види някой да пуши и той си запапва. Той знае, че това не е правилно. Не иска да го прави и затова казва: „Господи, направи ме свят. Вземи тези неща от мен“.

Бог казва: „Добре, сине, ще го направя това. Ще взема тези неща от теб“.

И една вечер случайно попада в някаква малка мисия и чува за кръщението със Святия Дух. Той вече е постигнал първата степен — опрощението. Отишъл е и по-нататък и постигнал и втората степен — посвещението. Сега е подготвен за кръщението със Святия Дух. Виждате ли? Едно, две, три. Готов е за кръщението със Святия Дух. Като стигнал до там прочел в Библията и казал: „Това е точно това, което те са преживяли“. Да, така е, те са кръщавали на името на Исус Христос. Епископе, какво ще кажеш?

Приели Святия Дух, говорели на езици, изцелявали болни. Така е било. Гледали са през границата в обещаната земя.

„О, ако тези неща ги говоря в моята църква, (аз съм методист, баптист, презвитериан.) Това ти е известно. Ние не можем да имаме такива събрания в нашата църква. Всички биха станали и биха си отишли“.

Защото е невъзможно за този, който веднъж е бил посветен и е опитал от небесния дар, ако падне, да се доведе отново към покаяние, защото е съгрешил срещу Бога.

Какво е грях? Неверие. Съгрешил съм срещу Бога. Какво направил? Счел е за просто нещо проляната при завета кръв, с която е бил посветен и е действал срещу делото на милоста. Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците (Евр. 10:26,27)/ Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето“. Тук го виждате.

Ако видите светлината, ходете в нея, защото иначе няма да видите на къде отивате. Продължете нататък. Вървете към Голгота. Расъждавайте за Голгота по правилния начин. О, Боже, дано църквата един ден да последва примера на Енох. 300 години ходил с Бога. Ходил в светлина, имал свидетелство, че правил всичко така, както го е казал Бог. Не правил нищо, което не би Му харесапо. Всичко, което Бог наредил, Енох го правил. Не, той не е бил тип за тези 144 000 евреи, които ще бъдат пренесени, според образа на Ное и неговата група. Енох е бил взет кратко преди потопа. Това го знаете. Енох е ходил непрекъснато в светлина. И един ден почуствал, че краката му се отлепят от земята. Продължил нататък и влезъл в славата, без да е умрял. Бог го взел, защото ходил в светлина със свидетелство, че се харесва на Бога. Продължил нататък. Църкво, да продължим напред!

Хайде да изпеем: Да ходим в светлина, в превъзходната светлина…

Да наведем главите си. Един момент. Искам да попитам дали днес присъства някой, който да иска да бъде изпълнен със Святия Дух. Които бихте казали: Брат Бранхам, църкво, молете се за мен. Искам да пътувам в светлина. Бих искал да имам тази милост. Да няма в мен никакъв корен на горчивина. Бих искал да служа на Бог.

Вдигнете ръцете си и кажете: Господи, помни ме. [Вдигнати са повече от 20 ръце]. Наведете главите си, докъто леем песента…

Господи Исусе, докъто тези хора пеят тази песен и биха искали да ходят в светлината на евангелието, вземи тези скъпоценни сърца, Господи. Те Ти принадлежат. Очисти ги. Махни всяко зло, всяко неверие. Ела вътре в тези сърца Ти, Господи Исусе, Ти, Който Си Светлината на света. Господи, тук има много кърпи за болни и страдащи. Заеми се с тези хора, Господи и ги изцели, за да могат да ходят в светлината. Дай го, Господи. Благодарим Ти за поучението и за присъствието на Святия Дух, Който беше тук и ни запази. Дълги часове седяхме днес тук. Хората седяха тук в очакване. Те са в очакване, Господи, в очакване и питащи, Господи, защото познават чрез прочетеното Слово, че живеем в последното време. Не остава нищо.

Света все още има своите празници, но идва деня, когато неговите игри ще свършат. Боже, моля се да спасиш всеки един в Своето Божествено присъствие чрез Святия Си Дух. Дано Святия Дух дойде върху всеки един от тях и да изпълни сърцата им с доброта и мир, за да носят плода на Святия Дух: търпение, мир, вяра, радост и т.н. в Святия Дух. Дай го, Господи. Предавам ги сега на Теб, Господи, за Твои служители. В името на Твоя Син Исус Христос. Амин. [Събранието пее].

О, не е ли превъзходно? След около 10 минути ще имаме празник на кръщение. Мисля, че една млада дама иска да бъде покръстена. Така ли е? А, няколко са. Колко са, които искат днес сутринта да бъдат покръстени в името на Исус Христос? Бог да ви благослови, деца, щастлив съм, че Бог е поставил пред вас отворена врата. Вие сте съгласни да влезете сега там. Влизате в гроба. Всички стари неща са погребани и са мъртви. Вашето кръщение е вънкашната проява на това, което е станало вътре във вас. Добре ли се чуствате? Аз се чуствам превъзходно. Сега съм освежен като след баня.

Сигурен съм, че ще е чудесно. В кръщението сме погребани с Господа. Погребани сме в Неговата смърт и чрез Неговото въскресение сме станали в новия живот. Бог да ви благослови.

Колко от вас знаят каква ще бъде лекцията днес вечер? Лаодикия.

Да се молим. Господи Исусе, всички седяха тук и слушаха през цялото време. Ние ги предаваме на Теб, Господи. И когато се върнат в Чикаго, бъди с тях, Господи. Нека всеки един от тях вземе тази превъзходна светлина със себе си и нека я разпространява нататък по цяло Чикаго и навсякъде, където отиват. Бъди с тях, докъто не се срещнем. Нека да са закотвени в Теб. В името на Исус. Амин.

[Брат Невил пророкува].

Искаме да вдигнем ръцете си и да кажем: благодарим Ти, Господи Исусе, ние издигаме Твоето име и Те хвалим. Ние знаем, Господи, че Твоят Дух е паднал в Библията на един мъж, който изговорил Божии тайни и това, което има да стане. Отче, ние знаем, че Ти Си същия Бог. Днес сутринта Ти се склони над този покорен пастир, който едно време се е намирал при николаитите…

Благодарим Ти, Отче. Амин.

*******

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Издател: Мисионер Евалд Франк

Freie Volksmission е. V.

Postfach 100707

D-47707 Krefeld

GERMANY

E-mail: E.Frank@freie-volksmission.de

Сайта на мисията: http://www.freie-volksmission.de

Уеб страница на български език: http://bg.vevangelie.info

Е-mail на български: bg@vevangelie.one